Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

mandag 9. september 2013

1823-1 Svenoe Christophersen

Svenoe[i] ble födt 20 november 1822 og döpt[ii] 24 januar 1823, denne gang ble fadrene Inger Johanne Ellefsdatter paa Laurvig; Anne Sophie Andersdatter; Anders Larsen; Ole Christiansen; [NN] reiner; og Michael Svendsen Brekke.

Foreldrene var Ellef Christophersen[iii] og Randi Svenoesdatter[iv].

Fra för hadde foreldrene to barn: Ellef som ble födt 19 og döpt[v] 29 desember 1816 og Maren Kistine som ble födt paa Sunde-eiet 31 juli 1820 og döpt[vi] 27 august samme aar.

I 1825[vii] finner man familien i hus nummer 48 i Sandefjord. Överst paa listen over dem som bor der finner man den 68 aar gamle enken Johanne Jacobsdatter – det kanskje hun som eier huset. Christopher er efterhvert blitt styrmann og den 29 Abraham Ellefsen som ogsaa bor i huset er vel, gjetningsvis, en bror av Christopher.

Tvillingene Johan Christian og Anders saa dagens lys 22 september 1829 og ble döpt[viii] 4 januar 1829. Den siste i flokken var en pike, Christophie Regine, som kom til verden 20 juli 1832 og ble döpt[ix] 9 september samme aar.

Sveno ble konfirmert[x] 30 september 1838 og fikk karakteren temmelig god. Uansett: han ble fört opp som nummer 5 blandt de 10 gutten fra Sandefjord i dette kullet.

Bare noen aar senere er Sveno paa eventyr i Tallakshavn: der finner han Maren Abrahamsdatter og fatter godhet for henne. Han er dessfortuen blitt matros og 21 aar. Det blir lyst for dem 18 og 25 februar 1844, samt 3 mars: Saa blir de viet[xi] 5 mars samme aar.

Allerede 13 juli samme aar kom Regine Amalia til verden i Sandefjord. Hun ble hjemmedöpt av jordmoren [NN] Larsen. Daapen[xii] ble stadfestet i kirken 1 desember samme aar – faren var tross alt sjömann – og da fikk hun fadrene randi Svenosdatter, Sandefjord; Elen Johanne Jacobsdatter, Sandefjord; Henrik Christian Olsen, Sandefjord; Matros Anders Christian Jacobsen, Sandefjord; og Anders Christoffersen, Sandefjord.

Mens Regine kom til verden i Sandefjord saa de neste tre barna dagens lys paa Prestegaardsejet:

Christopher ble födt 21 januar 1849 og döpt[xiii] 4 februar samme aar. Fadrene var Randi Ellefsdatter; Christophea Christophersdatter; Otter Olsen; Antoni Andersen; og Magnus Michaelsen.

Samme sted, men tre aar senere, faar Svenoe og Maren Datteren Lovise. Hun blir födt 8 april 1849 og döpt[xiv] 27 april samme aar og faar da fadrene Anne Marie Singdalsdatter; Lovise Larsdatter; Terger Olsen; Olavus Tergersen; og Ole Jensen.

Fjerde barn ble ogsaa en datter. Hun kom til verden paa Prestegaardsejet 5 januar 1854 og fikk navnet Severine Marie da hun ble döpt[xv] 12 februar og hadde fadrene Maren Christophersdatter; Maren Thorsdatter Berge; Ellef Johannesen; Mathis Michaelsen; og Anders Michaelsen.

Nest siste barn ble ogsaa en gutt. Det var Anton og han meldte sin ankomst 14 mars 1853. Han ble döpt[xvi] 12 juli samme aar og fikk da fadrene Olea Carlsdatter; Marie Hansdater; Otter Olsen; Even Andersen; og Tor [NN].

Tilslutt fikk de nok en pike, Elise. Hun ble födt paa Prestegardsejet 27 oktober 1862 og döpt[xvii] 9 november samme aar. Fadrene hennes ble Olava Olsen; Regine Amalia Svenosdatter; Olavus Torgersen; Hans Thorsen Hasle; og Christopher Ellefsen, Sandefjord.

I 1865[xviii] registrerte folketellingen at familien da bodde paa Brekka: om det et annet sted eller bare en presisering av ”Prestegardsejet” er uklart. Fire av barna er fremdeles med dem: Lovise, Severine Marie, Anton og Elise. Mens Sveno – tidvis kalt Svennung i kirkebökene –tidligere har värt beskrevet som matros er han her ”Huusmand uden jord Sömand”, men det repreenterer nok ikke noen endring.

Ti aar senere, i 1875[xix] da der var folketelling igjen, ble de registrert paa ” Præstegaardseie” – men, igjen, det er vel heller en variasjon i navn mer enn en flytning. Sveno har imidlertid skiftet karriere: han har gitt sjöen paa baten, saa aa si, og blitt ”Kirketjener og Graver”. De samme fire barna er registrert hos dem, men Louise er nok ikke er lenger: hun blir beskrevet som ”Tjenestepige”, samtidig som det presiseres at hun er Sveno Christophersens datter og under merknader finner man bemerkningen ”Hörer ikke hid”.

I 1881, närmere bestemt 14 februar[xx], döde Maren (for anledningen under navnet Mari Kristoffersen) paa Prestegaardsejet. Hun ble begravet 23 samme maaned. Hun hade ”Kräft i Lungen” og ble ikke mer enn 62 aar gammel.

Kirketjener Sveno Christophersen levet – efter tiden – ganske lenge og ble 74 aar gammel. Han bodde fremdeles paa Prestegaardsejet – som naa var innlemmet i Sandefjord: han endte livet der han paabegynte det. Han döde 4 mai og ble begravet[xxi] 12 samme maaned i 1896. Den umiddelbare aarsaken var hjertelammelse, og selv om lege ble tilkalt stod ikke livet til aa redde.[i] Slik er navnet skrevet i kirkeboken
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1823, side 89. 
[iii] Se 1816-17 Ellef Christophersen
[iv] Se 1816- 21 Randi Svenosdatter
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1817, side 22.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1820, side 56.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1829, side 300.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1832, side 235.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Konfirmerte 1838, side 518-519.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Ekteviede 1844, side 642-643.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1844, side 278-279.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte menn 1849, side 14.
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte kvinner 1851, side 107.
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte kvinner 1854, side 136.
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte menn 1857, side 30.
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 8 (1862-1871), Fødte og døpte 1862, side 21.
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 11 (1872-1882), Døde og begravede 1881, side 194.
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 15 (1896-1907), Døde og begravede 1896, side 77.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar