Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

torsdag 30. juni 2016

1759-10 Wilheelm Balthasarsen Garben

Wilhelm ble født i Sandefjord 4 september 1759 og hjemmedøpt av sogneprest Peter Flor 6 samme måned. Dåpen[i] ble bekreftet i kirken tirsdag 18 september og da var fadrene Fr: Grevinde Jarlsberg; Fr: Ob. Lieutnenant Coucherons; J: Fr. Grev Jarlsbergs; [NN] Hr. Ob: Lieut: Coucheron fra N : Hyssestad; [NN]; [NN] Hr Ob: Lieutn: Klein fra Ø Gogstad; Hr: Capitain Achthon fra Tønsberg; og Hr Capit: Grønvold fra Uleberg i Bal: Næs Sogn.

Foreldrene var offiseren – av dansk opprinnelse – Balthasar Garben[ii] og  Wiviche Clausdatter Kemler[iii] også hun med dansk påbrå, og stedatter av Sandeherreds sogneprest, Peter Flor[iv]. De hadde giftet[v] seg i Sandeherreds Kirke i desember 1758.

Olai Ovenstad (Ovenstad, ss. 331-332) har dette å fortelle om Wilhelm:

«Garben, Christian Wilhelm. – F. ca. 1759 I Norge. – Sønn av reg.kv.mest. Balthazar Garben. Blev 21/12 1775 adjungeret sin far regt.kv.mest. Balthazar Garben ved 2. Smål. nasj. inf.regt. med løfte om å suksedere faren når denne døde. – Ved farens død var det imidlertid stort underskudd i regimentskassen, og da det var sønnen som hadde forrettet tjenesten, falt ansvaret på ham, og regt.et fant efter dette ikke å kunne innstille ham til posten. – Ved kgl.res. 11/10 1780 blev han tilstått 72 rdl. årl. vartpenge, «til hand kan blive empolyeret». – Jur. eksamen 26/11 1781: «bekvem». – Regt.kv.mest. ved Trondhj. nasj. drag.regt. 17/3 1786 med anc. fra 21/12 1775. – Fortsatt til N.fjeldske inf.regt. 11/3 1796 . – Død 27/11 1811 i Fr. stad efter 8 dagers sykdom. – Gift 17/3 11791 i Sparbu med Bolette Dorothea Randulph, død 23/9 1753. – Han efterlot seg enken og 3 sønner»

Wilhelm giftet seg i Sparbu i 1791 med Bolette Randulph. Vielsen[vi] fant sted 11 mars 1791. de hadde kongelig bevilling til å inngå ekteskap uten forutgående trolovelse.

Første kjente barn ble født i Sparbu 19 februar 1794. Dette var Balthazar Nikolai og han ble hjemmedøpt. Dåpen[vii] ble bekreftet i kirken 4 april samme år. Fadrene var Major Carl von Motzfeldt; Lieutenant Brun; Hr Claus Holst; Frue Randulph[?]: Mad: Høyer; Jomfru Johanna Randulph; og [NN] Frue Garben.

I løpet av de neste to årene kom familien til Trondhjem, der neste kjente barn, Christian Wilhelm, kom til verden 2 desember 1796. Han ble døpt[viii] i Vår Frue kirke 14 januar 796, og fikk da som fadre Fr. Majorinde Karen Meyer; Fr. [NN] [NN]; Inger Maria Rosenvinge; Fru Kari Collin; Hr. Oberste Thode [?]; Hr Major Pavels; og Hr Carsten Schiødt Wahl.

Fem år senere bor familien i Fredrikstad, nummer 65 og 66 i 7d kvadrat. Wilhelm betegnes i 1801[ix] som «Regiments quartermester ved det nordenfieldske infanterie regiment» og foruten guttene finner man i husstanden tre tjenestefolk – gårdskaren Torger Olsen som er 24; Gudbjørg Torgersdatter som er enke og 52; og Berthe Pedersdatter som er 30 og ugift.

Den tredje sønnen – nevnt av Ovenstad – er ikke funnet.

Regimentskvartermester Garben døde i Fredrikstad 27 november 1811. Han ble begravet[x] på Krigskirkegården 5 desember. Wilhelm ble 52 ¼ år gammel.[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1759, side 73.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-76
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650482.jpg
[ii] Se 1759-8 Balthasar Garben
[iii] Se 1759-9 Wiviche Clausdatter Kemler
[iv] Se 1736 Peter Flor
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1757-1759, side 163.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-166
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650572.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Sparbu, Ministerialbok nr. 735A02 (1762-1794), Kronologisk liste 1791, side 366-367.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16428&idx_id=16428&uid=ny&idx_side=-186
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070927640442.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Sparbu, Ministerialbok nr. 735A02 (1762-1794), Kronologisk liste 1794, side 430-431.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16428&idx_id=16428&uid=ny&idx_side=-218
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070927640474.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A02 (1774-1814), Fødte og døpte 1796, side 190-191.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16345&idx_id=16345&uid=ny&idx_side=-97
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070921670300.jpg
[ix] Folketelling 1801 for 0103P Fredrikstad prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058191000414
[x] Kildeinformasjon: Østfold fylke, Fredrikstad, Ministerialbok nr. 3 (1805-1816), Døde og begravede 1811, side 518-519.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7449&idx_id=7449&uid=ny&idx_side=-125
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061016030194.jpg

onsdag 29. juni 2016

1759-8 Balthasar Garben

Balthasar Garben var en norsk offiser av dansk opprinnelse. Olai Ovenstad (Ovenstad, s. 331) har dette å fortelle om ham:

«Garben, Balthazar. – F. ca. 1718/24 i Danmark. – Sønn av kjøpmann i Helsingør Wilhelm Garben. – Stud. Jur. – Regt.kv.mest. og aud. Ved 2. Smål.  nasj. inf.regt. 8/11 1755. – Kpt.s kar. 26/7 1758. – I tiden 1/7 1767 til 1/5 769 vaar de to Smålensregt. slått sammen til ett «Smålænske» regt., og G. var da ansatt ved dette. Fra 1/5 1769 var han på ny ved da gjenoprettede 2. Smål. Nasj. inf.regt. – Den 7/11 sier regt.et, at G. søker om å få sig adjungeret sin sønn Christian Wilhelm Garben, og at denne må bli forbeholdt siden å suksedere faren. – I overensstemmelse med farens ønske blev sønnen ham adjungeret fra 21/12 1775. – B. Garben døde 28/6 1779. Da viste det sig imidlertid å være stort underskudd i regt.ets kasse, og da det var sønnen som hadde forrettet tjenesten, falt ansvaret på ham, og reg.et fant ikke å kunne innstille ham til reg.kv.mest.stillingen. Ved  kgl. res. 11/10 1780 blev det tillatt, at den ledige reg.kv.mest.stilling selges til stud. jur. Søren Bing. – Gift: B. G. fikk 19/7 1758 tillatelse til ekteskap og blev 13/12 s.å. gift i Sandeherred med Wiweke (Vibeke) Kemler, døpt i Gislev 25/11 1722, død 27/3 1789, datter av pastor Claus Kemler.»

Baltzer ble døpt[i] i St Mariæ Kirke i Helsingør 16 oktober 1724. Fadrene ser ut til å ha vært Hr Pastor Cajus Buchard Zwegius; Hr Camerier Hugo Ditmar [NN]; Consul [?] Msr Robert Sigh; Lars Johannes [NN]; [NN] [NN] [NN] [NN]; [NN] Ziege; Fr. Sophie [NN]; og min hustru [NN] Pastorinne Zwergin. Presten noterte at det var ne måne denne dagen.

Faren, Johannes, var veier og måler i Helsingør, der hans egen far visstnok var borgermester i 1710-11[ii].

På noe tidspunkt begynte han å få undervisning og kom efterhvert til Helsingørs Skole – «schola Helsingorana» og derefter, i 1744, var han ved universitetet i København der han studerte under Dr Buchwald[iii].

Efter dette taper man Balthazar av syne en tid inntil 1756 da han var i konflikt[iv] med Grev Wedel-Jarlsberg og Krigsråd Kræfting – om hva vites ikke.

Uansett. Balthazar dukker opp i Sandefjord før eller omkring 1757; 1 juli det året er han fadder[v] for Barbara Cathrine, datter av klokkeren Mogens Steen. I denne forbindelsen er det notert at de bodde på Hjertnes.

Neste glimt får man i Sandefjord i forbindelse med at han giftet[vi] seg i desember 1758.

«Onsd. d. 13 Dec:  Cop: han i Pr. Gaard af mig, med Hr Prost Scheens Consence,  [NN] Hr Capitain, Regiments Quarter Mester og Auditeur Balthazar Garben og min 2nden Høist elskede Stif Sdatter [NN] [NN] H: frue Wiwike Clausdatter Kemler. Cautt: Deres welbaarenheder Hr Ob. Lieut. Klein fra Ø. Gogstad og Major Coucheron fra V Hyssestad.»

Wiwike var stedatter av sognepresten, Peter Flor, og paret bosatte seg nær ham og moren, i Sandefjord.

Paret beveget seg i de bedre kretser. Balthazar og en svigerinne var fadre i en dåp året efter:

En pike som fikk navnet Helvig Kirstine ble født 20 juni 1759 som datter av Msr Bendt Knudsen Lindberg og Mad. Ellen Johanne Olsdatter paa Sand; da hun ble döpt[vii] den 27 juni fikk hun fadrene Jomfru Henriette Clausdatter Kemler fra prestegården; Jomfru Anne Johannesdatter Mörch fra Sandefjord; Ob. Lieut. And. Duus fra Wølen i Schee Annex under Stoche; Sr Capitain Balthazar Garben fra Sandefjord; og fendrik Uldrich Friderichsen From fra Sand.

Det var i Sandefjord det første barnet kom til verden, sønnen Wilhelm. Han ble født 4 september 1759 og hjemmedøpt av Peter Flor selv 6 samme måned. Dåpen[viii] ble bekreftet i kirken tirsdag 18 september og da var fadrene Fr: Grevinde Jarlsberg; Fr: Ob. Lieutnenant Coucherons; J: Fr. Grev Jarlsbergs; [NN] Hr. Ob: Lieut: Coucheron fra N : Hyssestad; [NN]; [NN] Hr Ob: Lieutn: Klein fra Ø Gogstad; Hr: Capitain Achthon fra Tønsberg; og Hr Capit: Grønvold fra Uleberg i Bal: Næs Sogn.

13 år senere var familien fremdeles knyttet til distriktet – Lorens Berg (Berg, s. 564) nevner Baltser i forbindelse med Langeby:

«                                      Første halvdel efter 1772.

Søren Villumssøn hadde pantsat halve Langeby (undtagen 18 mærker som tilhørte sønnene) til enken Nille Garben, og hendes søn kaptein Baltser Garben slo jordveien til sig ved auktion for 290 daler. Solgte straks til Per Hvataaker for 350, og han aaret efter til Anun Hanssøn for 400.»

Som vist ovenfor sier Ovenstad at Balthazar Garben døde i 1779, men hvor er ikke slått fast.


[ii] http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43509/495/?size=gigant&mode=0
[iii] http://genealogi.no/kilder/studentmatrikler/kbh_1749_1602/B-S-B3-001-100ocr.pdf
[iv] «Vilhelm Falck var en anset Mand. Stadig anvendtes han af den danske Regering som Kommisær i Forligs- og Skiftesager, for Eks. den 14. Marts 1749 sammen med Generalauditør Lorents Fleischer som Skiftekommisær efter forrige Stadsmajor i Oslo, afgangne Anthon Müller, og den 20. Aug. 1756 sammen med nævnte Generalauditør som Kommissærer at handle i en Tvistighed mellem Regimentskvartermester Balthasar Garben paa Kammerherre, Generalmajor Wedel-Jarlsbergs Vegne 'og Kaptajn Jacob Kræfting m. fl. paa afdøde Krigsraad og Regimentskvartermester Kræftings Vegne»
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1757, side 67.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1757-1759, side 163.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-166
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650572.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1759, side 73.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1759, side 73.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-76
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650482.jpg

tirsdag 28. juni 2016

1759-7 Berthe Kristine Hansdatter

Berthe Kristine kom til verden 13 september og ble døpt[i] 17. Da fikk hun samme navn som sin avdøde store-søster og ble altså hetende Berthe Kristine. Fadrene var Berthe Kirstine, Jacob Olsens fra Sandefjord; Randi Olsdatter fra Prestegården; Peder Olsen Smed fra Sandefjord; og «begge de to Skrædder-Svenner Ole Dahl og Andreas Scharholm fra Sandefjord».

Den første Berthe Kristine ble født 24 og ble døpt[ii] 29 november 1757. Hun levet ikke opp: ett år og tre måneder gammel døde hun 13 mars 1759 og ble begravet[iii] mandag 19 mars.

Foreldrene var Rebekka Nielsdatter Humble[iv] og Hans Andersen[v] – de bodde i Sandefjord. Hun var datter av klokkeren i sognet, mens han var skomaker av yrke.

Efterat Berthe Kristine ble født mister man familien av syne og det siste glimtet man får av henne selv er at hun er nevnt som arving[vi] efter onkelen Peder Nielsen Hilderslev i 1774. Da bodde hun i Tønsberg.
[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1759, side 73.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-76
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650482.jpg
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1758, side 69.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-72
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650478.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1759, side 234.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-238
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650644.jpg
[iv] 1757-14 Rebekka Humble
[v] 1757-15 Hans Andersen
[vi] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000611462

mandag 27. juni 2016

1759-6 Lars Hansen

Lars ble født 12 september 1759 og ble døpt[i] fire dager senere i nærvær av fadrene Marthe, Joon Pyntestuens; Christine Hansdatter Ø Gogstad; Søren Andersen Ø Gogstad; Joon Nielsen Pyntestuen, og lars Olsen Prestegårdseie.

Foreldrene var Hans Olsen[ii] og Gunnild Hansdatter[iii] – begge av nokså usikker opphav – som hadde giftet[iv] seg 24 oktober 1754.

De bosatte seg på Prestegårdseiet der det første barnet kom til verden: Anders ble født 12 januar 1756, han ble døpt[v] 17 januar. Neste barn kom til verden samme sted, 27 august 1758. Dette var Anne Maria og hun ble døpt[vi] dagen efter.

Efter dette flyttet familien Sandefjord, der Anne Marie døde 2 februar 1759 og ble begravet[vii] to dager senere, søndag 4 februar.

Og det var i Sandefjord at tredjemann så dagens lys. Lars ble født 12 september 1759 og ble døpt[viii] fire dager senere.

Neste barn, Ole Christian, ble også født i Sandefjord. Det skjedde 18 april 1761 med påfølgende dåp[ix] 26 april.

I 1762[x] bodde familien i hus nummer 61. Barna er ikke nevnt i registreringen for ekstraskatten, for de var alle under 12 år. Derimot finner man sammen med dem en Karen Christensdatter nevnt som «andre» - antagelig var hun leieboer.

Nesten tre år senere nedkom Gunild med en dødfødt gutt. Barnet ble «til Verden bragt»[xi] 5 april 1764.

Dernest flyttet familien til Ranvik, antagelig som leieboere for Hans er ikke nevnt av Lorens Berg[xii] blant brukerne der, selv om familiens overhode nå benevnes Hans Olsen Ranvigen.

Uansett: der kom en datter til verden 26 desember 1765. Hun ble døpt[xiii] nyttårsaften og fikk navnet efter sin døde storesøster, Anne Marie.

Efter dette er det funnet få spor efter noen av medlemmene av familien – med ett mulig unntak for Anne Maria: en pike med det navnet ble konfirmert[xiv] 17 søndag efter trefoldighet 1783. Alderen er litt høy, men hun bodde på Hauan, og Ranvik var en plass under Hauan.

Med hensyn til Lars, så blir en gutt med det navnet konfirmert[xv] Invocavit 1775 (1 søndag i faste, dette året 5 mars[xvi]) – han er med i et kull som antagelig var organisert for dem som var sent ute, vanligvis gutter men i dette tilfelle også piker. Han er ført opp som den andre av 11 gutter – med 9 piker var de til sammen 20 ungdommer denne tidlige våren.

Likeledes er det en Lars Hansen som antageligvis er fra Sandefjord som trolover seg med Ellen Toersdatter 8 november 1780. Begge kausjonistene var fra Sandefjord: Søren Pedersen og Hendrich Weyer. Vielsen[xvii] fant sted 22 april 1781.

Dette paret fikk en sønn året efter, 23 mars 1782. Han fikk navnet Hans og ble døpt[xviii] 30 mars med fadrene Inger Maria, Hendrich Weijers fra Sandefjord; Hanne Christophersdatter fra Prestegården; Tollef Madsen fra Sandefjord; Bilov Pedersen fra Sandefjord; og Monsr Selgen Rutveth fra Sandefjord.

Og så forsvinner familien av syne.
[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1759, side 73.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-76
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650482.jpg
[ii] 1759-5 Hans Olsen
[iii] Se 1762-190 Gunild Hansdatter
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1753-1755, side 161.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-164
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650570.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1756, side 63.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-66
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650472.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1757, side 68.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-71
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650477.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1759, side 234.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-238
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650644.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1759, side 73.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-76
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650482.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1761, side 78.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-81
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650487.jpg
[x] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=15&filnamn=xtr62lar&medbilete=&sokpostnr=188#a0
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1764, side 86.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-89
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650495.jpg
[xii] Lorens berg, «Sandeherred – en bygdebok», Kristiania, 1918, faksimile-utgave ved Sandar Historielag, november 2000, p 382.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1766, side 92.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-95
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650501.jpg
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1780-1784, side 142.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-145
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650551.jpg
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1775-1780, side 141.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-144
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650550.jpg
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1780, side 174.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-178
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650584.jpg
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1782, side 185.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-189
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650595.jpg