Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

lørdag 30. november 2013

1762-32 Anne Ellingsdatter

Det er ikke funnet spor av Annes[i] opphav, og det må antas at hun var fra et annet sogn enn Sandeherred.

Det første glimt man får av henne er i 1762[ii]. Da er hun pike hos Willum Hvid[iii] og konen Catrine Holk[iv] i hus nummer 14 i Sandefjord. Ved siden av herskapet var der muligvis et lite barn, og helt sikkert en kollega, Pigen Helle Tønnesdatter.

Drøye tre år senere er hun en gift kvinne: hun trolovet seg 14 november 1765 med Johannes Petersen Gresberg. Som kausjonister hadde de Anders Ivarsen og Niels Castensen – begge fra Sandefjord. Vielsen[v] fant sted mer enn et år senere, 20 desember 1766.

Johannes bodde i 1762[vi] i hus nummer 53 i Sandefjord, sammen med sine to sønner Peter og Laers. Det er vel rimelig å tenke seg at det var der paret flyttet sammen – først som samboere, senere som ektefolk.

Allerede da trolovelsen ble inngått hadde Anne fått et barn sammen med Johannes: 6 oktober 1765 kom datteren Lene-Maria til verden. Pikebarnet ble døpt[vii] mandag 14 oktober og hadde som fadre Mari, Andreas Giertsens; Barbara Christophersdatter; Corp. Matz Hansen; Anun Anunsen; og Jonas Andersen – alle fra Sandefjord. Lene-Marie ble notert å være uektefödt.

Neste barn var en gutt – Carl – som kom til verden 22 desember 1766, to dager efter foreldrenes bryllup. Man kan spekulere på hva som egentlig drev dette ekteskapet til å komme i stand, men hvorom allting an så ble han altså ektefødt, Carl, og døpt[viii] nyttårsaften samme år. I den forbindelse fikk han fadrene Mad: Cathrine Marie Holch, Msr Willum Hvidts; J Fr Kirsten Jensdatter Holch; Sören Pedersen; Johannes Schjöllert; og Peter Johannesen Gresberg – alle fra Sandefjord.

Tredje barn ble en pike som fikk navnet Sara Cathrine. Hun så dagens lys 25 august 1769 og ble døpt[ix] 2 september samme år. Fadrene ble J: Fr Dorthea Petersen, Sandefjord; Gunil Michelsdatter, Sandefjord; Lars jensen, Sandefjord; og Henric Larsen Pugestad Eje.

Tre år senere fulgte nok en pike. Hun ble født 14 mars 1772 og ble døpt[x] 24 samme måned. Da fikk hun navnet Ingebor og fadrene Sørine, Asbjørn Salvesens; Mari Christensdatter; Anders Helstrøm; Christen Clausen; og Johannes Jørgensen – alle fra Sandefjord.

Og, tilslutt, en gutt. Han fikk navnet Johannes efter faren og var nok ventet på. Han kom til verden 3 juli 1774 og ble døpt[xi] 11 samme måned. Da fikk han fadrene Mad Cathrine Marie Holch, Msr Willum Hvidts; Randi Olsdatter fra Prestegaarden; Msr Christopher Thue; Christian Ellevsen; og Hans Jacobsen – alle fra Sandefjord, med et mulig unntak for Randi.

Bare fem ar senere døde Johannes og Anne ble enke. Han gikk bort, 67 år gammel, 25 november 1779 og ble begravet[xii] torsdag 2 desember.

Så ser man ikke mer til Anne før folketellingen i 1801. Da oppgis hun å være 75 år som virker å være et høyt anslag når man vet at hun fikk sin yngste sønn drøyt 26 år tidligere og dermed må ha vært 49 på det tidspunkt. Men ikke umulig!

I 1801[xiii] bodde Anne i hus nummer 26 i Væstre Gade. Hun hadde det ikke lett: folketellingen noterer at hun er ”Fattig og nyder ophold af byen”. Til å hjelpe på økonomien, må man anta, har hun tatt in tre leieboere: den 62 år gamle, ugifte, Ahlet Cathrine Nicolaysdatter; den likeledes ugifte og 52 år gamle Helene Hansdatter – begge disse ernærte seg ”Af haandgiærning” – samt en 60 gammel enkemann, daglønneren Hans Johnsen.

Anne Gressberg døde tidlig i advent og ble begravet[xiv] 8 desember 1808.[i] Se 335 Anne Gressberg
[ii] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=2&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1187&personpostnr=1187#nedre
[iii] Se 1762-30 Willum Hvid og 174 Wilhelm Hvidt
[iv] Se 1762-31 Catrine Holk
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1766, side 167.
[vi] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=15&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1320&merk=1320#ovre
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1765, side 91.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1767, side 94.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1769, side 101.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1772, side 108.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1774, side 112.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1779, side 261.
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1809, side 200.

fredag 29. november 2013

1762-31 Catrine Holk

Cathrine-Marie ble födt 2 og döpt[i] 5 juli 1738 som datter av Jens Olsen Holch og Kirsten Sörensdatter fra Sandefjord. Hun fikk fadrene Ragne Ericsdatter Enwold Björnsens; Pernille Sörensdatter Christen Schjöllerts; Sr Ole Callundan; Christen Iversen Tidemand;og Rasmus Olsen Stub, alle fra Sandefjord.

Hun mistet moren sin som liten; Kirsten Sörensdatter döde 11 mai 1741[ii] og ble begravet[iii] 16 samme maaned. Faren giftet[iv] seg paa ny 30 november 1741, denne gang med Mad Aña-Cathrine Hansdatter Land. I 1748 döde[v] mormoren Ragnhild Erichsdatter.

Konfirmasjonen[vi] fant sted 15 söndag efter trefoldighet i 1753, og samtidig med en slektning, vil man tro: hun var sammen med Cathrine Andersdatter Holch som vanskelig kan tenkes aa ha tilhört en helt annen familie. Overhöringen hadde funnet sted dagen för.

Hun maa ha blitt forlovet med sin kommende mann engang i 1761, for paret ble viet[vii] 10 januar 1762, med  Msr Jens Olsen Holch og Christopher Weÿer som kausjonister.

Barn fulgte: 8 stykker over de neste 18 aarene.

Först ute var Wilhelm, som i og med at han ble födt 11 september 1762 kan skjule seg i mantallet for ekstraskatten av det aaret. Han ble döpt[viii] 18 september samme aar og fikk da fadrene mad: Anne Catrine Larsdatter, Msr Jens Holchs; J:Fr: Elizabeth Pedersdatter Opdal fra Prestegaarden; Mons Esben Jensen Albye af Stoche; Christopher Weyer; og Johannes Scjöllert – begge saavel som Mad Holch, fra Sandefjord.

Saa ble den pike. Hun ble födt 11 mars 1764 og döpt[ix] 17 samme maaned. Da fikk hun navnet Kirsten Pernelle og fadrene Mad: Pernelle, Msr Christopher Weyers; J:Fr: Johanne-Cathrine Hansdatter; Msr Jens Holch; Eric Eschieldsen; og Ole Jensen Holch – alle fra Sandefjord.
Aaret efter ble det nok en pike. Hun saa dagens lys 23 og ble döpt[x] 28 mars 1765 og fikk navnet Susanna. I dette tilfelle ble fadrene Mad Ellen-Johanne, Msr Bendt Lindbergs; J: Fr: Magrete Jensdatter Holch; Hr Lieutenant Betzman; Msr Abraham Hellevad; og Sören Holch – alle fra Sandefjord.

Bare to maaneder senere mistet Willum og Catrine sönnen Wilhelm: han döde knappe tre aar gammel 5 og ble begravet[xi] 11 juni 1765.

Datteren Anne Catrine kom til verden 14 juni og ble döpt 20 samme maaned i 1766. Hun fikk fadrene Mad: Maren, Sr Pov Conr Böchmans fra Sandefjord; J:Fr. Henriette Clausdatter Kemler fra Prestegaarden; Msr Jens Holch; Bendt Lindberg; og Sören Pedersen fra Sandefjord.

Ragne ble födt 28 september 1768 og döpt[xii] 4 oktober samme aar med fadrene Mad: Pernelle, Msr Christopher Weyers; J: Fr: Dorthea Petersen; Msr Christopher Thue; Ole Jensen Holch; og Joahnnes Schjöllert – alle fra Sandefjord.

To aar senere ble Magrete Maria som saa dagens lys 23 november 1770 og döpt[xiii] 30 samme maned med fadrene J:Fr: Henriette Clausdatter Kemler fra Prestegaarden; J:Fr: Kirstine Jensdatter Holch, Sandefjord; Hr Lieut: Cornelius Lindberg, Sandefjord; Msr Joahnnes Schjöllert, Sandefjord; og Ole Jensen Holch, Sandefjord.

Sjette og siste datter var Wibica. Hun kom til verden 23 mars og ble döpt[xiv] 30 samme maaned i 1775. I hennes tilfelle ble fadrene Elen Maria, Ingvold Pedersens; Catharina Andersdatter Holch; Peder Madsen; Mons [NN] Arboe; og Anders Andersen – alle fra Sandefjord. Wibica levet ikke opp: hun döde tre og en halv maaned gammel sankthansaften 1775 og ble begravet[xv] 10 juli.

Og aller sist: Christopher som ble födt 13 og döpt[xvi] 20 mars 1780, fadrene var Madme Pernille, Christopher Wejers; Jomfr Margrethe Jensdatter Holch; Msr Hendrich Wejer; Msr Ole Holch; og Msr Hendrick Kiäriti[?] – alle, tilsynelatende, fra Sandefjord.

Datteren Kirsten Pernille, som hadde giftet[xvii] seg i 1788 med Wilhelm Olsen Goen, döde 29 aar gammel i 1793 og ble begravet[xviii] 3 mai det aaret.

I 1801[xix] finner man Cathrine Maria sammen, 63 aar gammel i spissen for en stor hussstand i hus nummer 33 i östre gate i Sandefjord. Foruten henne selv finner man der ektemannen Wilhelm og sönnen Christopher. Susanna var enke og hjemflyttet. Datteren til Kirste Pernille, Anne Christien Goen som naa var 12 aar gammel, bodde der ogsaa. Saa var det to söstre og en bror av Cathrine Marie: Margrethe (57); Kirstine (55) og Ole Jensen Holch (67). De hadde fire tjenestefolk: en mann som het Niels Sörensen (39) og tre tjeneste piker: Maren Andersdatter (23); Maren Bylovsdatter) og Anne Dorothea Andersdatter (14).

Noen, men ikke mange aar gjenstod av Wilhelms liv. Han döde i Sandefjord og ble begravet[xx] 8 november 1805.

I 1825 bodde Cathrine Marie fremdeles i Sandefjord. Sammen med henne var sösteren Margrethe – de var begge langt ute i 80-aarene – og de hadde ikke daarlig: to tjenestepiker hadde til aa hjelpe seg, Ellen Larsdatter (30) og Anniken Nielsdatter (22). Og nabohuset, sönnen Christopher som sikkert saa til sin mor.

Madam C Maria, Sal Hvidts, döde i Sandefjord 26 september 1826 og ble begravet[xxi] 5 oktober det aaret.[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1738, side 15.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-17
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650423.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1741, side 208.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-212
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650618.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1742, side 154.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-157
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650563.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1750-1756, side 137.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-140
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650546.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1762-1763, side 165.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-168
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650574.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1762, side 82.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1764, side 86.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1765, side 89.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1766, side 244.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1768, side 99.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1770, side 104.
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1775, side 114.
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1776, side 256.
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1780, side 132.
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1788, side 179.
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1793, Trolovede 1793, side 37.
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1806, side 196.
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1826, side 118.

torsdag 28. november 2013

1762-30 Willum Hvid

Willum Hvid – i 1801 kjent som Wilhelm Hvidt[i],[ii] - bodde i 1762[iii] i hus nummer 14 i Sandefjord sammen med sin unge og nye – av året – kone Catrine Holk[iv]. Der bodde også ”Pigene” Anne Ellingsdatter og Helle Tønnesdatter.

Willum ble født[v] 1731, muligvis efter at faren, Villum Johanssøn Hvidt, var død samme år. Han var skipper og seilte kreierten Susanna ved siden av at han var bruker på gården Alby nord på Veierland siden 1725 da han også giftet seg med enken Susanna Kristoffersdatter som hadde arvet gården efter sin far Kristoffer Hanssen Oslebakke. Hun var først gift med en Gunnar Olsen og hadde flere barn med ham før han døde i 1724. Efter den andre mannes død giftet hun seg på ny: denne gangen med Espen Jønsen Moss eller Fisher. Han var også skipper, og også han førte en kreiert som het Susanna. Hun må ha vært litt av en kvinne, denne Susanna!

Willum ble konfirmert[vi] i Skjee Kirke 19 søndag efter Treenighet i 1748 i en alder av 17 år, og nå med navnet skrevet ”Wilhelm Wilhelmsøn Hvidt”[vii].

Efter konfirmasjonen er Willum ikke synlig i materialet som er tilgjengelig på en stund inntil han dukker opp i Sandefjord i forbindelse med sitt eget bryllup tidlig i 1762. Det skjedde i henhold til kongebrev av 28 desember 1761 med påfølgende vielse[viii] 10 januar 1762. Som forlovere hadde de Jens Olsen Holch og Christopher Weyer i Sandefjord.

Barn fulgte: 8 stykker over de neste 18 årene.

Først ute var Wilhelm, som i og med at han ble født 11 september 1762 kan skjule seg i manntallet for ekstraskatten av det året. Han ble døpt[ix] 18 september samme år og fikk da fadrene mad: Anne Catrine Larsdatter, Msr Jens Holchs; J: Fr: Elizabeth Pedersdatter Opdal fra Prestegården; Mons Esben Jensen Albye af Stoche; Christopher Weyer; og Johannes Schjöllert – begge såvel som Mad Holch, fra Sandefjord.

Så ble den pike. Hun ble født 11 mars 1764 og døpt[x] 17 samme måned. Da fikk hun navnet Kirsten Pernelle og fadrene Mad: Pernelle, Msr Christopher Weyers; J: Fr: Johanne-Cathrine Hansdatter; Msr Jens Holch; Eric Eschieldsen; og Ole Jensen Holch – alle fra Sandefjord.
Året efter ble det nok en pike. Hun så dagens lys 23 og ble døpt[xi] 28 mars 1765 og fikk navnet Susanna. I dette tilfelle ble fadrene Mad Ellen-Johanne, Msr Bendt Lindbergs; J: Fr: Magrete Jensdatter Holch; Hr Lieutenant Betzman; Msr Abraham Hellevad; og Sören Holch – alle fra Sandefjord.

Bare to måneder senere mistet Willum og Catrine sønnen Wilhelm: han døde knappe tre år gammel 5 og ble begravet[xii] 11 juni 1765.

Datteren Anne Catrine kom til verden 14 juni og ble døpt 20 samme måned i 1766. Hun fikk fadrene Mad: Maren, Sr Pov Conr Bøchmans fra Sandefjord; J: Fr. Henriette Clausdatter Kemler fra Prestegården; Msr Jens Holch; Bendt Lindberg; og Sören Pedersen fra Sandefjord.

Ragne ble født 28 september 1768 og døpt[xiii] 4 oktober samme år med fadrene Mad: Pernelle, Msr Christopher Weyers; J: Fr: Dorthea Petersen; Msr Christopher Thue; Ole Jensen Holch; og Johannes Schjöllert – alle fra Sandefjord.

To år senere ble Magrete Maria som så dagens lys 23 november 1770 og døpt[xiv] 30 samme måned med fadrene J: Fr: Henriette Clausdatter Kemler fra Prestegården; J:Fr: Kirstine Jensdatter Holch, Sandefjord; Hr Lieut: Cornelius Lindberg, Sandefjord; Msr Johannes Schjöllert, Sandefjord; og Ole Jensen Holch, Sandefjord.

Sjette og siste datter var Wibica. Hun kom til verden 23 mars og ble døpt[xv] 30 samme måned i 1775. I hennes tilfelle ble fadrene Elen Maria, Ingvold Pedersens; Catharina Andersdatter Holch; Peder Madsen; Mons [NN] Arboe; og Anders Andersen – alle fra Sandefjord. Wibica levet ikke opp: hun døde tre og en halv måned gammel sankthansaften 1775 og ble begravet[xvi] 10 juli.

Og aller sist: Christopher som ble født 13 og døpt[xvii] 20 mars 1780, fadrene var Madme Pernille, Christopher Wejers; Jomfr Margrethe Jensdatter Holch; Msr Hendrich Wejer; Msr Ole Holch; og Msr Hendrick Kiäriti[?] – alle, tilsynelatende, fra Sandefjord.

Datteren Kirsten Pernille, som hadde giftet[xviii] seg i 1788 med Wilhelm Olsen Goen, døde 29 år gammel i 1793 og ble begravet[xix] 3 mai det året.

I 1801[xx] finner man Wilhelm Hvidt, 70 år gammel i spissen for en stor husstand i hus nummer 33 i østre gate i Sandefjord. Foruten ham selv finner man der konen Cathrine Marie Holch og sønnen Christopher. Susanna var enke og hjemflyttet. Datteren til Kirste Pernille, Anne Christien Goen som nå var 12 år gammel, bodde der også. Så var det to søstre og en bror av Cathrine Marie: Margrethe (57); Kirstine (55) og Ole Jensen Holch (67). De hadde fire tjenestefolk: en mann som het Niels Sørensen (39) og tre tjeneste piker: Maren Andersdatter (23); Maren Bylovsdatter) og Anne Dorothea Andersdatter (14).

Noen, men ikke mange, år gjenstod av Wilhelms liv. Han døde i Sandefjord og ble begravet[xxi] 8 november 1805
[i] Se 174 Wilhelm  Hvidt
[ii] En hel del informasjon om Wlhelm Hvidt er ogsaa aa finne i Carl Rogstad’s artikkel om sönnen Christopher Hvidt: http://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/var1995105.PDF
[iii] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=22&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1185&merk=1185#ovre
[iv] Se ogsaa 175 Cathrine Maria Holck
[v] Denne opplysningen og det som fölger i dette avsnittet er tatt fra Lorens Berg,  Stokke, en bygdebok, utgitt av Stokke Kommune, trykket i Oslo av det Mallingske Boktrykker i 1928. Kapittel 30. Alby (paa Veier). Elektronisk tilgjengelig gjennom http://www.vestfold-slekt.net/stokke/bygdebok/
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Konfirmerte 1748-1751, side 69.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1762-1763, side 165.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1762, side 82.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1764, side 86.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1765, side 89.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1766, side 244.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1768, side 99.
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1770, side 104.
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1775, side 114.
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1776, side 256.
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1780, side 132.
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1788, side 179.
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1793, Trolovede 1793, side 37.
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1806, side 196.