Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

søndag 30. september 2012

1801-07 Anne Marie Sörensdatter


Sören Rasmussen – noen ganger kalt Kriiga fordi han kom fra den gaarden i Skee – i Sandefjord og konen Emmerenze Halvorsdatter fikk sitt förste barn, en pike, 3 august 1801. De hadde värt gift bare siden aaret för og, likesom mannen, var Emmerenze fra Stokke.

Da hun ble döpt[i] fikk piken navnet Anne Marie og fadrene Karen Halvorsdatter [NN]; Kirsten Magrete Grön, Sandefjord; Hans [NN], Sandefjord; Kristen Lorentz Sörensen, Sandefjord; og Hans Johannesen Grön.

Faren var skipper og 29 aar gammel, mens moren ikke var mer enn 21 og i huset[ii] deres – nummer 32 i Vestre Gate – bodde ogsaa leieboeren Anne Kirstine som var 50 og ernärte seg ved haandarbeide samt tjenestepiken Anne Larsdatter, som var 13. Et forholdsvis velstaaende hjem i en gryende borgerlighet.

Likevel: det ser ut til at Anne Marie ikke levet opp: det er ikke funnet noen begravelse, men ei heller noen konfirmasjon eller andre spor efter henne.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1801, side 103.

lørdag 29. september 2012

1801-6 Sophie Augusta Olsdatter


„Sophie Augusta” - for aa fölge ortografien i kirkeboken – fikk en vanskelig start paa det korte livet sitt: hun var uektefödt, en alvorlig ting i 1801 og meget klart notert i innförselen i kirkeboken.

Hun kom til verden 11 juli 1801, og ble döpt[i] 13 samme maaned; da fikk hun fadrene jordemoder Mallena Grav, Sandefjord; Karen Larsdatter, Sandefjord;Peder Möller, Sandefjord; Josef Josefsen, Sandefjord; og Peder Fridriksen [?], Sandefjord.

Moren var Anne Josephsdatter[ii] og var i 1801 tjenestepike hos rederen Wilhelm Olsen Goen[iii] i Vestre Gate 14.

Anne oppga som barnefar Soldat Ole Andersen av det Laurvigske Kompagnie  - det er litt usikkert om han var forlagt i Larvik eller i Sandefjord.

Sophie Augusta levet ikke opp; hun ble begravet[iv] den 26 juli 1801, bare to uker gammel.

Moren giftet seg med Ola Andersen fra Sandefjord i 1804, de ble trolovet[v] den 15 april og viet 22 mai.[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1801, side 102.
[ii] Se 255 Anne Josephsdatter
[iii] Se 245 Wilhelm Olsen Goen
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1801, side 191.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1804, side 224.
Det er ikke lykkes aa tyde navnene paa kausjonistene: en av dem er muligvis Ole Johannesen; de er begge, ser det ut til, fra Sandefjord.

fredag 28. september 2012

1801-5 Maren Cathrine Abrahamsdatter Böckman


Maren Cathrine ble födt inn i det store husholdet[i] til en av Sandefjords ledende menn, handelsmannen og skipsrederen Abraham Böckman[ii], som i 1801 bodde i hus nummer 20 i Östre Gate med sin kone, Maren Elisabeth Grønvold[iii] og deres felles barn Anne Pernille (7), Marthe Cathrine (4), Bernt Christian (3), og Abraham (1).

Foruten familien inneholdt huset ikke mindre en seks tjenestefolk[iv] – og én leieboer, den 17 aar gamle koffardi styrmannen Abraham Böckmann Böhme[v], som antageligvis var en slektning.

Maren Cathrine kom til verden 24 april 1801 og ble döpt[vi] 4 juni med ikke mindre en 7 fadre – hvorav én hvis navn er helt uleselig: Prestekonen Magrete Marie Grön          Jomfru Magrete Maria Hvidt; [NN] [NN], Sandefjord [?]; Lieutenant v Grönner; Herr Major Lützow; Herr Regiments quartermester Gaarder; og Herr Captein Siffer [?].

De fölgende aarene fikk Maren Cathrine flere yngre sösken: Kirstine, Clementine Elisabeth, og Peder Helle som alle er nevnt i forbindelse med skiftet[vii] efter Abraham Böckman i 1808. For Böckman döde ung og ble begravet[viii] 12 mars 1808.

Og efter det er det ikke funnet spor av Maren Cathrine. Forelöbig.


[ii] Se 99 Abraham Böckman
[iii] Se 100 Maren Elisabeth Böckman
[iv]  Se 105 OLE HANSEN MOE, 106 ANDREAS OLSEN LAND, 107 MAREN HANSDATTER, 108 ELEN ANDREA MATHISDATTER, 109 GUNNILD MARIA CARLSDATTER, og110 ANNE CHRISTOPHERSDATTER
[v] Se 111 Abraham Böckman Böhme
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1801, side 101.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1808, side 199.

torsdag 27. september 2012

1801 – 4 Sören Sörensen


Sören Sörensen var sönn av Sören Sörensen Schiött[i] – ikke noen frivole navnevalg der i gaarden – og Johanne Amalie Christophersdatter Thue[ii]. Hvor faren var fra er usikkert, men i 1801 var han 37 aar gammel, urmaker i Sandefjord der han bodde i hus nummer 3 i Vestre Gate. Han var ogsaa noksaa ugift, i det han ble viet til Johanne Amalie i slutten av juni foregaaende aar. Hun, derimot, var klart fra Sandefjord, og endatil av en god familie: faren var Christopher Thue og moren Sophia Amalia Schreiber i Sandefjord.

Sören d.y. ble födt 11 mai 1801 og döpt[iii] 2 juni samme aar. Fadrene ble Anne Katrine Gogstad; Ellen Dorthea Waale; Wihelm Olsen; Bernhard Asmuss; Lieutenant v. Mathiesen – antagelvis alle fra Sandefjord selv om det ikke er notert. Og idel pene mennesker.

En gang mellom 2 juni 1801 da Sören ble döpt og november 1804 flytte familien til Tönsberg, der faren fortsatte med urmakeriet. Grunnen til at flyttingen maa antas aa ha skjedd för november 1804 er at Johanne Amalie ble begravet[iv] der 3 november, sannsynligvis i barselseng.

Og inntil videre stanser beretningen om Sören her.


[i] Se 198 Sören Sörensen Schiött
[ii] Se 199 Johanne Amalie Christophersdatter Thue
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1801, side 103.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Vår Frue i Tønsberg, Ministerialbok nr. I 3 (1797-1814), Døde og begravede 1803-1804, side 274-275.

onsdag 26. september 2012

1801 – 3 Karl Frederik Mathiasen


Karl Fredrik ble födt 11 mai 1801 og döpt[i] 10 dager senere, den 21 mai. Fadrene var Anne Katrine Olsen, Sandefjord; Magrete Marie Hvidt, Sandefjord; Ole Christian Mörck, Sandefjord; Ole Gogstad; og [NN] Berg.

At fleste om ikke alle fadrene var fra Sandefjord er ikke urimelig for foreldrene – Mathias Guttormsen Berg[ii] og Petrine Sörensdatter[iii] – bodde i hus nummer 27 i Østre Gade der i byen.

I huset fant man ogsaa Karl’s eldre bror  Sören[iv] – han var fem aar paa denne tiden – og en storesöster, Ingebor Maria[v] som var tre.

I tillegg til familien var der to leieboere: den ene var Bent Lindberg[vi]. Han var en eldre herre, enkemann, og kombinerte funksjonene som konsumsjonsbetjent og brannmester paa stedet. Den andre var Mathis Hansen Raastad[vii], som var seminarist og skoleholder, og ikke mer enn 24 aar.

Med smaa barn og to leieboere hadd Karl Fredriks mor Petrine hjelp av tjenestepiken Maria Jacobsdatter[viii] som ogsaa bodde i huset. Den hjelpen var sikkert satt pris paa ogsaa fordi faren Mathis var skipper og derfor borte i noksaa lange perioder ad gangen.

Det at de hadde skoleholderen Mathis Hansen i huset kan ha bidratt til at foreldrene la vekt paa at barna skulle faa en utdannelse, og för 1812 ble Carl Fredrik sendt til sognepresten Wille[ix] i Waale for aa gaa i skole der[x]. Sösteren Ingebor Maria gikk paa samme tid paa skole i Drammen.

Carl Fredrik hadde minst to yngre sösken: sösteren Anne Elisabeth ble födt i 1806, broren Iens Böeg omkring 1808[xi].

Moren döde ung – 38 aar gammel – og ble begravet[xii] 18 januar 1812.

Efter datidens normer var det vel nesten uanstending tidlig, men allerede 24 april samme aar giftet faren seg paa ny, denne gang med Elisabeth Nyrup Rosenvinge fra Stavanger[xiii]; sammen fikk de aaret efter datteren Anine Wilhelmine[xiv]. En gutt, Peter Mathias ble döpt[xv] i 1804, men han levet ikke opp og ble begravet[xvi] 1 august 1805.

Carl Fredrik ble konfirmert[xvii] 21 september 1818. Han ble nummer tre – karakteren ble ”udmerket” - i et kull paa 24 gutter. I denne forbindelsen faar man ogaa aa vite at han var bosatt i Sandefjord, og at han var vaksinert.

Neste gang Carl Fredrik kommer til syne i kildematerialet er i 1824. 8 desember det aaret gifter[xviii] han seg – han oppgis naa aa väre snekker og bosatt i Sandefjord - i Tjömöe kirke med enken Inger Karine Anunsdatter paa Övre Holtene. Forloverne var Gjert A. Gjertsen paa Övre Kjäre og Carl Fredriks eldre bror, Sören Berg fra Sandefjord.

Men: hvor det ble av Carl Fredrik efter dette har ikke latt seg spore – saa langt.
[i] http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-106
[ii] Se 139 Mathias Guttormsen Berg
[iii] Se 140 Petrine Sörensdatter
[iv] Se 141 Sören Berg
[v] Se 142 Ingebor Maria Berg
[vi] Se 144 Bent Lindberg
[vii] Se 145 Mathis Hansen Raastad
[viii] Se 143 Maria Jacobsdatter
[ix] Jakob Andreas Wille. ” Han var residerende kapellan i Våle 1802-11, da han søkte avskjed for å drive videre en privatskole han hadde startet 7–8 år tidligere. I 1814 ble han utnevnt til sogneprest til Nøtterøy, et kall han hadde frem til sin død i 1850.” Se http://no.wikipedia.org/wiki/Jacob_Andreas_Wille
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1812, side 204.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1812, side 212.
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1806, side 196.
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Konfirmerte 1818, side 251.
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 4 (1814-1838), Ekteviede 1825, side 414-415.

tirsdag 25. september 2012

1801 – 2 Erik Nielsen


Vaaren 1801 var Gurine Eriksdatter[i] i hus nummer 30 i Vestre Gate gravid. Hun og mannen, Niels Sörensen Kliinestad[ii], ventet sitt annet barn.

Mannen var var 26 aar og av yrke var han ”Soldat ved 2dt aggerh. inf. reg. og skibs tømmermand”, Gurine 24. Hun kom opprinnelig fra Bugaarden, og stod antagelig sosialt noe höyere enn den hun giftet seg med. Knappe 3 maaneder efter at de giftet seg fikk de förste barn sammen: Gurine hadde vel falt for en mann i uniform.

1 mai 1801 fikk hun en sönn som ved daapen[iii] fikk navnet Erik og fadrene Anna Maria Jansdatter; Anna Maria Eriksdatter Buegaarden; Erik Rasmussen Buegaarden; Ole Olsen Botten; og Ole Olsen Prestegaarden.

Det er ikke lykkes aa finne mer om Erik. Siden han er ikke aa finne blandt konfirmantene er det ikke urimelig aa tenke seg at han döde som liten, men forelöbig er det ikke funnet noen begravelse.

[i] Se 359 Gurine Eriksdatter
[ii] Se 358 Niels Sörensen Kliinestad
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1801, side 102.
Permanent sidelenkehttp://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-105
Permanent bildelenke
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610065.jpg

mandag 24. september 2012

1801 - 1 Berte Tonette Olsdatter


Berte Tonette var datter av Ole Truelsen Foxeröd[i] og Inger Christophersen[ii]. Faren hadde militär bakgrunn, moren var födt paa Hördalen og den nest yngste moren i byen. Sammen bodde de i hus nummer 4 i Vestre Gade.

Berte kom til verden 5 februar 1801 og ble döpt[iii] den 16 samme maned, og ved den anledningen fikk hun fadrene Maren Sophie [?] [NN]; Gunild Marie Hansdatter [?] [NN]; Mathis Lerck [?], Sandefjord; Mikkel Madsen Engöe; og Kristen Lorentz Sörensen, Sandefjord.

Hun hadde en eldre söster – Anne Maria, som var födt 1797, og efterhver fikk hun brödrene Truels Kristian (1803) og Povel (1809)[iv].

Da hun var rundt elleve aar gammel döde moren[v] i 1812.

Hun ble konfirmert[vi] 17 söndag efter trefoldighet i 1816, sammen med 17 andre piker; blandt disse ble hun nummer 6 i rekkefölgen med karakteren ”meget bravo” Bare én pike fikk karakteren ”udmerket”. I forbndelse med konfirmasjonen far vi ogsaa vite at mens hun ikke var vaksinert saa hadde hun en viss beskyttelse ved ”nat. Kopper”.

Hösten 1826 forlovet Berte Tonette seg med Jonas Christensen Kolleröd som var ett aar yngre og ungkar. Forloverne var Elias Nybo og Peder Jonsen Klein. Vielsen[vii] fant sted 22 januar 1827.

Parets förstefödte var en pike. Else Marie ble födt paa Prestegaards-eiet 29 mai 1826 -  en aldri saa liten tyvstart hadde tydeligvis funnet sted - og döpt 18 juni. Fadrene til Else Marie var Lovise Andersdatter Prestegardseiet; Anniken Nielsdatter, Sandefjord, Michel Gogstad; Jacob Michelsen; og Thor Olsen, Sandefjord.

