Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

søndag 28. september 2014

Prestene

Efter å ha tenkt nokså mye på det har jeg bestemt meg til at det er riktig å betrakte prestene i Sandeherred som Sandefjordinger, selv om de juridisk bodde utenfor byen. Kulurelt o sosial tilhørte de byen, ikke bygden, og derfor er det rimelig å gjøre det på den måten.

Opplysninger om prestene vil komme efterhvert.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar