Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

mandag 31. desember 2012

1807-6 Karen Larsdatter


Karen Marie Larsdatter giftet[i] seg i Stokke med Sandeherred-gutten Hans Christophersen Hasle i April 1799, med forutgaaende trolovelse 26 mars samme aar.

Det er litt usikkert hva Karen’s opphav var, men den mest sannsynlige muligheten er at hun var datter av Lars Olsen Stavnum eie og Marte Marie Nielsdatter. Om saa ble hun döpt[ii] 30 august 1778 og fikk fadrene Anders Jensen Stavnum; Gunder Jonsen; Ole Larsen Stocke; Else Maria Stavnum; og Liver Larsdatter Stocke.

Hun ble konfirmert[iii] 6 oktober 1793 i Schee Kirke: som bosted er oppgitt Holmen.

Efter bryluppet i 1799 kom Karen og Hans til Sandefjord, for sönnen Kristoffer ble födt der 30 juni 1799 – Karen Marie maa ha värt 6-7 maaneder paa vei da de giftet seg – og ble döpt[iv] 7 juli samme aar og fikk da fadrene Helge Nielsdatter Sverstad; Marthe Larsdatter, Sandefjord; Kasper Sverstad; Sören Rasmussen, Sandefjord; og Thor  Kristoffersen Hasle.

I 1801[v] bor Karen og Hans paa plassen Lejgevold uner Houan i Sandeherred, Kristoffer er fremdeles enebarn men et par aar senere fikk de nok en gutt, Hendrik. Han ble födt paa Lejgevold Puggestad Ejet 12 januar 1803 og döpt[vi] 21 samme maaned med fadrene Abigael Kristoffersdatter Hasle; Anne Larsdatter, Sandefjord; Hendrik Larsen Leijgevold; Ellef Kristoffersen [NN], Sandefjord; og Anders Kristoffersen Hasle.

I 1807 er familien notert som beboere i Sandefjord igjen, 12 januar det aaret fikk de en sönn som ble gitt navnet Anders da han ble döpt[vii] 17 samme maaned og fikk fadrene Marie Rönn; Anne Kistine Rasmusdatter; Jens Andersen; Elias Andersen; og Lars Johannesen Grön – alle fra Sandefjord.

Og efter det forsvinner Karen av syne – som og mannen.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 3 (1771-1803), Trolovede 1799-1800, side 148.
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 3 (1771-1803), Fødte og døpte 1778, side 31.
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 3 (1771-1803), Konfirmerte 1792-1793, side 118.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1799, side 89.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1803, side 112.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1807, side 134.

søndag 30. desember 2012

1807-5 Hans Kristoffersen


Hans Christophersen Hasle giftet[i] seg i Stokke med en pike som het Karen Marie Larsdatter paa Store Vahr. Dette skjedde i April 1799, med forutgaaende trolovelse 26 mars samme aar.

Hans var sönn av Christopher Andersen og Abigail Christophersdatter paa Övre Hasle, ble födt 20 desember 1774 og döpt[ii] selveste julaften samme aar: da fikk han fadrene Anne, Christopher Hansens Sverstad; Berthe Torsdatter Ö Hasle; Anders Andersen Ö Hasle; Peder Hansen Ö Hasle; og Marcus Svendsen Ö Hasle.

Han ble konfirmert[iii] 22 söndag efter trefoldighet i 1790, som én av 19 gutter i kullet.

I 1801[iv] finner man Hans paa plassen Leigevold under Houan, der han bor sammen med Karen og det förste barnet deres, Kristoffer. Av yrke er han soldat. I samme folketelling[v] finner man at foreldrene lever fremdeles og driver gaarden – de er begge rundt 50 aar gamle – og har hos seg tre ynger barn: Anders (19); Berte (13); og Anne Marie (7). Der paa garden finner man ogsaa en gubbe: Kristoffer Ellefsen er 80, enkemann for annen gang, og antagelig Hans farfar – han er beskrevet som inderst, men har ikke noe eget hushold.