Neste barn var en gutt, Anders, som ble födt paa Huvik 13 desember 1828 og döpt[viii] 13 februar 1829. Ved denne daapen var fadrene Anne Andersdatter Wirik; Anne Elisabeth Larsdatter Wirik; Michael Jörgensen, Sandefjord [?]; Nils [NN], Sandefjord [?]; og Hans Olsen Botten.

Sönnen Ole kom ogsaa til verden paa Huvik – närmere bestemt Huvik-Eiet – 23 august 1831 og ble döpt[ix] 11 september: 170 aar för terroren slo til i New York. Oles fadre ble Gunnil Larsdatter, Sandefjord, [NN] Andersdatter, Sandefjord; Lars Grön; Michel Tolvsen, Sandefjord;og Giert Christensen, Sandefjord.

Inger Katrine, en datter som ogsaa ble födt paa Huvik, kom 11 april 1835 og ble döpt[x] 28 juni og fikk som fadre k: Anne Marie Mariusdatter Huvig; P: Andrea Andersdatter tjener for Antoni Grön i Sandefjord; Gullick Hansen Huvig; Erland Erlandsen From; og Niels Andersen Prästehagen [?], matros. För hun ble döpt i kirken var hun blitt hjemmedöpt av Malene [NN] i Sandefjord – gjetningsvis jordmoren.

Et par ar senere er familien flyttet inn til byen – ikke at det var saa skrekkelig langt – for da ble sönnen Jonas Christian födt i Sandefjord 29 mai 1829. Han ble döpt[xi] 25 november og i forbindelse med daapen opplyses det faren naa er skipper. Fadrene ble Hans Jörgen Anfinsens kone Karen; pigen Helene Waal; Giert [?] Christian [NN]; Skipper Carl Waal; og Giert [NN]. Jonas Christian ble hjemmedöpt av jordmoren Malene.

I Sandefjord bodde de fremdeles i 1842 da sönnen Carl Edvard ble födt 21 desember dét aaret. Carl Edvard ble döpt[xii] 20 januar 1843 og fikk som fadre Anna Helvig Erlandsen; J Else Maria Anders:; Hans Jörgen Christensen; Skipper Johannes Larsen Grön; og [NN] Nils Andersen paa Sjuve. Carl Edvard var hjemmedöpt av Mad. Larsen.

26 august 1846 fikk Berte Tonette sönnen Berthel Anton, som ogsaa ser ut til aa ha värt siste barn: han ble döpt[xiii] annen juledag samme aar og ikk da som fadre Mad: G.I. Norrfröen; Anne Oline Hendriksdatter Reinert; Skipsförer[xiv] [?] M: Tolvsen; Skipsförer [?] Anders Anderse; og Styrmand Lauritz F. Grön; alle fra Sandefjord.

Madam Berthe Tonette Andersen f. Olsen, gift med Skibsrheder J. Andersen, gikk bort 17 og ble begravet[xv] 23 august 1878. Hun ble 77 ½ aar gammel. Hun döde av ”blodig Diarrhoe”.

Enkemannen, forhenvärende Skibsförer Jonas Kristian Andersen, levet lenge: han gikk bort 22 januar 1900, og ble begravet[xvi] 29 samme maaned. Han bodde fremdeles i Skippergaten, og döde av lungebetennelse: selv om lege var tilkaldt var det lite datidens medisin kunne stille opp med for en saapass gammel mann.[i] Se 200 Ole Truelsen Foxeröd
[ii] Se 201 Inger Christophersdatter
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1801, side 101.
[iv] Se 201 Inger Christophersdatter
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1813, side 205.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Konfirmerte 1816, side 246.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-246
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610439.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1826, side 211.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-213
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610406.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1828, side 298.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-299
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610492.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1831, side 337.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-338
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610531.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1835, side 80-81.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-40
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050873.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1838, side 154-155.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-80
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050913.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1843, side 240-241.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-125
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050958.jpg
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1846, side 332-333.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-173
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051006.jpg
[xiv] Det staar ikke « Skipsförer» som et fullstendig ord, men heller en slags forkortelse som kan tolkes slik. Og siden den siste er Styrmann og ikke skipper utgjör dette fallende sosial rang i rekkefölgen.
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandefjord, Ministerialbok nr. 1 (1873-1879), Døde og begravede 1878, side 248.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5929&idx_id=5929&uid=ny&idx_side=-156
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106350279.jpg
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandefjord, Ministerialbok nr. 4 (1894-1905), Døde og begravede 1900, side 258.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4793&idx_id=4793&uid=ny&idx_side=-229
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060628070454.jpg