Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

søndag 31. mars 2013

1816-2 Mecthel Nielsdatter


Mechtel  ble födt i Risör i 1793 og döpt[i] 23 februar det aaret. Faren var Niels Pedersen og fadrene Mad Kiersig; Jomfru Halvorsen; Jomfru [NN]; Lars Nielsen; Claus Winther; og Jahn Thiis.

I 1801[ii] bodde hun og familien i hus nummer 155 i Havnegaten i Risörs annen rode, og man finner her at morens navn var Sidsel Glose. Faren var koffardi-kaptein, og sammen hadde de – foruten Mechtel – barna Christen (18) som var matros; Oline (17); Hans (14); Jon (12); og Sidsel Petera (6). Faren hadde värt gift en gang tidligereog har tydeligvis hatt minst én datter: hos ham og Sidsel bor ogsaa en dattersönn som heter Niels Böjesen og som er 12 aar gammel. Sammen med dem i huset finner man ogsaa en leieboer, Anders Jansen paa 25 aar, som er urmaker samt en tjenestepike paa samme alder, Sigri Knudsdatter som er i tjeneste mot kost og lönn.

Det er ikke utenkelig at huset de bodde i ligger der fremdeles[iii]:

 
Havnegaten i Risör
 Mechtel – Mecktel er det skrevet – Nilsen ble konfirmert[iv] förste söndag efter paaske – 5 april – 1807; de var femten piker i kullet.

Det er ikke funnet noe bryllup, men i 1814 – 21 aar gammel er hun i Sandefjord som gift kvinne og konen til Skovrider Christopher Zinn. Dét gaar frem ved at datteren Anna Magdalene Magrete ble födt der 21 februar og döpt[v] 1 april 1814. Fadrene var Kisten Pernille Lorentzen, Sandefjord; Berte Hellene Geertsdatter, Sandefjord; Hans Johannesen Grön; Kristian [NN], Sandefjord; og Hendrik Jörgen Reinert.

Neste barn var en gutt som fikk navnet Johan Phillip Friedrich. Han ble födt 4 februar og döpt[vi] 22 mars og fikk da fadrene Johanne Cat: Sten fra Hagnes; Maren Reinert, Sandefjord; Christian Lorns Sörensen, Sandefjord; Hans Grön, Sandefjord; og Sörn Christian Klavenäs.

Nok en gutt fulgte 2 oktober 1817; han ble döpt[vii] 30 november og fikk da navnet Nils Peter og fadrene Mad. Klavenes; Helvig Olsdatter Gogstad; Ole Nilsen Gogstad; Sörn Berg, Sandefjord; og Abraham Reinert, Sandefjord.

Noen uker i forveien var Grevskapet Laurvigen solgt av norske myndigheter[viii], og siden stillingen som skovrider var knyttet til grevskapet er vel salget noe forklaringen paa at familien saa reiste fra Sandefjord og kom seg til Danmark.

Uansett grunn til flytningen var det i Flinterup i Sorö at datteren Johanne Cathrine ble döpt 17 desember 1819.

Öyensynlig var det slik at Christopher Zinn döde noksaa snart efter returen, i et hvert fall ble en mann med det navnet begravet begravet i Gyrstinge när Sorö allerede 9 mars 1820. Da var han skovrider ved Sorö Akademi: Ludvig Holberg var viktig i gjenetableringen av dette gjennom en testamentarisk gave (som ogsaa gjorde ham til baron...)

Den eldste datteren Anne Magdalene Magrete, ble gift 19/12-1834 i Kalvehave Kirke, Præstø med Johan Gottlieb Müller (1785-1866). Hun fikk ingen barn.

Johan Philip Fredrik ble skolelærer og kirkesanger og giftet seg i 1863 med Jacobine Christine Charitte Poulsen; sammen fikk de sönnen Jacob Christian Zinn som endte som sogneprest til Nørre Sundby, Aalborg, der han döde i 1915.

Niels Peter ble snekkermester i Ringsted og gift med Stine Dorthea Roberham fra Roskilde.

Johanne Cathrine er ikke gjenfunnet, og Mechtel’s bortgang er heller ikke dokumentert.


[i] Kildeinformasjon: Aust-Agder fylke, Risør, Klokkerbok nr. B 2 (1747-1812), Kronologisk liste 1793, side 104.
[iii] Billedet er fra Google Maps, söketermer „Risör” og „Havnegate” og bruk av street view, 30 mars 2013.
[iv] Kildeinformasjon: Aust-Agder fylke, Risør, Kommunikantprotokoll nr. C 2 (1797-1836), Konfirmerte 1807, side 113.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1814, side 167.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1816, side 14.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1818, side 30.
[viii] Herifra er opplysningene basert paa hjelp fra flere mennesker som har bidratt gjennom svar paa spörsmaal efter et innlegg paa Slägt & Data i Danmark; se https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,55428.msg291346.html#msg291346 samt assistanse fra Morten Clausen, se http://www.mortenclausen.dk/GEDHT/fam068xx/fam06816.htm samt korrespondanse med ham.

lørdag 30. mars 2013

1816-1 Christopher Zinn


Skovrider Zinn dukker opp i Sandefjord / Sandeherred omkring 1812, og er förste gang synlig i kildene i 1812 da han var vitne ved vielsen[i] av Kaptein Kristian Geertsen og Dorte Kristine Hansdatter.

To aar senere er det en annen daap: dette er hans egen datter Anna Magdalene Magrete som ble födt 21 februar og döpt[ii] 1 april 1814 og som da fikk fadrene Kisten Pernille Lorentzen, Sandefjord; Berte Hellene Geertsdatter, Sandefjord; Hans Johannesen Grön; Kristian [NN], Sandefjord; og Hendrik Jörgen Reinert.

Ved denne anledningen er hans kone’s navn oppgitt aa väre Mechtel Nielsdatter, men det er forelöbig ikke funnet noe bryllup. Hun var fra Risör og det kan tenkes at ekteskapet ble inngaatt paa de kanter.

Neste barn var en gutt som fikk navnet Johan Phillip Friedrich. Han ble födt 4 februar og döpt[iii] 22 mars og fikk da fadrene Johanne Cat: Sten fra Hagnes; Maren Reinert, Sandefjord; Christian Lorns Sörensen, Sandefjord; Hans Grön, Sandefjord; og Sörn Christian Klavenäs.

Nok en gutt fulgte 2 oktober 1817; han ble döpt[iv] 30 november og fikk da navnet Nils Peter og fadrene Mad. Klavenes; Helvig Olsdatter Gogstad; Ole Nilsen Gogstad; Sörn Berg, Sandefjord; og Abraham Reinert, Sandefjord.

Noen uker i forveien var Grevskapet Laurvigen solgt av norske myndigheter[v], og siden stillingen som skovrider var knyttet til grevskapet er vel salget noe forklaringen paa at Zinn saa reiste fra Sandefjord og kom seg tilbake til Danmark.

Uansett grunn til flytningen var det i Flinterup i Sorö at datteren Johanne Cathrine ble döpt 17 desember 1819.

Öyensynlig var det slik at Christopher Zinn döde noksaa snart efter returen, i et hvert fall ble en mann med det navnet begravet begravet[vi] i Gyrstinge när Sorö allerede 9 mars 1820. Da var han skovrider ved Sorö Akademi[vii]: Ludvig Holberg var viktig i gjenetableringen av dette gjennom en testamentarisk gave (som ogsaa gjorde ham til baron...).
[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1813, side 213.
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1814, side 167.
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1816, side 14.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1818, side 30.
[v] Herifra er opplysningene basert paa hjelp fra flere mennesker som har bidratt gjennom svar paa spörsmaal efter et innlegg paa Slägt & Data i Danmark; se https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,55428.msg291346.html#msg291346
[vi] Se http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_kirkeboger, slaa opp Amt: Sorö, Herred Alsted, Kirke: Flinterup, 1814-1826, oppslag 211. Dette lasterned filen og aapner et lite Java-program som gir anledning til aa lese innholdet.

fredag 29. mars 2013

1813-20 Frederica Augusta Franck


Frederica Augusta var datter av procurator Johannes Franck og konen Karen Brinch Borman i Larvik. Hun kom til verden 14 august 1790 og ble hjemmedöpt. Denne daapen ble bekreftet[i] i kirken 18 september samme aar og da fikk hun ogsaa fadrene Madame Rasmussen; Jfr Karen Nielsen; Hr Byfogd Rasmussen; Hr Fuglberg; og Andreas Blom.

Foreldrene hadde minst tre barn fra för, om man skal dömme ut fra folketellingen i 1801[ii]: Lars Bouman Franck (17); Hevig Christine (16); og Anna Marie(14).

Det ble flere sösken. Friderich kom til verden 4 og ble döpt 12 okotber 1793 og fikk da fadrene Madame Larsen;Jomfru Böchman; Stads Capitaine [?] Kieldsen; Hr [NN]; Hr Regiments – [NN] Krogh; Hr Rasmus Linaae; og Hr Perregaard [?].

Nicolai saa dagens lys 14 oktober og ble döpt[iii] 23 samme maaned i 1794 og fikk da fadrene Fru Brinck; Jomfru Harris; Hr [NN] Hendrich Bull; de herrer Forvaltere Elligers og Larsen; Kjöbmand Hr Friderich Schjeldrup; og Hr Friderich Falkenberg.

Sistemann, Hans, ble födt i Larvik 4 juni 1796 og döpt[iv] 15 samme maaned med fadrene [NN] Jomfru Elisabeth Hellevad; Jomfr. Marie Lind [?]; Apoteker Junghans; Kjöbmand Anders Löcke; Told[XX] Jansen; og Lambeth [?] Christian Friis.

Det er ikke lykkes aa finne dokumentarisk belegg for det, men det er noksaa sikkert at Fredericas mor döde engang omkring Fredericas fem- eller seks-aarsdag for faren giftet seg paany: denne gangen var bruden den 26 aar gamle enken efter Erich Nordbye, Cathrine Elisabeth Cortsdatter. Vielsen[v] fant sted 5 desember 1798.

I 1801[vi], ved folketellingen, finner man Frederica Augusta hjemme hos familien i hus nummer 6 i Thorstrand Vestre Ende; i tillegg til faren, moren og sösknene finner man ogsaa mormoren – den naa 76 aar gamle Hedevig Bouman som har opphold. Og til aa hjelpe til med aa holde styr paa husholdet er der en tjenestepike: den 30 aar gamle Anna Kirstine Nielsdatter.

Frederica August Frank ble konfirmert[vii] Mid-faste-söndag – 25 mars – 1805 og ble notert som nummer 3 paa listen over 24 piker i kullet.

Saa ser man ikke mer til henne – i kildene – paa noen aar frem til 21 januar 1813: paa den dagen ble hun viet[viii] – med kongebrev - med Styrmann Lars Johannesen Grön[ix] fra Sandefjord. Forloverne var Franck og Hans Joh Grön: begger har skrevet under med egen haand. Vitnene ved vielsen var Lensmann Klavenes; Christen Lorns Sörensen; og Herr Ole Mörch.

Noksaa snart efter bryllupet bosatte de nygifte seg paa Budal paa Tjöme; det var der förste barn kom til verden 28 november 1813 og hjemmedöpt. Daapen ble stadfestet[x] i kirken pa Tjöme 20 mars 1814; han fikk navnet Johan Friderik og fadrene Kirsten Margrethe Lorentzen fra Sandefjord; Elen Maria Iversdatter Bukkelie; Ole Hansen Eiene; Anders Olsen Bukkelie paa Houg; og Jacob Jörgensen Budal.

Ikke saa lenge efter, og för 15 oktober 1815 da barn nummer to saa dagens lys der, flyttet paret til Huseby i Sandefjord. Denne gaarden[xi] var blitt solgt av eieren, Hans Karlsen (som var orlogsmann og hadde bosatt seg i Kjöbenhavn) til Hans Johannesen Grön[xii] i 1811. Han overdro i sin tur gaarden til Lars i 1820.

Imidlertid: det var der Olaus Nicolai ble födt. Han ble döpt[xiii] 16 april 1815 og fikk da fadrene Mad: Zinn; Jomfru Christ: Maria Grön; Hans J: Grön; Ole Paust; og Henrik Dahl.

Nest barn var en datter og fikk navnet Karen Bouman. Hun ble födt 31 juli og döpt[xiv] 13 august 1820 og fikk fadrene Mad: Kisten Magrete Lornssen i Sandefjord; Jomfru Anne Hellevad Lornssen; Hans J: Grön; Nils Johannesen Grön; og Anders Eriksen Grön.

To aar senere, 20 august 1822, fikk Frederica Augusta nok en datter. Hun ble döpt[xv] 2 september og fikk da naven Anne Maria og fadrene Anne Hansdatter Windahl; Anne M Hansdatter Grön; [NN] Taasen; Guldsmed Noer [?]; og Nils H. Grön.

Saa gikk det litt over to aar til Laurenz Ferdinant saa dagens lys. Han meldte sin ankomst 13 november 1824 og ble döpt[xvi] 5 januar 1825 og fikk da fadrene Mad Singdalsen fra Laurvig; Jomfru A:M: Lornsen, Sandefjord; G: Andersen, Sandefjord; O Paust, Sandefjord; And Christiansen; Christ. Giertsen; og H. J. Grön.

Hele fem aar gikk det för neste levende barn ble födt: det var Mariane som kom til verden 4 desember 1829 og ble döpt[xvii] 28 mars 1830. Denne gangen ble fadrene Mad Kisten Marie Sörensen; Elisabeth H:d: Grön; Magnus Ranvigen; Abr: Reinert; og Thomas Paust – alle fra Sandefjord.

Det er ikke funnet noen först-haands kilde for det, men en webside[xviii] forteller at „”Grøn var ved sin død skipskaptein; han døde ved forlis på hjemreise fra Uddevalla natten 2 – 3. feb.1833. Han ble kastet over bord av storbommen, da han sammen med mannskapet skulle berge Storseilet.”

Lorens Berg[xix] opplyser at bruket paa Huseby ble solgt til en Abraham Olssen i 1838 – for 700 speciedaler – og med det forsvinner Frederica Augusta ut av historien inntil 1865.

Ved folketellingen i 1865[xx] finner man henne i Østre Aker og paa gaarden Hovedøen, hun er Føderaadskone hos datteren Marianne og hennes mann Lars Olsen Hedenskog: sersjant og oppsynsmann. Marianne har selv to barn: Anna F som er 9 aar gammel og Lauritz F.O. paa 7 aar. I husstanden er der ogsaa en tjenestepike – Hellene Olsdatter, hun er er 21 aar gammel og fra Dröbak.

Enke Fredrikke Augusta Grön föd Frank, Enke efter Skipper Lars Grön, döde hos Opsynsmand Hedenskog paa Hovedöen 17 og ble begravet[xxi] i Garnisonskirkens menighet 22 mars 1871. Det var ikke noe spesielt som inntraff: hun döde av „Alderssvaghed”


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), Fødte og døpte 1790, side 19.
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), Fødte og døpte 1794, side 37.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), Fødte og døpte 1796, side 48.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), Ekteviede 1798, side 145.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), Konfirmerte 1804-1807, side 115.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1813, side 213.
[ix] Se 87 Lars Johannesen Grön
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Fødte og døpte 1814, side 176-177.
[xi] Se Lorens Berg, Sandeherred, En Bygdebok; Kristiania, i kommisjon hos Olaf Norli, 1918, gjenopptrykk ved Sandar Historielag i 2000. Se p 576.
[xii] Se 86 Hans Johannesen Grön
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1816, side 15.
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1820, side 56.
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 82.
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1825, side 163.
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1830, side 315.
[xix] Se Lorens Berg, Sandeherred, En Bygdebok; Kristiania, i kommisjon hos Olaf Norli, 1918, gjenopptrykk ved Sandar Historielag i 2000. Se p 576.
[xxi] Kildeinformasjon: Oslo fylke, Garnisonsmenigheten, Klokkerbok nr. 6 (1860-1880), Døde og begravede 1871, side 293.

tirsdag 26. mars 2013

1815-28 Barthea Hageman


Barthea Christiane ble döpt[i] 5 Januar 1816, og fikk ved den anledning fadrene Mad: Andersen, Sandefjord; Jomf H: Rosenkilde; Jomf M Grön; Hr Warendorph; Hr Melsom; Hr Christensen; Hr Ant. Grön og Hr Höst – alle fra Sandefjord.

Forelderene var skipper og kjöpmann Balthasar Hageman[ii] og Anne Margrethe Falck[iii] som hadde giftet seg i 1801 og flyttet til Sandefjord like efter.

För Barthea kom til verden hadde foreldrene faatt flere barn: Anthonette ble födt 1 og döpt[iv] 7 desember 1801; Datter nummer 2 – Frideriche Sophie – ble födt 26 mai 1803, og döpt[v] 12 juli; Peter Fredrik ble döpt[vi] 6 mars 1806; Töger, kom til verden 6 april 1807 og ble döpt[vii] 28 mai samme aar; Charlotte Emilie ble födt 31 oktober 1808 og döpt[viii] 8 desember; nok en sönn – Karl Fredrik - meldte seg 12 august 1810 og ble döpt[ix] 21 november.

Efter Barthea kom ihvertfall det muligvis siste barnet i flokken var Caspar Fredrik som ble födt 26 januar 1817 og döpt[x] 28 mars – det kan ha värt flere.

I 1825[xi] – ved folketellingen – bodde familien i Sandefjord. Faren er 54 aar gammel og kjöpmann. Flere av barna ”mangler” – men om det fordi de er reist paa skole, i tjeneste, gift eller avlidt er usikkert.

Og saa blir sporet kaldt.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1816, side 11.
[ii] Se 1801-9 Balthasar Hageman
[iii] Se 1801-10 Anne Margrethe Falck
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1802, side 105.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1803, side 114.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1806, side 129.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1807, side 136.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1809, side 143.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1811, side 151.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 4 (1814-1832), Fødte og døpte 1817, side 22.