Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

fredag 26. april 2013

1805-19 Ingeborg Kristine Halvorsdatter


Lite er kjent om Ingeborg Kristines opphav.

Én Ingeborg ble konfirmert[i] 18 söndag efter trefoldighet 1797.

Neste gang hun kommer til syne er naar hun gifter seg med Niels Larsen Ask[ii] fra Sandefjord. De forlovet seg 4 september 1803 og ble viet[iii] maaneden efter, 21 oktober. Som kausjonister hadde de Matthias Raastad og Kristen Lorenz Sörensen – begge fra Sandefjord.

De fikk flere barn sammen: Hans (f 1805); Inger Lovise (f 1812); og Jakb Mandahl (f 1814).

En datter, Nicoline Maria, ble födt 2 og döpt[iv] 12 september 1817 og fikk da  fadrene Emmerentse Maria Kriga; Berte Maria Olsdatter Reinert; Sörn Kriga; Lars Thorsen Skalleberg; og Hans Larsen Skravestad.

Ingeborg Kistine döde av „ubekjent sygdom” 6 og ble begravet[v] 12 april 1834.[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1797-1798, side 240.
[ii] Se 240 Niels Larsen Ask
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1803, side 222.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1817, side 26.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1834, side 690-691.

1817 – 12 Inger Andrea Andersdatter


5 desember 1813 fikk Anne Maria Ingebrgtsdatter[i] og Anders Anders Andersen[ii] en datter i Stavern som de kaldte Inger Andrea da hun ble hjemmedöpt. De var i kirken 21 januar 1814 for bekreftelse[iii] og fikk fadrene Konen Abigael Frederiksdatter; Pigen Karen Andrea Hansdatter; Matros Jörgen Larsen; Styrmand Sören Jacobsen; og Matros Endre Olsen.  

Nest barn – i det minste neste overlevende barn – ble en gutt som kom til verden i Sandefjord. Han kom til verden 22 oktober og ble döpt[iv] 30 november 1817: I den anledning fikk han navnet Johan Henrik og fadrene Anne Pernille Pedersdatter, Sandefjord; Anne Catrin Lornsdatter, Sandefjord; Hans Tolvsen Siue; Ole Tolvsen Siue; og Mikkel Tolvsen.

Sistemann i den lille flokken var ogsaa en gutt, Jörgen. Jörgen kom til verden i Sandefjord 10 november 1821 og ble döpt[v] 23 januar 1822. Denne gangen var fadrene Anne Christensdatter, Sandefjord; Dorte Nielsdatter, Sandefjord; Johannes Nielsen, Sandfjord; Lorns Schröder; og Peder Aagesen Westad.

I 1825[vi] finner man fremdeles familien i Sandefjord: folketellingen forteller at Anders fremdeles er matros, at han er 44 aar gammel og at han stammet fra  Freberg; her kalles forövrig yngstegutten Knud Jörgen.

Inger Andrea ble konfirmert[vii] 16 söndag efter trefoldighet – 4 oktober – 1829 og ble med karakteren „temmelig” nummer 20 blandt de 28 pikene i kullet.

Dröyt 10 aar senere giftet hun seg med styrmannen Sören Nielsen[viii] fra Sandefjord: han var med sine 25 aar ett yngre en bruden. De hadde som forlovere Sören Andreassen [?] og Henric [?] Jensen Mörck. Vielsen[ix] fant sted 7 februar 1840.

Brudommens far er oppgitt aa väre Niels Sörensen, og det navnet i kombinasjon med alderen gjör det fristende aa identifisere styrmannen med den gutten som ble födt 22 januar 1815 og döpt[x] 29 samme maaned. Foreldrene var Niels Sörens Brekke og Anne Marie Mortensdatter og fadrene ble Anne Thorsdatter, Sandefjord; Randi Svendsdatter; Ole Hansen Gogstad; og Anders Larsen, Sandefjord.

Under alle omstendigheter, de nygifte fikk sitt först barn 10 maaneder efter bryllupet: Nilsine Marie ble födt 8 oktober og hjemmedöpt av jordmoren Anna Pedersen. Daapen ble stadfestet i kirken annen[xi] juledag i 1840 og fikk fadrene Sörn Strands Hustru Gunnild Larsdatter; Margrethe Tolfsen [?]; Gullik Pedersen; Henric Mörck; og Jörgen Andersen.

Lillesösteren Amalia kom til verden 2 mars og ble hjemmedöpt av jordmoren Anne [?] Jacomsen. Bekreftelsen av daapen[xii] skjedde i kirken 17 april 1843. Denne gangen ble fadrene Gullik Pedersens Hustru Maren Pedersen; Christiana Christine Beintsen [?]; Halvor Wiger]; og Johan Andersen – alle fra Sandefjord. Her er barnefaren knyttet til stedsnavnet Brekke som del av navnet paa en meget klarere maaten en ved forrige daap. Man finner ogsaa ut at han fremdeles er styrmann og at han „farer med en Skonert fra Laurvig (Alexander Buggis)”.

En tredje datter - Sophie Julie – saa dagens lys 21 oktober og ble döpt[xiii] 9 november 1845 og denne gange ble fadrene Amalia Johannesdatter; Maren Sophie [xx] Hr Lud [?] Höst; Halvor Halvorsen, Sandefjord; [NN] Halvor [NN]; og Seylmager Even Olsen. Födselen var blit anmeldt av Hans Olsen i Sandefjord.

Tre aar senere var Sören Nielsen blitt skipper da Charlotte ble födt 1 mars[xiv] og hjemmedöpt av jordmoren. Daapen[xv] ble bekreftet i kirken 14 mai 1848. Fadrene, denne gangen, var Gunhild Pedersdatter; Elisabeth Svendsdatter; Halvor Wiger; Anders Johannesen; og Hans Rollovsen.

Det er ikke funnet noen dokumentarisk basis for Sörens död eller begravelse, og han kan vel ha blitt borte paa sjöen eller langt borte, men i 1865[xvi] finner man Inger Andrea som enke – og hun hadde kanskje värt det en stund allerede for hun har etablert seg med sitt eget yrke: „baxtkone”. Hun bor i gaard nummer 4 i Bjerggaden, og det gjör ogsaa alle dötrene, som fremdeles er ugifte. Den eneste forandringen er at Charlotte naa er redusert til „Skjalotte” med hensyn til ortografi.

Ti aar senere, i 1875[xvii], bor de alle sammen der i huset: fremdeles er alle pike ugifte, men naa er de blitt yrkesaktive og underholder sin mor. Her gaar det frem at eldstedatteren, som var döpt Nilsine Maria i det daglige sannysnilgvis ble kaldt „Sina” – og yngstepiken har naa faatt navnet sitt igjen, hun er nedtegnet som „Charlotte” igjen. Te to eldste og den yngste driver som sypiker, mens Sofie er „handlende” uten at det sies noe om hva hun handlet med.

Inger Andrea ble ikke saa skrekkelig gammel, hun döde 68 aar gammel 8 og ble begravet[xviii] 13 april 1881. Det er mulig at hun döde av en hjernelidelse.

„Ugift Butikjomfru” Amalie döde av täring i 1891. Da bodde hun – og gjetningsvis de andre söstrene – fremdeles i Bjerggaden 4. Amalie gikk bort 2 og ble begravet[xix] 9 mai.

De tre andre söstrene finne man igjen i Strandvejen 4 i 1900[xx]: om de har flyttet elle om gatenavnet er endret er ikke enkelt aa si paa grunnlag av tilgjengelig kilder, det er vel letter aa tro paa det siste. Eiendommen bestod iet almindelig vaaningshus paa 1 etasje, med uthus og vedskur. Uansett: Nielsine Marie – hun har faatt igjen sitt fulle navn – og Sofie Julie – ditto – driver syforretning, mens Charlotte har deltidsjobb: „En del af Aaret Butikplads”.

I 1910[xxi] er de i Bjerggaten 1 – gjetningvis i samme hus som för, det er fremdeles snakk om et „Almindelig vaaningshus” som kan ha ligget tvers overfor Brödr. Berggren – og alle tre söstrene er fremdeles ökonomisk aktive: Nilsine Maria driver syforretning, Sofie Julie har skiftet til kranseforretning, og Charlotte driver „Handel”.[i] Se 1817-8 Anne Maria Ingebrigtsdatter
[ii] Se 1817-9 Anders Andersen
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stavern, Ministerialbok nr. 4 (1809-1816), Fødte og døpte 1814, side 60-61.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1818, side 30.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1821, side 62.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Konfirmerte 1829, side 281.
[viii] Se 1804-3 Sören Sörensen. Navnet i overskriften ble som det ble fordi opplysningene om denne personen förste gang ble sporet opp gjennom Familysearch, der det ofte men slett ikke alltid - antas a efternavn gaar i arv fra far til barn.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Ekteviede 1840, side 612-613.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1815, side 5.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1840, side 198-199.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1843, side 244-245.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1845, side 308-309.
[xiv] Samme dag som forfatterinnen Caroline Schytte Jensen, se http://en.wikipedia.org/wiki/Caroline_Schytte_Jensen
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte kvinner 1848, side 79.
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandefjord, Ministerialbok nr. 2 (1880-1894), Døde og begravede 1881, side 214.
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandefjord, Ministerialbok nr. 2 (1880-1894), Døde og begravede 1891, side 239.
[xxi] Folketelling 1910 for 0706 Sandefjord kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036489000718

torsdag 25. april 2013

1817-11 Johan Henrik Andersen


Johan Henrik kom til verden 22 oktober og ble döpt[i] 30 november 1817: I den anledning fikk han fadrene Anne Pernille Pedersdatter, Sandefjord; Anne Catrin Lornsdatter, Sandefjord; Hans Tolvsen Siue; Ole Tolvsen Siue; og Mikkel Tolvsen.

Foreldrene var matrosen Anders Andersen[ii] - opprinnelig fra Freberg og som tjenestgjorde paa brigge Samsöe som var i kamp i slag ved Lyngör, der Najaden ble senket, uten at det kjent hvorvidt Anders selv var med i slaget. Moren var Anne Maria Ingebrigtsdatter[iii] som ble födt paa Elgesem og tjente, vil man tro, i Stavern i 1813 da hun og Anders giftet seg.

Anders og Anne Maria hadde, fra för av, Inger Andrea som ble födt 5 desember 1813 og hjemmedöpt. Paret var i kirken 21 januar 1814 for bekreftelse[iv] paa daapen.

Efter Johan Henrik fikk de sönnen Jörgen som kom til verden i Sandefjord 10 november 1821 og ble döpt[v] 23 januar 1822.

I 1825[vi] finner man fremdeles familien i Sandefjord: folketellingen forteller at Anders fremdeles er matros, at han er 44 aar gammel og at han stammet fra  Freberg; her kalles forövrig yngstegutten Knud Jörgen.

Johan Henrik ble konfirmert[vii] 17 söndag efter trefoldighet – 14 oktober – 1832. Han ble med karakterene „meget god” (i kunnskap) og „god” (i oppförsel) nummer 13 blandt de 18 guttene i dette kullet.

Inntil videre er det det siste man ser av Johan Henrik i Sandefjord – eller noe annet sted.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1818, side 30.
[ii] Se 1817-9 Anders Andersen
[iii] Se 1817-8 Anne Maria Ingebrigtsdatter
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stavern, Ministerialbok nr. 4 (1809-1816), Fødte og døpte 1814, side 60-61.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1821, side 62.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 4 (1814-1832), Konfirmerte 1832, side 287.

onsdag 24. april 2013

1817-10 Sissel Aagesdatter


Sidsel Aagesdatter Lindjem giftet[i] seg 15 mars 1793 – hun var muligvis forlovet 26 januar samme aar –med Soldat Ingebret Hovalsen Helgesem. Cautionistene var Corporal Mathis Linghjem og og Hans Aagense Helgesem.

Kombinasjonen av fars-navn og stedsnavn gjör det lett aa knytte henne til Aage Hendriksen Lingjem i 1801[ii], men det er store usikkerheter knyttet til en slik paastand. Det er ikke funnet noen födseler eller daap i Tjölling – eller noe annet sted – som passer.

Under alle omstendigheter – hun giftet seg med Ingebret – soldaten fra Sandar som var forlagt i Tjölling: slikt skjer. Og har alltid gjort det.