Sönnen Kristoffer ble födt i Sandefjord 30 juni 1799 – Karen Marie maa ha värt 6-7 maaneder paa vei da de giftet seg – og ble döpt[vi] 7 juli samme aar og fikk da fadrene Helge Nielsdatter Sverstad; Marthe Larsdatter, Sandefjord; Kasper Sverstad; Sören Rasmussen, Sandefjord; og Thor  Kristoffersen Hasle.

Nestmann var ogsaa en gutt, han ble hetende Hendrik. Han ble födt paa Lejgevold Puggestad Ejet 12 januar 1803 og döpt[vii] 21 samme maaned med fadrene Abigael Kristoffersdatter Hasle; Anne Larsdatter, Sandefjord; Hendrik Larsen Leijgevold; Ellef Kristoffersen [NN], Sandefjord; og Anders Kristoffersen Hasle.

Tre maaneder senere – 17 april 1803 – ble morfaren Hans, Kristoffer Ellefsen, begravet[viii].

I 1807 er paret notert som beboere i Sandefjord igjen, 12 januar det aaret fikk de en sönn som ble gitt navnet Anders da han ble döpt[ix] 17 samme maaned og fikk fadrene Marie Rönn; Anne Kistine Rasmusdatter; Jens Andersen; Elias Andersen; og Lars Johannesen Grön – alle fra Sandefjord.

Og dermed tar sporet efter Hans slutt. Det kan likevel väre verdt aa notere at han ikke er paa Övre Hasle i 1838[x] da det ble utarbeidet en matrikkel for Jarlsbergs og Laurviks amt (og andre steder).


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 3 (1771-1803), Trolovede 1799-1800, side 148.
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1775, side 113.
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1790-1792, side 237.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1799, side 89.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1803, side 112.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1803, side 193.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-177
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610137.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1807, side 134.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Jarlsbergs og Laurviks amt, Matrikkel , 1838-, oppb: Riksarkivet.

lørdag 29. desember 2012

1807-4 Maren Lovise Hansdatter


Maren Lovise ble födt 6 januar og döpt[i] 17 samme maaned i 1807 med fadrene Siri [?] Olsdatter, Sandefjord; Berte Marie Hansdatter Skravestad; Kornelius Andersen Lunden;Anders Olsen Botten, Sandefjord; og Hans Olsen Hystad.

Faren var Hans Thorsen Marum[ii] som var i midten av femtiaarene og som noen aar tidligere livnärte seg som skredder og som giftet seg med Maren Lovises mor – Marte Johnsdatter[iii] fra Hedrum – i 1804.

Det ser ikke ut til at Maren fikk noen sösken men faddren Berte Marie Hansdatter Skravestad er antagelig en halvsöster fra farens förste ekteskap.

Maren Lovise ble konfirmer[iv]t 29 september – 17 söndag efter trefoldighet – 1822 og ble nummer 15 av 25 piker i kullet.

Faren Hans Marum döde i 1827 og ble begravet[v] 1 juni det aaret, han var noksaa fattik og ble beskrevet som legdslem.

12 aar senere giftet hun seg med den noksaa my yngre ungkaren og skomakeren Knud Hansen Ringdal, sönn av Hans Mikkelsen. Det ble lyst for dem i slutten av mars of begynnelsen av april, og som forlovere hadde de Sören Nielsen Björneröd og Christian Hansen Myhra. Vielsen[vi] fant sted 3 mai 1839. I forbindelse med opplysninger om vaksinasjon gaar det frem at brudgommen opprinnelig var fra Hedrum – slik brudens mor var.

Förste barn var en pike som ble födt 8 februar og hjemmedöpt av jordmor Marie Larsen. Daapen[vii] ble bekreftet i kirken 29 mars 1840 og da fikk navnet Helene Maria. Fadrene ble Konen Berte Katrine fra Sandefjord; Pigen Henrikke Jonsen; Ole Christian Hansen Myhra; Jens Toresen Gallis; og Ole Olsen Broa [?] fra Stokke.

