Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

tirsdag 30. oktober 2012

1803 – 6 Samuel Olsen


Samuel Olsen og konen Marie Elisabeth Larsdatter er ikke med i folketellingen av 1801 for Sandherred. Ikke noe annet sted i landet, heller, ser det ut til.

Paa den annen side, da de trolovet[i] seg 29 juni 1798 var det klart at Samuel var bosatt i Sandefjord, selv om det ikke er sagt noe eksplisitt om hvor Marie Elisabeth bodde. Minst en av kausjonistene var ogsaa knyttet til Sandefjord: Christen Baalsen, mens det av sammenhengen kan gjettes at den andre ogsaa var derifra: Christen Larsen.

Ved vielsen[ii] 2 november samme aar er det imidlertid klart at ogsaa Marie Elisabeth var fra byen.

Da de fikk en datter, Karen Anne, i 1803 er det ogsaa utvilsomt at de da - og klart - ble satt i forbindelse med Sandefjord. Hun ble födt 11 oktober og döpt[iii] 19 samme maaned. Ved daapen fikk hun fadrene Mari Larsdatter Rukla; Katrine [NN]sdatter; Anders Larsen Botten, Sandefjord; Johan Nielsen, Sandefjord; og Anders Pettersen Gressberg, Sandefjord: listen motsier ikke tanken om tilhörighet i byen.

Matros Samuel Olsen döde i Sandefjord i 1814 og ble begravet[iv] den 24 april det aaret. Han ble 36 aar gammel.

[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1798, Ekteviede 1798, Fødte og døpte 1799, side 85.
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1798, Ekteviede 1798, Fødte og døpte 1799, side 85.
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1803, side 115.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1814, side 206.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar