Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

mandag 31. oktober 2011

171 Emmerenze Maria

Emmerenze Maria – uten efternavn –bodde i Sandefjord ved folketellingen i 1801.

Der fantes en Emerentze Maria i Larvik i 1801[1] – men hun var bare tretten og under alle omstendigheter ikke gift og bosatt i Sandefjord slik folketellingen fra 1801 forteller at en annen  Emmerenze Maria var.

Paa Tjöme ble en Emerence Halvorsdatter konfirmert[2] 19 oktober 1794: hun var fra ”Øst. Gunnestad”. Hvornaar hun ble döpt har ikke latt seg spore – idet minste ikke i Nøtterøy prestegjeld.

En Emerenze giftet[3] seg i februar 1800 med en Sören: skriften i kirkeboken er usedvanlig utdydelig: Han kan väre Rasmussen – hun, Halvorsdatter. I begge tilfelle trenges noen godvilje.

I 1801[4] bor Sören Rasmussen Kriiken og Emmerenze Maria i hus nummer 32 i Østre Gade: sikkert eet pent ungt par: han en skipper paa 29; hun en nybakt hustru paa 21 aar. I nummer 32 bodde losen Hans Rasmussen[5]; i nummer 34 rederen Wilhelm Hvidt[6]: et utmerket nabolag.

Emerentze Marie Halvorsdatter döde i Sandefjord og ble begravet[7] 16 februar 1837; innförselen om dette oppgir mannens navn til ”Sören Krika”: Han levet til 1846 og ble begravet[8] 1 mai det aaret, 77 aar gammel.

Hadde de barn? Det vites ikke.


[2] Ketil Firing Hanssen: Konfirmerte i Nøtterøy prestegjeld 1791-1813, Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=kf07221791&gardpostnr=213&personpostnr=213&merk=213#ovre
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1799-1814, side 215.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-199
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610159.jpg
[5] Se 166 Hans Rasmussen
[6] Se 174 Wilhelm Hvidt
[7] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1837, side 708-709.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-301
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051134.jpg
[8] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1846, side 738-739.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-316
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051149.jpg

45 Jørgen Christian Jensen


Den 8 april 1779 nedkom Gunil Michelsdatter, konen til Jens Jörgensen i Sandefjord, med en gutt om ble döpt[1] Jørgen Christian den 16 samme maaned. Fadrene var Madme Johañe Cathrine H:Kielmans fra Sandefjord; Jomfr  Anna Knudsdatter Hellevad; Msr Wilhelm Hvidt; Msr Ejlert Bruun – alle fra Sandefjord – og Msr Niels Bugge udi Sandherreds prästegaaard.

En gang för 1789 döde Jens Jörgensen, i det minst finner man at Gunil gifter seg paa nytt: fredag 9 januar 1789 gifter Peder Jacobsen fra Sandefjord seg med Gunild Michalsdatter; de har som kausjonister Guttorm Truelsen paa Sandefjord og Anders hansen Haneholm.

Selv om han vokste opp uten sin kjödelig far til han var ti aar, ble vel Jörgen Christian konfirmert paa et eller annet tidspunkt: det er bare ikee lykkes aa fastslaa eller dokumentere det.

Under alle omstendigheter: i 1801[2] er han matros av yrke, 22 aar og bor hos stefaren i hus nummer 11 i Østre Gade; der bor ogsaa en matros-kollega som leieboer: den 24 aar gamle Mads Poulsen; samt ”Huusbondens moder” den aatti aar gamle enken Marie Madsdatter.

Gunnild, moren til Jørgen, döde i 1803 og ble begravet[3] 2 juni. Jørgen nevnes som en av arvingene efter henne i skiftet[4] samme aar. I dette oppdager man ogsaa at enkemannen Peder jacobsen, som i 1801 ble betegnet matros, naa er ”røyert”, mens Jørgen ”var ved skiftets slutning fraværende paa en Søereise”.

Og der forble han kanskje: det er ikke funnet ytterlige opplysninger om ham – saa langt.


[1] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1779, side 128.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-131
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650537.jpg
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1803, side 193.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-177
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610137.jpg

166 Hans Rasmusen


Hans Rasmussen ble födt paa Natholmen den 21 desember 1760 og döpt[1] annen juledag. Han var sönn av Rasmus Hansen og Christine Jörgensdatter. Fadrene var Mari, Jacob Engens; Signe Nielsdatter Engen; Jacob Christensen; Michel Nielsen; Eric Hansen Röed af Tjöll:Sogn.

I 1801[2] bodde han, 41 aar gammel og ” Kongl. fast lots”, i hus nummer 31 i Østre Gade i Sandefjord. I mellomtiden hadde han rukket aa bli enkemann for annen gang, og hos seg hadde han boende en stedatter og en datter fra förste ekteskap og en sönn fra annet: Maren Madsdatter (28), Dorthe Christine Hansdatter (12) og Mathis Hansen (4). ”Mine, dine og vaare barn” er ikke noen moderne oppfinnelse.

Hans ble konfirmert[3] 18 söndag efter trefoldighet i 1776.

Han giftet[4] seg for förste gang 4 januar 1787, da med enken Anne Elisabeth Svendsdatter; de hadde kausjonistene ”Muns” Eilert Bruun fra Sandefjord og Anders Sörensen Engö. Anne Elisabeth hadde värt gift med Mads Hansen som, i sin tur, ser ut til aa ha värt gift med Hanna Mattisdater og om sannsynligvis var mor til Hans Rasmussens stedatter Maren Madsdatter: hun var födt 4 desember 1773 og döpt[5] den 10 samme maaned.

Datteren Dorthe Christina kom til verden 1 og ble döpt[6] den 10 juni 1789, akkurat i tide til aa väre samtidig med at tredjestanden erklärte seg som Frankrikes nasjonalforsamling den 16 samme maaned. Fadrene hennes var Elen Maria, Lars Börgersens; Hana Maria Nielsdatter; Asbjörn Salvesen; Giert Christiansen; og Jeremeias Andreasen – alle fra Sandefjord.

Anne Elisabeth Svendsdatter döde i 1791 og ble begravet[7] den 27 mai, 43 aar gammel.

Annet ekteskap ble inngaatt da Hans ble viet[8] til Oline Mathisdatter den 30 mai 1792 – efter kongelig bevilling. Förste barn var en sönn, Mattis, som ble födt 17 og döpt[9] 26 mars 1793, ha fikk fadrene Madame Waale og Jomfr Margrete Maria Hvidt, Berndt Lindberg; Christopher Thue; og Wilhelm Olsen Goen: byens bedre borgere, saa aa si. Denne gutten levet ikke opp: han ble begravet[10] 6 juni 1796.

Da var allerede datteren Anne Elisabeth et aar gammel: hun ble födt 27 februar og döpt[11] 12 mars 1795 og fikk ogsaa utmerkede fadre: madame Cathrine Olsen; Jfr Ragna Hvidt; Lieutn Jens Grönvold; Sr Christian Grön; og Sr Mathis Guttormsen. Heller ikke hun fikk vokse opp; hun ble begravet[12] 6 juni 1796, ett aar og tre maaneder gammel.
Ett aar senere, 31 mai 1797, fikk Oline og Hans den sönnen som ble tellet i 1801: Mathis ble navnet dan ble döpt[13] 8 juni og fikk fadrene Madame Olsen; Jomfr Kirsten Margrete Grön; Sr Bendt Lindberg; Jeremias Andreasen Reinert; og Studiosus M[?] Sehausen.

Det har vist seg vanskelig aa fastslaa nöyaktig naar Oline döde: det maa ha värt för folketellingen, ellers ville ikke Hans ha värt enke for annen gang, og efter 31 Mai 1797, da Mathis ble födt.

Siden Hans ikke var mer enn straks over firti aar i 1801 er det ikke utenkelig at han giftet seg igjen: det er ikke funnet noen sterke holdepunkter for det. En mulighet er et bryllup[14] i midten av 1801: skriften er vanskelig aa tyde, men det ser ut til at brdugommen blir beskrevet som ”fragtemand” heller en los; paa den annen side er en av kausjonistene Johannes Nielsen Grön [ser det ut til] som er sosialt mulig.

Likeledes har det ikke värt mulig fastslaa naar Hans döde. Men for en som var noe saa mandig som los maa det väre en pussig opplevelse aa faa beskrevet livet sitt nesten utelukkende gjennom en opplisting av kvinnene som kom ham när.


[1] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1761, side 77.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-80
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650486.jpg
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1775-1780, side 141.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-144
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650550.jpg
[4] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1787, side 178.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-182
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650588.jpg
[5] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1774, side 111.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-114
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650520.jpg
[6] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1789, side 3.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-6
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650705.jpg
[7] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1791, Trolovede 1791, side 20.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-22
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650721.jpg
[8] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1792, Ekteviede 1792, side 29.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-31
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650730.jpg
[9] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1793, side 32.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-34
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650733.jpg
[10] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1796, Døde og begravede 1796, side 64.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-67
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610027.jpg
[11] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1795, side 50.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-53
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610013.jpg
[12] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1796, side 65.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-68
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610028.jpg
[13] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1797, side 71.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-74
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610034.jpg
[14] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1801, side 218.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-202
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610162.jpg

146 Lars Børresen

“Kongl. rorskarl ved tolvæsenet og skydsskaffer” i 1801[1]; Lars Børresen var en statlig ansatt[2], om enn i ganske en beskjeden stilling. Han bodde i hus nummer 28 i Østre Gade, han var 56 aar gammel og var gift med den fire aar eldre Elen Maria Johansdatter. I huset var der ogsaa en ugift tjenestepike pa 48 og som het Boel Maria Pedersdatter.

Lars ble födt 23 og döpt[3] 26 november 1746 som sönn[4] av Børge Andersen fra Sandefjord og konen Mari Larsdatter – dette var den siste daapen i det kirkeaaret. Fadrene var Elsebeth, Guttorm Christensens fra Sandefjord; Adriane Andersdatter, ogsaa fra Sandefjord; Ole Steensholt; Anders Lofteröd; og Lars Guttormsen fra Sandefjord.

Det kan sikkert skyldes flere forhold, men det synes ikke aa väre notert at Lars ble konfirmert i Sandeherred, men han kan vel ha värt paa sjöen, eller paa en gaard hos en slektning og derfor blitt konfirmert der. Deet skal vel ogsaa nevnes at der ingen er i Sandefjord med foreldrenes navn i skattemantallet av 1762: rimeligvis bodde de et annet sted.

Under alle omstendigheter: han giftet[5] seg 9 mars 1775 med Ellen Maria Johannesdatter, de hadde kausjonistene Msrs Willum Hvidt og Bendt Lindberg fra Sandefjord – og det maatte jo väre bra.

Det ser ikke ut til at Lars og Ellen fikk noen barn sammen.

Lars Börresen  Sandefjord ble begravet[6] 22 mai 1804


[2] Han er, imidlertid, ikke nevnt – i det minste ikke under dette navnet – i Osv. I. Melbyes ” TOLLERE GJENNOM 300 ÅR
1563 – 1886” som kan konsulteres ved
http://old.genealogi.no/kilder/Tollere/index.htm
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1746, side 36.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-38
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650444.jpg
[4] Paret hadde faatt en sönn foregaaende aar som ogsaa ble kalt Lars, og som ble döpt 9 september 1745. Samme fadre med unntak av Lars Guttormsen: istedet er Hans larsen fra Sandefjord notert. Se  
Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1745, side 33.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-35
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650441.jpg
Denne Lars döde efgter bare noen dager og ble begravet 16 september, 6 dager gammel. Se Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1745, side 215.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-219
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650625.jpg
[5] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1773-1775, side 171.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-175
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650581.jpg
[6] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1804, side 194.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-178
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610138.jpg

20 Hans Jørgen LieSr Jens Lie og hustru Anne Maria Sörensdatter – födt Coldevin - fikk sönnen Hans Jørgen den 3 januar 1793, og fikk ham döpt[1] den 10 samme maaned: han fikk fadrene Madame Thue; Jomfru Margrethe Maria Hvidt; Sr Ole Gogstad; Sr Abraham Böckman; og Sr Ole Christian Grön – et pent utvalg fra den borgerlige ledelsen i byen.

I 1801[2] bor Hans Jørgen som leieboer hos Tolv Sörensen[3], en daglönner i hus nummer 4 i Østre Gade; her bor ogsaa Tolv’s kone og svigermor, en enke og hennes voksne sönn, og en annen gutt – Christen Olsen – som er syv aar. Baade Christen og Hans Jørgen er i ”kost paa stædets bekostning” – dvs., de er satt bort.

I mellomtiden var Anne Maria död; hun ble begravet[4] 16 mai, 34 aar og 4 maaneder gammel efterlot hun seg Hans og de eldre brödrene Christian og Sören Jensen Lie samt mannen som da var styrmann[5].

Noen aar senere – i 1798-1799 – ble det holdt et skifte[6] efter Jens: dette beskrives som et fallitbo saa det er usikkert om han virkelig var död: det har ikke lykkes aa finne ham i listene over döde menn i den aktuelle perioden. Kanskje han reiste sin vei?

Under alle omstendigheter: her, i 1801, mister man Hans Jørgen av syne: han er rimeligvis blitt knfrmert paa et eller annet tidspunkt, men hvor er ikke fastslaatt. Og med den slekten han hadde har det vel värt mulig aa finne ham en plass paa en baat under krigene fra 1807: det var gode tider en periode da.

En litt sörgelig historie: ikke helt Buddenbrook, men i et lite samfunn gjorde det sikkert inntrykk.
  

[1] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1793, side 30.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-32
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650731.jpg
[3] Se 15 Tolv Sörensen
[4] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1793, Trolovede 1793, side 37.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-39
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650738.jpg

søndag 30. oktober 2011

177 Susanna Hiorth


I 1801[1] var Susanna Hiorth en 36 aar gammel enke som var flyttet hjem til foreldrene Wilhelm Hvidt og Cathrine Maria Hoch i hus nummer 33 i Østre Gade i Sandefjord.  

Susanna ble födt 21 og döpt 28 mars 1765 og fikk fadrene Mad. Ellen-Johane, Msr Bent Lindbergs; Jomfr Margrethe Jensdatter Holch; Hr Liutenant Betzmann; Msrs Abraham Hellevad og Sören Holch, alle fra Sandefjord.

Jomfr Susanne Hvidt fra Sandefjord ble konfirmert[2] 20 söndag efter trefoldighet i 1779, efter datidens maal var hun forholdsvis ung men hade vel nytt fordelen av en velstaaende far og faatt undervisning hejmme – kan man tenke seg.

Syv aar senere giftet hun seg med Niels Friderich Hiort, ekteskapet[3] ble inngaatt 23 november 1786; kausjonistene var faren Wilhelm Hvidt og Sr Eskart [?] Bruun fra Sandefjord.

Niels Frideric Hiort var födt omkring 1752 og var sönn av Iens Ludvig Hiort[4] og dennes hustru Iohanne Kielman som döde i 1757[5]. Faren döde i 1763, og da ble Iohanne Kielmans far, Iohannes Mörck, oppnevnt som lagverge.

Det er ikke lykkes aa fastslaa naar Niels Frideric döde, men det ser ut til at han ikke hadde noen barn med Susanna.

Susanna giftet[6] seg paa ny i 1803, denne gangen med Fredric Torgersen Hauff og med Jens Grönvold og Wilhelm Hvidt – faren – som kausjonister. Paa denne tiden er Wilhelm 73, og det er vel derfor underskriften hans er saapass ”skjelvende” som den fremtrer i kirkeboken.

Det ser ikke ut til at Susanna fikk noen barn i dette ekteskapet, heller.

Selv levet Susanna til 1849 og döde, 84 aar gammel, 28 juni og ble begravet 4 juli det aaret; bosatt i Sandefjord. Da var hun enke for annen gang, men det er ikke lykkes aa fastslaa naar mannen gikk bort.


[2] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1775-1780, side 141.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-144
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650550.jpg
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1787, side 178.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-182
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650588.jpg
[4] Denne Iens Ludvig Hiort kan väre av slekten Hiort fra Bornholm, ihvilket tilfelle han kan väre den samme som ble født: 1719, og døbt: 30 Okt. 1719, Svaneke kirke, Svaneke, Bornholm, Danmark; dette i henhold til http://ikjensen.me/jensen/49765.html. Tanken om dette slektskapet styrkes noe ved aa notere seg at Iens Ludvigs far i fölge samme nettsted het Niels Friderich, nettopp som ”var mann” i Sandefjord. Den Bornholmske Niels Friderich var prest i Svaneke kirke, og man kan lese om ham

”På kvindepulpituret sattes dronning Anna Sophies navn og fortsættelsen af det andet pulpiturs vers:

Da Hr. Niels Friderich Hiort Menighedens Hyrde
For begge Sogner bar sit hellig Embeds Byrde,
Blev repareret smuckt vor Hellige Gud Huus,
Giort høyere med Kalk, med Steen, med Tegl og Gruus
Ved Jacob Kofods Hielp og Tilsiun, som en ærlig
Vor Kirkes Værge var, thi giorde hand den herlig
Med dobbelt Pulpitur, for Mand og Qvinde Kiøn
Foræret, ære Gud ham med stor Naade Løn.
Anno MDCCXXV”

[6] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1803, side 221.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-206
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610166.jpg