Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

torsdag 31. desember 2015

1744-4 Birgitte Jensdatter Kjelman

Birgitte ble født – antagelig i Larvik, for dåpen er ikke funnet i Sandeherred – omkring 1718-19, dater av Jens Kjelman, en ambisiøs ung byråkrat og Sandefjordspiken Birgitte Hansdatter Hellevad.

Lorens Berg (Berg, s. 414) har litt å fortelle om bakgrunnen:

«Kjelman-familien 1745-73[i]. Det var overinspektør Kjelmans enke og hendes svigersøn løitnant Braun som sammen kjøpte Gokstad av Rømer og delte det. Braun flyttet væk i 1749, og nu eide madam Kjelman hele gaarden til 1753, da hun avhændet halvten til Sven Pukkestad. Hun behold resten til sin død i 1771.

Jens Kjelman var kommet til Larvik grevskap omkring 1715, tjente sig op gjennem gradene og var fra 1735 overinspektør. Han hadde 1718 egtet Elisabeth Hansdatter Hellevad, datter av Hans Lukassøn Hellevad[ii] og hans hustru Johanne Mørch. Jens Kjelman døde i 1742, og enken som jo hadde sin slegt i Sandefjord, slo seg fra 1745 ned paa Gokstad.»

Lorens Berg forteller, samme sted, om 8 barn av ekteskapet: Rasmus, som med tiden ble sogneprest på Nøtterø; Vilhelm Kjelman som ble boende, ugift, hjemme hos moren til hun døde; Jens, som døde ugift 1773; Birgitte; Johanne, som ble gift med Jens Ludvig Hjort i 1748; Ulrikka Eleonora, gift 1753 med maleren Jakob Perssøn Lindgaard; Fredrikka Kristina; og Susanna Katrine, som døde.

Gitt at Birgitte antagelig ble født og vokste opp i Larvik er det lite å vite om henne før hun er gift med offiseren Hans Carl Braun – bryllupet stod nok i Larvik – rundt 1743.

Flere websteder oppgir at Hans Carl ble født 25 mars 1716, i Fredriksstad. Ingen av dem oppgir kilde. Olai Ovenstad sier han ble født i 1717, men det er ikke funnet noe belegg for det. Uansett, man kan følge Hans Carl forholdsvis godt gjennom Ovenstads beskrivelse av hans liv og karriere:

«Braun, Hans Carl. – F. 1717 i Norge. Sønn av gen.kv.mest.int. Johan Georg Braun. – Tjente først 4 år ved artilleriet. – Sersj. – Fenr. reg. ved 2. Smål. nasj. inf.regt. 15/8 1738. – Virk. fenr. ved Vestre Laurvigske komp. 1/12 s.å.  – Pr. lnt. ved V Jarlsbergske Komp. 5/6 1940. – Forflyttet til N. Laurvigske komp. 13/3 1741 og til V Laurvigske 20/11 1744. Gen- Adj. hos gen.maj. Ulrichsdal fra 2/8 1743. – Kpt. ved regtets landv. og chef for Laurdalske landv.komp 4/3 1750. – Forsatt til 4. S.fjeldske nasj,. drag.regt. 15/7 1750 som chef for Lierske drag.komp. – Maj.s kar. 21/9 1757. Sek,maj. 29/10 1760. – Forretter prem.maj.s funksjon fra 8/7 1761. – Fikk Ekerske komp. – Virkelig prem.maj. 7/3 1764, fremdeles chef for Ekerske komp. - Regt.et blev nedlagt 31/12 1765, og Braun blev ved den nye hærord. Fra 1/1 1766 forflyttet til prem.maj. ved 3. S.fjeldske nasj.drag.regt. og chef for N Hedemarkske komp. – Ved ny hærordn. Fra 1/7 1767 blev også dette regt. Nedlagt, og Braun blev satt på vartpenger, 262 rdl årl. Fra s.d. – Allerede 1/5 1769 kom det atter en ny hærordn., 3. S.fjeldske nasj.drag. regt. blev gjenoprettet, og Braun ble gjeninsatt som prem.maj., men fikk nu M. Hedemarkske komp. – Obl. 11/2 1773. – Oberst kar. 20/1 1779. – Regt.et. kalles fra 1/1 1784 «Oplandske drag.regt.» - Virk. oberst of chef for Smål.nasj, drag.regt. 2/6 1786. – Avskjed 12/10 1787 med gen.maj.s grad og 700 rdl årl. Pens. Han bodde i 1768 på Nedre Kværn i Vang Sogn på Hedemarken. – Gift: 1) 18/4 1743 med Birgitte Kielman, f. 1719, død 19/10 1780, datter av overinspektør og overbirkedommer i Laurvig, Jens Kielman. – 2) i 1783 med frk. Hilleborg Christine, f. Frølich, f. ca. 1743, død 8/3 1818 i Trondhjem, 75 år gl., datter av kpt. Johan Diderich Frølich.»

I primærkildene er han ikke fullt så lett å følge, og da han giftet seg med Birgitte Kielman så skjedde det antagelig i Larvik – der kirkebøkene mangler for denne perioden. Men han dukker omsider opp i forbindelse med at – antagelig – første barn kommer til verden i Sandefjord 10 april 1744, da datteren Wilhelmine Anthonette ble født. Hun ble døpt[iii] 10 april samme år og fikk fadrene Fr. Maria Elizabeth Ulrichsdal; Hr Major Klein; samt Seigrs   Knud Hansen Hellewad og Johannes Mørch Fra Sandefjord.

Wilhelmine Anthonette levet ikke opp men gikk bort bare tre måneder gammel 22 juli 1744. Hun ble begravet[iv] 25 samme måned.

Neste barn fulgte litt over et år senere. Denne gangen ble det en gutt, Wilhelm Anton, som kom til verden 5 mai 1745 og ble døpt[v] 8 samme måned. Wilhelm Anton fikk fadrene Madame Elizabeth, Hr Ob: Insp: Kjelmans; Jfr: Johane Kjelman; Sr hans Christensen i Sandefjord; Msr Anders Knudsen, Sandefjord; og S.S. Theol. Studios, Monsr Rasmus Kjelman.

Datteren Johanne Elisabeth fulgte 26 mai 1746. Hun ble døpt[vi] 1 juni samme år og fikk da fadrene mad: Johanne, Sal hans Lucassens; «det døbte barns [xx] moders moder»; J: Fr. Ulrica Jensdatter Kjelman fra N: Gogstad; Sr Povel Conrad Bøchman; Alexander Andersen Mørch; og Hans Knudsen Hellewad – de tre siste fra Sandefjord.

Efter dette kjøpte hans Carl Braun, sammen med sin svigermor, Nedre Gogstad. Den tidligere eieren hadde var en oberst Rømer. Svigermoren var Madame Kjelman fra Larvik, og Lorens Berg (Berg, s. 414) har litt å fortelle om dette:

«Kjelman-familien 1745-73[vii]. Det var overinspektør Kjelmans enke og hendes svigersøn løitnant Braun som sammen kjøpte Gokstad av Rømer og delte det. Braun flyttet væk i 1749, og nu eide madam Kjelman hele gaarden til 1753, da hun avhændet halvten til Sven Pukkestad. Hun behold resten til sin død i 1771.

Jens Kjelman var kommet til Larvik grevskap omkring 1715, tjente sig op gjennem gradene og var fra 1735 overinspektør. Han hadde 1718 egtet Elisabeth Hansdatter Hellevad, datter av Hans Lukassøn Hellevad[viii] og hans hustru Johanne Mørch. Jens Kjelman døde i 1742, og enken som jo hadde sin slegt i Sandefjord, slo seg fra 1745 ned paa Gokstad.»

Så var det tretten måneder eller så efter forrige barn, og Susanne Cathrine meldte sin ankomst, antageligvis på Nedre Gogstad. Det skjedde 1 juli 1747: hun ble døpt[ix] 7 samme måned.  Denne gangen ble fadrene Fru Capitain Coucherons fra Sandefjord; J: Fr. Anne Hesselberg, Sandefjord; samt Monsrs Søren Nielsen; Jens Ludwig Hjort, Sandefjord; og Studios Augustin Flor fra Prestegården.

Susanne Cathrine ble bare litt over ti måneder gammel. Hun døde 27 mai 1748 og ble begravet[x] 31 samme måned.

Siste barn i Sandeherred var Johan Georg. Han kom til verden 26 desember 1748 og ble døpt[xi] 2 januar 1749. Nå var fadrene Mad: Johanne Hjortes; J: Fr Friderica Kjelman fra N Gogstad; de Hrr Capitains Coucheron og Ferman; og Studios Msr Ole Peter Horster [?] fra Sandefjord.

Johan Georg levet ikke opp – han døde litt over to år gammel 28 oktober 1750 og ble begravet[xii] 2 november.

Efter dette har det vist seg vanskelig å følge Birgittes liv.

[i] Perioden er den gjennom hvilken familien var på Nedre Gogstad som brukere
[ii] « Hans Lukassøn bodde i Sandefjord allerede i 1701, da 34 år. Han er stamfar til Hellevad-ætten i Sandefjord. Døde 1725». Fotnote hos Lorens Berg p 414.
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1744, side 28.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-30
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650436.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1745, side 214.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-218
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650624.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1745, side 32.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-34
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650440.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1746, side 35.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-37
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650443.jpg
[vii] Perioden er den gjennom hvilken familien var på Nedre Gogstad som brukere
[viii] « Hans Lukassøn bodde i Sandefjord allerede i 1701, da 34 år. Han er stamfar til Hellevad-ætten i Sandefjord. Døde 1725». Fotnote hos Lorens Berg p 414.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1747, side 38.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-40
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650446.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1748, side 219.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-223
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650629.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1749, side 43.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1751, side 223.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-227
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650633.jpg

onsdag 30. desember 2015

1744-3 Hans Carl Braun

Flere websteder oppgir at Hans Carl ble født 25 mars 1716, i Fredriksstad. Ingen av dem oppgir kilde. Olai Ovenstad sier han ble født i 1717, men det er ikke funnet noe belegg for det. Uansett, man kan følge Hans Carl forholdsvis godt gjennom Ovenstads beskrivelse av hans liv og karriere:

