Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

fredag 31. mai 2013

1819-2 Johan Henrik Hansen

Johan Henrik ble födt i Sandefjord 5 mars og döpt[i] 2 juni 1819 og hadde som fadre Sörine Thorsdatter Raastad; Tonette Olsdatter Foxeröd; Peder Jacobsen Elgesem [?]; Jacob Elefsen, Sandefjord; og Otter Andreasen, Sandefjord.

Foreldrene var Hans Jacobsen[ii] og Anne Helvig Hansdatter[iii] som hadde giftet seg aaret för.

De fölgende aarene fikk Johan Henrik flere smaasöstre:

Ingebor Jörgina som kom til verden, ogsaa i Sandefjord, 18 juni 1822 og ble döpt[iv] 10 september samme aar med fadrene Berthe Guttormsdatter Dahl; Anne M Hansdatter [NN]; Garver [?] Torsen [?]; Ole Evensen, Sandefjord; og Sören Berg, Sandefjord.

Ingebor Jørgine Hansdatter – ordet ”Anne” eller ”Aune” er föyet til - levet ikke opp men döde bare ni maaneder gammel 26 januar 1823 og ble begravet[v] 4 februar samme aar.

Maria Mathea ble födt 1 januar 1824 og döpt[vi] 9 februar samme aar, i dette tilfelle ble fadrene Anen Christensdatter; Tonette Olsdatter; Garver Petersen; Dahl; of Frederik Berg – alle fra Sandefjord.

I 1825[vii] er familien fremdeles i Sandefjord med barna Johan Henrik og Maria Mathea. Hans Jacobsen er matros. Han bruker naa ogsaa navnet ”Raastad”.

Nok en pike, Henrikke Amalie – Hans og Anne var glad i dobbelte fornavn – saa dagens lys ganske meget senere, 19 april 1834. Hun ble hjemmedöpt av Jordmor Mallene Daapen[viii] ble stadfestet i kirken 25 juli samme aar og da fikk barnet fadrene Matros Jacob Ellefsen; Peder Olsen Paust; Matros Salve Olsen – alle fra Sandefjord – samt Konen Anne Maria Andersdatter Waale [?] og Ellen Johanne Jacobsdatter, ogsaa fra Sandefjord.

Johan Henrik – som na ogsaa bruker navnet Raastad men er gruppert sammen med konfirmantene ”af Byen” - ble konfirmert[ix] samme aar, 5 oktober 1834. Han er fört opp som nummer seks blandt de 44 guttene i kullet, med karakteren ”temmelig god”.

Og saa er det ikke mer aa si om Johan Henrik: han blir sökk vekk fra kildene efter konfirmasjonen. Gitt tid og sted dro han vel til sjös – men hvor det ble av ham er ikke kjent.

                                                                                               [i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1819, side 43.
[ii] Se 1819-1 Hans Jacobsen
[iii] Se 139 Anne Helvig Auve
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 83.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1823, side 110.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1824, side 156.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1834, side 56-57.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Konfirmerte 1834, side 494-495.

torsdag 30. mai 2013

1819-1 Hans Jacobsen

Hans var sönn av Jacob Pedersen Sunde og Marthe Maria Amundsdatter. Han kom til verden paa Sunde 6 september 1794 og ble döpt[i] 14 samme maaned. Da fikk han fadrene Aasle Dahl; Anne Helvig Dahl; Halvor Andersen Sunde; Abraham Hansen Sunde; og Svein Hansen Hielmebye.

Fra för hadde foreldrene to barn, minst: Helvig[ii] var födt i 1789 og Peder[iii] som kom til verden 1791.

Da Hans var tre aar gammel döde moren. Hun gikk bort, knappe 40 aar gammel, tidlig i juli 1797 og ble begravet[iv] 9 den maaneden.

