Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

lørdag 31. august 2013

1822-15 Svend Larsen

Svend var,  muligvis, sönn av Lars Olsen og Live Trulsdaatter som i 1801[i] bodde paa Röed i Sem.  Han hadde en yngre bror, Knud, som var 16.  Selv var han 23. Husstanden var velstaaende nok til at de hadde to tjenestepiker: Maria Abrahamsdatter (26) og Olea Pedersdatter (12).

Uansett hvem han var, saa giftet[ii] den 40-aarige enkemannen Svend Larsen fra Slagen seg Maren Bilovsdatter[iii] i Sandefjord 15 desember 1820.

I 1822 fikk de sitt eneste felles barn, Elisabeth. Hun kom til verden 19 august og ble döpt[iv] 30 samme maaned. Fadrene ble Elisabeth Lindeberg; Dorte Olsdatter; Thomas Berg; Otter Andreassen; og Jens Christophersen – alle fra Sandefjord.

I 1825[v] finner man paret i hus nummer 20 i Sandefjord. Svend er beskrevet som dagarbeider og er 48 aar gammel, mens Maren er ett aar yngre med sine 47. Sammen med dem bor naturligvis Elisabeth, men ogsaa en 14 ar gammel datter – födt utenfor ekteskap – av Maren. Hun het Petronelle[vi]. I huset har de ogsaa den 76 ar gamel enken Elisabeth Jacobsdatter[vii]: dette er antagelig Marens mor.  Hun er separert ut som egen husstand og det vel tenkes at der hun som eier huset.I tillegg finner man en leieboer: den 34 gamle skomakeren Lars Olsen og konen hans, 29 aar gamle Maren Olsdatter.

Det ble ikke flere barn og 15 august 1846 döde Maren – det vil si, hun ble begravet[viii] under navnet Mari, „arbeidsmanden Svend Larsens Hustru”. Det skedde 21 august. Hun ble 66 aar gammel.

Svend levet videre, men han giftet seg ikke paa ny. I 1865[ix] finner man ham i Nedre Strandgade 62 der han bor hos datteren Elisabeth, som i mellomtiden har giftet seg med skipstömmermannen Peder Thorsen og faatt flere barn: Sofus (14); Thor (11); Marie (9); Martin (7) og Jörgen (2). De holder seg med to sauer og dyrker endel poteter. Man kan merke overgangen til nye navneskikker, uten at de er fullt formet: mens Elsiabeth har tatt mannens efternavn, Thorsen, har barna alle samme farsnavn: de heter Pedersen.

Dröyt fire ar senere döde Arbeidsmanden Svend Larsen i Sandefjord, 17 mars 1869, han var 89 aar gammel. Ingen lege ble tilkalt da han laa paa det siste. Begravelsen[x] fant sted 23 samme maaned.

[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1821, side 202.
[iii] Se 183 Maren Bylovsdatter
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 82.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1811, side 153.
[vii] Se 50 Elisabeth Jacobsdatter
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1846, side 740-741.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1869, side 165.

fredag 30. august 2013

1822-14 Charlotte Amalia Pedersdatter Noer

Charlotte Amalia ble födt i Sandefjord 7 juni 1822 og döpt [i] 25 juli samme aar. Hun var datter av gullsmeden Peder Noer[ii] og Anne Monsdatter Noer[iii].  Fadrene var Mad: Anne Kistine Böhm i Laurvig; Ölegaard Olsdatter Gogstad; Anders Noer; Nils Noer; og Lars Noer – alle fra Frederiksv.

Fra för hadde foreldrene barn: Maren Malene ble födt i Sandefjord seks uker senere, 2 oktober 1817, med paafölgende daap[iv] 3 november. Maren Malene fikk fadrene Madame Noer fra Laurvig; Jomfru [NN] Listerud; Anders Noer fra Laurvig; Nils Noer fra Laurvig; og Lars Grön fra Sandefjord.

To aar efter Maren Malenes födsel kom Marie til verden, hun ble födt 29 september og döpt[v] 12 november 1819 og fikk da fadrene Inger Petersen fra Laurvig; Jomfru Anne Hellevad Lorentzen fra Sandefjord; Frederick Tribler i [NN]; Abraham Reinert, Sandefjord; og Sörn Thorsen [?].

Efter Charlotte ble det ogsaa flere barn: I 1824 fikk Peder og Anne en sönn som de kaldte Anders. Han ble födt 21 desember det aaret – han ble döpt[vi] 9 mars aaret efter, 1825. Da fikk han fadrene Johanne Kruge; Jomfru Lykke; Henrik Dahl; Abraham Reinert; og [NN] Petersen. Anders levet ikke opp, han döde halvannet aar gammel den 21 juni 1826 og ble begravet[vii] 27 samme maaned.