«Braun, Hans Carl. – F. 1717 i Norge. Sønn av gen.kv.mest.int. Johan Georg Braun. – Tjente først 4 år ved artilleriet. – Sersj. – Fenr. reg. ved 2. Smål. nasj. inf.regt. 15/8 1738. – Virk. fenr. ved Vestre Laurvigske komp. 1/12 s.å.  – Pr. lnt. ved V Jarlsbergske Komp. 5/6 1940. – Forflyttet til N. Laurvigske komp. 13/3 1741 og til V Laurvigske 20/11 1744. Gen- Adj. hos gen.maj. Ulrichsdal fra 2/8 1743. – Kpt. ved regtets landv. og chef for Laurdalske landv.komp 4/3 1750. – Forsatt til 4. S.fjeldske nasj,. drag.regt. 15/7 1750 som chef for Lierske drag.komp. – Maj.s kar. 21/9 1757. Sek,maj. 29/10 1760. – Forretter prem.maj.s funksjon fra 8/7 1761. – Fikk Ekerske komp. – Virkelig prem.maj. 7/3 1764, fremdeles chef for Ekerske komp. - Regt.et blev nedlagt 31/12 1765, og Braun blev ved den nye hærord. Fra 1/1 1766 forflyttet til prem.maj. ved 3. S.fjeldske nasj.drag.regt. og chef for N Hedemarkske komp. – Ved ny hærordn. Fra 1/7 1767 blev også dette regt. Nedlagt, og Braun blev satt på vartpenger, 262 rdl årl. Fra s.d. – Allerede 1/5 1769 kom det atter en ny hærordn., 3. S.fjeldske nasj.drag. regt. blev gjenoprettet, og Braun ble gjeninsatt som prem.maj., men fikk nu M. Hedemarkske komp. – Obl. 11/2 1773. – Oberst kar. 20/1 1779. – Regt.et. kalles fra 1/1 1784 «Oplandske drag.regt.» - Virk. oberst of chef for Smål.nasj, drag.regt. 2/6 1786. – Avskjed 12/10 1787 med gen.maj.s grad og 700 rdl årl. Pens. Han bodde i 1768 på Nedre Kværn i Vang Sogn på Hedemarken. – Gift: 1) 18/4 1743 med Birgitte Kielman, f. 1719, død 19/10 1780, datter av overinspektør og overbirkedommer i Laurvig, Jens Kielman. – 2) i 1783 med frk. Hilleborg Christine, f. Frølich, f. ca. 1743, død 8/3 1818 i Trondhjem, 75 år gl., datter av kpt. Johan Diderich Frølich.»

I primærkildene er han ikke fullt så lett å følge, og da han giftet seg med Birgitte Kielman så skjedde det antagelig i Larvik – der kirkebøkene mangler for denne perioden. Men han dukker omsider opp i forbindelse med at – antagelig – første barn kommer til verden i Sandefjord 10 april 1744, da datteren Wilhelmine Anthonette ble født. Hun ble døpt[i] 10 april samme år og fikk fadrene Fr. Maria Elizabeth Ulrichsdal; Hr Major Klein; samt Seigrs   Knud Hansen Hellewad og Johannes Mørch Fra Sandefjord.

Wilhelmine Anthonette levet ikke opp men gikk bort bare tre måneder gammel 22 juli 1744. Hun ble begravet[ii] 25 samme måned.

Neste barn fulgte litt over et år senere. Denne gangen ble det en gutt, Wilhelm Anton, som kom til verden 5 mai 1745 og ble døpt[iii] 8 samme måned. Wilhelm Anton fikk fadrene Madame Elizabeth, Hr Ob: Insp: Kjelmans; Jfr: Johane Kjelman; Sr hans Christensen i Sandefjord; Msr Anders Knudsen, Sandefjord; og S.S. Theol. Studios, Monsr Rasmus Kjelman.

Datteren Johanne Elisabeth fulgte 26 mai 1746. Hun ble døpt[iv] 1 juni samme år og fikk da fadrene mad: Johanne, Sal hans Lucassens; «det døbte barns [xx] moders moder»; J: Fr. Ulrica Jensdatter Kjelman fra N: Gogstad; Sr Povel Conrad Bøchman; Alexander Andersen Mørch; og Hans Knudsen Hellewad – de tre siste fra Sandefjord.

Efter dette kjøpte hans Carl Braun, sammen med sin svigermor, Nedre Gogstad. Den tidligere eieren hadde var en oberst Rømer. Svigermoren var Madame Kjelman fra Larvik, og Lorens Berg (Berg, s. 414) har litt å fortelle om dette:

«Kjelman-familien 1745-73[v]. Det var overinspektør Kjelmans enke og hendes svigersøn løitnant Braun som sammen kjøpte Gokstad av Rømer og delte det. Braun flyttet væk i 1749, og nu eide madam Kjelman hele gaarden til 1753, da hun avhændet halvten til Sven Pukkestad. Hun behold resten til sin død i 1771.

