Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

tirsdag 28. februar 2012

362 Berthel Jonas[1] Fossberg


Den 12 aar gamle Berthel Jonas Fossberg var sönn av enken Maren Hansdatter og hennes avdöde mann, Jonas Forsberg som gikk bort sommeren 1800 og ble begravet[2] den 8 juli, 62 aar gammel.

I 1801[3] bodde Berthel sammen med moren, som ”Ærnærer sig ved hænders gjærning” i hus nummer 31 i Væstre Gade der hun leiet ut til tre andre enker, to av dem med egne barn.

Berthel hadde to sösken, en eldre söster – Anna Elisabeth[4] - ble födt i 1786 og en yngre bror som ble hetende Hans ble födt 7 oktober 1792 og döpt[5] den 13 samme maaned. Hans var” blind og opholdes af byen” [6].

De andre beboerne i huset var enken Hanna Maria Thorsdatter (40) som levet av haandgjerning; enken Karen Larsdatter (38) og henne elleve-aarige sönn Mickel Olsen – begge levet av almisser; og enken Karen Nielsdatter (47) som levet av ” Haandgjærning og almisse” sammen med sönnen Hendrik Jacobsen (8).

Man faar et visst inntrykk av armod i disse husholdningene.

Berthel Jonas selv kom til verden 16 og ble döpt[7] 22 september 1789, fadrene var Oline Hansdatter fra Buegaarden; Maria Elisbeth Larsdatter; Peder Jensen Möller; Christian Torstensen Rukla og Peder Engvoldsen – de siste 4 fra Sandefjord. I denne forbindelsen nevnes faren som Jonas Magnusen Forsberg.

Berthel ble konfirmert[8] 18 söndag efter trefoldighet i 1805; han er nummer 19 paa en liste av 20 gutter i dette kullet; samme aar var det saa mange som 33 piker!

Hva Berthel foretok seg efter konfirmasjonen er ikke kjent, men det er ikke urimelig aa anta at han gikk til sjös – det var kanskje den beste utveien for fattiggutter paa denen tiden – og det neste man ser til ham er i 1818 da han giftet seg med Maren Sibille Larsdatter. Berthel var da matros, fra Sandefjord; det var Maren Sibille òg.

Ingen forlovere er nevnt i klokkerboken, men det ser ut til at vielsen fant sted 30 desember. I Ministerialboken[9] - der en allerede elendig haandskrift er blitt enda meg verre som fölge av prestens ökende elde – ser det ut til at forloverne var Jörgen Mathiesen og Anders Larsen. Det er noe mer tekst, men det er ikke lykkes aa lese den. Her blir ogsaa Jonas alder oppgit: 29; mens Maren Sibille sies aa väre 28.

Den eneste som baade heter maren Sibille og er födt omkring 1790 i Sandherred  i 1801[10] er en elleve-aar gammel pike ved det navn og som er datter av skipper Jörgen Henriksen paa Näss og dennes hustru Anne Helvig Knudsdatter.

Vielsen 30 desember maa ha värt noe av en kunstighet, for samme dag fant en daap sted: det var Jonas, sönn av Berthel og Maren Sibille som imidlertid var födt 11 oktober 1818, altsaa seks-syv uker för foreldrene ble gift. Fadrene ble Christine Larsdatter;Anne Catrine Jacobsdatter;Anders Larsen Botten;  Nils Salvesen [?]; og Michel Jörgensen – alle fra Sandefjord.

Hva er det som er foregaatt her? Det kan ikke paavises, men gjetningsvis er Maren Sibille blitt gravid paa senvinteren; för hun har oppdaget det er Jonas stukket til sjös igjen, naar han kommer hjem blir det hastig arrangert ekteskap – og er dette riktig maa  man berömme presten – paa tross av haandskriften – for aa väre menneskelig nok til aa manipulere systemet en anelse slik at Jonas kunne bli döpt efter at foreldrene var gift, og dermed unngaa aa bli stemplet som uektefödt.

To aar senere kom et mer planlagt, eller ikke fullt saa uventet, barn til verden. Det var Maren Sörine, som ble födt 24 mai 1820 og döpt[11] 9 juli samme aar. Fadrene ser ut til aa ha värt Marthe Pederdatter Puggestad; Christine Johannesdater; Paul Andersen; Hans Jacobsen og Halvor Thoresen.

Tre aar senere gifter[12] Berthel seg paa ny, denne gang med den 36 aar gamle Berthe Marie Madsdatter From; det skjedde den 21 februar 1823 med foregaaende lysning 22 januar samme aar. Forloverne var Anders Larsen og og Torsten Johannesen.

Det betyr naturligvis at Maren Sibille maa väre gaatt bort i mellomtiden, men det er ikke lykkes aa identifisere begravelsen hennes i perioden mai 1820/januar 1823 som er yttergrensene.

Noksaa nöyaktig ni maaneder efter bryllupet fikk Berthe Marie 19 november 1823 en sönn som faar navnet Jonas ved daapen[13] 30 november samme aar, og ved samme anledning fadrene Anne M Andersdatter Moe; Abigael Ellefsdatter Fevang; Lars Abrahamsen Moe; Rollov Giermundsen, Sandefjord; og Torger Olsen, ogsaa Sandefjord. Det kan se ut til at paa denne tiden er Berthel selv flyttet til Moe.

To aar senere fulgte en datter; Birgithe ble födt  14 og döpt[14] 27 november 1825, fadrene ved denne anledning ble Kari Andersdatter fra Sandefjord; Kari Madsdatter fra Sandefjord; Knud Halvorsen fra Sandefjord; Rollof Giermundsen fra Sandefjord; og Jonas Halvorsen; det er tydelig at selv om Berthel bodde en tid paa Moe, er han naa tilbake i byen!

Det ser ikke ut til at Berthel og Berthe fikk flere enn de to barna og 16 desember 1838 döde Berthe, 53 aar gammel; hun ble begravet[15] lille julaften.

Enkemann to ganger; Berthel ga seg ikke:  1841 giftet[16] han seg for tredje gang, naa med den 36 aar gamle Anne Jonsdatter – ”föd i Slagen” og farens navn ikke mer spesifisert enn til aa väre ”John”.  Forloverne ser ut til aa ha värt skipper Hans Johnsen samt Ole Johansen fra Sandefjord.

Dette ekteskapet ser ikke ut til aa ha resultert i barn – i det minste er ingen funnet, saa langt.

Hvornaar Berthel döde er noe usikkert. En Berthel Jonasen döde paa Kleggelien i 1848, han var da 61 aar gammel, hvilket stemmer godt overns med ”vaar” Berthel. Men sikkert er det ikke. Uansett, denne Berthel ble döde 3 og ble begravet[17] 9 november 1848. Han bevnevnes da som ”Indersten paa Kleggelien”, hvilke muligvis svekker identifikasjonen.

Under alle omstendigheter er ”vaar” Berthel ikke aa finne i hverken Sandar eller Sandefjord ved folketellingen i 1865. Hvor det ble av Anne Jonsdatter er heller ikke kjent.

[1] ”Jonas” er hva som er skrevet i folketellingen; det er overveiende sannsynlig at dette er kort for ”Jonasen” som da ogsaa brukes, for eksempel, i forbindelse med konfirmasjonen.
[2] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1799-1800, side 190.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-173
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610133.jpg
[4] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1786, side 199.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-203
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650609.jpg
[5] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1792, side 27.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-29
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650728.jpg
[7] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1789, side 4.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-7
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650706.jpg
[8] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1805-1807, side 243.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-228
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610188.jpg
[9] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 4 (1814-1832), Ekteviede 1818, side 199.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8227&idx_id=8227&uid=ny&idx_side=-198
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427620068.jpg
[11] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1820, side 60.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-64
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610257.jpg
[12] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1823, side 205.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-207
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610400.jpg
[13] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1824, side 152.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-155
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610348.jpg
[14] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1826, side 174.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-176
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610369.jpg
[15] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1839, side 716-717.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-305
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051138.jpg
[16] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Ekteviede 1841, side 622-623.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-258
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051091.jpg
[17] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Døde og begravede menn 1848, side 279.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-285
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040286.jpg

søndag 26. februar 2012

287 Anne Maria Waale


Anna Maria Isaachsdatter Waale ble konfirmert[1] 18 söndag efter trefoldighet – 17 oktober – 1802. Hun er listet som nummer  én paa listen over 21 piker; samme kull hadde 23 gutter. Det er tegn til at presten Andreas Frederik Schrøeter som betöd mye for utviklingen av skolevesenet i distriktet ogsaa forsökte aa väre mer systematisk i bedömmelse og rangering av konfirmanter. Pussig nok var det ofte slik at skipsrederdötre kom först paa listen, som för.

I 1801[2] finner man Anne Maria som ett av aatte barn av Isaach Waale – ”Handelsmand skipper og skibs reeder” – og konen Helvig Kirstine Lindberg i hus nummer 19 i Vestre gate. Der andre barna var Elen Dorthea (17); Christian (13); Johanne Bendicte (11); Louice (10); Isaach (7); Petra Kirstine (6); og Bent Lindberg Waale (3).

I tillegg til familien – sannsynligvis til stor hjelp for husfruen og en kilde til komfort for husets herre – var der to tjenestepiker: Gunnild Maria Andersdatter (20) og Anne Rasmusdatter (21).

Anne Maria var neppe födt eller döpt i Sandar, og det er ikke lykkes aa finne noen daap som passer for hennes navn eller alder. Faren var antageligvis fra Larvikskanten litt bredt forstaatt, og hadde vel forbindelser der. Han kan ha tilbrakt en periode som forretningsdriende deromkring för han endte opp i Sandefjord en gang för sönnen Christian kom til verden; han ble födt 14 og döpt[3] lördag 19 juli 1788.

Hva Anne Maria bedrev efter 1801 er ikke kjent, men det er noksaa sannsynlig at det er hun som gifter[4] seg 22 desember 1816, i Kristiansand, med Skipper Hans Jakobs. Tousland – öyensynlig efter bevilling og med kausjonistene Peder Roe og Peder Tuft [?]. At Hans var skipper gjör ikke koblingen spesielt mindre sannsynlig.

Paret fikk sikkert flere barn, men ett av dem var Thomas Hansen Stousland som ble födt i Kristiansand 20 april og döpt[5] sammesteds 10 august 1823. Kirkeboksinnförselen viser at Anne Marie’s farsnavn var Isaachsdatter – som vel fjerner det mest av tvil vedrörende identifikasjonen med Anne Maria Waale fra Sandefjord. Fadrene ved denne anledning var Anne, Megler Torgeir Knudsens; Anne Johannesdatter fra Arendahl, N. M. Borth; Megler Torgeir Knudsen; og Faderen.

Det kan se ut til at Thomas endte i Amerika, eller i det minste besökte landet, for en liten diskusjon paa DIS-slektsforum i 2006 inneholder passusen[6]: ”Thomas hadde en sønn som var født i Orrington, Maine. USA i 1867.” 

Hans Jacob gikk bort 14 og ble begravet[7] 20 mai 1856 efter ”lang svagelighed”, 67 aar gammel.

Anne Maria Waale döde av alderdom, 78 aar gammel, i Kristiansand 6 april 1863 og ble begravet[8] 13 samme maaned.

[1] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1811-1813, side 245.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-230
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610190.jpg
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1788, side 146.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-149  
[4] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 5 (1776-1818), Ekteviede 1816, side 233-234.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9564&idx_id=9564&uid=ny&idx_side=-119
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070607330119.jpg
[5] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 9 (1821-1827), Fødte og døpte 1823, side 36.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9575&idx_id=9575&uid=ny&idx_side=-37
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070607360083.jpg
[6] Se http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=39591; det var denne diskusjonen som ledet til Familysearch og derefter til originalkildene.
[7] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 14 (1852-1867), Døde og begravede 1856, side 457.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=900&idx_id=900&uid=ny&idx_side=-457
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060105021145.jpg
[8] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 14 (1852-1867), Døde og begravede 1863, side 507.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=900&idx_id=900&uid=ny&idx_side=-507
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060105021195.jpg

369 Hendrik Jacobsen


Hendrik var knapt aatte aar og bodde i 1801[1] sammen med moren, Kari Nielsdatter, som leieboer i hus nummer 31 i Vestre gate. Kari var noksaa fattig, hun levet av ”Haandgjærning og almisse” som enke i en alder av 47. De fleste andre i huset hadde det ogsaa knapt: Karen Larsdatter, selv enke og 38, og hennes sönn Mickel Olsen (11) levet av almisser alene; en tredje enke – Hanna Maria Thorsdatter – var omkring firti og hun, ogsaa, levet av haandgjerning.  Husets frue var selv enke, det var den 52 aar gamle Maren hansdatter som selv ”Ærnærer sig ved hænders gjærning” og paa det viset forsörget tre barn: Anne Elisabeth (14); Berthel Jonas (12) og Hans Jonassen Fossberg (9).

Moren Kari er ikke blitt sporet i Sandar, ei heller Hendriks födsel saa de var nok utenbys fra. I Larvik födtes i 1794 en gutt som fikk navnet Henrich Jacobs. Farens navn er oppgitt aa väre Henrich Henrichsen Giörtz, og morens Kari Nielsdatter.

Farens fornavn er et problem i denne sammenhengen.

Imidlertid: 14 september 1792 födt en Kari Nielsdatter datteren Henrica som ble döpt[2] i Larvik 27 september samme aar; i den forbindelse blir farens navn oppgitt aa väre Jacob Giörtz. Hvor mange med efternavn Giörtz bodde det i Larvik som ogsaa hadde en hustru som het Kari Nielsdatter? Imidlertid var fadrene oppgitt aa väre Johan [NN][NN]; Magr: Olsdater; Johanne Svendsdatter; Hans Michelsen; Henric Henrichsen; og Niels Hansen.

Inntil videre er hypotesen: fornavnet til Henrich Jacobsens far, som oppgitt ved daapen[3] i 1794, er en feiltagelse. Det styrkes noe ved aa merke at Henrica, i fölge en notis i margen ved daaps-innförselen i kirkeboken, döde allerede 12 Januar fölgende aar, slik at navnet hennes ble ”ledig”. Begravelsen[4] er notert fölgende januar, og farens navn gjentatt aa väre Jacob Giörtz, men barnets navn ser ut til aa väre feilskrevet – og noksaa utydelig. Henrichs fadre ser ut til aa ha värt Anna Kistine Pedersdatter; Thorine Pillichsdatter [?]; M: Poul Østbye; M: Hans Baggestad [?]; og M: Hattemager [?] Andreas Larsen.

Det er ikke lykkes aa slaa fast naar Jacob döde og ble begravet, eller om denne fant sted i Larvik eller annetsteds. Derimot er det, hvis hypoteser holder[5] slik at moren og Hendrik flyttet til Sandefjord efter farens död.

Og dermed slutter alle spor efter Hendrik – inntil videre.


[2] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), Fødte og døpte 1792, side 26.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8245&idx_id=8245&uid=ny&idx_side=-26
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070502630418.jpg
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), Fødte og døpte 1794, side 32.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8245&idx_id=8245&uid=ny&idx_side=-32
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070502630424.jpg
[4] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), Døde og begravede 1791-1793, side 200.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8245&idx_id=8245&uid=ny&idx_side=-193
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070502640040.jpg
[5] se 368 Kari Nielsdatter249 Olea Bolette Goen

I 1801[i], da det ble holdt folketelling, var Olea Bolette 10 aar – egentlig i sitt tiende aar, ifølge tidens skikk – og neste yngst blandt farens, Wilhelm Olsen Goen, barn av tredje ekteskap: Wilhelm giftet seg mye.

Hun bodde i huset hos faren – nummer 14 i Vestre Gate – og farens fjerde kone, Anne Cathrine Hvidt. I huset fant man også Wilhelms sønn av annet ekteskap, Torger, som var 16 og ” Krøbling og sængeliggende i faderens huus”; Oleas helsøsken Cathrine Maria (11) og Cicilia Petronelle (3); samt Wilhelms og Anne Cathrines datter Kirsten Pernille, som var seks på denne tiden.

Gitt at han var ” Handelsmand og skibsreder” hadde Wilhelm råd til å styrke husholdet med innleiet hjelp: der var en huslærer, ” Studiosus og informator”,  Jens Pedersen Bøeg (22); der var fire tjenestefolk: Ole Andersen (23) som var ”Gaardskarl og soldat ved 2det aggerhuusiske inf. ret.”; Berthe Larsdatter (35); Anne Josephsdater (31) og Anne Pedersdater (41). Man har inntrykk av et modent og stabilt hushold, på tross av de mange ekteskapene.

Olea ble født 25 februar og døpt[ii] 6 mars 1792 og fik fadrene Sr Engvold Pedersens Hustrue; Elen Maria [...] Olsen; Sr Bendt Lindberg; Sr Erick Grøn; og Ole Christian Grøn Grøn – alle fra Sandefjord.

Moren - Kirsten Pernille Hvidt - døde, litt over 29 år gammel, tidlig  i mai 1793, dager efter at Cicilia Petronelle ble født[iii], og det er vel rimelig å anta at det var en sammenheng.
Faren Wilhelm giftet seg snart på ny; denne gangen med Kirsten Pernilles søster, det skjedde 6 mars 1794. Og året efter fikk de Oleas halvsøster Kirsten Pernille.

Olea Bolette Wilhelmsdatter Goen ble konfirmert[iv], 16 ½ år gammel, 16 søndag efter trefoldighet – 2 oktober – 1808; hun er nummer én på listen over 32 piker; guttene var ikke flere enn 21 i dette kullet.
Olea Bolette giftet[v] seg 21 desember 1813 med Christian Waale[vi]. Forloverne var Jens Christian Grønvold og Wiegh som begge undertegnet på at de «kaverer i alle henseender for dette ægteskabs Fullbyrdelse»

Sønnen Isaak, første barn, kom til verden som sønn av Capt Christian Waale og Ole Bolette Olsen den 4 september 1814, og døpt[vii] den 19 mai 1815. Fadrene ble Mad: Olsen; Kirsten Pernille Olsen; Isaak Waale; C Hvidt; Lieutn Wiegh; M: Nielsen; og Thomas Schlytter [?] Maiholt.

Syvende september 1818 fikk de en datter som de kalte Wilhelmine Catrina, hun ble døpt[viii] sjette januar 1819

I 1819 ble en sønn til født, han ble kalt Christian – efter farfaren - da han ble døpt[ix] 4 desember 1819 – to måneder efter at han ble født 2 september samme år. Denne gutten døde bare et halvt år gammel den 12 mars 1820 og ble begravet[x] 17 mars.

En «ny» Christian så dagens lys 6 januar 1822 og ble døpt[xi] 29 mars samme år.

Christian Waale døde[xii] 13 oktober 1824 under en reise til Frankrike: skuten kom i havsnød ved Texel i Holland. Sammen med ham døde sønnen Isak, bare ti år gammel.

Dette ble nevnt i Morgenbladet noen uker senere:

«Skibs-Efterretninger
            Briggen Mercurius, Capt. C. Waale, bestemt fra Fredriksstad eller Sandefjord til Rochelle, er bleven sønderslaaet paa Horst van Vlie-Land. Capitainen, dennes Søn, en Matros og Kokken ere druknede[xiii]».

Og ved en dødsannonse rykket inn av hans enke litt senere:

«Dødsfald.
            Dybt nedbøiet under min tunge Skjæbne bekjendtgjøres herved for fraværende Familie og Venner, at det behagede Gud sidstafvigte 13de October at henkalde min elskede Mand Skibs-Capitain Christian Waale, i sit 37te og min ældste Søn, Isak Waale, i sit 10de Aars Alder, paa en Søreise til Frankrige. Efter 11 Aars lykkeligt Ægteskab maatte han i sit lovlige Kald ende sine Dage i de grusomme Bølger i Nærheden af Texel. Hvo, som kjendte denne virksomme Mand, vil med mig og mine 2 smaae Børn deeltage i vor billige Sorg. Fed med de Hensovede. Habet om Gjenforeningen i Guds Rige kan alene give mig mit beklemte Hjerte nogen Trøst i mit uoprettelige Tab.

            Sandefjord, den 8de November 1824.
                                                            Olea Bolette Waale,
                                                                  født Olsen».

[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1792, side 23.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-25
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650724.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1793, Trolovede 1793, side 37.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-39
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650738.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1807-1810, side 244.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-229
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610189.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1799-1814, side 215.
[vi] Se 249 Olea Bolette Goen
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1815, side 7.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1819, side 41.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1820, side 51.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1820, side 104.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 76.
[xii] Jörgen Glöersen: Dödsfall i Norge 1763-1825; side 419/510; se http://old.genealogi.no/litteratur/gloersen_1/index.html