Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

onsdag 30. september 2015

1736-11 Inger Andersdatter Mørch

Inger ble døpt[i] annen juledag 1709 og fikk fadrene Anne Gutterød; Giertrud Floor; Alexander Mørch; Mikkel Pedersen; og Sergiant Stabel.

Faren var Anders Knudsen Mørch, selv sønn av Knud Allexen Mørch som hadde slått seg ned i Sandefjord i annen halvdel av 1600-tallet.

Inger kan ha hatt eldre søsken, og hun hadde minst fire yngre. Skipper Anders Knudsen Mørchs datter Anniken kom til verden om vinteren og ble døpt[ii] 26 januar 1713. Hun fikk fadrene Anniken, Peder Christensens hustrue som bar det; Helvig, Michel Hansens; Jonas Due; Jacob Radsch; Hans Alexandersen Mørch – alle fra Sandefjord.

Johanne så dagens lys året efter og ble døp[iii]t 4 september 1714. For henne ble fadrene Anne Sophie H: Mørchis; [NN] Christen Mørchs Hustru; Hans Lucassen; Jørgen Christensen; og Claus Aubye.

To år senere fulgte Nicola Alet. Hun ble døpt[iv] 9 september 1716 og fikk fadrene Sidtzel Oddefield; [NN] Christensdatter hos Jonas Due; Hans Lucassen; Jørgen Christensen; og Peder Jacobsen – alle fra Sandefjord.

Lillebroren Alexander meldte sin ankomst rund nyttår 1719 og ble døpt[v] 5 januar det året. Denne gangen ble fadrene Anna Sophia; Anna Magreta Pedersdatter; Ingvold Biørnsen; og Hans Lucassens sønn.

Inger ble født såpass tidlig at hun ikke ble omfattet av den senere påbudte konfirmasjonen, så neste gang hun viser seg i kildene er i forbindelse med at hun gifter seg. Hun ble trolovet[vi] med Søfren Willemsen[vii] 27 juni 1731. Kausjonistene var Ole Rasmusen og Anders Knudsen. Vielsen[viii] fant sted 13 november samme år.

Det tok sin tid før første barn ankom, men ikke alle svangerskap er vellykket. Uansett – Henrica Maria ble født på Oddefield og døpt[ix] 10 juli 1734. Da fikk hun fadrene Maren Willum Pedersens; Barbara Maria Aabel; Aners Mørch; Peder Willumsen; og Hans Aabel – alle fra Sandefjord.

Neste barn var også en pike, Karen Kirstine. Hun ble døpt[x] 11 juli 1736 og fikk farene Mad: Hr. Lethes; Marie Dop; Sr. Knut Hansen Hellewadt; Christen Schøller; og Abraham Hansen.

Faren til Søren Willumsen – altså Ingers svigerfar, selv om han var død – Willum Perssøn på Oddefield hadde kjøpt Langeby omkring 1700, forteller Lorens Berg[xi]. Willum døde tidlig, men enken – Søren mor – beholdt eiendomsretten og skjøtet halvdelen til sin yngre sønn Nikolai i 1737, mens hun solgte resten til svogeren Erik Anderssøn Grøn. Hver part for 120 daler. Nikolai solgte gården til en som ble der bare et års tid, og så overtok Søren Willumsen, fra 1750 hele gården. Det fortsatte han med til 1762. Da solgte han halvparten – han trengte penger.

Hvorom allting var så flyttet familien fra byen til Langeby og der ble tredje barn født. Willum så dagens lys 8 og ble døpt[xii] 11 juni 1740. Fadrene var Mad: Anne Sophie Alsings; Johanne Andersdatter Mørch; samt Mrs Knud Hansen Hellevad; Cort Nicolaisen Alsing; og Jens Olsen Holch – alle fra Sandefjord.

Willum levet ikke opp, han døde bare åtte måneder gammel allerede 31 januar 1741. Han ble begravet[xiii] «Festo Purifi:s» - Kyndelsmesse - som falt på 2 februar dette året[xiv].

Halvannet år senere ble nok en gutt født på Langeby. Han kom til verden 9 januar 1742 og ble døpt[xv] 12 samme måned. Da fikk han som sin døde bror - navnet Willum og fadrene Mad: Johanna, Sr Jo. Mørchs i Sandefjord; Bolette Birgitte Kemler i Prestegården; Sr Knud Hansen Hellevad; Sr Povel Conrad Bøchman; og Mr Alexander Andersen Mørch – alle fra Sandefjord.

Drøyt tre år senere kom Anders Knudsen[xvi] til verden 13 mars 1745. Han ble døpt[xvii] 18 samme måned og fikk fadrene Madame Margareta Wrigt, Sr Knud Hansen Hellewads i Sandefjord; JFr: Ulrica Eleonora Kjelman; Aabenraae-Skipper Msr Casper Koch; Styrmanden Johan Friderich Knutzen; og Alexander Andersen Mørch.

Sistemann i flokken var Peder. Han så dagens lys 1 januar 1748 og ble døpt[xviii] 5 samme måned. Da va fadrene Mad: Kirstine Marie, Msr Alex Mørches fra Sandefjord; J. Fr. Anne Hesselberg, Sandefjord; samt Msrs Knud Mørch; Hans Hellewad; og Peder Eric. Grøn.

Inger Andersdatter Mørch døde 21 desember 1766 og ble begravet[xix] 29 samme måned.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1710, uten sidenr.
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1713, uten sidenr.
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1714, uten sidenr.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1716, uten sidenr.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1719, uten sidenr.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1731, uten sidenr.
[vii] Se 1736-12 Søren Willumsen
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1731, uten sidenr.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1734, side 5.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1736, side 10.
[xi] Lorens Berg, “Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold», pp 563-564, elektronisk utgave http://www.nb.no/nbsok/nb/4d4912e0864b640f9edd1f781d7e8560?index=0#575 
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1740, side 19.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1741, side 208.
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1742, side 23.
[xvi] Sic
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1745, side 31.
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1748, side 40.
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1767, side 245.

tirsdag 29. september 2015

1736-10 Johanne Jensdatter Colstrup

Johanne ble døpt[i] 6 juli 1736, mens foreldrene bodde i Sandefjord, og fikk da fadrene Marte Maria, Sal Hr Niels Kolstrups; Lisbeth Sophia Michaelsdatter Wolf; Andrea Johanna Michelsdatter Wolf; Andreas Hansen Wogn; og Jørgen Jørgensen Melick.

Foreldrene var Jens Nielsen Colstrup[ii] og Anne Elisabeth Erichsdatter[iii]: begge opprinnelig fra Stokke der han var vokst opp som sønn av presten, mens hennes far var flyttet til Haukerød da han ble lensmann i Sandeherred. Jens og Anne Elisabeth hadde giftet[iv] seg 28 desember året før.

«Jens Nielsen Colstrup kjøpte 1735 halvten av de to Virik-gaarder, 1741 resten, den sidste handel, for 340 daler. Flyttet herfra i 1743[v]»

Halvannet år senere bodde familien på Virik, der Christine Lisbet ble født 7 februar 1738. Da hun ble døpt[vi] 12 samme måned fikk hun fadrene Elisabeth Sophie Wolf; Andrea Johanne Wolf; Eric Christensen Houcherød; Lorenz Ericsen Houcherød; og Jens Michelsen Wolf.

Enda fire år senere var familien fremdeles på Virik da Marte Maria kom til verden 28 mars 1742. Hun ble døpt[vii] 2 april og fikk fadrene Hans Danthor fra Huan i Stoche Sogn; Eric Nielsen Østbye i Tjølling Sogn; Mr Jens Wulf fra Melsom; madame Maren Dop, Mr Jens Mellichs S Hucherød; og Madem Sara Regina Michelsdatter Wulf fra Melsom.

I 1743 kjøpte Colstrup garden Nedre Bergan i Hedrum av presten Ole Tideman[viii] og flyttet dit[ix].

I Hedrum ser familien ut til å ha slått seg til ro en periode: familien var stabil, og det to lang tid før det påny ble barn. Men efter 10 år kom en attpåklatt: Niels ble døpt[x] i Hedrum 9 juli 1752 og hadde som fadre Marthe Maria Madm Colstrup; Johanne Maria Colstrup; Lieutenant Antzee; Studiosus Fane; og Niels Jenssen Løve.

Johanne ble rimeligvis konfirmert, men det er ikke funnet noe dokumentarisk belegg for dette. Ifølge Lorens Berg begynte morfaren, lensmann Eric Christenssen, å trekke på årene på denne tiden og Johannes far hjalp ham med å ivareta plikter og oppgaver. I 1755 overtok Jens Colstrup hvervet selv og kom til å bo, for det meste, på Haukerød[xi]

29 januar året efter, men i Hedrum, trolovet[xii] Johanne seg med Hans Andersen Løve – kausjonistene var Niels Jensen Løve og Henrich Løve, mens «testorer» var Børge Eftedal samt Abraham og Christen Lauve. Vielsen[xiii] fant sted 4 mars 1756.

