Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

mandag 31. august 2015

1735-5 Judithe Christiansdatter Leth

Judithe ble døpt[i] Dom. Reminiscere, annen søndag i faste, som i 1735 falt på 6 mars. Da fikk hun fadrene Madame Anna Sophia Alsings ne de Bøckmans; Jomfru Leth; Sr: Abraham Bøckman; Sr Iver Hesselberg; og Sr Johannes Mørck.

Foreldrene var sognepresten, Christian Langemach Leth[ii] som var dansk, og Dorothea Sophia Mørch[iii] som var Sandefjordspike. De hadde giftet seg i slutten av 1733.

To år senere fikk «Den høylærde Mand Christian Langemack Lethis og Dorothea Sophiæ Lethes ne de Mørches», nok en datter: denne piken fikk navnet Anna Sophia da hun ble døpt[iv] 28 februar 1736. Fadrene ble Mad. Johanna Catrina Hesselberg; Mademoiss. Elisabeth Bøckmans; Herr Andreas Hartwig;  Sr. Andreas Knutsen Mørck; Sr. Knut Hansen Hellewad; og Sr. Johannes Mørck.
Da han ble kallet til Trinitatis og fikk stillingen som professor i 1736 flyttet naturligvis familien til København.

Året efter fødte Dorothe Sophia en datter, Anna, som ble døpt i Trinitatis Kirke 3 juli 1737.

«Professor Lethes Hustrue», Dorothea Sophia Mørck, selv om hun ikke verdiges sitt eget navn, ble begravet[v] fra Trinitatis Kirke 22 april 1739.
Tre år senere giftet Professor Leth seg påny. Det er ikke slått fast hvilken kirke dette foregikk i, men flere kilder på nettet antyder at det var 21 februar og i København det skjedde:

«Den 21. Februar 1742. Havde Professor Leth Bryllup i Kiøbenhavn med Frøken Charlotte Margrethe Hübsch, en Datter af Kammer-Junker Hübsch, hun saa vel ud, hendes Moder levede endnu, og ejede et jernværk i Norge, hun var med til bryllupet. Min Fader og Moder var og til bryllupet. Bruden havde 2de Brødre, den ene var Jagt Junker, den anden Capitain i Land Etaten[vi]

Det ble flerfoldige barn av dette ekteskapet. Først ute var en pike som fikk navn efter Leths første kone, Dorothea Sophia. Hun ble døpt[vii] i Trinitatis Kirke 14 september 1743. Nestemann var Jørgen, han fulgte knappe tre år senere. Jørgen ble døpt[viii] 4 juli 1746; Ulrica Eleonora Elisabeth ble døpt[ix] 13 februar 1749.

Hvornår de flyttet er ikke kjent men på denne tiden bodde Judithes mormor og mannen i København, de også. I det minste bodde Ole Rasmussen Alsing der da konen døde i 1749. Om hun gikk bort i København eller ikke er noe usikkert: det ser ikke ut til at dødsfallet er registrert i Sandar, men i skifteregisteret[x] er det registrert at hun var bosatt i ” Søfren Nielssøns huus i Sandefiord” så det er vel tenkelig at hun har vært i hjembyen på besøk, og så blitt sendt til Købehavn for begravelse.

Hvorom allting er: her finner man at Judithe fremdeles er i live, hun er ti år gammel og bor sammen med faren og stemoren.

Stemoren døde[xi] i 1752 og denne gangen lot faren det gå over ti år før han ble gift[xii] for tredje og siste gang, nå med Christina Estenberg.

Noe mer er ikke kjent om Judithe.[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1735, side 6.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-8
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650414.jpg
[ii] Se 1732 Christian Langemach Leth
[iii] Se 1711 Daarthe Sophia Alexandersdatter Mørch
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1736, side 9.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-11
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650417.jpg
[v] Kirkebok for Trinitatis (Ny Udgave) Sogn, Sokkelund Herred, Købennhavn, 1679-1740, oppslag 211, see http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_kirkeboger#  
[vii] Trinitatis Kirke, Sokkelund, København, 14 september 1743, https://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_kirkeboger# opslag 26
[viii] Trinitatis Kirke, Sokkelund, København, 4 juli 1746, https://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_kirkeboger# opslag 83
[ix] Trinitatis Kirke, Sokkelund, København, 13 februar 1749, https://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_kirkeboger# opslag 131
[x] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000608540
[xi] Øverland, Per. (2009, 13. februar). Christian Leth. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 29. oktober 2014 fra https://nbl.snl.no/Christian_Leth.
[xii] Øverland, Per. (2009, 13. februar). Christian Leth. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 29. oktober 2014 fra https://nbl.snl.no/Christian_Leth

1735/4 Hans Enersen

Hans ble døpt[i] 9 februar 1735 og fikk fadrene Mari Olsdatter; Kisti Larsdatter; Johanes Mørch;  og Peder Smed – alle fra Sandefjord.

Forledrene var skomaker Even Pedersen og Berthe Jacobsdatter som hadde minst ett barn fra før, Jacob som ble døpt[ii] 17 juni 1733.

Hvor de kom fra og når de hadde giftet seg er ukjent; det kan vel tenkes at de hadde kommet annetsteds fra for å skaffe seg et levebrød i Sandefjord – hvor det fantes minst en annen skomaker på denne tiden - Niels Sørensen[iii], som er like mystisk hva gjelder opphav og skjebne.

Og efter Hans hele familien borte fra Sandefjord.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1735, side 6.
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1733, side 2.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-4
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650410.jpg
[iii][iii] Nevnt under 1733-1 Niels Nielsen

1735-3 Børge Rasmussen

Børge ble døpt[i] 15 januar 1735. Fadrene var Mad: Grete Jensens; Petronelle Pedersdatter; Hans Torsen; Simen Olsen; og Abraham Hansen – alle fra Sandefjord.

Foreldrene var Rasmus Anundsen[ii] – eller Amundsen – og Gunnild Truelsdatter[iii] - de hadde giftet[iv] seg i juli 1726. Gunnild hadde vært gift før og hadde en datter av dette ekteskapet. Sammen med Rasmus hadde hun barna Anna Cathrina, som ble døpt[v] 19 søndag efter trefoldighet i 1726, og Hans som ble døpt[vi] 21 juni 1730.

Hvor Børge blir av efter dette er ukjent.[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1735, side 6.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-8
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650414.jpg
[ii] Se 1735-1 Rasmus Anunsen
[iii] Se 1735-2 Gunnild Truelsdatter
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1726, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-86
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650372.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1726, uten sidenr. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-88
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650374.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1730, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-105
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650391.jpg

søndag 30. august 2015

1735-2 Gunnild Truelsdatter

Da Gunnild døde i 1748 og ble begravet[i] 27 mars det året var hun 59 år gammel – hun må være født i slutten av 1680-årene.

Dersom hun var innfødt Sandefjordspike så er den ingen kandidater til rollen som hennes far i manntallet[ii] for Sandefjord av 1701. Derimot finner man notert en Børge Trugelssen som er 11 år gammel og bor sammen med, ser det ut til, Karj Pedersdatter, en enke og strandsitter: man kan tenke seg dette er moren til både Børge og Gunnild. I lys av hva som følger er navnet Børge interessant, og også det at den personen som er ført opp rett efter mor og sønn strandsitteren Anders Amundsen – som er «Klocker Haver ingen Degne boelig».

Gunnild trolovet[iii] seg 25 september 1714 med båtsmannen Niels Knutsen fra Sandefjord. Som kausjonister hadde de Hr Michael Krøyer, [NN] Capellan paa Anneboe, og Anders Knudsen Mørch, antagelig i Sandefjord.             Vielsen[iv] fant sted 9 oktober samme år.

Første barn var en pike, Karen. Hun ble døpt[v] 11 november 1714. Fadrene var Marte Dop; Helga Salmagers; Johannes Haraldsen; Jacob Hansen[?]; og Jacob Salmager.

Nestemann var også en pike og fikk navnet Anne Marie da hun ble døpt[vi] 24 mai 1716. Denne gangen var fadrene Marthe Dreyer; Johanne Haraldsdatter; Michel Larsen; Peder Larsen; og Jørgen Nold.

Hvornår Niels døde er ikke kjent, men som enke ble hun trolovet[vii] med Rasmus Amundsen[viii] av Sandefjord 4 april 1726 og hadde da som kausjonister Christopher Olsen og Christen Madsen – begge fra Sandefjord. Vielsen[ix] fant sted 3 juli 1726.

Første barn, Anna Cathrina, ble døpt[x] 19 søndag efter trefoldighet i 1726 og fikk da fadrene Ingeborg Dop; Giode Larsdatter; Christen Schiøllert; Knud Knudssen; og Hans Thorsen.