Moren Marte döde fattig i Sandefjord, 79 aar gammel, den 15 desember 1840 og ble begravet[viii] 20 samme maaned.

Nestmann var en gutt som fik navnet Martin. Han ble födt 23 september og hjemmedöpt of jordmor Anne Pedersen. Daapen[ix] ble bekreftet i kirken 13 november 1842 1842 og da var fadrene Maren Hansen Bräkke (paa Prestegaarden); Gunnild Marie Hansdatter Hasle; Hans Henningsen Kottet; Maler Ole Brun i Sandefjord; og Fredrik Andersen paa Prestegaarden. Denne gruppen reflekterer vel ogsaa at familien paa denne tiden var flyttet fra Sandefjord som saadan til Prestegaardseiet.

Bare fire aar senere döde Maren Lovise. Hun gikk bort 2 og ble begravet 6 juni 1846.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1807, side 134.
[ii] Se 122 Hans Thorsen Marum
[iii] Se 1807-3 Marte Jonsdatter
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Konfirmerte 1822, side 262.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1827, side 119.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Ekteviede 1839, side 606-607.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1840, side 182-183.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1841, side 724-725.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1842, side 236-237.

1807-3 Marte Jonsdatter


Marte Jonsdatter Brelia giftet[i] seg i Hedrum med Hans Thorsen Marum fra Sandefjord den 23 mars 1804. Hans var da en 49 aar gammel skredder og enkemann – hans förste kone het ogsaa Marte og de hadde fatt flere barn sammen, men i 1801[ii] levet han for seg selv mens det muligvis er hans datter Berte Maria som er tjenestepike hos rederen Hans Knudsen paa Skravestad.

Martes opphav er ikke fastslaatt, men knappe tre aar efter at de giftet seg fikk hun datteren Maren Lovise som ble födt 6 januar og döpt[iii] 17 samme maaned i 1807 med fadrene Siri [?] Olsdatter, Sandefjord; Berte Marie Hansdatter Skravestad; Kornelius Andersen Lunden;       Anders Olsen Botten, Sandefjord; og Hans Olsen Hystad.

Ökonomisk gikk det ikke saa godt for paret, da Hans döde i 1827 og ble begravet[iv] 1 juni det aaret ble han beskrevet som legdslem. Det var ogsaa Marte da hun döde i Sandefjord, 79 aar gammel, den 15 desember 1840 og ble begravet[v] 20 samme maaned.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Hedrum, Klokkerbok nr. I 2 (1803-1817), Kronologisk liste 1804, side 16.
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1807, side 134.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1827, side 119.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1841, side 724-725.

1807-2 Dorte Marie Evensdatter


Dorte Marie ble födt 20 desember 1806 og döpt[i] 4 januar 1807 og fikk fadrene Kari Jakobsdatter; Marte Hansdatter; Ole Andersen; Mathias Hansen; og Bilov Bilovsen – alle fra Sandefjord. Dorte Marie som spedbarn og ble begravet[ii] 27 mars 1806, 13 uker gammel.

Foreldrene var Even Larsen[iii] fra Brekke under Hjertnes og Marie Jacobsdatter[iv] fra Sandefjord.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1807, side 134.
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1807, side 198.
[iii] Se 1807-1 Even Larsen
[iv] Se 143 Maria Jacobsdatter

fredag 28. desember 2012

1807-1 Even Larsen


Even Larsen var sönn av Lars Andersen pa plassen Brekke under Giertnäs og konen Ragne Evensdatter – begge 50 aar og i förste ekteskap i 1801[i]. Even var da 21 aar gammel og matros av yrke. Han hadde yngre sösken: Anders (18), Anne (15), og Inger Marie (8). Hos dem paa Brekke bodde ogsaa en enke paa 30 aar, Berte Iversdatter, og Bertes datter Sidsel, som var 8.

