Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

mandag 20. januar 2014

1762-96 Carl Wærner

Carl Wærner var nok ikke fra Sandefjord – men hvorfra han var kommet dit er ikke lykkes å finne ut.

Han giftet seg – med navnet Carl Jacob - i Sandefjord. Han trolovet seg med Ellen-Marie Cortsdatter Alsing 9 oktober 1756. Som kausjonister hadde de Hans Christensen og Jens Olsen Holch, begge fra Sandefjord. Vielsen[i] fant sted 4 desember samme år.

I 1762[ii] finner man ekteparet i hus nummer 32 i Sandefjord, det er i dag Skippergaten 6. Huset var blitt skjøtet til Carl Jacob, styrmann og senere skipper, av hans svigermor, sies det i en artikkel i serien ”Kulturminner”[iii]. I huset bor også en forholdsvis fattig enke og hennes sønn – Syverine Pedersdatter og Søren Pedersen.

I artikkelen er det også tatt med en beskrivelse av det rødmalte huset som da hadde samme størrelse som det har i nyere tid:

”Hvis vi i 1767 hadde gått over dørstokken, ville vi funnet at det var relativt romslig.  ”Forhuset (var) klæd med bord og  rødt 25 Alen langt, 15 bredt, indbefatter 4 Værelser med 2 Jern Kakkelovner eet Kjiøkken med Skorsteen og Brygger Hus med Bagerovn... 220 rd: Baghuset 10 Alen langt, 5 Alen bredt, derudi Koe-Stald og een Lade...20 (rdr). Plankeverket er 80 Alen... 10 (rdr)”

Ellen Marie døde i 1792 og ble begravet[iv] første juledag det året. Hun ble 64 år gammel.

Carl Werner døde tre og et halvt år senere og ble begravet[v] 26 juli 1796. Da var han 64 år gammel.

Carl og Ellen Marie var barnløse. I norske Intelligenssedler[vi] av 24 august 1796 kan man lese:

”Borger og Skipper Carl Werner i Sandefiord under Laurvigs Byes Jurisdiction, er den 22de Julii sidstleden ved Døden afgangen udn at efterlade sig Livs-Arvinger, og hans Boe taget under Behandling av mig som competent Skifteforvalter.

Thi bliver alle og enhver som har noget efter ham at fordre, hermed med 12 Ugers Varsel indkaldede for at anmelde og bevisliggiøre deres Fordringer for mig. Ligesaa indkaldes og med lovlig Varsel den Afdødes Arvinger, som er anmeldt at opholde sig i Sverrig, at anmelde og bevisliggiøre deres Arveberettigelse.

                        Laurvigen den 10de Augusti 1796  
                                                                        Rasmussen
                                                                        Byefoget.”

[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1756, side 162.
[ii] Kristian Hunskår: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1247&merk=1247#ovre
[iii] Kulturminner, Utgitt av Sandar Historielag: ”Skippergata 6” av Bjørn Kvarenes og Thomas Lund, våren 1998, se https://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/var199852.PDF
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1793, Døde og begravede 1793, side 36.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1796, Døde og begravede 1796, side 64.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar