Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

onsdag 31. juli 2013

1821-20 Juliane Emilie Thorsdatter

Juliane Emilie var datter av Thor Andersen Aaröe i Sandefjord og hans kone Johanne Cathrine Hansdatter og ble födt 7 august 1813. Baade moren og födselen er obskure: begge dele var fra utenfor Sandeherred. Paa et eller annet tidspunkt kom paret til Aaröe, for det var der sösteren Anne saa dagens lys 26 januar 1817; hun ble döpt 5 mars og fikk da fadrene Oline Reinert; Berthe Helene Giertsdatter, Sandefjord; Ole Thommesen; Sörn Tausen [?] [NN]; og Styrmand Reinert. Dernest fikk foreldrene sösteren Johanne Cathrine, hun ble födt i Sandefjord 24 september 1821 og döpt 16 oktober med fadrene Anne Hansdatter Siue; maren Larsdatter; Hans Jacobsen, Sandefjord; Mathis Piper; og Hans Jacobsen – de siste to gjentningsvis i Sandefjord. Anne döde bare fem aar gammel 18 august 1822 og ble begravet 22 september samme aar.Det er ikke gitt noen forklaring paa det lange oppholdet mellom bortgang og jordfestelse. I 1825 finner man familien i hus 23 i Sandefjord, som var eiet av Christopher Hvidt. Her gaar det frem at Thor var blitt sjömann – matros. Johanne er, ved en feiltagelse, blit gitt farsnavnet ”Pettersen”. De andre leieboerne var Skydsskaffer og Sagarbeider Paul Andreas Christophersen og familie, samt matrosen Anders Andersen Freberg. Det gar ogsaa frem av denne folketellingen at det er et tredje barn tilstede i husstanden: den 13 aar gamle Karen Juliana. Dette maa väre den samme som den Juliana Emilie, datter av Thor Andersen og Johanne Catrine i Sandefjord, som ble konfirmert 12 oktober 1828. Med karakteren ”god” er hun fört opp som nummer én paa listen over de 13 pikene i kullet – det var to kull denne hösten, derav det relativt lille antallet. Det gaar frem at Juliane var födt 7 august 1813. Men noen slik daap er ikke funnet i Sandeherred. Hvilket bestyrker teorien om at Johanne Cathrine var utenbys fra. I 1836 er familien fremdeles i Sandefjord: Johanne Cathrine Aaröe er bosatt der ved konfirmasjonen 2 oktober 1836. Hun fikk karakteren meget god og er oppfört som nummer 5 paa listen over de 45 pikene i kullet. Men efter konfirmasjonen i 1828 er det ikke sett noe til Juliane Emilie. En tid efter dette flytter familien fra byen til Pindsle – der döde nemlig Skipper Thor Andersen Aarö 22 oktober 1846. Han ble begravet 30 samme maaned. Hvor det ble av Johanne Cathrine Hansdatter – konen til Thor – er ikke kjent, forelöbig.

tirsdag 30. juli 2013

1821-19 Johanne Catrine Hansdatter

Johanne Catrine er en litt skyggeaktig person: hun er ikke aa finne i folketellingen i 1801; Vestfold-slekt finner ikke noen egentlige spor efter henne; ikke heller Familysearch eller andre „standard” verktöy. Hun er, öyensynlig, gift et annet sted enn i Sandar, og med Thor Andersen Aarö men det er ikke kjent hvor: men det har muligvis skjedd för eller i löpet av 1813: det aaret faar hun parets förste barn, en datter; piken faar navnet Juliane Emilie. 7 august. Det gaar frem av registreringen av konfirmasjonen i 1828. I den forbindelse er det ogsaa notert at hun var blitt vaksinert av ”Massen” – som eller er ukjent i akkurat denne sammenheng i Sandar. Hun ble nok födt annetsteds, men hvor gjenstaar aa oppdage. Paa et eller annet tidspunkt kom paret til Aaröe, for det var der datteren Anne saa dagens lys 26 januar 1817; hun ble döpt 5 mars og fikk da fadrene Oline Reinert; Berthe Helene Giertsdatter, Sandefjord; Ole Thommesen; Sörn Tausen [?] [NN]; og Styrmand Reinert. Dernest fikk de datteren Johanne Cathrine, hun ble födt i Sandefjord 24 september 1821 og döpt 16 oktober med fadrene Anne Hansdatter Siue; maren Larsdatter; Hans Jacobsen, Sandefjord; Mathis Piper; og Hans Jacobsen – de siste to gjentningsvis i Sandefjord. Anne döde bare fem aar gammel 18 august 1822 og ble begravet 22 september samme aar.Det er ikke gitt noen forklaring paa det lange oppholdet mellom bortgang og jordfestelse. I 1825 finner man familien i hus 23 i Sandefjord, som var eiet av Christopher Hvidt. Her gaar det frem at Thor var blitt sjömann – matros. Johanne er, ved en feiltagelse, blit gitt farsnavnet ”Pettersen”. De andre leieboerne var Skydsskaffer og Sagarbeider Paul Andreas Christophersen og familie, samt matrosen Anders Andersen Freberg. Det gar ogsaa frem av denne folketellingen at det er et tredje barn tilstede i husstanden: den 13 aar gamle Karen Juliana. Dette maa väre den samme som den Juliana Emilie, datter av Thor Andersen og Johanne Catrine i Sandefjord, som ble konfirmert 12 oktober 1828. Med karakteren ”god” er hun fört opp som nummer én paa listen over de 13 pikene i kullet – det var to kull denne hösten, derav det relativt lille antallet. Det gaar frem at Juliane var födt 7 august 1813. Men noen slik daap er ikke funnet i Sandeherred. Hvilket bestyrker teorien om at Johanne Cathrine var utenbys fra. I 1836 er familien fremdeles i Sandefjord: Johanne Cathrine Aaröe er bosatt der ved konfirmasjonen 2 oktober 1836. Hun fikk karakteren meget god og er oppfört som nummer 5 paa listen over de 45 pikene i kullet. En tid efter dette flytter familien fra byen til Pindsle – der döde nemlig Skipper Thor Andersen Aarö 22 oktober 1846. Han ble begravet 30 samme maaned. Johanne Cathrine Thorsdatter – datteren – var ikke med: hun er oppfört som bosatt i Sandefjord ved sitt eget bryllup desember samme aar . Brudgommen var Johan Wilhelm Aurich fra Burgstadt i Tyskland – han maatte fremskaffe baade daaps og konfirmasjonsattester för bryllupet kunne finne sted. Hvor det ble av Johanne Cathrine Hansdatter – konen til Thor – er ikke kjent, forelöbig.

mandag 29. juli 2013

1821-18 Thor Andersen Aarö

Thoer var sönn av Anders Thorsen og Anne Ditmandsdatter paa Aaröe. Han ble födt 14 og döpt 21 desember 1788, fjerde söndag i advent det aaret. Fadrene var Johanne, Anders Sörensens Ö Näss; Maren Ditmansdatter, Sandefjord; Niels Hansen Ö Näss; Rasmus Ditmansen S Fävang; og Thor Törgersen Virik [?]. Anders og Anne hadde giftet seg 17 januar samme aar: Thoer var eldste barn og sönn. Det gikk nesten fire aar för nestemann meldte sin ankomst. Ogsaa da ble det en sönn. Han ble födt 3 og döpt 7 oktober 1792. Navnet ble Hans og fadrene Aase Maria Ditmansdatter Aaröen; J Berthe larsdatter Prestegarden; Ditmand Larsen S: From; Niels Hansen Öster Näss; og Rasmus Ditmansen Söndre Fävang. Hans levet ikke opp: han döde oppunder jul samme aar og ble begravet 16 desember. Halvannet aar senere fikk Anne nok en sönn. Det skjedde 6 februar 1794, og daapen fulgte 16 samme maaned. Da fikk barnet navn efter sin avdöde bror, og ble hetende Hans. Han fikk som fadre Idde Rasmusdatter From; J Kari Ditmandsdatter From; Ditman Larsen From; Hans Thorsen Aaröe; og Kiel hansen Schalleberg. Anne döde ung, bare 29 aar gammel. Datoen er ikke opppgitt, men hun gikk nok bort i romjulen 1795, for begravelsen fant sted 3 januar 1796. Anders giftet seg paany noksaa snart. Allerede 11 November 1796 trolovet han seg med Kari Ditmansdatter From, og naar det er notert i den forbindelse at de hadde kongelig bevilling paa grunn av närt slektskap saa maa tanken om ekteskap ha meldt seg en god stund tidligere. Vielsen fant sted 6 januar 1797. Förste barn av denne forbindelsen var en datter, Anne. Anne kom til verden 30 oktober 1797 og ble döpt 12 november samme aar, og da fikk hun fadrene Aasle Marie Ditmandsdatter Aaröe; J Christine Ditmandsdatter From; Hans Jacobsen Natholmen; Lars Ditmandsen From; og Hans Nielsen öster Näss. I 1801 finner man familien paa Aaröe; i tillegg til barna er der en Pige: Gunild Torgersdatter: hun er 22 aar gammel. Det er to bruk paa Aaröe: paa det andre bor Hans Thorsen, han er gift med Aase Marie Ditmandsdatter, og uten at det er undersökt er det vel ikke urimelig aa tenke seg at Anders og hans er brödre. Det er ikke funnet noen flere barn av dette paret i perioden frem til 1814; ei heller er det funnet noen begravelse for noen av dem. Derimot kan man finne at Thor ble konfirmert 18 Söndag efter Trefoldighet - 19 October – 1805, da han var 17 aar gammel. Han fikk karakteren bravo og er listet som nummer 20 av 20 gutter i kullet – denne listen er klart ikke ordnet efter resultat! Thor maa ha giftet seg en ti aars tid senere, men det er ikke funnet noe bryllup – uansett hvilke hjelpemidler som er brukt – det kan hende det fant sted et annet sted. Men de to barna han fikk i löpet av de neste aarene hadde samme mor: Johanne Cathrine Hansdatter. Men senest omkring de förste maanedene av 1813, for det aaret ble datteren Juliane Emilie födt, 7 august. Det gaar frem av registreringen av konfirmasjonen i 1828. I den forbindelse er det ogsaa notert at hun var blitt vaksinert av ”Massen” – som eller er ukjent i akkurat denne sammenheng i Sandar. Hun ble nok fÖdt annetsteds, men hvor gjenstaar aa oppdage. Paa et eller annet tidspunkt kom paret til Aaröe, for det var der datteren Anne saa dagens lys 26 januar 1817; hun ble döpt 5 mars og fikk da fadrene Oline Reinert; Berthe Helene Giertsdatter, Sandefjord; Ole Thommesen; Sörn Tausen [?] [NN]; og Styrmand Reinert. Dernest fikk de datteren Johanne Cathrine, hun ble födt i Sandefjord 24 september 1821 og döpt 16 oktober med fadrene Anne Hansdatter Siue; maren Larsdatter; Hans Jacobsen, Sandefjord; Mathis Piper; og Hans Jacobsen – de siste to gjentningsvis i Sandefjord. Anne döde bare fem aar gammel 18 august 1822 og ble begravet 22 september samme aar.Det er ikke gitt noen forklaring paa det lange oppholdet mellom bortgang og jordfestelse. I 1825 finner man familien i hus 23 i Sandefjord, som var eiet av Christopher Hvidt. Her gaar det frem at Thor var blitt sjömann – matros. Johanne er, ved en feiltagelse, blit gitt farsnavnet ”Pettersen”. De andre leieboerne var Skydsskaffer og Sagarbeider Paul Andreas Christophersen og familie, samt matrosen Anders Andersen Freberg. Det gar ogsaa frem av denne folketellingen at det er et tredje barn tilstede i husstanden: den 13 aar gamle Karen Juliana. Dette maa väre den samme som den Juliana Emilie, datter av Thor Andersen og Johanne Catrine i Sandefjord, som ble konfirmert 12 oktober 1828. Med karakteren ”god” er hun fört opp som nummer én paa listen over de 13 pikene i kullet – det var to kull denne hösten, derav det relativt lille antallet. Det gaar frem at Juliane var födt 7 august 1813. Men noen slik daap er ikke funnet i Sandeherred. Hvilket bestyrker teorien om at Johanne Cathrine var utenbys fra. I 1836 er familien fremdeles i Sandefjord: Johanne Cathrine Aaröe er bosatt der ved konfirmasjonen 2 oktober 1836. Hun fikk karakteren meget god og er oppfört som nummer 5 paa listen over de 45 pikene i kullet. En tid efter dette flytter familien fra byen til Pindsle – der döde nemlig Skipper Thor Andersen Aarö 22 oktober 1846. Han ble begravet 30 samme maaned. Johanne Cathrine Thorsdatter – datteren – var ikke med: hun er oppfört som bosatt i Sandefjord ved sitt eget bryllup desember samme aar . Brudgommen var Johan Wilhelm Aurich fra Burgstadt i Tyskland – han maatte fremskaffe baade daaps- og konfirmasjons-attester för bryllupet kunne finne sted. Hvor det ble av Johanne Cathrine Hansdatter – konen til Thor – er ikke kjent, forelöbig.

søndag 28. juli 2013

1821-17 Christian August Söberg

Peder Söberg[i] og Bolette von Gaarder[ii] fikk en sönn 27 juni 1821 og da han ble döpt[iii] 30 desember samme aar fikk han navnet Christian August og fadrene Mad Hvidt; Jomfru A Hagemann; Ole Melsom; Jonas Andersen; Hans Normann Schröeter; og Aage Klavenäs.

Foreldrene hadde giftet seg i 1815 og hadde faatt flere barn da Christian August kom til verden: Povel Jens Juel (f 1812); Peder (f 1815); Anthon Magnus (f 1816); og Othilia Frederika Rasch (f 1819). Efter 1821 fulgte Sophus Friedriech (1822); Nils Gorgus (f 1824); Ole Schröder (1825); Carl Börre Abilgar (1826); og Bolette Margrete (1830).

Senere samme aar, 1825[iv], er Peder registrert som ”Petter” Söberg i Sandefjord, med hustru og aatte barn i alderen fra et halvt til 13 aar. Familien bor i hus nummer hus nummer 29, og foruten ”kjernen” bestaar husstanden av Bolette’s mor Anne Marie von Gaarder, f Schröder, og dötrene – Bolettes söstre – Gusta og Kaja, av alder henholdsvis 29 og 27. Gusta er antagelig med i folketellingen av 1801 men Kaja er hittil ukjent. Sammen med dise tre finner man ogsaa en ”jomfru” – antagelig en slags selskapsdame eller höyere tjenerskap, som heter Möller til efternavn og er 29 aar gammel. Og saa for aa gjöre livet behagelig: ikke färre en seks tejenstepiker: M Sybelle Pedersdatter (27); Johanne Olsdatter (45); Maren Julia Tomasdatter (20); Ingeborg M Sörensdatter (19); Gunnild Maria [NN] (28); og Jörgine Maria Jensdatter (26). Tor Johannesen (33) er der ogsaa: han var vel en slags gaardsgutt og kusk og den slags. De bodde alle sammen i et pent strök: i hus nummer 28 bodde skippere Jacob Kruge[v]; i nummer 30 var det Kjöpmann Hageman[vi]

Bolette von Gaarder döde ved den siste födselen og ble begravet 6 November 1830.

Faren hadde ikke i hastverk med aa gifte seg paany, som mange andre i hans situasjon: antagelig hadde han raad til a betale noen for aa se efter barna. Uansett: 5 januar 1835 giftet[vii] han seg igjen, efter bevilling datert 24 desember 1834, med den tredve aar gamle Anna Augusta Gaarder, bosatt i Fredrikstad. Forloverne var kjöbmand Hagemann og – som saa ofte naar det var litt hastverk – Klokker Tveten. Bruden var datter av oberst Gaarder, og antagelig en yngre söster av Peder Söbergs förste kone. Gjetningsvis ”Gusta” som bodde i Söebergs hus i 1825.

Aaret efter ble Christian August konfirmert[viii]. Det skjedde 2 oktober 1836. Karakteren ble ”Udmerket godt” og han er fört opp som nummer én paa listen over de 49 guttene i kullet.

Som saa ofte mister man folk av syne en stund efter konfirmasjonen, men Christian August fulgte sin far og kom paa sjöen og ble senere hen skipper. Han tar seg för eller senere til Larvik der han gifter seg med Christiane D Falkenberg: det er ikke funnet noen vielse men den maa rimeligvis ha funnet sted för omkring 1846/47 for i 1865[ix] har paret en hjemmeboende sönn som er 19 aar gammel. Da bodde paret i gardnummer 45 i Larvik; han er skipsförer. Sönnen heter Sophus Johannes. De har ogsaa en ”thjenestekone” – en 61 aar gammel enke som heter Marthe Olsdatter.

Hvor det ble Christian August efter dette er ikke sikkert, men han er ikke med i folketellingen i Larvik av 1885[x]. Der finner man Christiane Söeberg, f Falkenberg, som enke i samme hus som i 1865, saa det er klart at mannen er gatt bort i mellomtiden. Men noen begravelse er ikke funnet. Sammen med henne bor Fredrik Falkenberg, en 27 aar gammel kontorist ved Frizöe Möller og sikkert en slektning, om ikke saa när: han er fra Setesdalen. Og en tjenestepike paa tyve: Kristine Nielsen fra Tjölling.[i] Se 1815-2 Peder Søberg
[ii] Se 1815-3 Bolette von Gaarder
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 72.
[v] Se 1802-5 Jacob Kruge
[vi] Se 1801-9 Balthasar Hagemann
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Ekteviede 1835, side 574-575.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Konfirmerte 1836, side 504-505.

lørdag 27. juli 2013

1821-16 Sören Christian Christophersen

Sören Christian ble födt 6 oktober 1821 og döpt[i] 21 samme maaned og fikk da fadrene Sessel Jacobsdatter Bergan; Larine Olsdatter Röd; Gullik Jacobsen Röd; Anders Simonsen Holmen; og Ole Simonsen Holmen.

Foreldrene var Christopher Jacobsen Bergan[ii], bosatt i Sandefjord, og Marthe Simonsdatter[iii] – opprinnelig fra Holmen.

Fra för hadde foreldrene datteren Pernille, som var födt 5 september 1818, og döpt[iv] 13 samme maaned.

Sören Christian lärte vel egentlig aldri sin far aa kjenne: Christoper döde allerede 3 mai 1824 og ble begravet[v] 9 samme maaned.

Litt senere samme aar fikk moren en datter til: Hun kom til verden 10 august og ble döpt[vi] 29 samme maaned og fikk da navnet Christiana.

I 1825[vii] finner man den lille familien i hus nummer 17 i Sandefjord. Marthe betegnes som enke efter Christopher Bergan, og er 34 aar gammel. I tillegg til de tre barna har hun ogsaa en leieboerfamilie: den 37 aar gamel matrosen Knud Halvorsen, hans 49 aar gamle kone Lisbeth; og datteren deres, Antonette Halvorsdatter, som var 8 aar.

Sören Christian ble konfirmert[viii] 2 oktober 1836. Han fikk karakteren „maadlig” og er fört opp som nummer 10 blandt de 11 Sandefjords-guttene i kullet, i et kull paa tilsammen 49 unge menn.

Efter konfirmasjonen er det ikke funnet spor efter Sören Christian. Sören Christians mor döde 25 april 1859. Marte Simonsdatter ble 72 aar gammel og ble begravet[ix] 2 mai 1859.[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 70.
[ii] Se 1821-14 Christopher Jacobsen
[iii] Se 1821-15 Marthe Simonsdatter
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1818, side 35.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1824, side 113.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1824, side 160.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Konfirmerte 1836, side 504-505.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Døde og begravede kvinner 1859, side 427.

fredag 26. juli 2013

1821-15 Marthe Simonsdatter

Marthe var datter av Simon Olsen Holmen og Ingeborg Hansdatter. Hun ble födt paa Belgue 6 og döpt[i] 11 januar 1789 og fikk som fadre Inger, Jacob Olsens Bergan; Sidsel Maria Anundsdatter S. Lystad; Anders Nielsen Holmen; Jacob Olsen Bergan; og Michel Olsen Belgue.

Marthe var omtrent midt i en söskenflokk som i 1801[ii] omfattet syv barn paa Homen: fire gutter og tre piker. Helvig (21) var den eldste; saa fulgte Hans (17); Anders (15); Marte selv (12); Oline (10); Ole (4) og Mathis (1).

Konfirmasjonen[iii] fulgte 20 Söndag efter Trefoldighet- 14 October – 1804. Hun fikk karakteren exemplum og er aa finne som nummer 16 blandt de 31 pikene i kullet.

Efter dette er det lite aa se til Marthe för hun gifter seg. Hun forlovet seg 15 februar 1818 med Christopher Jacobsen Bergan. Som forlovere hadde de Mathis Hansen Skaaren og Hans Simonsen Holmen. Vielsen[iv] fant sted 17 juni samme aar. Og barn fulgte:

Efter bryllupet slo paret seg ned paa Holmen, i det minste er det der de faar sitt förste barn 5 september 1818, en pike som fikk navnet Pernille da hun ble döpt[v] 13 samme maaned. Som fadre fikk hun Sessel Maria Jacobsdatter Holmen; Pernille Jörgensdatter Holmen; Ole Simonsen Holmen; Hans Simonsen Holmen; og Anders Jacobsen Bergan.

I löpet av de neste to aarene flyttet paret fra Holmen til Sandefjord. Der faar de sönnen Sören Christian. Han ble födt 6 oktober 1821 og döpt[vi] 21 samme maaned og fikk da fadrene Sessel Jacobsdatter Bergan; Larine Olsdatter Röd; Gullik Jacobsen Röd; Anders Simonsen Holmen; og Ole Simonsen Holmen.

I mellomtiden var Christophers far Jacob Aagesen St Bergan död 3 mars 1821, han ble begravet[vii] 11 samme maaned. Jacob Aagesen ble 76 aar gammel.

Christopher Jacobsen Bergan i Sandefjord döde tre aar senere, 3 mai 1824 og ble begravet[viii] 9 samme maaned.

Senere samme aar fikk Marthe en datter til. Hun kom til verden 10 august og ble döpt[ix] 29 samme maaned og fikk da navnet Christiana og fadrene Sessel Jacobsdatter Holmen; Larine Olsdatter Röd; Anders Jacobsen Bergan; Anders Holmen; og Ole Holmen.

I 1825[x] finner man Marthe og barna i hus nummer 17 i Sandefjord. Hun betegnes som enke efter Christopher Bergan, og er 34 aar gammel. I tillegg til de tre barna har hun ogsaa en leieboerfamilie: den 37 aar gamel matrosen Knud Halvorsen, hans 49 aar gamle kone Lisbeth; og datteren deres, Antonette Halvorsdatter, som var 8 aar.

Det er ikke – inntil videre – mulig aa spore Marthes videre livslöp, men det ser ut til at hun ble i Sandefjord, for det er der en kvinne ved „riktig” navn döde 25 april 1859. Marte Simonsdatter ble 72 aar gammel og ble begravet[xi] 2 mai 1859.[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1789, side 1.
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1802-1805, side 242.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1818, side 198.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1818, side 35.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 70.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1821, side 106.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1824, side 113.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1824, side 160.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Døde og begravede kvinner 1859, side 427.

torsdag 25. juli 2013

1821-14 Christopher Jacobsen

Christopher Jacobsen ble födt 14 januar 1786 og döpt[i] 22 samme maaned. Foreldrene var Jacob Aagesen og Pernille Thoersdatter paa St. Bergan. Fadrene ble, Karen, Anders Andersens Lofteröd; Pernille Hendrichsdatter St Bergan;  Toer Jacobsen St Bergan; Anders Andersen Lofteröd; og Kiel Pedersen Giechstad.

Folketellingen i 1801[ii] viser at Christopher hadde minst to eldre brödre: Anders og thor pa henholdsvis 25 og 22 aar – de var begge soldater. Der var ogsaa en yngre bror, Gullik, som var 8. Paa garden fant man ogsaa de to söstrene – ogsaa disse var eldre: Line marie var 20 og Sidsel 17.

Christopher var den andre sönnen i huset som fikk dét navnet. Den förste var en gutt som ble födt fire aar tidligere, han kom til verden förste nyttaarsdag 1782 og döpt[iii] 6 januar. Fadrene var Karen, Anders Andersens Lofteröd; Else Larsdatter St Bergan; Toer Jacobsen St Bergan; Hans Pedersen St Bergan; og Kiel Pedersen Giechstad. Brnet levet bare en maaned. Han döde 4 og ble begravet[iv] 10 februar 1782.

Christoffer II ble konfirmert[v] Alle Helgensdag - 1 November – 1801. Med karakteren meget bravo plasserte han seg som nummer tolv i det 21 sterke kullet – saann omkring midt paa, med andre ord.

Saa gikk det 17 aar. Da forlovet han seg, 15 februar 1818, med Marte Simonsdatter Holmen. Som forlovere hadde de Mathis Hansen Skaaren og Hans Simonsen Holmen. Vielsen[vi] fant sted 17 juni samme aar.

Efter bryllupet slo paret seg ned paa Holmen, i det minste er det der de faar sitt förste barn 5 september 1818, en pike som fikk navnet Pernille da hun ble döpt[vii] 13 samme maaned. Som fadre fikk hun Sessel Maria Jacobsdatter Holmen; Pernille Jörgensdatter Holmen; Ole Simonsen Holmen; Hans Simonsen Holmen; og Anders Jacobsen Bergan.

I löpet av de neste to aarene flyttet paret fra Holmen til Sandefjord. Der faar de sönnen Sören Christian. Han ble födt 6 oktober 1821 og döpt[viii] 21 samme maaned og fikk da fadrene Sessel Jacobsdatter Bergan; Larine Olsdatter Röd; Gullik Jacobsen Röd; Anders Simonsen Holmen; og Ole Simonsen Holmen.

I mellomtiden var Christophers far Jacob Aagesen St Bergan död 3 mars 1821, han ble begravet[ix] 11 samme maaned. Jacob Aagesen ble 76 aar gammel.

Christopher Jacobsen Bergan i Sandefjord döde tre aar senere, 3 mai 1824 og ble begravet[x] 9 samme maaned.

Samme aar fikk Marthe en datter til. Hun kom til verden 10 august og ble döpt[xi] 29 samme maaned og fikk da navnet Christina og fadrene Sessel Jacobsdatter Holmen; Larine Olsdatter Röd; Anders Jacobsen Bergan; Anders Holmen; og Ole Holmen.

I 1825[xii] finner man Marthe og barna i hus nummer 17 i Sandefjord. Hun betegnes som enke efter Christopher Bergan, og er 34 aar gammel. I tillegg til de tre barna har hun ogsaa en leieboerfamilie: den 37 aar gamel matrosen Knud Halvorsen, hans 49 aar gamle kone Lisbeth; og datteren deres, Antonette Halvorsdatter, som var 8 aar.
[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1786, side 198.
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1782, side 185.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1782, side 265.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1799-1802, side 241.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1818, side 198.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1818, side 35.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 70.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1821, side 106.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1824, side 113.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1824, side 160.