Hans Andersen, som hadde en fjerdepart av Lauve fra 1759 til sin død i 1777, hadde tidligere vært gift med Kari Justsdatter Søndre Odberg, men de to hadde ingen overlevende barn[xiv].

Johanne og Hans, derimot, fikk sitt første barn, en datter, tre måneder efter bryllupet. Christine ble døpt[xv] 23 mai 1756 og fikk fadrene Anne Elisabeth Colstrup; Inger Kristine Kjær; Niels Jensen Løve; Niels Iversen Ringdal; og Anund Løve.

Nest barn var også en datter. Edel kom til verden i 1758 og ble døpt[xvi] 21 mai det året. Denne gangen ble fadrene Dorothea Løve; Christine Colstrup; Johan Balthasar Reinard; Hans Sundet; og Niels Iversen Ringdal.

Når Johanne døde er ikke slått fast, men Hans giftet seg senere for tredje gang, så hun gikk nokså sikkert bort forholdsvis ung.[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1736, side 9.
[ii] Se 1736-8 Jens Nielsen Colstrup
[iii] Se 1736-9 Anne Elisabeth Erichsdatter
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1733-1736, side 151.
[v] Lorens Berg, Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold, p 588, se http://www.nb.no/nbsok/nb/4d4912e0864b640f9edd1f781d7e8560?index=1#601
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1738, side 13.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1742, side 23.
[viii] Sier Lorens Berg, p 287. Ole Tideman er den unge presten som forførte Sandar-presten Calundans knapt tenårige datter og «måtte» gifte seg med henne. Han ble det «forvist» til Hedrum, der konens morfar, Grüner, var prest allerede.
[ix] Lorens Berg, p 287
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Hedrum, Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), Kronologisk liste 1752, side 8.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8234&idx_id=8234&uid=ny&idx_side=-10
[xi] Lorens Berg, p 287
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Hedrum, Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), Kronologisk liste 1756, side 22.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Hedrum, Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), Kronologisk liste 1756, side 22.
[xiv] Lorens Berg, Hedrum : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold, p 210, se http://www.nb.no/nbsok/nb/d955b28038dea4fe496a7d5b14d12490?index=1#219
[xv] Ministerialbok for Hedrum prestegjeld 1751-1785 (0727P), http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000001674928. Av en eller annen grunn er det i dag, 31 desember 2014, ikke mulig å få opp p 22 i kirkeboken – man blar direkte fra 22 til 24.
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Hedrum, Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), Kronologisk liste 1758, side 31.

mandag 28. september 2015

1736-9 Anne Elisabeth Erichsdatter

Anne Elisabeth var antagelig født i Stokke, mest sannsynlig på Vaarnes, en gang mellom 1710 og 1715: for tidlig til at det finnes kirkebøker som dokumentere dette.

Men Lorens Berg i sin bygdebok for Stokke[i] forteller dette om hennes opphav:

«Det var visst smaatt stell med brukerne her [på Varnes] i 1600-tallet. I de ældste skatte-lister nævnes de ikke; den første, Tor, var forarmet, sier futen. Efter ham opføres Mats, Børge, Annd Aakessøn og en Anders.

Da Peder Wulf paa Melsom var blit eier av Vaarnes, skjøter han 1702 gaarden til sin datter Kirsten Wulf. Hun giftet sig med en fremmed skipper, Lorentz Pettersøn Hermeing,  som skydte sig me at pantsætte Vaarnes for at faa nogen daler i sin tomme pung, g Kirstens far maatt da løse ind gaarden, saa ikke fremmede fik kloa i den.

Kirsten mistet snart den pengelense skipperen sin (han døde 1706), og faren gav hende for anden gang Vaarnes. Hun giftet sig paany, men denne gangen med en solidere kar, en bondegut fra Gjermundrød i Andebu.  Erik Kristenssøn. De overdrog 1714 Vaarnes til Kirstens bror Mikkel Wulf, og snart efter flyttet Erik og Kirsten til Haukerød i Sandeherred. I denne bygd blev Erik 1717 lensmand og hadde hvervet til sin død 1755; Kirsten var død 1750, begge 76 aar.

De hadde tre barn: 1. Lorens Eriksen Haukerød, blev skipper og bodde i Tønsberg hvor han 1743 egtet Barbra Andersdatter Strand (fra Nøtterø). 2. Anne Elisabet Eriksdatter, gift 1735 med farens eftermand i lensmandsstillingen Jens Nilssøn Colstrup, søn av Stokkepresten Nils Colstrup. 3. Kristine Eriksdatter, gift a) m. Erik Østby i Tjølling, b) m. Truls Østby.»