Jens Kjelman var kommet til Larvik grevskap omkring 1715, tjente sig op gjennem gradene og var fra 1735 overinspektør. Han hadde 1718 egtet Elisabeth Hansdatter Hellevad, datter av Hans Lukassøn Hellevad[vi] og hans hustru Johanne Mørch. Jens Kjelman døde i 1742, og enken som jo hadde sin slegt i Sandefjord, slo seg fra 1745 ned paa Gokstad.»

Så var det tretten måneder eller så efter forrige barn, at Susanne Cathrine meldte sin ankomst, antageligvis på Nedre Gogstad. Det skjedde 1 juli 1747: hun ble døpt[vii] 7 samme måned.  Denne gangen ble fadrene Fru Capitain Coucherons fra Sandefjord; J: Fr. Anne Hesselberg, Sandefjord; samt Monsrs Søren Nielsen; Jens Ludwig Hjort, Sandefjord; og Studios Augustin Flor fra Prestegården.

Susanne Cathrine ble bare litt over ti måneder gammel. Hun døde 27 mai 1748 og ble begravet[viii] 31 samme måned.

Siste barn i Sandeherred var Johan Georg. Han kom til verden 26 desember 1748 og ble døpt[ix]  2 januar 1749. Nå var fadrene Mad: Johanne Hjortes; J: Fr Friderica Kjelman fra N Gogstad; de Hrr Capitains Coucheron og Ferman; og Studios Msr Ole Peter Horster [?] fra Sandefjord.

Johan Georg levet ikke opp – han døde litt over to år gammel 28 oktober 1750 og ble begravet[x] 2 november.

Efter dette har det vist seg vanskelig å følge Hans Carl Brauns liv.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1744, side 28.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-30
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650436.jpg
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1745, side 214.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-218
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650624.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1745, side 32.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-34
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650440.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1746, side 35.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-37
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650443.jpg
[v] Perioden er den gjennom hvilken familien var på Nedre Gogstad som brukere
[vi] « Hans Lukassøn bodde i Sandefjord allerede i 1701, da 34 år. Han er stamfar til Hellevad-ætten i Sandefjord. Døde 1725». Fotnote hos Lorens Berg p 414.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1747, side 38.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-40
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650446.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1748, side 219.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-223
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650629.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1749, side 43.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1751, side 223.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-227
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650633.jpg

tirsdag 29. desember 2015

1744-2 Anne Kirstine Nielsdatter

Anne Kirstine ble født 16 mars 1744 og døpt[i] 20 samme måned. Fadrene var Madem: Petronelle Sandberg; Dorthe Andreasdatter; Mons.r Johannes Mørch; og Ellev Mathiesen – alle fra Sandefjord.

Foreldrene var smeden Niels Christophersen[ii] og hans kone, Kari Nielsdatter. De ble trolovet 11 april 1739. Som kausjonister hadde de Sr Ole Calundan og Ole Andersen, begge fra Sandefjord. Vielsen[iii] fant sted 13 august.


Første barn av dette ekteskapet var en gutt som kom til verden 29 desember 1739. Han ble hjemmedøpt og fikk dåpen[iv] bekreftet i kirken 1 nyttårsdag 1740. Da fikk han navnet Christopher. Året efter ble det en gutt til, Niels ble født 18 desember 1740 og døpt[v] tre dager senere, den 21.

Niels Christophersen, smed fra Sandefjord, døde 19 oktober 1756 og ble begravet[vi] 25 samme måned. Han ble 56 år gammel.

Og efter dette ser man ingen ting til Anne Kirstine.[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1744, side 28.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-30
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650436.jpg
[ii] Se 1739-14 Niels Christophersen
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1738-1741, side 153.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-156
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650562.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1740, side 18.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-20
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650426.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1740, side 20.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-22
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650428.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1757, side 231.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-235
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650641.jpg

mandag 28. desember 2015

1744-1 Magrete Jensdatter Holch

Magrete[i] ble født 24 januar 1744 og hun ble døpt[ii] 30 samme måned med fadrene Enken Pernelle Schjøllerts; Madem Kirstine Marie Nerup; Cort Nicolaisen; Hans Kjelman; og Christen Olsen – alle fra Sandefjord.