Jacob giftet seg noksaa snart paany. Han trolovet seg allerede 31 oktober samme aar  med Anne Rasmusdatter i Stokke og ble viet[v]  med henne der 4 januar 1798. Som forlovere hadde de Jacob Hansen og Michel Pedersen, begge paa Brödholt.

I 1801[vi] finner man familien paa Sundene: intakt saa langt man kan se, og ingen barn fra det nye ekteskapet. Jakob er naa 55 aar gammel mens Anne Rasmusdatter er 37.

Hans ble konfirmert[vii] 14 Söndag efter Trefoldighet - 23 September – 1810 og fikk karakteren meget bravo – med det ble han fört opp som nummer ti.

Saa mister man – som vanlig – Hans av syne i noen aar, men i 1818 kommer han igjen frem i lyset: han gifter seg.

Den utkaarede er Anne Helvig Hansdatter[viii] i Sandefjord, hun er litt yngre enn ham. Det ble lyst for dem 7 november 1818 – for loverne var Erick Dahl og Christopher Michelsen From – og vielsen[ix] fant sted 15 desember samme aar.

Förste barn var en gutt. Johan Henrik ble födt i Sandefjord 5 mars og döpt[x] 2 juni 1819 og hadde som fadre Sörine Thorsdatter Raastad; Tonette Olsdatter Foxeröd; Peder Jacobsen Elgesem [?]; Jacob Elefsen, Sandefjord; og Otter Andreasen, Sandefjord.

Tre aar senere fulgte datteren Ingebor Jörgina som kom til verden, ogsaa i Sandefjord, 18 juni 1822 og ble döpt[xi] 10 september samme aar med fadrene Berthe Guttormsdatter Dahl; Anne M Hansdatter [NN]; Garver [?] Torsen [?]; Ole Evensen, Sandefjord; og Sören Berg, Sandefjord.

Ingebor Jørgine Hansdatter – ordet ”Anne” eller ”Aune” er föyet til - levet ikke opp men döde bare ni maaneder gammel 26 januar 1823 og ble begravet[xii] 4 februar samme aar.

Maria Mathea ble födt 1 januar 1824 og döpt[xiii] 9 februar samme aar, i dette tilfelle ble fadrene Anen Christensdatter; Tonette Olsdatter; Garver Petersen; Dahl; of Frederik Berg – alle fra Sandefjord.

I 1825[xiv] er familien fremdeles i Sandefjord med barna Johan Henrik og Maria Mathea. Hans Jacobsen er matros.

Nok en pike, Henrikke Amalie – Hans og Anne var glad i dobbelte fornavn – saa dagens lys ganske meget senere, 19 april 1834. Hun ble hjemmedöpt av Jordmor Mallene Daapen[xv] ble stadfestet i kirken 25 juli samme aar og da fikk barnet fadrene Matros Jacob Ellefsen; Peder Olsen Paust; Matros Salve Olsen – alle fra Sandefjord – samt Konen Anne Maria Andersdatter Waale [?] og Ellen Johanne Jacobsdatter, ogsaa fra Sandefjord.

I 1865[xvi] bor Hans Jacobsen fremdeles i Sandefjord, naa i Torvgangen, sammen med Anne Helvig og dötrene Marie Mathea og Hendrikka Amalia som begge to er ugift og driver som sypiker. Hans livnärer seg som fisker og hele familien er naa begynt aa kalle seg ”Aune” til efternavn.

Anne Helvig döde i 1871, litt over 72 aar gammel sier kirkeboken, men aldersangivelsen er feil. Hun gikk bort 26 januar og ble begravet[xvii] 3 februar. ”Inge Läge tilkaldt. Död efter lang Alderdoms Skröbelighed”.

Og det er i Torvgangen man finner Hans i 1875[xviii], naa naturligvis some enkemann men han har datteren Henrikke boende hos seg: siden sist har hun giftet seg med seilmaker og sjömann Karl Nilsen fra Bergen. Han er naa 35 aar gammel. Hans oppgis fremdeles aa väre fisker, som er beundringsverdig for en mann som naa er blitt over 80.

Hans er ikke aa finne i folketellingen for Sandefjord i 1885: [xix]datteren herikke og mannen bor der fremdeles, men Hans er ikke i denne husstanden. Saa han er antagelig gaatt bort – ben det er ikke funnet noe dokumentarisk forankring for denne paastanden.
[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1794, side 43.
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1789, side 1.
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1791, side 18.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1797, Trolovede 1797, side 76.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 3 (1771-1803), Trolovede 1797-1799, side 147.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1807-1810, side 244.
[viii] Se 131 Anne Helvig Auve
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1819, side 200.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1819, side 43.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 83.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1823, side 110.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1824, side 156.
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1834, side 56-57.
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1871, side 233.
[xix] Folketelling 1885 for 0706 Sandefjord kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053271000946

onsdag 29. mai 2013

1818-19 Wilhelmine Catrine Christiansdatter Waale

Wilhelmine Catrine var datter av Christian Waale[i] og Bollitta Olsen[ii] i Sandefjord. Hun ble födt 7 september 1818 og döpt[iii] 6 januar 1819 og fikk i den anledning fadrene Fru Silla Ager [NN];  Christophia Grönvold;  Hr Capt Ager; Hr Jacob Fegth; Hr I: Waale; og Hr Lud: Höst.

Foreldrene hadde barn fra för: Sönnen Isaak, förste barn, kom til verden den 4 september 1814, og ble döpt[vi][iv] den 19 mai 1815. Fadrene ble Mad:Olsen; Kirsten Pernille Olsen; Isaak Waale; C Hvidt; Lieutn Wiegh; M: Nielsen; og Thomas Schlytter [?] Maiholt.

Wilhelmine Catrine döde bare en maned gammel 11[v] april 1820 og ble begravet[vi] 17 den maaneden.[i] Se 283 Christian Waale
[ii] Se 249 Olea Bolette Goen
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1819, side 41.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1815, side 7.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 4 (1814-1832), Døde og begravede 1820, side 105.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1820, side 104.

mandag 27. mai 2013

1818-16 Paul Andreas Christophersen

Paul Andreas var kommet til Sandefjord fra Larvik. Han ble födt 22 der februar 1789 og döpt[i] i samme by 2 mars. Foreldrene var Christopher Poulsen Soelberg, gullsmed, og Karen Andreasdatter, og fadrene ble Andreas Madsen fra Sandefjord hans Kone, Gunnild Marie Olsdatter; [NN] Smith; Peter Bergström; Hans Knardahl; og Peter Herlien [?].

I 1801[ii] finner man familien i Fritzöe-bakken 11: den bestaar av Christopher Poulsen, gullsmed, og Karen Andersdatter, Poul Andreas selv, og en yngre bror, den 6 aar gamle Ole Peter. Foreldrene var ikke helt unge: Christopher var 49 og Karen 50.

Saa ser man egentlig ikke noe mer til Paul Andreas paa en god stund – inntil han blir konfirmert[iii] av Prost Sartz[iv] i Larvik16 mars 1806. De var 49 ungdommer i kullet, hvorav 29 gutter: Paul Andreas er fört opp som nummer 25 men det er ingen antydning om at dette er en rangering.

To aar senere döde begge foreldren rundt oktober/begynnelsen av november: det ble aapnet skifte[v] efter gullsmed Christopher Paulsen i Larvik 5 november 1808, og „det ble samtidig holdt skifte etter kona, som døde for en 14 dage siden, men hennes navn er ikke nevnt”. Poul Andreas er den eneste arvingen som nevnes.


Tretten aar gaar för Paul Andreas viser seg igjen, og denne gangen er anledningen at han gifter seg. Paa et eller annet tidspunkt var han kommet fra Larvik til Sandefjord, og der traff an Anne Olsdatter, hun var jevnaldrende, og forlovet seg med henne: det ble lyst for dem 20 desember 1818 og som folovere hadde de Casten Nilsen og Mathis Andersen – begge fra Sandefjord. Vielsen[vi] fant sted 8 januar 1819.

