Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

søndag 11. mars 2012

369 Hendrik Jacobsen


Hendrik var knapt aatte aar og bodde i 1801[1] sammen med moren, Kari Nielsdatter, som leieboer i hus nummer 31 i Vestre gate. Kari var noksaa fattig, hun levet av ”Haandgjærning og almisse” som enke i en alder av 47. De fleste andre i huset hadde det ogsaa knapt: Karen Larsdatter, selv enke og 38, og hennes sönn Mickel Olsen (11) levet av almisser alene; en tredje enke – Hanna Maria Thorsdatter – var omkring firti og hun, ogsaa, levet av haandgjerning.  Husets frue var selv enke, det var den 52 aar gamle Maren hansdatter som selv ”Ærnærer sig ved hænders gjærning” og paa det viset forsörget tre barn: Anne Elisabeth (14); Berthel Jonas (12) og Hans Jonassen Fossberg (9).

Moren Kari er ikke blitt sporet i Sandar, ei heller Hendriks födsel saa de var nok utenbys fra. I Larvik födtes i 1794 en gutt som fikk navnet Henrich Jacobs. Farens navn er oppgitt aa väre Henrich Henrichsen Giörtz, og morens Kari Nielsdatter.

Farens fornavn er et problem i denne sammenhengen.

Imidlertid: 14 september 1792 födt en Kari Nielsdatter datteren Henrica som ble döpt[2] i Larvik 27 september samme aar; i den forbindelse blir farens navn oppgitt aa väre Jacob Giörtz. Hvor mange med efternavn Giörtz bodde det i Larvik som ogsaa hadde en hustru som het Kari Nielsdatter? Imidlertid var fadrene oppgitt aa väre Johan [NN][NN]; Magr: Olsdater; Johanne Svendsdatter; Hans Michelsen; Henric Henrichsen; og Niels Hansen.

Inntil videre er hypotesen: fornavnet til Henrich Jacobsens far, som oppgitt ved daapen[3] i 1794, er en feiltagelse. Det styrkes noe ved aa merke at Henrica, i fölge en notis i margen ved daaps-innförselen i kirkeboken, döde allerede 12 Januar fölgende aar, slik at navnet hennes ble ”ledig”. Begravelsen[4] er notert fölgende januar, og farens navn gjentatt aa väre Jacob Giörtz, men barnets navn ser ut til aa väre feilskrevet – og noksaa utydelig. Henrichs fadre ser ut til aa ha värt Anna Kistine Pedersdatter; Thorine Pillichsdatter [?]; M: Poul Østbye; M: Hans Baggestad [?]; og M: Hattemager [?] Andreas Larsen.

Det er ikke lykkes aa slaa fast naar Jacob döde og ble begravet, eller om denne fant sted i Larvik eller annetsteds. Derimot er det, hvis hypoteser holder[5] slik at moren og Hendrik flyttet til Sandefjord efter farens död.

Og dermed slutter alle spor efter Hendrik – inntil videre.

[2] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), Fødte og døpte 1792, side 26.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8245&idx_id=8245&uid=ny&idx_side=-26
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070502630418.jpg
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), Fødte og døpte 1794, side 32.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8245&idx_id=8245&uid=ny&idx_side=-32
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070502630424.jpg
[4] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), Døde og begravede 1791-1793, side 200.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8245&idx_id=8245&uid=ny&idx_side=-193
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070502640040.jpg
[5] se 368 Kari Nielsdatter

208 Christopher Ellefsen


Christopher Ellefsen ble födt 22 november 1788 og döpt[1] en knapp uke senere, den 28 november. Fadrene ble Maren Sophia, Giert Christiansens;  Maren Ditmandsdatter;  Peder Möller – disse tre fra Sandefjord – samt Christopher Andersen Haasle;  og Niels Joensen Pyntestuen.

Christophers foreldre var dagarbeideren Ellef Christophersen og konen Johanne Cathrina Jacobsdatter som i 1801[2] bodde i hus nummer 6 i Vestre Gate. Der bodde ogsaa Christophers söster, den 14 aar gamle Inger Johanne, og tre yngre brödre: Jacob (11), Anders (9), og Abraham (5).

Til aa spe paa inntektene – kan man vel tenke seg – hadde Ellef og Johanne tatt in leieboere. Mar Pedersdatter var 56 aar og enke, hun levet ” Af almisse og haandarbeyde” og hadde det nok knapt: hun forsörget sönnen Hans Petter Jacobsen som var 26, men ” Krøbling og har ophold af byen”.