Foreldrene var Jens Olsen Holch[iii] og hans annen kone, Anne Cathrine Hansdatter Land[iv]. De hadde giftet[v] seg 30 november 1741.

I første ekteskap med Kirsten Sørensdatter hadde Jens flere barn: Ole som ble døpt[vi] i Tønsberg 21 oktober 1734. Drøye to år senere, 17 januar 1736, ble sønnen Søren døpt[vii] is St Laurentii i Tønsberg. Mellom Sørens dåp og lillebrorens i 1737 flyttet familien fra Tønsberg til Sandefjord, for der ble Jacob døpt[viii] 22 mai.

Året efter fikk Søren og Jacob følge av en pike som kom til verden 2 og ble døpt[ix] 5 juli 1738. Hun fikk navnet Cathrine Marie. Sønnen Peder fulgte halvannet år senere. Han så dagens lys 17 januar 1740 og ble døpt[x] 21 samme måned.

Året efter døde Kirsti Sørensdatter. Hun gikk bort, 33 år gammel, 11 mai 1741 og ble begravet[xi] 16 samme måned. Det var nokså sikkert et resultat av barnefødsel, for 10 mai 1741 ble piken Helene født: også hun døde 11 samme måned, og ble begravet[xii] samme dag som moren. Og i samme kiste.

To dager efter begravelsen av mor og datter døde Peder – han ble ikke mer enn knappe 1 ½ år gammel og ble begravet[xiii] 20 mai 1741.

Med flere barn å se efter var det naturlig at Jens så seg om efter ny kone, og den han fant var Madem Anne Cathrine Hansdatter Land. Bare seks måneder efter sin første kones bortgang ble Jens viet[xiv] påny 30 november 1741. Som kausjonister hadde de Mr Amun Dahle fra Laurwigen og Christen Schjøllert i Sandefjord.

Jens Holk og Anne Cathrine fikk sitt første barn drøyt ti måneder senere, 19 september 1742. Det var en pike og hun fikk navn efter Jens første kone og ble hetende Kirsten. Kirsten levet ikke opp men døde bare seks måneder gammel 20 mars 1743; hun ble begravet[xv] 23 samme måned.

Og, altså Margrete. En pike til fulgte to-og-et-halvt år senere. Det var Kirstine som så dagens lys 25 juli 1746 og døpt 30 samme måned. Og så, efter fem års ekteskap, kom den første gutten – og for den saks skyld, den siste, - han så dagens lys 11 oktober 1747 og ble døpt[xvi] 17 samme måned.

Året efter fødte Anne Cathrine nok en datter. Hun meldte sin ankomst rett for jul, 17 desember, 1748 og ble døpt[xvii] 21 samme måned. Ragne døde som liten, hun var bare 2 år og 2 måneder da hun gikk bort 19 oktober 1750 og ble begravet[xviii] 22 samme måned.

Magrete ble konfirmert[xix] 18 søndag efter trefoldighet -5 oktober[xx] - i 1760. Hun er ført opp som nummer tre på listen – foran henne finner man J: Fr: Johanne Tideman Johannisdatter Mørch og J: Fr: Karen Knudsdatter Hellwad – over de 33 pikene i kullet. Medregnet guttene var de til sammen 61 ungdommer for presten denne høsten.

I 1762[xxi] finner man familien i hus nummer 26 i Sandefjord, Jens og Anne Cathrine Holk og de tre barna Ole, Margrete og Kristine. I huset fant man også en Pige – Anne Helvig: noen alder eller efternavn er ikke oppgitt.

I januar 1769 døde Moren, Anne Cathrine; hun gikk bort den 21 og ble begravet[xxii] den 28, hun ble 54 år gammel. Skiftet[xxiii] efter henne underbygger mannens tilknytning til Tønsberg.

Gjennom de neste 12 årene er det funnet ingen spor efter Magrete inntil farens død 15 oktober 1790 - han var nesten 85 år - og ble begravet[xxiv] den 22 oktober.

I den forbindelse ble det holdt skifte[xxv], og fra det kan man finne at Magrete er bosatt hos halvsøsteren og svogeren - Willum Hvidt[xxvi] – sammen med en søster, Kiersten. Skiftet er avsluttet 18 november 1791, så de to må ha flyttet til Cathrine Maria før den tid.

Og det er hos Cathrine Maria og Willum Hvidt at man finner Magrete ved folketellingen i 1801[xxvii]. Da finner man en Kirstine der, og det er vel samme søster som den som er nevnt i skiftet.  I tillegg til disse to finner man også halvbroren Ole Jensen Holck som var 67, ugift og, likesom sine søstre, hadde «sit ophold af huusbonden». Hva man enn kan si om Wilhelm Hvidt må han ha hatt tålmodighet med konens slektninger. Og kanskje med sine egne: i hus nummer 33 i østre Gate fant man også hans datter Susanna Hiorth, som var 36 og enke; samt sønnen Christopher Hvidt, som da var 22 og skipper.

Heldigvis var Wilhelm en holden mann – «Handelsmand og skibs reeder» – så de kunne holde seg med fire tjenestefolk: Niels Sørensen (39); Maren Andersdatter (23); Maren Bylovsdatter (22) og Anne Dorthe Nielsdatter (14).

Wilhelm døde i 1805 og ble begravet[xxviii] 8 november, 74 år gammel. Mens det ikke er kjent når Cathrine Maria gikk bort er det klart at hun overlevet Wilhelm, for hun er nevnt som arving i skiftet[xxix] efter ham. Og i den sammenhengen nevnes også Margrethe og Kirstine: begge er beskrevet som «enkens søster; bodde i stervbohuset». Dette skiftet ble avsluttet i juni 1807.

Margrethe ble boende hos Mad: Hvidt, og i 1825[xxx] finner man henne i hus nummer 40 i Sandefjord. Mad Hvidt er nå 88 år gammel, Margrethe er 81. Sammen med dem bor tjenestepikene Anniken Nielsdatter og Eller Larsdatter – henholdsvis 22 og 30 år gamle. Og i nabohuset, Mad: Hvidts Søn Christopher Hvidt og hans familie.

Jomfru Margrete Holk døde 15 mai 1831 og ble begravet[xxxi] 20 samme måned.  Hun ble 87 år gammel.[i] Se også 179 Margrethe Holck
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1744, side 28.
[iii] Se 1762-71 Mr Jens Holk
[iv] Se 1762-72 Anne Cathrine Hansdatter Land
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1742, side 154.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, St. Laurentii i Tønsberg, Ministerialbok nr. II 1 (1690-1796), Kronologisk liste 1735, side 82-83.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, St. Laurentii i Tønsberg, Ministerialbok nr. II 1 (1690-1796), Kronologisk liste 1736, side 86-87
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1737, side 12.
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650420.jpg                                
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1738, side 15.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1740, side 18.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1741, side 208.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1741, side 208.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1741, side 208.
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1742, side 154.
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1743, side 212.
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1747, side 39.
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1749, side 43.
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1751, side 223.
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1757-1763, side 138.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-141
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650547.jpg
[xx] Se http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebKalender2.exe
[xxi] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=xtr62lar
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1769, side 247.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-251
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650657.jpg
[xxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1790, Døde og begravede 1790, side 12.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-14
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650713.jpg
[xxvi] Se 174 Wilhelm Hvidt
[xxviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1806, side 196.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-180
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610140.jpg
[xxxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1831, side 135.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-140
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610333.jpg