Snart efter bryluppet – de hadde visst ikke mer enn tiden av veien - flyttet paret til Elgsem, de förste barn - Anne Maria[iii] - ble födt 25 oktober og döpt[iv] 3 november 1793 Hun fikk da fadrene Marie Michelsdatter Unneberg; J: Anne Andersdatter Vester Unnberg; Hans Gundersen Unneberg; Michel Olsen Unneberg; og Lars Hansen Unneberg.

I löpet av de neste femten aarene fikk paret seks sönner:

Henrik kom til verden 17 og ble döpt[v] 24 juli 1796 og fikk fadrene Matzie Thorsdatter Elgesem; J: Ester Aagesdatter Lingelem; Jens Henriksen Westad; Gullich Pedersen Elgesem; og Even Hansen Lingelem.

Hoval saa dagens lys 9 januar og döpt[vi] 21 samme maaned i 1798, fadrene hans ble Sirie Tolvsdatter Soelberg; J: Gunil Hansdatter Elgesem; Hans Aagesen Elgesem; Hans Evensen Deiborg [?]; og Henrich Aagesen Lingjem[vii].

Den tredje ble hetende Anders. Han ble födt 21 og döpt[viii] 27 juli 1800 og fikk som fadre Madsi Thorsdatter Elgesem; Ester Aagesdatter Lingjem i Tjölling; Gullik Jakobsen [?] Elgesem; Niels Pedersen [?] [NN] i Tjölling; og Hendrich Aagesen Lingjem i Tjölling.

Ved folketellingen i 1801[ix] faar man vite at mens Engelbricht var 35 aar gammel saa var Sissel 25: hun maa ha värt en meget ung mor i 1793, dersom aldersangivelsen er korrekt. Alle fire barna bor hos dem paa Elgesem og i tilleg har de en Pike, Kisti Zakariasdatter, som er 18 aar gammel.

Efter folketellingen fulgte sönnen Aage som ble födt 14 og döpt[x] 21 november 1802 – som fadre valgte foreldrene Madsi Thorsdatter Elgesem;   Marie Aagesdatter [NN] fra Tjölling; Gullik Jakobsen Elgesem; Aage Hendriksen [NN]; og Aage [?] Hansen Elgesem.

Tre aar senere ble det nok en gutt han ble födt 22 og döpt[xi] 29 september 1805 og fikk da navnet Hans og fadrene Mari Haavaldsdatter Elgesem; Marte Aagesdatter Elgesem; Povel Abrahamsen Elgesem; Lars Kristensen Skolmerød [?]; og Hendrik Aagesen Lindhjem fra Tiölling.

Thor ble födt 9 og döpt[xii] 21 august 1808: fadrene var Anne Hansdatter Elgesem; Johanne Aagesdatter Elgesem;            Aage Hendriksen Elgesem; Hendrik Aagesen [?] Elgesem; og Thor [NN] Elgesem.

Og saa – langt om lenge – en pike. Inger Marie ble födt 9 januar 1812 og döpt 19 samme maaned og hun fikk da fadrene Sibille Elgesem; Marie Engelbrechtsdatter Elgesem[xiii]; Gullik Pedersen Elgesem; Hans Hansen Elgesem; Abraham Povelsen Elgesem. Og det var antagelig siste barn i den familien.

Sidsel döde 19 og ble begravet[xiv] 26 januar 1840: hun er notert som Sidsel  Maria og 67 aar gammel.

To dager efter begravelsen, 28 januar 1840, döde Ingebret, 80 aar gammel. Han ble begravet[xv] 2 februar.
[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Tjølling, Ministerialbok nr. 4 (1779-1817), Ekteviede 1793, side 30-31.
[iii] Se 1817-8 Anne Maria Ingebrigtsdatter
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1793, side 35.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1796, side 61.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1798, side 78.
[vii] Muligvis den 23 aar gamle nasjonale soldaten som man finner paa Lingjem i Tjölling i 1801, se Digitalarkivet, 1801-telling for 0725 Tjølling, http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=f18010725&gardpostnr=24&personpostnr=308&merk=308#ovre
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1800, side 97.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1802, side 110.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1805, side 126.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1808, side 141.
[xiii] Gjetningsvis, dette er nok Anne Marie – som kanskje ble kaldt Marie i det daglige.
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1840, side 720-721.
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1840, side 720-721.