Anne Elisabeth kommer til syne i kildene i Sandherred i og med at hun gifter seg med Jens Niels Colstrup[ii] – som henne også opprinnelig fra Stokke: det skjedde gjennom trolovelse inngått 31 oktober 1735: som kausjonister hadde de Sr Ole Wolf og Sr Sti Wolf, begge fra Melsom i Stocke Sogn. Vielsen[iii] fant sted 28 desember samme år.

Første barn var en pike og hun kom til verden sommeren efter bryllupet. Johanne ble døpt[iv] 6 juli 1736 og fikk da fadrene Marte Maria, Sal Hr Niels Kolstrups; Lisbeth Sophia Michaelsdatter Wolf; Andrea Johanna Michelsdatter Wolf; Andreas Hansen Wogn; og Jørgen Jørgensen Melick.

«Jens Nielsen Colstrup kjøpte 1735 halvten av de to Virik-gaarder, 1741 resten, den sidste handel, for 340 daler. Flyttet herfra i 1743[v]»

Halvannet år senere bodde familien på Virik, der Christine Lisbet ble født 7 februar 1738. Da hun ble døpt[vi] 12 samme måned fikk hun fadrene Elisabeth Sophie Wolf; Andrea Johanne Wolf; Eric Christensen Houcherød; Lorenz Ericsen Houcherød; og Jens Michelsen Wolf.

Enda fire år senere var familien fremdeles på Virik da Marte Maria kom til verden 28 mars 1742. Hun ble døpt[vii] 2 april og fikk fadrene Hans Danthor fra Huan i Stoche Sogn; Eric Nielsen Østbye i Tjølling Sogn; Mr Jens Wulf fra Melsom; madame Maren Dop, Mr Jens Mellichs S Hucherød; og Madem Sara Regina Michelsdatter Wulf fra Melsom.

I 1743 kjøpte Colstrup garden Nedre Bergan i Hedrum av presten Ole Tideman[viii] og flyttet dit[ix].

I Hedrum ser familien ut til å ha slått seg til ro en periode: familien var stabil, og det to lang tid før det påny ble barn. Men efter 10 år kom en attpåklatt: Niels ble døpt[x] i Hedrum 9 juli 1752 og hadde som fadre Marthe Maria Madm Colstrup; Johanne Maria Colstrup; Lieutenant Antzee; Studiosus Fane; og Niels Jenssen Løve.

Ifølge Lorens Berg begynte svigerfaren, Eric Christensen, å trekke på årene på denne tiden og Jens Colstrup hjalp ham med å ivareta plikter og oppgaver. I 1755 overtok han hvervet selv og kom til å bo, for det meste, på Haukerød[xi] der svigerfaren døde 11 mars 1757. Han ble begravet[xii] 16 mars. Han var straks over 76 år gammel.

Jens Colstrup fortsatte som lensmann til han døde 26 januar i 1763 og ble begravet[xiii] lørdag 3 februar. Han ble 57 år gammel – står det.

Anna Lisbeth Ericsdatter forble enke mindre enn to uker: hun døde 11 februar 1763 og ble begravet[xiv] 18 samme måned. Hun ble 51 år gammel.
[i] Lorens Berg, «Stokke, En Bygdebok, Fuldført Av Arkivar N. Hals Og Øivind Berg, Utgit Av Stokke Kommune, Oslo,  Det Mallingske Bogtrykkeri, 1928 , under «22. Vaarnes (og Eikelund).» Elekronisk utgave ved Vestfold-slekt, se http://www.vestfold-slekt.net/stokke/bygdebok/
[ii] Se 1736-8 Jens Nielsen Colstrup
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1733-1736, side 151.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1736, side 9.
[v] Lorens Berg, Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold, p 588, se http://www.nb.no/nbsok/nb/4d4912e0864b640f9edd1f781d7e8560?index=1#601
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1738, side 13.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1742, side 23.
[viii] Sier Lorens Berg, p 287. Ole Tideman er den unge presten som forførte Sandar-presten Calundans knapt tenårige datter og «måtte» gifte seg med henne. Han ble det «forvist» til Hedrum, der konens morfar, Grüner, var prest allerede.
[ix] Lorens Berg, p 287
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Hedrum, Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), Kronologisk liste 1752, side 8.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8234&idx_id=8234&uid=ny&idx_side=-10
[xi] Lorens Berg, p 287
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1757, side 231.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1763, side 239.
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1763, side 239.