Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

onsdag 30. november 2016

1830-24 Johan Henrick Tribler

I 1801[i] finner man Johan Henrick Tribler bosatt på „Gravens østre Side” i byen Horsens i Danmark, der han beskrives som „Vagtmester” i det Slesvigske Rytter-Regiment. Han er gift med den 35 år gamle Anne Johannesdatter og har flere barn: Johan Fredrik (9 år); Gabriel (4 år); Anne Katrine (7 år); Elisabet (5 år); og Marie Katrine (1 år).

Opplysninger på et forholdsvis kjent genealogisk nettsted[ii] opplyser at han var født i Holstein, men det er ikke lykkes å verifisere dette.

Ifølge verket[iii] om norske tollere gjennom 300 år ble han ansatt som tollbetjent i Sandefjord i 1811, og forfremmet til overtollbetjent i 1816. Denne stillingen fortsatte han i til han tok avskjed 11. sept. 1824.

Han ble nokså snart en fremstående mann i det lille samfunet, for i 1814 – nærmere bestemt 25 februar – er han en av de som undertegner fullmakten (Berg, s. 187) til de to som skulle være med og velge representanter til Eidsvolds-forsamlingen.

I 1816 blir han registrert som en av mange offentlig ansatte som har nasjonal bakgrunn fra Danmark; han er med i listen over dem som var knyttet til „Statholderskabet”. Nationalbladet[iv] som offentliggjør listen er klar over at den er ufullstendig og inviterer leserne til å bidra.

Toldbetjent Johan Henrik Tribler døde, 60 år gammel, 22 oktober 1825 og bosatt på Prestegårdseiet. Han ble begravet [v]31 oktober.

„Proclama[vi]

            Forhenværende Over-Toldbetjent i Sandefjord, Johan Henrik Tribler, er ved døden afgaaen, og hans Boe af mig taget undr Skiftebehandling. Iblandt hans Arvinger ere opgivne som fraværende: 1) Sønnen Gabriel Tribler, myndig og boende i Horsens, og 2) Sønnen Adam Stormkrands Tribler, Hattermagersvend og opholdende sig i Hobroe i Danmark; thi inkaldes herved med lovligt Varsel igjennem den Norske Rigstidende og Christianias Intelligentssedler, trende Gange efter hinanden, saavel som inden vedkomende Værnething og Overret, Enhver, som maatte have noget at fordre i dette Boe, at melde sig for Skifteretten med deres Paastande og Beviisligheder; ligesom Boets Creditorer erindres om at afjøre deres Gjeld uden Henstand, for at undgaae Søgsmaal.
           
Laurvig Sorenskriver-Contor, den 3rdie April 1826,
                                                                                   Bryn”

Så må altså Tribler ha ankommet Sandefjord rundt 1811-1812, med familie. Til å begynne med bodde de nok i byen men nokså snart flyttet de til en plass under prestegården, for i 1816, ved sølvskatten[vii], han er ført inn med et innskudd på 5 speciedaler – mot sogneprestens 75 – og da bosatt slik.

Det er sannsynlig at denne plassen er den som ble kalt Knatten eller Nyland, i det minste er det slik Lorens Berg (Berg, s. 392) forteller det.

Man kan finne to unge menn og en kvinne med slektsnavnet Tribler som gifter seg i Sandeherred, og det må være tillatelig å legge til grunn at disse er sønner og en datter av Johan Henrik.

Anne Cathrine Tribler i Præstegaarden og Enkemann, Skibsfører Anders Christensen fra Sandefjord, ble lyst for 23 November 1817 og hadde ingen forlovere. Vielsen[ix] fant sted 30 desember 1830.

Det ble lyst for „Hattemagersvend” og ungkar Adam Stormkranz Tribler, 23 år gammel, og Mette Kistine Mellerup 11 november 1827. Forloverne var And. Christensen og Abr. Reinert, begge fra Sandefjord. Vielsen[x] fant sted 18 april 1828.