Nestemann var en gutt, Hans, som ble døpt[xi] 21 juni 1730 og fikk fadrene Mari Jørgensdatter som bar det; Martha Olsdatter som stod hos; Hans Thorsen; Anders Madsen; og Enevold Olsen, «tiendende hos Hr Obrist. Lieut. von Rømer». Her, i forbindelse med denne dåpen, avsløres Rasmus yrke: han er snekker.

Og tilslutt, Børge. Han kom til verden i 1735 og ble døpt 15 januar det året. Fadrene ble Magrete Jensens; Petronelle Pedersdatter; Hans Torsen; Simen Olsen; og Abraham Hansen – alle fra Sandefjord.

Gunnild døde 23 mars 1748 og ble begravet[xii] 27 samme måned. Hun ble 59 år gammel.

Rasmus levet[xiii] bare et par måneder til: for lenge til at man umiddelbart tenker på smittsom sykdom, kort nok til å tenke seg at dødsfallet ble utløst av Gunnilds bortgang.[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1748, side 219.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-223
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650629.jpg
[ii] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612270
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1714, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-31
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650317.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1714, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-31
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650317.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1714, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-32
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650318.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1716, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-41
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650327.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1726, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-86
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650372.jpg
[viii] Se 1735-1 Rasmus Anunsen
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1726, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-87
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650373.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1726, uten sidenr. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-88
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650374.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1730, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-105
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650391.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1748, side 219.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-223
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650629.jpg
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1748, side 219.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-223
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650629.jpg

lørdag 29. august 2015

1735-1 Rasmus Anunsen

Rasmus Amundsen – eller Anundsen – døde i Sandefjord 15 mai 1748. Han var da 64 år gammel og må altså være født omkring midten av 1680-årene. Han ble begravet[i] 5 søndag efter påske – 19 mai.

I skiftet[ii] efter ham går det frem at Rasmus var gift med Gunille Trulsdatter – og hun, i sin tur, hadde vært gift en gang før, med Niels Knudsen: de to hadde en datter som var bosatt på Kongsberg på denne tiden. Sammen med Rasmus hadde hun tre barn: den nå 22 år gamle Anne Chatarina; samt sønnene Hans (18) og Børge (14). En fetter av Rasmus, Christopher Torsen Tvetten var oppnevnt som formynder.

Dersom Rasmus var Sandefjordsgutt ville man gjerne sett en person kalt Amund eller Anund i manntallet[iii] av 1701, og det gjør man - men vedkommende er en guttunge på 13, sønn av klokkeren Anders Amundsen. Man finner en Hans Anundsen som er 59 år gammel og borger til Sandefjord og Larvik – han kan vel være en slektning.

Rasmus Amundsen og Gunnhild Trulsdatter ble trolovet[iv] 4 april 1726 og hadde da som kausjonister Christopher Olsen og Christen Madsen – begge fra Sandefjord. Vielsen[v] fant sted 3 juli 1726.

Første barn, Anna Cathrina, ble døpt[vi] 19 søndag efter trefoldighet i 1726 og fikk da fadrene Ingeborg Dop; Giode Larsdatter; Christen Schiøllert; Knud Knudssen; og Hans Thorsen.

Nestemann var en gutt, Hans, som ble døpt[vii] 21 juni 1730 og fikk fadrene Mari Jørgensdatter som bar det; Martha Olsdatter som stod hos; Hans Thorsen; Anders Madsen; og Enevold Olsen, «tiendende hos Hr Obrist. Lieut. von Rømer». Her, i forbindelse med denne dåpen, avsløres Rasmus yrke: han er snekker.

Og til slutt, Børge. Han kom til verden i 1735 og ble døpt 15 januar det året. Fadrene ble Magrete Jensens; Petronelle Pedersdatter; Hans Torsen; Simen Olsen; og Abraham Hansen – alle fra Sandefjord.

Gunnild døde 23 mars 1748 og ble begravet[viii] 27 samme måned. Hun ble 59 år gammel.

Og Rasmus levet altså bare et par måneder til: for lenge til at man umiddelbart tenker på smittsom sykdom, kort nok til å tenke seg at dødsfallet ble utløst av Gunnilds bortgang.[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1748, side 219.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-223
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650629.jpg
[ii] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000608620
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1726, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-86
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650372.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1726, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-87
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650373.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1726, uten sidenr. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-88
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650374.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1730, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-105
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650391.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1748, side 219.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-223
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650629.jpg