Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

fredag 2. mars 2012

195 Jens Mathiesen


Hvis man er ”Premier lieutenant ved 2det aggerhuuske nat. inf. reg.”, 37 og ugift kan man ha det verre enn aa väre forlagt i hus nummer 2 i Væstre Gade i Sandefjord i 1801[1]: ved siden av en smie drev man  der ”Værtshuus”.

Husholdet var interessant: det ble ledet av den 48-aarige enken Maren Sophie Knudsdatter som hadde värt gift to ganger og som naa var ansvarlig for baade ”smeedearbeyde” og servering og overnatting. Selve smedarbeidet ble nok utfört av sönnen Christen Lorentz Sörensen som var 24, ugift og ”Mestersmeed”. Han hadde to halvbrödre til aa hjelpe seg, Söoren Lorentz Gjertsen (15) og Christian Gjertsen (12) var läregutter; en enkemann paa 52 – Ole Pettersen – bor i huset og ”Arbeyder som smeedsvend”, mens Lars Nielsen (16) var ”Antaget som” ”Smeeddreng”.

I familien var det ogsaa en yngre söster Berthe Heleene Gjertdatter (9) og for aa hjelpe til i huseet  - og vertshuset – hadde man hyret Berthe Maria Erlandsdatter (23).

Det er antagelig mer aa läre om Jens, men de kildene som er tilgjengelige elektronisk over internet har ikke vist seg tilstrekkelig for formaaalet, saa det faar väre en oppgave for fremtiden!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar