Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

fredag 31. januar 2014

1762-104 Sal Peder Willumsens Maren

Maren er litt skyggeaktig, og for å følge henne må man først og fremst følge ektemannen gjennom hans liv.

Peder Willumsen døde, 47 år gammel, 5 mai 1746 og ble begravet[i] 8 samme måned.  Han var, i 1701[ii], 3 ½ år gammel. Han var sønn av Willum Pedersen[iii] i Sandefjord: han var 40 år gammel og er klassifisert som borger.
Peder hadde en eldre bror – Hendrick[iv] – som var 11, og begge bodde hjemme.
I 1729[v] finner man Peder bosatt i Sandefjord som skipper, der han er blitt ilignet noe over to riksdaler i skatt – det samme beløpet ble fastsatt for de to følgende årene, og. I henhold til ligningen var Peder en av de 11 mest velstående personene i Sandefjord, og betalte omkring 2.6 % av skatten i byen.

Moren Karen – som nå var enke - betalte imidlertid mer: hennes skatt var på 3 riksdaler, som utgjorde 3.6% av den totale skatten på 82.25 riksdaler. Hendrick ser man ikke noe til, men en person som kalles Søren Willumsen, og som også er skipper, kan tenkes å være en yngre bror – det stemmer også med at han betalte litt mindre enn Peder: 2 riksdaler eller 2.4 %.

Dersom disse tre var mor og to sønner betalte de altså tilsammen mellom 8 og 9 % av all skatt i byen: dette er sammenlignbart med de tre største skatteyterne: Monsieur Ole Rasmusen Alsing (18.2%), Monsieur Hans Christensen (14.6 %) og Kiøbmand, Monsieur Søren Nielsen (9.7%). Både individuelt og tilsammen var de i den øvre tredjedelen med hensyn til velstand og tilhørte vel eliten i det lille samfunnet.
Peder giftet[vi] seg med Mari Enevoldsdatter 9 desember 1723; her kalles hun Maren Enevoldsdatter og sies å være – som Peder – fra Sandefjord. Det er usikkert når Maren ble født, eller hvem foreldrene var. Siden det er notert at hun var fra Sandefjord er det ikke feil å vise til at der i 1701[vii] fantes en skipper ved navn Endvald Biørnssen i Sandefjord, han var 29 år gammel. Så med hensyn til yrke /sosialt lag, fornavn og alder kan han passe godt til rollen som far til en pike som gifter seg i 1723. I så tilfelle må Maren være barn av et første ekteskap, for ”13 Nov [1717] blef Ingval Biörnsön og Ragnild Olsdaatter copulerede[viii]”.
Peder Willemsen og Ingvold Biörnssen kjente hverandre: to uker efter bryllupet var de begge fadre i dåpen[ix] til Abraham, sønn av Michel Hansen. Så helt umulig er nok ikke tanken om et slektskap mellom Ingvold og Maren.
På denne tiden hadde Peder sin egen skute[x]: 12 lester drektig seilte hun med skipper, to matroser, og én ”jonge”. En skipslast[xi] tilsvarte 16 1/4 skippund eller ca. 2 400-2 600 kg, slik at fartøyets kapasitet kan ha vært omkring 30 tonn.
13 søndag efter trefoldighet i 1733 ble Peders sønn Ingvold døpt[xii], og her fremgår det at morens navn er Mari Ingvoldsdatter. Fadrene var Inger Andersdatter; Marie [?] Dop; Ove Hansen; Christen Skoller [?]; og Ole Callundan.
Han fikk så sønnen Bilo – Bylov – i Sandefjord 9 april 1742, gutten ble døpt[xiii] tre dager senere, den 12. Fadrene de valgte var Madame Maren Olsdatter, Sr Povel-Conr Bøchmans; Madem. Petronella Pedersdatter Sandberg; Sr Kn Hansen Hellevad; Msr Andreas Schröder og Simon Olsen – alle fra Sandefjord.
Peder Willumsen døde 47 år gammel den 5 mai 1746 og ble begravet[xiv] 8 samme måned.
Enken og sønnene bodde i 1762[xv] fremdeles sammen i hus nummer 35 i Sandefjord, der de også ser ut til å ha hatt en tjenestepike, Anne Olsdatter.

Mari døde på Oslebakke, dvs. på Veierland, 3 desember 1772 og ble da sagt å være 71 år. Hun ble begravet[xvi] 10 samme måned.[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1746, side 216.
[ii] Ketil Firing Hanssen: 1701-manntalet frå Larvik grevskap, Digitalpensjonatet, Digitalarkivet,
[iii] Ketil Firing Hanssen: 1701-manntalet frå Larvik grevskap, Digitalpensjonatet, Digitalarkivet,
[iv] Ketil Firing Hanssen: 1701-manntalet frå Larvik grevskap, Digitalpensjonatet, Digitalarkivet,
[v] Tore Hermundsson Vigerusts utdrag fra ” Mandtal over den udi Laurwigen med underliggende Sandefiord giorde Liigning og Taxation til Kiöbenhauns Byes Brandstyer, hvad enhver er ansat at svare for Aaret 1729.”, se http://www.vigerust.net/by/larvik1729.html
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1723, uten sidenr.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-74
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650360.jpg
[vii] Ketil Firing Hanssen: 1701-manntalet frå Larvik grevskap, Digitalpensjonatet, Digitalarkivet
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1717, uten sidenr.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-49
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650335.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1723, uten sidenr.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-74
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650360.jpg
[x] Liste over skip og fartøyer i Laurvig og Sandefjord tolldirtsikt, 8. september 1723, Utgave 23.05 2002 (kontrollert). Gjengitt etter original i Riksarkivet, Stattholderarkivet, D X (Ymse pakkesaker 1574-1770), pk 62, 1723, legg 5., gjort tilgjengelig elektronisk av Tore Hermundsson Vigerust ved http://www.vigerust.net/by/larvik1723_skip.html
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1733, side 3.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-5
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650411.jpg
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1742, side 23.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-25
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1746, side 216.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-220
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650626.jpg
[xv] Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj.
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1773, side 252.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-256
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650662.jpg

torsdag 30. januar 2014

1762-103 Maren Madsdatter

Marie Madsdatter[i] – kaldt Maren i kirkeboksinnførselen om dåpen[ii] 27 april 1723 som datter av Mads Giermundsen og fikk fadrene Anne Engøe; Margrete Olsdatter Engøe; Anders Jensen; Jens Næss; og Jens Årøe.

Det er ikke funnet belegg i kirkebøkene for Maries mors identitet, men Familysearch viser en Mads Giermundsen som er gift med en Kari Torsen i Sandar, og setter vielsen til 1718 – som passer med Maries alder. Familysearchs egen kilde er Iver B Neumann, som på sine egne sider gir den samme informasjonen, også at Mads var født i Sandar i 1693, død på Hønsø på Tjøme i 1735, mens Kari ble født på Engøe i 1695, døpt ikke i Sandar men Sankt Laurentii i Tønsberg, 11 desember[iii] 1695.

8 mars 1753 trolovet[iv] Mari Matzdatter seg med Jacob Jensøn[v], kausjonistene var Gjermun Matzen Engøe og Christopher Hansen far Tønsberg og paret ble copuleret 31 desember samme år.

Det var nok best å få bryllupet overstått, selv om det var nyttårsaften, for allerede 16 mai 1754 kom første barn, født på Engøe, en pike som ble døpt[vi] to dager senere og fikk navnet Kirstine og fadrene Helvig, Anders Jensen Honerød; Gjertrud Nielsdatter Engøe; Niels Larsen Engøe; Gjermund Matzen Engøe; og Anders Jensen Honerød.

Da neste barn ble født var familien flyttet fra Engøe til Sandefjord: datteren Kari ble født 11 og døpt[vii] 13 mars 1757; hun fikk fadrene Thrine, Michael Engøes; Kari Jacobsdatter; Michel Nielsen; Ole Michelsen; og Matz Michelsen – alle fra Engøe.

Sønnen Peder ble født 29 oktober 1759 og døpt[viii] 3 november; fadrene var Mari, Tollef Matzsens; Anne-Cathrine Pedersdatter; Jermun Matzen; og Christian Guttormsen – alle fra Sandefjord.

Tre år senere fikk Jacob og Marie tvillingdøtrene Karen og Marie den 9 og fikk dem[ix] døpt den 14 desember 1762; Karens fadre ble Mad Marie, Christen Olsen Barchmans; Jomfru Johanne Tideman Johannesdatter Mørch; Christopher Thue; Andreas Giertsen; og Ole Jensen Holch – alle fra Sandefjord. For Marie ble det Madame Ruth, Søren Pedersens; Anne-Cathrine Pedersdatter; Niels Castensen; Hans-Jørgen Koefod; og Bilow Pedersen – også disse alle sammen fra Sandefjord.

Ved ekstraskatten i 1762[x] bodde Marie – for anledningen kalt Maren – og Jacob – i hus nummer 34 i Sandefjord, der det også var et par som er klassifisert som «andre» og er antagelig leieboere, men ingen barn er nevnt. Disse var Ane Olsdatter og Hans Jonasen.

I 1765 fikk Marie og Jacob en sønn som de kalte Gjerdt. Han ble født 7 og døpt 15 juni; fadrene var Mari, Tollev Matzen; Anne Nielsdatter; Søren Pedersen; Johannes Nielsen; og Joseph Hinchel – alle fra Sandefjord.

Jacob døde i 1784 og ble begravet[xi] 11 mai.

I 1801[xii] bodde Marie hos sønnen Peder i hus nummer 11 i Østre Gade, der han bodde sammen konen Gunnild Michelsdatter som med sine 53 år var ti år eldre enn mannen. Sammen hadde de ingen barn, men Gunnild hadde en 22 år gammel sønn, Søren Pedersen, som bodde hos dem når han ikke var på sjøen som matros.

Marie ble begravet[xiii] 7 desember 1809. Hun ble 88 år gammel.[i] Se 47 Marie Madsdatter
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1723, uten sidenr.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-72
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650358.jpg
[iii] Dette ser ut til å kunne bekreftes – så noenlunde – ved oppslag i kirkebok for St Laurentius for 1695 – selv om farens navn er skrevet Tord Christophersen. Morens navn ser ut til å väre Maren Hansdatter.
Kildeinformasjon: Vestfold fylke, St. Laurentii i Tønsberg, Ministerialbok nr. II 1 (1690-1796), Kronologisk liste 1690-1695, side 0-1.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8199&idx_id=8199&uid=ny&idx_side=-4
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070425640528.jpg 
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1753-1755, side 161.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-164
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650570.jpg
[v] Se 1762-102 Jacob Jensen
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1754, side 58.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-61
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650467.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1757, side 66.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-69
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650475.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1760, side 74.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1763, side 83.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-86
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650492.jpg
[x] Kristian Hunskår: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=4&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1253&merk=1253#ovre
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1784, side 268.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1810, side 202.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-186
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610146.jpg

1762-102d Gjerdt Jacobsen

Gjerdt Jacobsen kom til verden 7 og ble døpt[i] 15 juni 1765 og fikk fadrene Mari, Tollev Matzsens; Anne Nielsdatter; Søren Pedersen; Johannes Nielsen; og Joseph Hinchel - alle fra Sandefjord.

Foreldrene var Jacob Jensen og Maren Madsdatter i Sandefjord som hadde flere barn fra før: Kirstine, som ble født 16 mai 1754 og døpt[ii] to dager senere og Kari – eller Karen – som Kari ble født 11 og døpt[iii] 13 mars 1757. Peder[iv] ble født I Sandefjord 29 oktober 1759 og døpt[v] 3november samme år. Tvillingene Karen og Marie ble født den 9 og døpt[vi] den 14 desember 1762.

Giert Jacobsen fra Sandefjord ble konfirmert[vii] 20 søndag efter trefoldighet i 1779. Han er ført opp som nummer 6 blant de ni guttene og tyve pikene i dette kullet.

Og med det blir Gjerdt usynlig.
[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1765, side 90.
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1754, side 58.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-61
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650467.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1757, side 66.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-69
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650475.jpg
[iv] Se 43 Peder Jacobsen
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1760, side 74.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1763, side 83.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-86
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650492.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1775-1780, side 141.

onsdag 29. januar 2014

1762-102c Karen Jacobsdatter

Tvillingene Karen og Marie ble født den 9 og døpt[i] den 14 desember 1762; Karens fadre ble Mad Marie, Christen Olsen Barchmans; Jomfru Johanne Tideman Johannesdatter Mørch; Christopher Thue; Andreas Giertsen; og Ole Jensen Holch – alle fra Sandefjord. For Marie ble det Madame Ruth, Sören Pedersens; Anne-Cathrine Pedersdatter; Niels Castensen; Hans-Jörgen Koefod; og Bilow Pedersen – også disse, alle sammen fra Sandefjord.

Foreldrene var Jacob Jensen og Maren Madsdatter i Sandefjord som hadde flere barn fra før: Kirstine, som ble født 16 mai 1754 og døpt[ii] to dager senere og Kari – eller Karen – som Kari ble født 11 og døpt[iii] 13 mars 1757. Peder[iv] ble født I Sandefjord 29 oktober 1759 og døpt[v] 3november samme år. Efter tvillingene ble det en gutt til: Gjerdt ble født 7 og døpt[vi] 15 juni 1765.

Karen er sikkert blitt konfirmert – men det er litt usikkert når. En pike med rett navn ble konfirmert[vii] 19 søndag efter trefoldighet i 1782: altså på et tidspunkt da Karen var nesten tyve. Sånt skjedde – men om det er samme person forblir usikkert. Men Karen Jacobsdatter fra Sandefjord er med på listen over de 53 konfirmantene –helt sist men likevel!

Faren, Jacob Jensen, døde 5 og ble begravet[viii] 11 mai 1784. Han ble 64 år gammel.

Tolv år senere giftet[ix] Karen seg med Hans Tarraldsen – to ganger enkemann. Det skjedde 25 mars 1794 og som kausjonister hadde de Tolf Sørensen og Peder Jacobsen.

Disse to fikk i 1797 sønnen Jacob. Han ble født 7 og døpt[x] 15 mai og fikk fadrene Sørine Sørensdatter; Inger Berthelsdatter; Christopher Andersen Kleggelien; hans Christophersen Hasle; og Lars Olsen Prestegaarden.

I 1801[xi] bor Karen og Hans, matrosen og fiskeren, i hus nummer 3 i Østre Gade; sammen med dem er også to barn fra hans første ekteskap: matrosen Friderik Christian på 28 og Dorthe Maria som nå er 8. Søsteren Maria bodde da i den andre enden av samme gate, i nummer 27, der hun var tjenestepike hos skipperen Mathis Guttormsen Berg, gjetningsvis sønnen til naboen til Karen og Hans, Guttorm Truelsen Berg[ix].

Så mister man Karen av syne en del år, men det er nok henne man finner i hus nummer 4 i Sandefjord, sammen med Jacob Hansen, sønnen, i 1825[xii]. Han er nå selv gift, med Kirstie Larsdatter, som han har datteren Karen Marie med. I huset finner man også Karens tvillingsøster Marie og leieboere – Svend Mathiesen Goen og konen Anne Malene Henningsdatter; matrosen Ole Andreasen Piber og konen Anne M Jacobsdatter – og barna deres: Knud Andreas og Grethe.

Gitt alderen som er oppgitt er det nokså sannsynlig at det er «vår» Karen som dør i Sandefjord 8 og ble begravet[xiii] 15 desember 1831. Da var hun 72 og legdslem.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1763, side 83.
Permanent sidelenke:  
http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-86
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650492.jpg
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1754, side 58.
Permanent sidelenke:  
http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-61
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650467.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1757, side 66.
Permanent sidelenke:  
http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-69
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650475.jpg
[iv] Se 43 Peder Jacobsen
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1760, side 74.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1765, side 90.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1780-1784, side 142.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1784, side 268.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1794, Ekteviede 1794, side 46.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1797, side 71.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1832, side 137.