Ved folketellinging in Sandefjord i 1825[viii] bodde familien „J Chr Lorentz Sörensens Huus”. I tillegg til kjernefamilien var der i huset Inger Monsdatter, tjenestepige, hun var 23 aar gammel og man vil vel tenke seg hun kan ha värt en söster av husets frue.

Aaret efter döde Anne Mogensdatter Noer: hun gikk bort 22 og ble begravet[ix] 29 november 1826. Hun ble 29 ½ aar gammel.

Peder forble enkemann knapt et aar: 27 mai 1827 forlovet han seg med den 27 aar gamle Kisten Olsdatter fra Sandefjord. Som forlovere hadde de Christopher M Löve og Anders Olsen Löve fra Thiölling Sogn. Vielsen[x] fant sted 16 august 1826.

Förste barn av dette ekteskapet var en pike som fikk navnet Anne Kistine. Hun ble födt 2 mai og og hjemmedöpt[xi]. Daapen[xii] ble bekreftet i kirken 27 juni 1826 og da ble fadrene Gunnild Larsdatter; Anne [NN]; Bager Svendsen; Garver Steen; og Nils Tömmerman.

Halvannet aar senere fikk Peder og Kisten en sönn som de kaldte Anders. Han saa dagens lys 20 september 1829 og ble döpt[xiii] 5 januar 1830 og fikk fadrene Gunnil Lund; Christina P Larsen; Anders Larsen; Nils Tömmermann og Sörn Hansen Grön – de fleste om ikke alle fra Sandefjord.

Enda to aar efter ble Otto Eiving födt, han kom til verden 15 september og ble hjemmedöpt. Daapen[xiv],[xv] ble bekreftet i kirken 28 desember 1831. Denne gangen ble fadrene Anne S. [NN]; Maren [NN]; Nils Sönneborg; Hans [NN]; og Tosten Hansen.

Peder og Kirsten skulle faa enda fire barn: Hans Ludvig ble födt 13 februar og og hjemmedöpt av Mallene Gjordemoder. Daapen[xvi] ble bekreftet i kirken 6 april 1834. Han fikk fadrene Louise Paulsdatter Möller; Karen Jacobsdatter; Anders Larsen; Jacob Larsen; og Gjert Christensen – alle fra Sandefjord.

Petter Andine – slik staar det, og presten har funnet det nödvendig aa tilföye i parentes: „Pigebarn” – ble födt 2 april og hjemmedöpt av jordmoren, Malene. Daapen[xvii] ble bekreftet i kirken19 juli 1836. Hennes fadre ble Maren Kirsten Nord; Jomfru Marie Nord; Guldsmed P. Nord; og Möllermester Petter Pettersen. Bare fire, av en eller annen grunn. Pike levet ikke opp: hun bare fire maaneder gammel 18 og ble begravet 24 august 1836.

Nok en pike kom til verden aaret efter: Petrandine ble födt 21 juni og hjemmedöpt av jordmor Malene. Daapen[xviii] ble bekreftet i kirken 13 august 1837 og fikk fadrene Kisten Olsdatter Nord; Marie Nord; Peder Nord; Röjert [?] Jacob Larsen; og [NN] Lars Jacobsen Moe.

Charlotte Amalie ble konfirmert[xix] 30 September 1837. Hun gjorde ikke spesielt godt paa overhöringen – hun fikk karakteren ringe. Listen over konformantene er ikke ordnet efter karakteren – men for ordens skyld: hun er fört opp som nummer tre blandt pikene fra Sandefjord.

Og det var det siste glimtet av Charlotte Amalie i de kildene som er tilgjengelige.

[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 80.
[ii] Se 1817-22 Peder Noer
[iii] Se 1817-23 Anne Monsdatter
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1817, side 27.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1819, side 49.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1825, side 166.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1826, side 117.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1826, side 118.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1827, side 214.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 4 (1814-1832), Fødte og døpte 1828, side 163.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1828, side 295.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1830, side 312.
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1832, side 230.
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 4 (1814-1832), Fødte og døpte 1832, side 300.
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1834, side 46-47.
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1836, side 108-109.
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1837, side 132-133.
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Konfirmerte 1837, side 514-515.

torsdag 29. august 2013

1822-13 Anne Maria Gunnersdatter

Anne Maria fikk en litt uheldig start idet hun var uektefödt. Hun kom til verden 14 mai 1822 og ble döpt[i] 9 juni. Moren var Pigen Andrea Andreasdatter Lindberg[ii] i Sandefjord og faren Gunner Gunnersen sammesteds. Fadrene ble Lisabeth Andreasdatter Lindberg; Anne Sophie Andersdatter; Christen Rasmussen, Sandefjord; Ole Hansen Gogstad; og Torger Olsen, Sandefjord.

I 1825[iii] finner man faren i Sandefjord som 33 aar gammel dreng hos Christopher Hvidt i hus nummer 41 – han er en av fire drenger. Samme aar bor Andrea og Anne Marie hos Andrea’s eldre söster Elisabeth og hennes mann Abraham Fredriksen Björnum i hus nummer 1 – antagelig samme sted som hun vokste opp.

Nesten to aar senere, 8 april 1827, tas det ut lysning for for Gunner og Andrea. De hadde Ole Hansen Gogstad og Ole Olsen Hystad som forlovere og vielsen[iv] fant sted 15 juni samme aar.

Efter knappe tre aar fikk Gunner og Andrea paany barn, denne gangen ble det en gutt som fikk navnet Gullik. Han kom til verden 14 januar 1830 og ble döpt[v] 31 samme maaned med fadrene Anne M. Andersdatter; Anne Christensdatter [?]; Christen Rasmussen; Giert Christensen; og Thor Pedersen – alle fra Sandefjord.

Saa gikk det ikke mindre enn fire aar frem til at tredjemann ble födt. Det skjedde 6 juli 1837 da Arbeidsmann Gunder Gunnarsen og Andrea Lindberg fikk en sönn som fikk navnet Hans da han ble döpt[vi] 25 samme maaned. Denne gangen ble fadrene Elisabeth Andreasdatter (Matr. Abr. Fredericksens Kone); Karen Gulbrandsdatter; Erik Olsen; Christen Hansen; og Thor Tolvsen.

Den siste födselen tok, antagelig, livet av Andrea Lindberg, Arbeidsmand Gunnar Gunnarsens Kone: hun döde 21 og ble begravet[vii] 25 juli 1837.

Senere samme aar, 30 september for aa väre nöyaktig, ble Anne Maria konfirmert[viii]. Det gikk ikke saa veldig godt paa overhöringen:hun fikk karakteren ringe. Og ble fört opp som nummer ti blandt de ti pikene fra Sandefjord i dette kullet.

Hvor det ble av Anne Marie efter dette er usikkert. Det er ikke funnet noen vielse – men hun kan jo ha giftet seg utenbys. I Sandefjord i 1865[ix] finner man en Anne Marie Gundersdatter i Myrgaden 243 i Sandefjord: hun er Vaskerpige. Kanskje det er henne. Kanskje ikke.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 79.
[ii] Se 5 Andrea Maria Lindberg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1827, side 213.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1830, side 313.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1837, side 130-131.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1837, side 710-711.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Konfirmerte 1837, side 514-515.

onsdag 28. august 2013

1822-12 Anne Marie Andersdatter

Anne Marie meldte sin ankomst 9 april og ble döpt[i] 12 mai 1822. Hennes fadre ble Anne Andersdatter Wirick; Maren Andersdatter Watager; Thor Olsen Wirick; Lars Andersen Klepager [?]; og Hans Iversen Ringdal. Foreldrene var Anders Simensen[ii] og Marie Andreasdatter Haneholmen.
Fra för hadde Anders og Marie barna Hans som kom til verden 25 september og ble döpt[iii] 13 oktober dét aaret; og Sören som kom til verden 31 august og ble döpt[iv] 8 oktober 1820.
Efter Anne Marie ble det flere: Anne Marie ble födt 9 april og ble döpt[v] 12 mai 1822; Andreas  ble födt 16 april og döpt[vi] 2 mai 1824.

I 1825 finner man Anders og Marie - som naa var höygravid - i Sandefjord: han er snekker og bor i Lars Andreasens hus og ser ut til aa ha noen form for kvalifikasjon, men er ikke borger. Sammen med ham finner man konen og barna Maren Andrea; Hans; Sören; og Anne Marie.

Samme aar, like för jul, fikk Anders og Marie en datter til: Maren Sibille ble födt 22 desember 1825 og döpt 8[vii] januar 1826 og da ble fadrene Marte Simonsdatter, Sandefjord Karen Christophersdatter Hystad Hans Simonsen Holmen; Ole Simonsen Holmen; og Ole Markusen [?] Ormestad.

Anne Marie ble konfirmert[viii] 30 september 1837 og fikk karakteren temmelig god og ble listet som nummer 8 av de 10 pikene fra Sandefjord.

Det var antagelig „vaar” Anne Marie som gifter[ix] seg 31 oktober 1851: hun er 29 aar gammel og brudens far er oppgitt aa hete Anders Holmen og bostedet, Sandefjord. Brudgommen var Martin Ottersen: litt overraskende ser det ut til at han var fra Toten og sönn av Otter Olsen. Han var 25 aar gammel.

Anne Marie og Martin fikk sitt förste barn, en datter, i Sandefjord 23 oktober 1852. Det var Otilia Caroline og hun ble hjemmedöpt av Anne Bruun. Daapen[x] ble stadfestet i kirken annen juledag samme aar og da fikk barnet fadrene Andrea [NN]; Sybille Andersen; Christen Bull Niels Torgersen; og Niels Mikkelsen. Det er notert at Martin, av yrke, var arbeider.

Neste barn ble ogsaa en pike. Hun kom til verden og Sandefjord 17 mars 1855 og ble hjemmedöpt av jordmoren. Da daapen[xi] ble bekreftet i kirken fikk hun navnet Mathilde og fadrene Barnets Moder; Maren Sybille Andersen; Barnets Fader; Johan Johannesen; og Ole Johannesen. Martin var fremdeles arbeider.

To aar senere var Martin blitt garver-svend. Det er notert i forbindelse med daapen av en tredje datter, Alette Sophie. Alette saa dagens lys i Sandefjord 19 august 1857 og ble döpt[xii] 25 oktober samme aar. Denne gangen ble fadrene Maren Nielsen; Birgitte Christensdatter; Jacob Nielsen; Gullik Nielsen; og Halvor Ellefsen.

Förste ved fjerde forsök ble det en sönn: han ble födt i Sandefjord 18 april 1860 og döpt[xiii] 17 juni samme aar. Han fikk navnet Martin efter sin sikker fornöyde far, og fadrene Johanne Granström; Petronelle Bull; Lars Halvorsen; Anders Larsen; og Barnets Fader.

En gang i löpet av förste halvdel av 1860-aarene flyttet familien fra Sandefjord, men ikke saa langt: til Puggestad. Martin foretok nok et lite yrkes-skifte og beskrives denne gang som „Inderste og Sømand”. Denne gangen bekreftes det at han var var Östre Toten og alderen oppgies til 37 – altsaa 8 aar yngre enn Anne Marie. Hva som fikk dem til aa flytte er ikke kjent, men det kan kanskje ha värt lettere paa Pukkestad enn i byen med Alette Sophie, om hvem det sies at hun „Lider tildeels af sindssvaghed”. Kanskje det er bedre aa forstaa det som noe i retning av „utviklingshemmet.

Otilia Caroline giftet[xiv] seg 1874 med Anton Emil Olsen, en 29 aar gammel skomakersvenn fra Moss og bosatte seg i Sandefjord der hun og mannen i 1875[xv] bodde i Buegaardsgade 168b – eiet av Forsmand – med sine to dötre: ettaaringen Magdalene og et udöpt pikebarn.

I 1875[xvi] finner man Anne Marie i Bjerggaden 17. Der er det fem husstander: fire av dem er paa en eller annen maat understöttet av fattigvesenet, tre av disse har kvinnelig „overhode”. Kanskje det var dette et slags „fattighus”. Uansett, Anne Marie er blitt enke – det er ikke funnet noen begravelse for Martin saa kanskje han ble borte paa sjöen eller under en reise – og hun bor sammen med den 31 aar gamle og ugifte Anne Kathrine Olsdatter som har en sönn som heter Daniel. Anne Kathrine driver med „Dagarbejde, Understøttet af Fattigvæsenet” og det gjör ogsaa den tredje kvinnen i denne husstanden: den 65 aar gamle enken Anne Marie Berg.

I 1885 finner man ikke Anne Marie noe sted: kanskje er hun gaatt bort. Og hvor det ble av de tre yngste barna er det ikke lykkes aa spore.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 77.
[ii] Se 1816-11 Anders Simensen
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1816, side 19.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1820, side 58.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 77.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1824, side 158.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1826, side 175.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Konfirmerte 1837, side 514-515.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Ekteviede 1849-1851, side 264.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte kvinner 1853, side 124.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte kvinner 1855, side 86.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte kvinner 1857, side 112.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte menn 1860, side 65.
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandefjord, Ministerialbok nr. 1 (1873-1879), Ekteviede 1874, side 184.