Den andre leieboeren hadde det nok bedre: det var rokkedreieren Ole Nielsen Tangen (39) og konen Oline Johnsdatter (41): han var gift for förste gang, hun for annen, og sammen hadde de datteren Berthe Maria (7).

Christopher selv var allerede i arbeid: han var ”Tobakspinder dræng” i en alder av 12 ½ aar: det staar ikke noe om hvor han var sysselsatt men siden det i folketellingen kun er én ”Tobakspinder mester” i byen – Johannes Jacobsen Berg i hus nummer 15 i Östre Gate – er det vel der han arbeidet, sammen med den andre tobakksspinnerdrengen, Thor Hansen i hus nummer 7 i Östre Gate, han óg var 12 aar og noen maaneder.

Konfirmasjonen[3] fant sted 20 söndag efter trefoldighet – 14 okotber -  i 1804, og Christopher er nummer 12 paa listen over 14 gutter i det kullet; av piker var det 31!

Elleve aar senere – det er ikke kjent hva Christopher gjorde i mellomtiden – giftet[4] han seg med den 24 aar gamle Randi Svensdatter, hun var datter av matrosen Svend Sörensen og dennes annen kone Maren Kistine Thorsdatter paa plassen Brekke under Sandeherreds Præstegaard. Vielsen fant sted 8 september – efter lysning 13 august – og forloverne var Niels Brekke og Christopher Andersen Hasle – den siste var sikkert den samme som var fadder ved daapen i 1788.

Opp mot jul aaret efter – det var nok et planlagt ekteskap dette – fikke Christopher og Randi en sönn. Han ble födt 19 og döpt[5] 29 desember 1816 og fikk navnet Ellef efter farfaren, og fadrene Oline Reiner; Inger Johanne Ellefsdatter[6]; Paul Larsen; Jacob Ellefsen; og Sören [T...].

Neste barn var en datter som fikk navnet Maren Kistine – det var vel efter Randis mor. Denne piken ble födt mens faren bodde paa paa Sunde-eiet 31 juli 1820 og döpt[7] 27 august samme aar, hennes fadre ble Anne Maria Andersdatter Sunde; Helvig Kistine Christiansdatter; [NN]; Svend Sörensen Brekke; og Jacob Ellefsen [?].

Sönnen Svenoe[8] ble födt 20 november 1822 og döpt[9] 24 januar 1823, denne gang ble fadrene Inger Johanne Ellefsdatter paa Laurvig; Anne Sophie Andersdatter; Anders Larsen; Ole Christiansen; [NN] reiner; og Michael Svendsen Brekke.

Tvillingene Johan Christian og Anders saa dagens lys 22 september 1829 og ble döpt[10] 4 januar 1829. Johan Christian fikk fadrene Gunnil Larsen; Helvig K Christiansdatter; Svend Brekke , Thor Svendsen; og Nils [NN] mens Anders ble utstyrt med Elen Dorthea Svendsdatter; Inger Lovise Nielsdatter; Carl Borgersen; Jacob Ellefsen; og Anders Paulsen – det ser ut til at nesten alle var fra Sandfjord.

Den siste i flokken var en pike, Christophie Regine, som kom til verden 20 juli 1832 og ble döpt[11] 9 september samme aar. Da valgte foreldrene fadrene Anne Rasmusdatter; Maren Lovise Hasle [?]; Carl Borgersen; Hans Nielsen; og Jacob [NN].

Christophie Regine ble konfirmert[12] i 1846, hvilket forsaavidt ligger utenfor dette skriftets ramme, men i kirkebokinnförselen i den anledning blir det notert at farens yrke var ”styrmand”, hvilket kan forklare det relativt lange oppholdene mellom hvert av barnas födsel og den paafölgende daap.

Iherdig söken har ikke baaret frukt med hensyn til aa avdekke Christophers – eller for den saks skyld, Randis – videre livslöp eller död og begravelse. Ved Christophie Regines konfirmasjon er det ikke notert at noen av foreldrene var gaatt bort – og det er det gjort i en del andre tilfeller.

Paa den anne side, Christopher er ikke tilstede ved folketellingene i Sandar og Sandefjord i 1865; det er heller ikke Randi. Derimot kan man slaa fast at en eldre kvinne ved navnet Randi Sveinungsdatter döde 10 desember 1865, og ble begravet[13] den 18 samme maaned. Navnet er en liten vanskelighet; alderen – 74 – passer noksaa godt med ”vaar” Randi. Men svarene faar utstaa.

