Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

fredag 14. desember 2012

1806-4 Lars Peter Jakobsen

Lars Peter ble födt 23 februar 1806 som sönn av Jakob Jakobsen[i] og Andrea Marie Andreasdatter[ii]. döpt[iii] 2 mars samme aar; i den anledningen fikk han fadrene Anne Katrine Andersdatter, Sandefjord; Anne [NN], Sandefjord; Ole Foxeröd, Sandefjord; Anders Andreasen, Sandefjord; Kristian Giertsen, Sandefjord; og Andreas [NN] Brekke.

Foreldrene hadde allerede en datter: Anne Chatrine - ble födt 31 mars 1804, og hjemmedöpt med bekreftelse[iv] i kirken den 8 april. En lillebror, Jakob, han til verden 25 september 1813 og ble döpt[v] 10 oktobermen han döde bare noen uker gammel og ble begravet[vi] 28 november 1813. To aa senere ble lillesösteren Jacobine födt 26 juni og döpt[vii] 2 juli 1815.

Lars Peter’s far döde 24 og ble begravet[viii] 30 april 1815, da var gutten omkring 9 aar gammel.

Han ble konfirmert[ix] 18 söndag efter trefoldighet - 1 oktober – 1820; han ble nummer 23 i kullet paa 28 gutter.

Ti aar senere giftet han seg, den utkaarede var den jevnaldrende Sibille Hansdatter Rove; det ble lyst for dem 19 juni 1830 – forloverne var Ole Simonsen Holmen og Rasmus Rasmusen i Sandefjord – og vielsen[x] fant sted 14 november samme aar.

17 desember 1830 – 33 dager efter bryllupet – födte Sibille parets förste barn, en gutt som ved daapen[xi] 19 januar 1831 fikk navnet Hans Jacob og fadrene Chathrine Andersdatter Prestegaarden; Helvig Andersdatter Prestegarden; Thor Olsen, Sandefjord; Sörn Nielsen Brekke; og Lars Petter Jensen, Sandefjord.

Neste barn var en pike, Isabelle, som ble födt 5 april 1832 og döpt[xii] 6 mai samme aar. Fadrene hennes ble Anne Cathrine Jacobsdatter, Sandefjord; Petronelle Axelsdatter, Sandefjord; Sörn Rove; Adrian Danielsen; og Anders H. Rove.

To piker til fulgte: Inger Andrea ble födt 19 februar 1835 og döpt[xiii] 1 mars samme aar med fadrene ”Konen Anna Katrine Jacobsdatter”, Sandefjord; Lisbeth Christensdatter; Rasmus Rasmussen (Feijer); Anders hansen Rove; og Erland Erlandsen Preutz. I forbindelse med denne daapen er det forövrig notert at Lars Peter var matros av yrke.

Helene Martea, nestemann ut, saa dagens lys 9 desember 1837 og ble döpt[xiv] 7 januar 1838 med fadrene Johanna Maria Jacobsdatter ödegaard und Rove; Catrine Marie Erlandsdatter Huvigen; Sören Nilsen Rove; Rasmus Rasmusen, Sandefjord; og Andreas Jensen, ogsaa Sandefjord.

Aaret efter döde Sibille. Hun gikk bort 24 oktober 1839 og ble begravet[xv] 29 samme maaned. Hun var bare 34 aar gammel og som saa mange andre kvinner paa denne tiden (og i den tredje verden idag) döde hun i barselseng: innförselen innehldoer et lite notat som er vanskelig aa lese, men som synes aa si at det var feieren Rasmus Rasmussen – altsaa en venn av familien - som hadde meldt dödsfallet, og at jordmoren var involvert paa ett eller annet vis.

Man kunne vel ha ventet seg at en sjömann som Lars Peter ville ha giftet seg paany noksaa snart, men det gikk helt til 1844 för han kom sammen med enken Maren Hansdatter Myhra. Hun var opprinnelig fra Porsgrunn og hadde för värt gift med – antagelig – Peder Olsen Paust[xvi] som maa ha gatt bort et aar eller to tidligere: datteren Petrea ble döpt i juli 1838 og det blir ikke sagt noe om at hun var blitt faderlös. Det er ikke funnet noen begravelse, saa det kan vel tenkes at han er död under en sjöreise, skipper som han var.

Da Lars Peter giftet seg med Maren hadde han altsaa opptil fem barn, mens Maren hadde to: i tillegg til Petrea hadde hun en litt eldre datter, Anna Oline födt i 1835.

Sammen fikk de ogsaa barn: Jonine Hansine ble födt 25 juli og döpt[xvii] 21 september – Lars Peter var fremdeles matros – og denne piken fikk fadrene Anna Katrine Jacobsdatter; Birte Marie Berggreen; Salve Olsen; Hans Hansen Elgesem; og Andreas Christensen Unneberg.

Og attpaklatten: Laurits Martin. Gutten ble födt 28 november 1849 og döpt[xviii] en maaned senere, den 28 desember. Fadrene hans ble Maren Andreas Larsdatter; Isabelle Larsdatter; Rasmus Rasmussen; Hans Peter Christensen; og Joseph Gundersen.

Aaret efter döde Lars Petter: han falt overbord fra en pram 4 juli 1850, og ble begravet[xix] fire dager senere, den 8 juli.


[i] Se 1806-3 Jakob Jakobsen
[ii] Se 352 Andrea Maria Landgaard
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1806, side 129.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1804, side 118.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1813, side 165.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1814, side 206.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1815, side 7.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1815, side 97.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Konfirmerte 1820, side 256.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1830, side 220.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1831, side 329.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1832, side 232.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1835, side 70-71.
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1838, side 140-141.
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1840, side 720-721.
[xvi] Se 1803-13 Peder Olsen Paust
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1845, side 304-305.
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte menn 1849, side 23.
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Døde og begravede menn 1850, side 284.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar