Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

tirsdag 14. mai 2013

1817-28 Karen Paulsdatter


Karen kom til verden i Sandefjord 19 mars 1817 og ble döpt[i] 30 samme maaned; hun fikk fadrene Anne Andersdatter, Sandefjord; Maren [NN]; Ole Andreasen; Hans Pederesen, Sandefjord; og Tho Jonsen, Sandefjord

Foreldrene var Paul Andersen[ii] og Karen Clausdatter[iii], han var opprinnelig fra Haneholmen, hennes opphav er ukjent – hun viser seg ikke i kildene för hungiftet seg med Paul i 1813.

För de fikk Karen hadde de Anne Cecilie[iv] (f 1813) og Christopher (f 1815) – ved den sistes ankomst bodde paret paa Myra.

Efter Karens tilsynekomst flyttet familien til Kirkeroen der lillesösteren Helene ble födt i 1820, og muligvis Karen – en pike som kom til verden i mai 1823, men som döde samme maaned.

Karen ble konfirmert[v] 18 söndag efter trefoldighet – 2 oktober – 1831 og ble fört opp som nummer 24 paa listen over de 34 pikene i kullet.

Noen aar senere, 23 aar gammel, giftet Karen seg med ungkaren og matrosen Andreas Mathiasen fra Skisaker i Tjölling. De ble forlovet i 1840, ser det ut til, og viet[vi] 1 april 1841. Forloverne var Skipper Thor Olsen fra Sandefjord og Michael Jörgensen sammesteds.

Med mindre presten har gjort en feil i dateringen av bryllupet hadde da paret allerede en sönn – Povel Henrik – som ble födt 17 November 1840 og döpt[vii] 1 april 1841. Samme dage som foreldrene giftet seg, men andre ord – kanskje et forsöke paa aa unngaa aa erkläre barnet uektefödt, og i saa tilfelle humant av presten. Under alle omstendigheter: fadrene ble Anne Stine larsdatter W Bergan; Inger Lovise Hansdatter Klaustad; Ole Hansen W Bergan; Erik Pedersen Torp; og Gullik Pedersen Bergan.

Neste barn kom fire aar senere – det vil si, neste levende födte barn. Dette var en pike, Maren Kristine, some ble födt 12 oktober 1844 og döpt[viii] 5 januar 1845. Denne gangen ble fadrene Maren Lovise Hansdatter [NN]; Maren Sebille Mathiasdatter [NN]; Knud Larsen Skomager; Abraham Olsen [NN]; og Anders Michaelsen [NN].

Tredje barn var ogsaa en pike og hun ble födt 20 august 1846. Da hun ble döpt[ix] 29 desember samme aar fikk hun navnet Caroline Christine og fadrene Gurine Pauline [?] Pedersdatter; Anne Severine Mathisdatter; Matthias Olsen Schaaren; og Anders Michaelsen – alle fra Sandefjord.

Det ser ikke ut til at det ble flere overlevende barn för Karen döde 2 og ble begravet[x] 6 mai 1852.[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1817, side 29.
[ii] Se 1813-14 Povel Andersen
[iii] Se 1813-15 Karen Clausdatter
[iv] Se 1813-16 Anne Cecilie Povelsdatter
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Konfirmerte 1831, side 287.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Ekteviede 1840, side 618-619.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1841, side 206-207.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1845, side 282-283.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1847, side 334-335.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Døde og begravede kvinner 1852, side 330.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar