Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

tirsdag 31. januar 2012

254 Berthe Larsdatter


Det er ingen Berther i blandt daapsbarna i Sandar som passer helt overens med Berthe Larsdatter med hensyn til navn og alder. Naa er alder en unöyaktig vitenskap paa 1800-tallet og de 35 aarene hun blir angitt aa väre i folketellingen i 1801[1] kan väre baade for stort og for lite.

I traad med aa foretrekke kandidater fra när bostedet er den beste gjetningen at Berthe var den samme som Berthe-Maria som ble födt paa Sem 29 mars og döpt[2] 4 april 1764. Foreldrene var Lars Hansen paa N Sem og Mari Jacobsdatter og fadrene de valgte var Anne, Sven Klavenäsejes; Helvig Svenungsdatter N Sem; Frans Andersen N Sem; Sven Olsen Klavenäseje; og Truels Frantzen N Sem.

Det er ikke utenkelig at det er den samme Berthe Maria Larsdatter Engöe – folk flyttet omkring forbausende mye i de dage – som ble konfirmert[3] 19 söndag efter trefoldighet i 1782.

Derefter hörer man ikke noe fra Berthe frem til 1801; da finner man henne i hus nummer 14 i Vestre Gate: der er hun tjenestepike hos handelsmannen og skipsrederen Wilhelm Goen, en mann som giftet seg tidlig og giftet seg ofte. Paa den tiden vi treffer paa Berthe er han gift for fjerde gang, med Anne Cathrine Hvidt fra Sandefjord, forövrig söster av hans tredje kone, Kirsten Pernille Hvidt.

Husholdet var forholdsvis stort: foruten herskapet og Berthe fant man der en sönn av Wilhelm fra annet ekteskap; dette var Torger Goen, som var 16 aar men ” Krøbling og sængeliggende i faderens huus”; og ogsaa flere barn fra tredje ekteskap: Cathrine Maria (11); Olea Bolette (10) og Cicilia Petronelle (8). Yngstemann i huset var Wilhelms og Anne Cathrines felles datter Kirsten Pernille, som var 6.

Barna nöt godt av – tenkte vel de voksne – närväret av Jens, Pedersen Bøeg, Conditionerende – han beskrives som ”Studiosus og informator”, det vil si, en student som skaffet seg litt utkomme som huslärer.

For aa holde alt dette gaaende var der fire tjenestefolk: foruten Berthe var de Ole Andersen som var 23 og ”Gaardskarl og soldat ved 2det aggerhuusiske inf. Ret”;  Anne Josephsdatter 31 og ugift, samt Anne Pedersdatter som ogsaa var ugift, men ti aar eldre.

I kirkebökene finner man et par ekteskap som er mulige: én Berthe Larsdatter giftet seg 2 mars 1801 med Jens Svenosen; en Berthe Marie Larsdatter med Sören Borgersen 18 oktober 1811.

Naa er det ikke paa noen maate etablert at Berthe overhode giftet seg, men det er vel paafallende at ungkaren Niels Sveinungsen ser ut til aa väre knyttet til Sandefjord (skriften er utydelig) og brudens navn er, som i folketellingen, ”Berthe” Larsdatter – uten Marie. Dette paret ble trolovet[4] 18 februar 1801 og viet 2 mars – det gikk raskt. Den andre muligheten bestaar i en trolovelse[5] 21 juli 1811, med paafölgende vielse 18 oktober: baade Sören Borgersen og Berthe maria Larsdatter ser ut til aa väre et annet sted enn Sandefjord – men dette er i skjönnskriftens midnatt i Sandars kirkeböker.

Ingen av disse mulighetene fortoner seg spesielt tiltrekkende, saa inntil videre skal Berthe Larsdatters livslöp faa fred.

[2] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1764, side 86.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-89
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650495.jpg
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1780-1784, side 142.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-145
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650551.jpg
[4] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1801, side 217.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-201
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610161.jpg
[5] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1811, side 210.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-194
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610154.jpg

173 Anne Larsdatter


Med sin alder oppgitt til 13 var Anne en av de to yngste[1] tjenestefolkene i Sandefjord i 1801[2]. Det aaret var hun hos skipperen Sören Rasmussen Kriigen og hans kone Emmerenze Maria i hus nummer 32 i Østre Gade. Der bodde ogsaa en enke paa 50 som livnärte seg ved haandarbeid; i likhet med husets frue er efternavnet ikke notert i folketellingen.

I folketellingen er det i 1801[3] femten kvinner med fornavn Anne og efternavn Larsdatter; en av disse er ”vaar” Anne, en annen er 17 aar gammel og bosatt paa Øvre Gogstad. Dette nevnes fordi en gjennomsökning av konfirmasjonene viser en pike paa 15 som blir konfirmert[4] 18 söndag efter trefoldighet – 17 oktober – 1802, og det er vel ikke urimelig aa knytte denne konfirmanten til Anne Larsdatter, tjenestepiken aaret för.

En pike ble födt paa Hiertnäs – noen hundre meter vekk fra Østre Gade – 8 desember 1787; hun var datter av Lars Evensen og Ragne Hansdatter, og ved daapen[5] 16 desember fikk hun navnet Anne og fadrene Kirstine, Peter Gresbergs fra Sandefjord; Ellen Maria Pedersdatter Röjen; Lars Larsen Nyboe; Anders Andersen Houan-eje; og Jacob Iversen Wirich.

I 1818 trolovet[6] en Anne Larsdatter paa Sem seg med enkemannen Christopher Olsen fra Stokke, datoen er ikke angitt men det ser ut til at vielsen fandt sted paa sommeren en gang: det ble lyst 17 juni, og paret er nummer 9 av i alt 33 det aaret, saa en trolovelse paa vaaren virker rimelig.

Henger alt dette sammen? Bare med nöd og neppe. Og alt kan revideres hvis bedre informasjon blir tilgjengelig i fremtiden.

[1] Den andre var 223 Anne  Hendricksdatter Lerck
[4] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1802-1805, side 242.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-227
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610187.jpg
[5] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1788, side 284.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-291
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650697.jpg
[6] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1818, side 198.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-200
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610393.jpg

172 Anne Kirstine


Anne Kirstine er – og kan kanskje tenkes aa forbli – den mest anonyme personen i Sandefjord i 1801. Ikke noe efternavn, bare et fornavn, en alder, en addresse og et yrke: kanskje det likevel ikke er saa daarlig efter 211 aar!

I 1801[1] var Anne Kirstine 50 og enke. Hun bodde hos skipperen Sören Rasmussen Kriiken og hans kone Emmerenze Maria – ogsaa hun uten efternavn i folketellingen – i hus nummer 32 i Østre Gade; der fantes ogsaa en liten tjenestepike, Anne Larsdatter, hvis alder oppgis til 13; det vil si hun var fylt tolv. Anne Kirstine hadde det nok ikke saa rikelig, hun livärte seg ved haandarbeide – som siden alle kvinner kunne det ikke kan ha värt spesielt lönnsomt.

Sören Rasmussen var opprinnelig fra Stokke; Emmerenze muligvis fra Tjöme og det kan vel tenkes at Anne Kirstine var kommet med derifra paa et eller annet tidspunkt. Det er imidlertid ikke noe dokumentarisk belegg for dét.

Og naar det ikke foreligger noe efternavn er det like vanskelig aa finne en passende begravelse.

155 Marthe Kirstine Hansdatter


Hvis man er litt liberal med hensyn til datoer og aldersbestemmelser er det sannsynlig at Marthe Kirstine ble födt 19 og döpt 21 august 1775. Det gjör henne en anelse eldre enn hva som er angitt i folketellingen av 1801[1] – 24 aar – men datidens tellemaate var ikke helt nöyaktig, og hun er geografisk närmere enn andre kandidater.

Hans Taraldsen og Dorthe Maria Tryggesdatter – fra Sandefjord – var foreldrene til Martha Kristina og skaffet henne, da hun ble döpt[2], fadrene Gunnild Michelsdatter; Johanna Catharena Jacobsdatter; Johannes Shels[?] fra Sandefjord; Lars Jensen fra Sandefjord; og Anders Jacobsen fra Sandefjord.

Av en eller annen grunn – og det var vel ikke helt utenfor hva som ble betraktet som alminnelig – ble Marthe konfirmert[3] först 19 söndag efter trefoldighet i 1794, da var hun 19 aar gammel.

I 1801[4] var Marthe Kirstine en av tre tjenestefolk hos handelsmannen, rederen og skipperen Ole Thorsen Gogstad og hans kone Anne Cathrine Thue i hus nummer 29 i östre Gate. Foruten disse to bodde i huset deres fire barn – Thor, 13; Friderika Sophia Amalia, 12;  Christiana Maria, 10; og Johannes, 6 aar. En leieboer, Coffardi-styrmannen Ole Thomesen Pouss, var der ogsaa. Kollegene til Marthe var den 22 aar gamle Anne Cathrine Christophersdatter og 33-aarige Iwer Jacobsen.

Da hun var midt i tredveaarene trolovet[5] Marthe seg 22 februar 1812 med Hans Kristiansen fra Sandefjord – enkemann – en kausjonist er uleselig, den annen er Peder Jacobsen. Det er ikke klart hva som saa skjedde, men en notis der vielsen vanligvis blir skrevet inn i denne period inneholder noe som kan tyde paa at Hans döde noksaa snart efter, den 15 mars 1812. Og 19 mars samme aar ble en 50 aar gammel mann ved samme navn og fra Sandefjord begravet[6].

Og det var vel kanskje siste sjanse for Marthe Kirstine, det er ikke funnet noe annet ekteskap for henne; i det hele tatt mister man henne av syne efter denne episoden: noen begravelse som passer er ikke funnet.


[2] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1775, side 115.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-118
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650524.jpg
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1793-1794, side 238.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-223
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610183.jpg
[5] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1812, side 212.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-196
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610156.jpg
[6] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1812, side 204.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-188
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610148.jpg

213 Mari Pedersdatter


Mari Pedersdatter maa ha levet et haardt liv: i 1801[1] er hun 55 og enke efter förste ekteskap; hun er leieboer hos dagarbeideren Ellef Christophersen i hus nummer 6 i Væstre Gade og lever ”Af almisse og haandarbeyde”. Sammen med henne bor sönnen Hans Petter Jacobsen som er 26 og ungkar, men er ”Krøbling og har ophold af byen”.

Foruten disse tre bodde der hele ni mennesker til der: der var Ellef Christophersens 43 aar gamle kone – han selv var 37 – Johanne Cathrina Jacobsdatter og barna deres: Inger Johanne (14); tobakksspinnerdrengen Christopher (13); Jacob (11); og Abraham (5).

De siste tre var ogsaa leieboere, de var rokkedreieren Ole Nielsen Tangen, han var 39 og gift for förste gang, hans 41 aar gamle kone Oline Johnsdatter var gift for annen; sammen hadde de datteren Berthe Maria Olsdatter Tangen (7).

Mari ble födt i Sandefjord 15 og döpt[2] 18 februar 1746, foreldrene var Smed Peder Olsen og Mari Jensdatter og fadrene ble Madam. Petronelle Sandberg; Sörine Christensdatter; Guttorm Knudsen; Börge Andersen; og Andreas Gjerdtsen – alle far Sandefjord.

20 söndag efter trefoldighet i 1761 ble Mari konfirmert[3]; de var hele seks piker fra Sandefjord som gikk for presten – blandt ialt 27 fra hele sognet.

I 1762[4] bor Peder Olsen og Mari Jensdatter i hus nummer 38 i Sandefjord; det vil si, Mari er her kalt Maren, men det ser ut til at disse to formene har blitt brukt en god del om hverandre over aarene; Mari Pedersdatter er ikke nevnt, men en sönn – Niels Pedersen – er saa. Om Mari var gaatt ut i arbeid, eller om man simpelthen ikke tok bryderiet med aa liste opp jenter – i saa tilfelle er ikke praksisen jevn – er usikkert.

Det er funnet kun ett ekteskap mellom en ”Jacob” og en person med ulike varianter av ”Mari” som fornavn, og samtidig datter av en Peder, og det er mellom Berthe-Marie Pedersdatter og Jacob Olsen i 1766. Selv om navnet ”Berthe” er en liten overraskelse, er det aa merke at en av kausjonistene er smeden Peder Olsen, altsaa ”vaar” pikes far. Inntil andre muligheter viser seg blir altsaa dette ekteskapet aa anse som det riktige: paret ble trolovet den 18[5] januar 1766 og viet 15 februar; den andre kausjonisten var Mads Andersen Langaard, ogsaa han fra Sandefjord.

Efter 1766 er det ikke funnet noen spor efter Mari, eller mannen, eller sönnens födsel: de er ganske enkelt sökk vekk. Uten at det finnes belegg for det kan man vel tenke seg at smeden Jacob har funnet det lönnsomt aa flytte virksomheten annetsteds: utover i aarhundredet var tidene ikke saa gode.

Mari Pedersdatter döde i Sandefjord, 68 aar gammel, og ble begravet 20 februar 1814.


[2] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1746, side 34.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-36
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650442.jpg
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1757-1763, side 138.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-141
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650547.jpg
[4] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=18&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1268&merk=1268#ovre
[5] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1766, side 167.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-170
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650576.jpg

mandag 30. januar 2012

147 Elen Maria Johansdatter


Elen Maria Johansdatter var gift med ”Kongl. rorskarl ved tolvæsenet og skydsskaffer” Lars Børresen som med sine 56 aar var litt yngre en Elen som i 1801[1] allerede närmet seg seksti. Sammen bodde de i hus nummer 28 i Østre Gade. De hadde det kanskje noksaa komfortabelt: de saa seg raad til aa ha en tjenestepike, Boel Larsdatter, som var 48 og tydeligvis bodde i huset hos dem.

Hun maa ha värt födt omkring 1740-42, men daapen er ikke funnet i Sandar, ei heller konformasjonen saa det er vel sannsynlig at hun kom annetstedsfra.

Imidlertid; hun giftet[2] seg 9 mars 1775 med Lars Börresen; da var kausjonistene Msrs Willum Hvidt og Bendt Lindberg fra Sandefjord. Det ser ikke ut til at hun og Lars fikk barn sammen.

Lars Börresen  Sandefjord ble begravet[3] 22 mai 1804.

Naar Elen Maria gikk bort eller ble begravet er ikke kjent – saa langt.

[2] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1773-1775, side 171.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-175
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650581.jpg
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1804, side 194.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-178
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610138.jpg

110 Anne Christophersdatter


Anne var i 1801[1] en av de fem tjenestefolkene i huset hos Abraham Böckman og konen Maren Elisabeth Grönvold.  To av disse var menn: Ole Hansen Moe (20) og Andreas Olsen Land (21); de kvinnelige tjenerne var Maren Hansdatter (36); Elen Andrea Mathisdatter (31) og Gunnild Maria Carlsdatter (21).

Alle tjenestefolkene var ugift, og i det hele tatt var det en ung husholdning:  herskapet var begge rundt eller knapt tredve, og barna smaa: Anne Pernille var 7; Marthe Cathrine 4; Bernt Christian 3; og Abraham 1 aar. Og den eneste leieboeren – gjetningsvis en slektning – var den 17 aar gamle styrmannen Abraham Böckman Böhme.

Naar Anne sies aa väre 26 aar i 1801 maa hun väre födt omkring 1775 – og den eneste i Sandar som passer med det er en Anne Marie Christophersdatter som ble döpt[2] 11 juni 1775 som uektefödt datter av Karen Johannesdatter fra Tuve Ø og Christopher Michelsen. Om dette er den rette er ikke sikkert Abraham Böcman hadde sterke forbindelser til Larvik og kan ha hentet tjerne sine derifra.

Imidlertid er det ikke funnet noen vielser, begravelser eller barnefödsler som klart kan knyttes til Anne og inntil videre er fortellingen bragt til ende.

[2] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1775, side 114.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-117
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650523.jpg

80 Anne Maria Rybbing


Anne Maria var i 1801[1] leieboer hos skipperen Ole Christian Grön i hus nummer 17 i östre Gate. Hun var 61 og enke – hun hadde värt gift én gang – og livnärte seg ved haandarbeid. Ved siden av husbonden som selv, med sine 32 aar, var en ung enkemann, fant man i huset hans to dötre Anne Maria (6) og Christine Maria (4).  Der var ogsaa andre leieboere: Skipsrederen Thor Olsen Raastad; Jordmor Malene Grav;  og matros Niels Andersen Skaaren med konen Anne Cathrine Henriksdatter og deres sönn Niels som var spebarn.

Tross de aller störste anstrengelser er det ikke lykkes aa finne en gaard eller et sted – Norge eller i Danmark – som tilsvarer ”Rybbing”. Det er heller ikke lykkes aa finne en begravelse som passer i perioden 1801 til 1815, som vel er den rimeligste aa lete i.

Og dermed er altsaa, inntil videre, ikke mer aa fortelle om Anne Maria.

117 Anne Elisabeth Rønne


Anne Elisabeth var datter av Matthias Gullichsen Röjen og Maria Larsdatter; hun ble födt 8 august og ble döpt[1] aatte dager senere, den 16 august 1800. Fadrene var Madame Himberg; Anne Sörensdatter Melsom;  Anders larsen;  Casten Nielsen; og Hans Johannesen Grön – alle fra Sandefjord.

I 1801[2] bodde foreldrene i Sandefjord, närmere bestemt i hus nummer 23 i Østre Gade; faren var sjömann og reder: han ”Fører sit eeget skiib” og de har forholdsvis romslig ökonomi: de har en tjenestepike, og en ung mann som leieboer og som sikkert ogsaa hjalp til.

Faren döde forholdsvis ung – 41 aar gammel – og ble begravet[3] 12 desember 1807; i skiftet[4] efter ham er Anne Elisabeths söster Gunnild Maria nevnt som arving sammen med moren, men Anne Elisabeth er i nevnt saa man maa kunne slutte at hun var gaatt bort i mellomtiden: begravelsen er ennaa ikke funnet.

[1] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1800, side 98.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-101
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610061.jpg
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1808, side 199.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-183
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610143.jpg

118 Gunnild Nielsdatter


Folketellingen i 1801[1] oppgir Gunnild Nielsdatters alder til 28, det vil si at hun er födt omkring 1773/1774: det er det ingen av det navn som er, ser det ut til, hverken i Sandar eller i nabosognene. Saa faar man gjette, og med utgangspunkt i en preferanse for tanken om at datidens byraakrater var mer nöyaktige i stedsangivelser enn i aldersbestemmelser synes den mest attraktive kandidaten aa väre den piken som ble födt paa Sem 21 og döpt[2] 29 september 1771.  Denne Gunnil Nielsdatter var datter av Niels Svenungsen N Sem og Sebille Larsdatter og fadrene var Anne, Lars Hjelmbyes; Sörine Sörensdatter fra Sandefjord; Lars Michelsen Hjelmbye; Anders Michelsen N Sem; og Hans Fredrichsen Svinäs.

Denne identifikasjonen svekkes noe av at det ikke er funnet noen ”god” konfirmasjon – en av de närmeste er Gunil Nielsdatter Hielmbye som ble konfirmert[3] 20 söndag efter trefoldighet i 1791; bortsett fra navnet er det fremst bostedet som fanger interessen.

I 1801 var, under alle omstendigheter, Gunnild Nielsdatter tjenestepike hos Mathis Gullicksen Rønne, en 35 aar gammel skipper som förte sitt eget skip, og hans kone Maria Larsdatter. Sammen hadde de to dötre: Gunnild Maria (3) og Anne Elisabeth (1). Ved siden av familien var der i huset en leieboer; det var den 20 aar gamle Sveno Nielsen: i 1801 er han ungkar og ” Fahrer som søemand” – med andre ord, han var kanskje hyret av Mathis og laa naa aa ventet paa vaaren og avreise.

Det er ikke funnet noen ekteskap som passer godt, det beste[4] er til Abraham Hansen Brönnum, men i dette tilfelle plasseres piken Gunnild Nielsdatter paa Skilbred, saa det er vel tvilsom om dette er den rette anledningen. Det er heller ikke funnet noen uektefédt barn som kan knyttes til ”vaar” Gunnild.

Og: til sist – det er ikke funnet noen begravelse. Saa ble det slik, nesten ingen ting er kjent om Gunnild og hennes livslöp. Forelöbig.

[2] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1771, side 106.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-109
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650515.jpg
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1790-1792, side 237.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-222
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610182.jpg
[4] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1808, side 231.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-216
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610176.jpg