Förste barn – Ole Christian - meldte seg 21 mars 1821 og ble döpt 8 april samme aar; han fikk fadrene Anne Hansdatter; Berte Asbiörnsdatter; Johan Johannesen; Thor Jonsen; og Ole Sörensen – alle fra Sandefjord.

To aar senere, 19 desember 1823, meldte Olava sin ankomst. Hun ble döpt[vii] annen juledag og fikk fadrene Christine Hansdatter, Sandefjord; Christiana Jacobsdatter, Sandefjord; Otto Hansen, Sandefjord; Anders Freberg; og [NN] Johan Larsen, Sandefjord.

I 1825[viii] er familien aa finne i hus nummer 23 i Sandefjord, det tilhörer Christopher Hvidt. Paul Andreas er skysskaffer og sagarbeider [?] og oppgies aa väre 38 aar gammel, og Anne det samme: begge er vel litt i höyeste laget som anslag, men det faar gaa. De har flere barn enn man skulle ventet fra en kvikk gjennomgang av kirkebökene: i tillegg til Olava hadde de Marthe (13 ½); Karen Petronelle [7); og Ole Christian (5): Marthea synes aa väre födt  i god tid för foreldrene giftet seg.

I samme hus bodde matrosen Thor Andersen Aaröe med familie: konene Johanne Pettesdatter og barna karen Juliana (13) og Johanne (4). Dessuten var der matrosen anders Andersen Freberg med familie – han var gift med Anne Marie Engebretsdatter og hadde tre barn: en pike, Inger Andrea (12); og to gutter, Johan Hendrik (8); og Knud Jörgen (5).

De „ekstra pikene” – Marthea og Karen Petronelle hadde litt odde bakgrunn begge to. Karen Petronelle var datter av baade Paul Andreas og Anne, men ble födt allerede 18 november 1818, altsaa en maaned för foreldrene giftet  men ble ikke klassifisert som uektefödt: naade fikk gaa for rett, ser det ut til. Uansett – hun ble döpt[ix] 27 desember samme aar og fikk da fadrene Maren Olsdatter; Anne Elisabeth Andreasdatter; Jens Andreassen; Thor Jonsen [?]; og Ole Hansen – alle fra Sandefjord.

Marthea er litt vanskeligere aa faa öye paa, men hun er sannsynligvis den samme som den Pauline mathea som ble födt i Drammen i 1812 – ifölge införselen for konfirmasjonen[x] hennes 23 september 1827. Man finner daapen hennes i Tangen menighet i Skoger: hun ble födt 6 og ble döpt[xi] 27 mai 1812, uektefödt datter av ungkar og matros Christopher Poulsen fra Christiania, og pigen Anne Olsdatter. Fadrene var Gjertrud Evensdatter; Ambor Pedersdatter; Ole Christensen; Rasmus Christiansen; og Johannes Dechmann.

Man vel egentlig bare spekulere over hva som er skjedd: Anne er kommet i tjeneste paa Tangen, hun er kommet i „ulökka” langt hjemmefra, er kanskje sparket ut av de hun tjente hos, har kommet hjem igjen til Sandefjord og har „glemt” aa fortelle at datteren er födt utenfor ekteskap – for ingenting ser ut til aa väre nevnt, og efter 1818 ble vel det hele glemt. Det nye barnet var sikkert av större interesse, og saa giftet hun seg og dermed la folkesnakket seg.

Hvor det saa ble av Paul Andreas er ikke kjent forelöbig[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), Fødte og døpte 1789, side 15.
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), Konfirmerte 1804-1807, side 115.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1819, side 200.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1824, side 153.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1819, side 41.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Konfirmerte 1828, side 276.
[xi] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Tangen i Strømsø, Ministerialbok nr. II 2 (1739-1814), Fødte og døpte 1812, side 96.