Den andre var „Skomagersvend” Johannes Tribler, 25 år og ungkar han også. Det ble lyst for ham og Jomfru Andrea Hansdatter Grøn, som var 11 år eldre, 19 oktober 1827, tre uker før Adam og Mette Kistine. Forloverne var Peder Noer fra Sandefjord og Hans Jonsen Knatten. Vielsen[xi] fant sted 25 november 1828. Johannes var født omkring 1802 i Danmark og bodde i 1865[xii] som leieboer hos enken Ingeborg Caspersdatter og hennes to barn Maren (26) og Anton (34) i Staværn.

[i] Skanderborg, Nim, Horsens Købstad, Gravens østre Side, 268, FT-1801, B4921; http://ddd.dda.dk/asp/vishusstand.asp
[ii] http://www.geni.com/people/Johan-Henrik-Tribler/6000000026468605181
[iii] TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 - 1886 T-Å, Norsk Slektshistorisk Forening, http://www.genealogi.no/content/tollere-gjennom-300-%C3%A5r-1563-1886-t-%C3%A5
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1826, side 116.
[vii] Sølvskatten 1816, nr. 24: Jarlsberg og Larvik amt, Larvik fogderi, 1816-1824, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/97/pt00000000237888
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1818, side 198.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-200
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610393.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1827, side 214.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-216
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610409.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1828, side 215.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-217
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610410.jpg
[xii] Folketelling 1865 for 0798P Fredriksvern prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038125000528

tirsdag 29. november 2016

1830-23 Jenny Abrahamine Elisabet Ludvigsdatter Høst

Jenny Abrahamine Elisabet ble födt 13 august 1829 og döpt[i] 31 mai 1830; hennes fadre ble Mad: Barbara Höst fra Saltvärket; Jomfru Emilia Hagemann; Hr Consul Hvidt; Hr Kjöbmand Andersen; og Cadet Jon Hvidt.

Foreldrene var Fullmektig hos Christopher Hvidt, Ludvig Høst[ii], og Anne Pernille Böckmann[iii]. De hadde giftet seg en gang før 15 juni 1821, for da fikk de en ektefødt datter, Jonine Christine. Jonine ble døpt[iv] 21 november 1821.

Aaret efter fikk Ludvig og Anne Pernille datteren Christopha Wilhelmine. Hun kom til verden 13 mai og ble döpt[v] 30 desember 1822.

I 1825[vi] bor familien i hus 33 i Sandefjord – det beskrives som Christopher Hvidts hus – med to barn og to tjenestepiker: Anne Christensdatter som er 51 aar gammel, og Maren Anne Nielsdatter som er 27. Ludvig er ”Handelsfuldmägtig” og i hus nummer 32 bor det en tömmermann, mens hus 34 er bebodd av en garvermester.

To aar senere födte Anne Pernille en tredje datter, Othilia Henriette. Dette barnet saa dagens lys i Sandefjord 1 juni 1827 og ble döpt[vii] mer enn et halvt aar senere: 7 januar 1828.

Omkring den tiden da Jenny kom til verden gikk Christopher Hvidt overende, og da neste barn ble födt var Ludvig Höst ikke lenger fullmektig, men Kjöpmand for egen regning. Det kommer frem i forbindelse med at datteren Hanna Mathilde ble födt 21 august 1830 og döpt[viii] 31 mai 1831. Nesten fire aar senere fikk Ludvig og Anne Pernille hva som synes aa väre den enste sönnen: Fredrik Ludvig. Han ble meldte sin ankomst 18 mai 1834 og ble döpt[ix] 28 november samme aar. To aar senere var deten datter igjen: Caroline Mathilde ble födt 24 november 1836 og hjemmedöpt av sognepresten. Daapen ble bekreftet[x] i kirken 21 mai 1837.

Jenny Abrahamine Elisabeth Høst ble konfirmert[xi] 4 oktober 1846. Hun er ført opp som nummer to av de 50 pikene som sammen med 47 gutter utgjorde kullet på 97 ungdommer for presten denne høsten.

Fem år senere giftet hun seg. Brudgommen var Ungkar, Candidatus Medicine, Christian Lorentz Ragnoldus Hørby – han var 33 år gammel på denne tiden og sønn av Lorentz Hørby. Som forlovere hadde de Brudens Fader og Ebbesen, antagelig legen ved Badet i Sandefjord. Vielsen[xii] fant sted 14 September 1851, Jenny var så vidt fylt 22 år.

Paret bosatte seg i Oslo – Christian Lorentz var vel det fra før – og 22 jul 1852 fikk de døpt[xiii] sitt første barn i Domkirken. Oscar var født Sankthansaften 1852. Ved dåpen fikk han fadrene Fru Sophie Hørby; Madm. Kjeline Wichmann; Jfr. Christiane Hørby; Stud. Jur Abraham Bøchman; og Gartner Frederick Lange.

Neste barn var en pike. Jenny ble født 28 desember 1853 og hjemmedøpt av faren. Dåpen[xiv] ble bekreftet i Domkirken 17 april 1854. Denne gangen var fadrene Madm. Frederikke Schøyen; Jfr. Wilhelmine Waal; Kand. Theol. Hørby; Kandidat Jur. H. Lange; og Barnets Fader.

Neste gang ble det tvillinger. Anne Sophie og Jens Ludvig meldte sin ankomst 1 april 1856 og ble døpt 22 mai 1856. For Anne Sophie var fadrene[xv] var Fru Evensen; Jfr. Helene Moestue; Cand. Med. Winge; Gartner Ludvig Lange; og Kand. Med. C. Hørby. Familien bodde nå i Brogaten. For Jens Ludvig ble fadrene[xvi] Enkefru Blix; Jomfru Josepha Beschmann; Herr [NN] Lange; Kand.Theol. J. C. Hørby; og Pharmaceut Carl Reffolsen.

Anne Sophie levet antagelig ikke opp, men det er ikke funnet noen begravelse. Hun er ikke med i folketellingen for 1865[xvii]. I den finner man Jenny og familien i Storgaten 18, sikkert en større leiegård for der er 49 mennesker der. Her får vi vite at Christian Lorentz er «Corpslege», altså knyttet til det militære. Utenom Jenny, mannen og barna, består husstanden av den 29 år gamle Tjenestepiken Thrine Trondsen fra Holmestrand.

Ti år senere, i 1875[xviii], er de flyttet til Calmeyers gate 10, bare noen minutters gange lenger øst. Christian Lorentz er nemlig i mellomtiden blitt    gårdeier i tillegg til å være lege. Av barna er Jenny og Jens Ludvig fremdeles hjemme; Jens Ludvig er blitt student. De har skiftet tjenestepike: nå er det den 51 år gamle Birte Larsdatter fra Stange.

Det er ikke sikkert at det var så storartet å være gårdeier, tross alt, for i 1885[xix] finner man Christian Lorentz beskrevet som Corps-lege igjen, og på enda en bopel: denne gangen Osterhausgaten 10. Her finner man Jenny, mannen og datteren Jenny. Og en 25 år gammel tjenestepike fra Vestre Aker; Amalie Johnsen.

Enkelte genealogiske tjenester[xx] oppgir at Christian Lorentz døde 72 år gammel i 1890, men ingen av dem oppgir kilde, og begravelsen er ikke funnet.

Ti år senere, i 1900[xxi], finner man Jenny i Behrens gate 5 der hun bor i annen etasje: det er antagelig en fire-etasjers leiegård der hun betaler 1’000 kroner i husleie. Hun har det antagelig ikke så verst, der hun lever av sin midler sammen med datteren Jenny som ikke er gift, men bor hjemme og er sysselsatt med hus-gjerning. Der også den uvegerlige tjenestepiken, som nå heter Laura Skatvedt, hun er 24 år gammel og fra Kristiania.

I 1910[xxii] bodde Jenny og datteren Jenny akkurat samme sted, men nå betalte de bare 800 kroner i husleie. Og hadde en yngre tjenestepike, 18 pr gamle Anne Sofie Hansen fra Høland.

Noen begravelse er ennå ikke funnet, men Jenny er ikke med i den kommunale tellingen fra 1923.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1830, side 317.
[ii] 1821-35 Ludvig Høst
[iii] 103 Anne Pernille Bøckman
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 70.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1823, side 87.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1828, side 292.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1831, side 336.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1834, side 62-63.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1837, side 126-127.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Konfirmerte 1846, side 1008-1009.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-406
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051239.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Ekteviede 1851, side 263.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-269
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040270.jpg
[xiii] Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 14 (1850-1857), Fødte og døpte 1852, side 131.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=656&idx_id=656&uid=n
[xiv] Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 14 (1850-1857), Fødte og døpte 1854, side 278.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=656&idx_id=656&uid=ny&idx_side=-286
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060217010883.jpg
[xv] Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 14 (1850-1857), Fødte og døpte 1856, side 453.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=656&idx_id=656&uid=ny&idx_side=-463
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060217011060.jpg
[xvi] Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 14 (1850-1857), Fødte og døpte 1856, side 452.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=656&idx_id=656&uid=ny&idx_side=-462
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060217011059.jpg
[xvii] Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038027010724
[xviii] Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052055012979
[xix] Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053257063535
[xxi] Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037045066104
[xxii] Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036392074778

mandag 28. november 2016

1830-22 Anne Sophie Hansdatter

Anne Sophie ble født 2 november 1829 og døpt[i] 28 mars 1830 i Sandeherreds Kirke. Da fikk hun fadrene Enken Anne Maria Larsen fra Laurvig; [NN] Marie Andersdatter, Sandefjord; Lorentz Wærnstrøm, «Maskin Mæster paa Dampbaadene»; Halvor Larsen, Smedsvend; og Thor Jacobsen, Sandefjord.

Foreldrene var Vognmann Hans Johannesen og Karen Sophie Larsdatter. De hadde giftet[ii] seg i Larvik 2 juli 1826. Før Anne Sophie hadde de Johanne, som kom til verden i Larvik 2 mai 1827. Hun ble hjemmedøpt og fikk dåpen[iii] bekreftet i kirken 28 oktober.

Efter Anne Sophie skulle det bli en lillesøster. Karen Helene ble født 20 mai 1832 og hjemmedøpt av Madame Larsen. Dåpen[iv] ble bekreftet i kirken 18 juni 1833.

Anne Sophies mor døde forholdsvis ung, rundt 35 år gammel. Hun gikk bort 18 januar 1837 – begravelsesdatoen[v] er ikke notert. Hun benevnes «Hans Johs. Wognmands Kone». Det ser ikke ut til at faren giftet seg påny.

Anne Sophie ble konfirmert[vi] 6 oktober 1844 og fikk karakteren temmelig god. Hun ble ført opp som nummer 41 av de 48 pikene som, sammen med 55 gutter, utgjorde kullet på 103 ungdommer for presten denne høsten.

Omkring ti år senere er Anne Sophie i Andebu der hun blir kjent med ungkaren Johan Nielsen fra Hedrum – og som det kan gå med unge mennesker ble kjentskapet til en datter som kom til verden mens Anne Sophie bodde på Slettingdalen. Karen Helene Johansdatter ble født 1 og døpt[vii] 4 mai 1855. Fadrene ble Oline Andrea Jacobsdatter Slettingdalen; Anne Tonette Matthisdatter Prestløen [?]; Anders Olsen Slettingdalen; og Anders Mortensen Prestløen.

Syv år senere finner hun seg en mer varig mann. Anne Sophie Hansdatter Lakserød giftet seg med Aron Nilsen Bjørndal, opprinnelig fra Värmland i Sverige og sønn av Niels Erichsen. Som forlovere hadde de Lars Christensen Skorge og Gullik [NN] Leksrød. Vielsen[viii] fant sted 8 mars 1862.

Første barn i dette ekteskapet var Hanna Lovise som så dagens lys 19 august 1862. Da hun ble døpt[ix] 7 september bodde familien på Skorge, Aron var husmann. Fadrene ble Maren Nielsdatter Tvetan; Anne Severine Arnesdatter Bjørndalen; Søren Christensen Tvetan; og Hans Sørensen Bjørndal.

Neste gang ble det en gutt. Anton Severin meldte sin ankomst 20 juni 1865 og ble døpt [x]16 juli. Denne gangen var fadrene Helle Olsdatter; Berte Larsdatter; Ole Andersen; og Hans Chr. Hansen.

Dette året kjøpte Aron seg eiendom:

«Bruksnr. 10, Dalene (skyld 8 øre).

Huset skal være flyttet fra Sletholtskogen og satt opp av Kjetil Kristoffersen Klopprønningen. Kjetil flyttet visst til Holmene i Vestre Kodal. Det er kølabånn på tomta, og det fortelles at det var ei «kjøyte» der, et hus av jord og granbar til å krype inn i under milebrenningen. Olaves Klopprønningen, som var bygdevekter, bodde her en tid. Han var f. i Hedrum 1818, d. på Tveitan 1892.

Parten er utskilt fra bnr. 9 i 1865, da Ivar Larsen Bjørndal skjøtet den til Aron Nilsen. Aron var f. 1834 i Sverige, d. 1919; g. m. Anne Sofie Hansdatter, f. 1829 i Sandefjord, d. 1918. Barn: 1. Karen Helene, f. 1856, overtok bruket, se ndfr. 2. Hanna Lovise, f. 1862. 3. Anton Severin, f. 1865, kom til Rønningen (se bnr. 12). 4. Nils Ingvald, f. 1868. 5. Johan Edvard, f. 1871. Aron overdro Dalene i 1911 for kr. 2000 til datteren

Karen Helene Dalene. 1911—37. F. 1856, d. 1942; ugift. Hun solgte i 1937 for kr. 1200 til fru Othilie Bjelke (d. 1972), som i 1959 overdro parten til sin datter Astrid Marie Bjelke for kr. 1200.

Dalene er på ca. 5 mål innmark.»

Familien bodde på Vestre Skorge i Søndre Andebu i 1865[xi]. Av folketellingen går det frem at Aron er yngre enn Anne Sofie, han er ikke mer enn 31 – og han eier lit jord. Alle barna lever og bor his foreldrene.

To år senere ble det en gutt til. Nils Ingvald ble født 28 januar 1868 og døpt[xii] 23 februar. Denne gangen var fadrene Karen Hansdatter; Helene M. Larsdatter; Lars Christoffersen; og Hans Anthonisen.

Det skulle bli minst ett barn til, Johan Edvard som kom til verden 4 august 1871. Da han ble døpt[xiii] 20 august fikk han fadrene Inger L. Hansdatter; Helene Hansdatter; Ole Andersen; og Lars Erikssen Hafsaas.

I 1888 kjøpte Aron plassen Rønningen[xiv], det var en plass som ble skilt ut fra bruksnummer 7 og fikk selv bruksnummer 12, av Ole Andersen.

Om Rønningen[xv] forteller bygdeboken:

«Bruksnr. 12, Rønningen (skyld 51 øre).

Utskilt fra bnr. 7 i 1888 og solgt av Ole Andersen Nordigården for kr. 1400 til Aron Nilsen Dalene (skjøte tgl. 1892); om ham se ellers bnr. 10. Aron overdrar i 1897 parten til sønnen Anton Aronsen for kr. 1400. Anton, f. 1865, d. 1956, var sjømann. Han bygde i 1896 de første husene (framhus og uthus) i Rønningen. Før sto det bare et gammelt lade der, som tilhørte Ole Sletholt. Hans Gulliksen fra Sandar hadde 102 kr. for å sette opp tømringa. Hønsehus ble bygd senere. Anton braut opp det meste av gården. Han var g. m. Olava Lovise Iversdatter fra Heia, f. 1862, d. 1934. Barn: 1. Adolf Ingvald, f. 1889, var en tid skomaker i Sandefjord, d. 1954 i Rønningen. 2. Anna Sofie, f. 1891, se ndfr. 3. Astrid, f. 1893, se ndfr. 4. Sigrid, f. 1896, g. 1925 m. gbr. Olav Jakobsen Stein i Andebu. Anton overdro i 1944 bruket for kr. 500 til døtrene Astrid og Anna Skorge. De solgte bruket 1965 til Einar Tveitan, som også eide bnr. 5, Enga (s.d.). Etter Einars død i 1973 ble bruket overtatt av sønnen Gunbjørn Tveitan, f. 1937, g. m. Charlotte Pettersen, Sandefjord.

Bruket er på ca. 20 mål. Inngjerdet hage. Av marknavn kan merkes Basteroæ (nede ved elva); navnet skriver seg fra lindebast, som ble brukt til bastetau. Besetning (ca. 1950): 2—3 kuer, ungdyr og griser, 50—60 høns.»

I folketellingen for 1900[xvi], finner man familien på Skorge Vestre, ikke lenger som husmenn men som «Gaardbr. Selveier Skoghugger». Anne Sophie er «Gaardbr.kone. Hus- og kreaturstel». De har råd til en hushjelp, Helene Johannesdatter, 40 år gammel og fra Andebu; hun har en 13 år gammel datter utenfor ekteskap som heter Otilie Karine. Og i huset finner man også en guttunge på 8 år, Bjarne Hansen, som er «Bortsat af Andebu komune».

I 1910[xvii] er de fremdeles på Skorge, Anne Sophie kalles bare «Sofie» denne gangen. De har et annet barn boende hos seg, Einar Einarsen fra Sandeherred. Og datteren Karn Hellene Aronsdatter er flyttet hjem: hun er tjenestepike i huset.

Anne Sophie Hansdatter Dalane døde 8 januar 1918 og ble begravet[xviii] 15 den måneden. Jordpåkastelsen fant sted 27 januar. Hun døde av alderdom – ikke overraskende når man tar i betraktning at hun var nesten 88 og hadde levet et strevsomt liv. Hun fikk besøk av lege mot sluten.

Forhenværende småbruker Aron Nilsen Skorge gikk bort 7 august 1919. Han ble begravet[xix] og jordfestet 14 august. Han døde av kreft og hadde legetilsyn på det siste.
[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1830, side 315.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-316
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610509.jpg
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Ministerialbok nr. I 2 (1825-1847), Ekteviede 1826, side 207.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7778&idx_id=7778&uid=ny&idx_side=-170
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061117020232.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Ministerialbok nr. I 2 (1825-1847), Fødte og døpte 1827, side 17.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7778&idx_id=7778&uid=ny&idx_side=-18
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061117020080.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1833, side 22-23.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-10
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050843.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1837, side 708-709.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-301
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051134.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Konfirmerte 1844, side 994-995.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-399
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051232.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Andebu, Ministerialbok nr. 4 (1829-1856), Fødte og døpte 1856, side 184-185.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-99
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051027020117.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Andebu, Ministerialbok nr. 5 (1857-1870), Ekteviede 1862, side 395-396.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1232&idx_id=1232&uid=ny&idx_side=-167
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051027020574.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Andebu, Ministerialbok nr. 5 (1857-1870), Fødte og døpte 1862, side 35-36.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1232&idx_id=1232&uid=ny&idx_side=-22
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051027020425.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Andebu, Ministerialbok nr. 5 (1857-1870), Fødte og døpte 1865, side 81-82.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1232&idx_id=1232&uid=ny&idx_side=-45
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051027020449.jpg
[xi] Folketelling 1865 for 0719P Andebu prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038116003378
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Andebu, Ministerialbok nr. 5 (1857-1870), Fødte og døpte 1868, side 139-140.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1232&idx_id=1232&uid=ny&idx_side=-74
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051027020478.jpg
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Andebu, Ministerialbok nr. 6 (1871-1878), Fødte og døpte 1871, side 6.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5580&idx_id=5580&uid=ny&idx_side=-8
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060913070578.jpg
[xiv] http://andebu.info/tema/bygdebok/skorge.htm#116. Vestre Skorge 
[xv] http://andebu.info/tema/bygdebok/skorge.htm#116. Vestre Skorge
[xvii] Folketelling 1910 for 0719 Andebu herred, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036499002733 
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Kodal i Andebu, Klokkerbok nr. III 1 (1901-1930), Døde og begravede 1918, side 95.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3523&idx_id=3523&uid=ny&idx_side=-79
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060516040167.jpg
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Kodal i Andebu, Klokkerbok nr. III 1 (1901-1930), Døde og begravede 1918-1920, side 96.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3523&idx_id=3523&uid=ny&idx_side=-80
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060516040168.jpg