Det er bare det at nesten ingen av disse personene synes aa eksistere utenom folketellingen: ingen av de vanlige hjelpemidlene har hjulpet: Vestfold-slekt i alle kommunene som er med; Digitalarkivet; Familysearch og manuell leting i kirkebökene: alle kommer til kort naar det gjelder aa finne Evens födsel og daap.

Kan det tenkes at det er feil i folketellingen? Naturligvis kan det det – enten i forbindelse med den opprinnelige registreringen, eller i transkripsjonen. Saa snart man innrömmer denne muligheten dukker det opp folk i Vestfold-slekt som kunne passe: blandt de döpte 1733-1799[ii] finner man hele seks barn av Lars Evensen og Ragne Hansdatter: en uekte sönn Iver, födt 1776 paa Mjöllöst hvis mor het Maren Nielsdatter; Anders, födt 1784 paa Prestegaardsejet; Inger og Helvig – tvillinger – födt paa Hjertnes i 1786; og Inger Maria födt i slutten av 1790 paa Hjertnes Brekka. Selv om dette ikke er nöyaktig sammenfall er det likevel noksaa overbevisende, spesielt det yngste barnets navn og alder og födested.

Ett problem gjenstaar likevel med denne tilnärmingsmaaten: den uekte sönnen hvis navn ikke er Even men Iver. Dette er ikke en transkripsjonsfeil i Vestfold-slekt: gutten ble faktiskinnskrevet med navnet Iver ved daapen[iii] i november 1776 (han var födt 2 den maaneden) og fikk fadrene Cathrine, Hendrich Nielsöns Melöst; Anna Augrimsdatter Melöst; Hendrich Nielsen Melöst; Anders Iversen Melöst; og Christen Olsen Melöst.

Kan det väre en feil i kirkeboken ogsaa? Det kan se slik ut, for det er ikke funnet noen passende Iver blandt konfirmantene i den aktuelle perioden, ei heller blandt de begravede. Derimot finner man en Even Larsen Brechen konfirmert[iv] i Sandar 28 söndag efter trefoldighet i 1798 – han ble nummer 24 blandt 29 gutter i dette kullet.

Om det ikke er en endegyldig konklusjon at dette er den rette lösningen er det en bruelig arbeidshypotese at den gutten som ble döpt i 1776 er den samme som den som ble konfirmert i 1798 – selv om det er en meget tilaarskommen konfirmant og ogsaa noen aar eldre en matrosen fra 1801.

Under alle omstendigheter er det rimelig sikkert at det er 1801-matrosen – han blir identifisert som ”Ung Karl Even Larsen Gieärtnes Bräkke” - som det ble lyst for 23 oktober 1803 – den utkaarede var Marie Jakobsdatter[v] fra Sandefjord – med forloverne Hendrik Larsen og Peder Jakobsen. Paret ble viet[vi] 4 mai 1804.

Ett enkelt barn av dette ekskapet er funnet: Dorte Marie som ble födt 20 desember 1806 og döpt[vii] 4 januar 1807 og fikk fadrene Kari Jakobsdatter; Marte Hansdatter; Ole Andersen; Mathias Hansen; og Bilov Bilovsen – alle fra Sandefjord. At de ikke ble flere barn er vel et resultat av at Marie var noe eldre enn Even, hun var over 40 da de giftet seg. Dorte Marie som spedbarn og ble begravet[viii] 27 mars 1806, 13 uker gammel.

Efter dette er det ikke sett spor av Even i kildene, mens Marie – konen – döde 22  og ble begravet[ix] 27 april 1834.


[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1776, side 118.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1797-1798, side 240.
[v] Se 143 Maria Jacobsdatter
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1804, side 223.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1807, side 134.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1807, side 198.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1834, side 690-691.