[1] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1788, side 147.
[2] Digitalarkivet, 1801-telling for 0724 Sandeherred, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=8&filnamn=f18010724&gardpostnr=191&personpostnr=2409&merk=2409#ovre
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1802-1805, side 242.
[4] Digitalarkivet, 1801-telling for 0724 Sandeherred, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=19&filnamn=f18010724&gardpostnr=1&personpostnr=57&merk=57#ovre
[5] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1817, side 22.
[6] Her er skriften noe utydelig, saa det ligger litt tolkning i lesningen av efternavnet. Men det er Christophers söster det er snakk om, saa valget er ikke helt vilkaarlig.
[7] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1820, side 56.
[8] Slik er navnet skrevet i kirkeboken
[9] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1823, side 89.  
[10] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1829, side 300.
[11] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1832, side 235.
[12] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Konfirmerte 1846, side 1008-1009.
[13] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1865, side 129.

99 Abraham Bøckman


Abraham Bøckman bodde, i 1801, i Østre Gade, i et hus med nummer 18 i det systemet de da brukte. Han var 30 aar gammel, det vil si han var födt omkring 1771/1772 – men folketellingen sier ikke hvor[1].

I databasen over ”Ekstraskatt 1762” for Larvik og Sandefjord finner vi en gutt ved sammme navn, sönn av Poul Conrad Bøckman – en herre med tilstrekkelig midler til at han ”betaler for de fattige”[2].

Men: om Poul Conrad’s sönn Abraham er den samme som Abraham av 1801, saa er angivelsen av alderen i 1801 feil. Paa den annen side: i kirkebokens notat om Abraham’s begravelse 12 mars 1808 er alderen oppfört som 36 aar[3], hvilket ville antyde at han var födt omkring 1772-73. Skifteregisteret for Larvik og Sandefjord lar oss vite at nevnt ”07.03.1808, at han døde i Løverdags Aftes Kl 8 slet”[4]. Ifölge en evighetskalender tilgjengelig paa internet var 7 mars 1808 en mandag, og foregaaende lördag maa derfor ha värt 5 Mars[5]. En trist kveld for familien.

Sannsynligvis har det värt mer enn én Abraham Bøckman i Sandefjord i det siste tiaaret av det attende aarhundrede, og ”vaar” mann er antageligvis en slektning som flyttet dit fra Larvik.

Sammen med Abraham bodde hustruen Maren Elisabeth Grønvold som han hadde giftet seg med 21 September 1793[6], og med, ser det ut som, Wilhelm Hvidt og og W Olsen som vitner. I 1801 hadde de allerede fire barn: to gutter og to piker i alderen fra ett til syv aar[7]: Anne Pernille, Marthe Cathrine, Bernt Christian og Abraham. Senere fikk de  flere: Kirstine, Clementine Elisabeth, og Peder Helle.

Det er blitt fortalt at Abraham hadde mange skip, men at de alle gikk tapt for ham under krigene i tiden frem til at han döde. Det er ikke funnet elektroniske kilder som understötter dette, saa det faar utstaa til en annen gang.

Enken, Maren Elisabeth, döde i Oslo 15 juli 1827, da bodde hun hos sönnen, ”Wexel-Mægler” Bernt Christian Böckmann.

[2] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet:
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1808, side 199.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&u
[6] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1793, Ekteviede 1793, side 38.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-40
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650739.jpg

102 Abraham Bøckman


Abraham var ved foketellingen i 1801 en av de yngste innbyggerne i Sandefjord: han ble födt 26 april 1800 og döpt[1] 13 juni samme aar. Foreldrene var Abraham Bøckman og Maren Elisabeth Grönvold, og fadrene ble Mad [NN] Hvidt; Jomfru Catrina [NN] [NN]; Lieutenant Grönvold; [NN] [NN] Hvidt; Lensmann [?] Klavenenes[?]; Johannes Larsen Böchmand [?]; og Herr Kjöbmand Ole Melsom.

I 1801[2] bodde Abraham i hus nummer 20 i Østre Gade, der den 30 aar gamle handelsmannen og skipsrederen holdt til sammen med konen Maren Elisabeth Grönvold hadde de, foruten barna, fire tjenestepiker og to menn; i tillegg hadde de en leieboer, Abraham Bøckman Bøhme som var 17 aar og allerede  ”Coffardie styrmand”: han maa ha värt en slektning.

Sösknene var Anna Pernille (7); Marthe Cathrine (4); og Bernt Christian (3); tjenestefolket var Maren Hansdatter (36); Elen Andrea Mathisdatter (31); Anne Christophersdatter (26); Gunhild Maria Carlsdatter (21); Anderas Olsen Land (21; og Ole Hansen Moe (2) – alle ugifte.

Efter folketellingen ble tatt opp fulgte flere barn: efter folketellingen fulgte Kirstine, Clementine Elisabeth, og Peder Helle som alle er nevnt i forbindelse med skiftet[3] efter faren, Abraham Böckmans död, i 1808.

Efter farens död kan det vel ha värt vanskelig, og det er kanskje derfor man finner Abraham som konfirmant[4] ikke i Sandar men i Larvik, der han stod 24 mars 1816. I denne forbindelse blir det notert at daapsdagen er 3 mai 1800, det kan vel hende at han er blitt hjemmedöpt uten at det er notert. Han fikk karakterene 5 i kunnskap og 6 i oppförsel, og er den förste paa listen, om naa det skulle bety noe. Sönner og dötre av redere er mistenkelig ofte paa toppen av disse listene.

Viktigere er det kanskje aa merke at Abraham paa denne tiden ikke bor sammen med moren – hun er kanskje blitt i Sandefjord men hos pleieforeldre:  Niels Johansen Bugge og Maria Sophie Hesselberg[5].

Det er ikke funnet originalt kildebelegg for Abrahams videre liv, men Iver Neumann[6] opplyser at han giftet seg med en Caroline Susanne Fonler som var födt i Riga i Latvia og som döde i Oslo.

Dessverre er dette det siste sporet efter Abraham som er funnet, saa langt.

[1] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1800, side 97.
[4] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 2 (1807-1830), Konfirmerte 1816, side 388-389.
[5] Den eneste Niels Johansen Bugge i Larvik i 1801 er Niels Magnus Johansen Bugge, kjöpmann i Storgaten 8 og gift med Sophie Magdalene Hesselberg: kirkebokinnförselen fra konfirmasjonen sier altsaa noe litt annet men det er liten tvil om at det er samme par.

lørdag 10. mars 2012

284 Isaach Waale


Isaach Waale ble födt og hjemmedöpt 4 mars 1794, daapen ble stadfestet[1] den 28 mars med fadrene Madame Anne Cathrine Olsen; Jfr Ragne Hvidt; Frierik v. Grönvold; Wilhelm Hvidt; Abraham Böchman og Engvold Pedersen.

I 1801[2] var han 7 aar gammel og bodde hos foreldrene Isaach Waale og Helvig Kirstine Lindberg i hus nummer 19 i Væstre Gade. Han hadde syv sösken; Elen Dorthea (17), Ane Maria (15), Christian (13), Johanne Benedicte (11), Louice (10), Petra Christine (6), og Bent Lindberg (3). I huset bodde ogsaa tjenestefolkene Anne Rasmusdatter og Gunnhild Maria Andersdatter – begge ugifte og begge i begynnelsen av tyveaarene.

Og utover dette er det ikke funnet spor efter Isaach – inntil videre.

[1] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1794, side 41.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-43
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610003.jpg

87 Lars Johannesen Grøn


Lars var 16 aar i 1801[1], og bodde hos faren – ”Fisker og værtshuus mand” Johannes Nielsen Grøn i hus nummer 18 i Østre Gade og Johannes annen kone, Anne Knudsdater Hellevad; de var begge i slutten av femtiaarene.

Han var, naturlig nok, fremdeles ugift likesom broren Hans (24) som ogsaa bodde hos faren og som Lars, fisker av yrke, og der i huset fant man ogaa sösteren Kirsten Margrethe (21).

I huset fant man ogsaa to tjenestfolk: Cornelius Andersen (27) som ogsaa var ”Soldat ved 2det aggerh. inf. reg.” og Elen Maria Christensdatter (24). Begge disse var ugifte.

Lars ble födt 11 juli 1785 og döpt[2] fem dager senere, den 16 juli; ved den anledningen fikk han fadrene Karen H:, Sören Sörensens fra Laurvigen; Anna Maria Abrahamsdatter fra Laurvigen; samt Christopher Thue; Anders Andersen; og Jens Herbye – de siste tre fra Sandefjord.

Moren, Anne Marie Olsdatter, döde 29 june 1789 og ble begravet[3] 4 juli. Knappe to aar senere giftet[4] faren seg paany, denne gang med Anne Knudsdatter Hellevad: det skjedde 24 februar 1791.

Den tiende paa listen over gutter som ble konfirmert[5] i 1801 – de var tilsammen 21, samt 18 piker i dette kullet – var nettopp Lars; dagen var Alle Helgens Dag, förste november.

Efter konfirmasjonen er det lite aa se til Lars de neste aarene: gjetningsvis fortsatte han aa arbeide med faren og broren med fikseriet; kan hende dro han paa sjöen – det var temmelig vanlig.

Imidlertid: han dukker opp igjen i 1813, for da giftet[6] han seg med Friderikka Augusta Franck[7]. I kirkebokinnförselen dater 21 januar er det muligvis notert at de ble ”Viede med Kong. Bev” eller noe i den retning, haandskriften er rent ut forblöffende, men det er klart at Lars her tituleres ”Styrmand” og at forloverne var Franck – antagelig far eller bror av bruden – og Hans Joh Grön.

Samme aaret fikk paret sitt förste barn - en gutt - 28 november. Dette er klart fra kirkebokinnförselen om konfirmasjonen[8] av Johan Fredrik Larsen Huseby hvis foreldre er notert som Lars Grön og Fredrikke A: Franck.

Denne gutten ble födt, som notert, 28 november 1813 og hjemmedöpt paa Budal der foreldrene naa bodde: ikke i Sandefjord, men paa Tjömö der han ble döpt[9] i kirken den 20 mars 1814 med fadrene Kirsten Margrethe Lorentzen fra Sandefjord; Elen Maria Iversdatter Bukkelie; Ole Hansen Eiene; Anders Olsen Bukkelie; og Jacob Jörgensen Budal.

Neste barn var Olaus Nicolai, og han saa dagens lys i Sandar: födt 15 oktober 1815 og döpt[10] 16 april 1816 da han fikk fadrene Mad: Zimm; Jomfru Christ: Maria Grön; Hans J: Grön; Ole Paust; og Henrik Dahl.
Tre aa senere kom Johannes, han ble födt 22 mars og döpt[11] 13 april 1818 - det er spesifisert i Sandefjord - og til ham valgte foreldrene fadrene Anne Maria Jörgensen fra Laurvig; Jomfru Anne Maria Lornsen; Skomager Zimm; [X]mager Dahl; og Jacob Berg.

Mens Lars og Friderikke bodde i Sandefjord i 1818, er den förste datteren deres, Karen Baman, födt paa Husebye 31 juli 1820 og döpt[12] 13 august samme aar og iden forbindelsen fikk hun fadrene Mad Kirsten Margrethe Lornsen fra Sandefjord; Jomfru Anne Hellesvad [?] Lornsen; Hans J: Grön; Nils Johannesen Grön; og Anders Eriksen Grön.

Neste datter, Anne Maria, saa dagens lys 20 august 1822 og ble döpt[13] 2 september med fadrene Anne Hansdatter Windahl; [NN] Hansdatter Grön; [NN] Taasen [?]; Guldsmed Goen [?]; og Nils H. Grön.

Anne Maria fulgtes av en gutt den 13 november 1824, ved daapen[14] 5 januar 1825 fikk han det storartede navnet Laurenz Ferdinant og fadrene Mad Singdalsen fra Laurvig; Jonfru Am Lornsen fra Sandefjord; G Andersen fra Sandefjord; O Puast fra Sandefjord; samt And Christiansen; Christ. Giertsen og H.J. Grön.

Yngstebarnet, en datter, var nok en slags attpaaklatt: hun kom til verden fem aar efter Laurenz Ferdinant, den 4 desember 1829, og ble döpt[15] 28 mars 1830 of fikk i den sammenheng fadrene Mad Kirsten Margrethe Sörensen; Elisabeth Hansdatter Grön; Magnus Ranvigen; Abr. Reinert; og Thomas Paust – alle fra Sandefjord.

Det er ikke funnet noen begravelser som passer med hverken Lars eller Fredrikke, men samme kilde[16] som gir mange opplysninger om slekten Franck har dette aa si om Lars:

”Grøn var ved sin død skipskaptein; han døde ved forlis på hjemreise fra Uddevalla natten 2 – 3.
feb.1833. Han ble kastet over bord av storbommen, da han sammen med mannskapet skulle berge Storseilet.” Der sies det ogsaa at Fredrikke döde i Sandfjord 17 mars 1871, men det er ikke lykkes aa verifisere dette. Forelöbig.


[2] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1785, side 197.
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1789, side 6.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-9
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650708.jpg
[4] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1791, Ekteviede 1791, side 21.
[5] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1799-1802, side 241.
[6] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1813, side 213.
[8] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Konfirmerte 1829, side 281.
[9] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Fødte og døpte 1814, side 176-177.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8219&idx_id=8219&uid=ny&idx_side=-95
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630428.jpg
[10] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1816, side 15.
[11] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1818, side 34.
[12] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1820, side 56.
[13] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 82.
[14] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1825, side 163.
[15] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1830, side 315.