Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

fredag 10. april 2015

1786-18 Peter Christian Sørensen Ring


Født i Sandeherred, kanskje i Sandefjord, men det er ikke angitt; ofte et tegn på at det nettopp er i byen at barn så dagens lys. Peter Christian ble født 10 mai 1786 og hjemmedøpt. Da dåpen[i] ble bekreftet i kirken 11 juni 1786 fikk han fadrene Prostinde Johanne Elisabeth Schelven; Jomfr Susanne Hvidt, Sandefjord; Jomfr Benedicta Elisabeth Lemvig, Oschestrand; Hr Lieutn Maylander, Buegaarden; Hr Lieutn Basson [?], Buegaarden; Hr Lieutn Schrøder, Buegaarden; og Hr Peter Wrigth, Sandefjord.

Foreldrene var regimentskvartermester Søren Ring[ii] og hans kone, Maria Lemvig[iii]. De hadde giftet[iv] seg i Sem 22 oktober 1784.

Første barn kom nokså snart efter bryllupet – Marias tilstand må ha vært synlig da – og var en pike. Hun kom til verden en gang i november og ble døpt[v] 2 desember 1784. Da fikk hun navnet Else Marie og fadrene Mad: Else Marie Lemvig; Jomf: Jensen; Sognepræsten til Ramnæs S: T: Hr. Jacobi; Hr hans Nielsen; Hr Holst; og Hr Ole Bache.

Knapt halvannet år efter Peter Christian ble det nok en gutt. Han ble født i Sandefjord 14 september 1787 og hjemmedøpt. Dåpen[vi] ble bekreftet i kirken 30 september samme år. Han fikk navnet Poul og fadrene madame Anne Thorne fra Sogn; Jomfru Kirsten Pernille Hvidt, Sandefjord; Herr Capitain Y: Rosenvold, N Gogstad; Hr Wisiteur Baji, Sandefjord; og Sr Peter Wrigt, Sandefjord.

Familien flyttet så fra Sandefjord og kom efter hvert til Strømsø.

Lorentz Slotfeldt kom til verden sommeren 1792 og ble hjemmedøpt der av residerende kapellan, Hr P: N: Hesselberg. Dåpen[vii] ble stadfestet i kirken 18 august og da fikk han fadrene Fru Generalinde von Stricker; Fru Kammer-Raadinde Frisch; og Fru Veyer; Hr Justis-Raad og Tolder Blom; Hr Peter Nicolai Arbo; og Hr Tomas Arbo.

To år senere kom den første piken, Barbara. Hun kom til verden, antagelig i mai 1794 engang, og ble hjemmedøpt av residerende kapellan, Hr P: N: Hesselberg. Dåpen[viii] ble stadfestet i kirken 6 juni og fadrene ble Made Halling; Jfr: Mathæa Gram; Hr. P: von Cappel; Hans Bang; og P Søeberg.

Fridrich ble født, antageligvis, på sensommeren 1795 og ble, som sin eldre bror, hjemmedøpt av residerende kapellan, Hr P: N: Hesselberg. Fadrene, da dåpen[ix] ble stadfestet i kirken 14 september,  ble Made Peter Nicolai Arboe; Jfr Anne Hesselberg; Hr forvalter Scheitli; Inspect. Engelhardt; og Studios Gustavus Blom.

Søren ble født i 1797 og hjemmedøpt. Dåpen[x] ble bekreftet i kirken 31 Juli det året. Fadrene ble Mad Scheitli; Jfr: Susanne Blom; Hr Justisraad Gram; Hr Inspektør [?] Dajon; Hr Kjøbmand Schwinke; og Michael Malling.

Peter Christians far, Søren Ring -  Byfoged og Byskriver - døde i april 1798 og ble begravet[xi] søndag 28 den måneden. Det er anført at han var født på Hobøl prestegård, men en eller annen har forsøkt å rette dette til «Nesodden», 26 mars 1756. Noen innførsel i kirkeboken for Nesodden er ikke funnet.

Innførselen i kirkeboken forklarer: «…Fader til 8, ingen Pigebørn. Har fra den 3de August i 6 ¾ Aar været vår [XX] Øvrighed indtil den 3 Februarij, da en Sinds-svaghed virkelig begynte, siden tiltog og bragte ham i den allerynkeligste Forfatning som ikkun med et Guds Ord undertiden kunde lindres, indtil 19de april da han med et Slag gjorde ende paa al Sammen i hans Alders 42de og Ægteskabs 14 Aar. – Begravet med fuld Cermonie, kiørt paa Ligvogn, og nedsat i Kielderen No 3 og 4.

Med faren død da han var bare 11 år gammel, ble Peter Christian kanskje sendt av gårde for sin utdannelses skyld, antageligvis på en eller annen militær anstalt eller i lære der: allerede i 1800 er han, ifølge Ovenstad[xii], underoffiser:

  «Ring, Peter Christian.  – F- ca. 1786 I Norge. – Uoff. Fra ca. 1800. – Hadde ikke off.eksamen, - Fenr. 23/10 1808. – Sek.lnt. 1/12 s. å. – Var pr.lnt. ved 1. Trondhj. nasj. Inf.regt., da han fra 1/7 1801 blev satt i samme stilling ved Oplandske inf.regt.s Lomske komp. med anc. Fra 28/1 1808. – Forflyttet til reg.ets 3. gev. musk.komp. 22/11 1810. – Kpt. Ved samme regt. og chef for Vågeske komp. 28/11 1812, men hadde Gausdalske komp. i 1815/17. – Ved den nye hærordn. Fra 1/1 1818 blev han satt ved 1. Akh. inf.brig.s Gudbr.dalske nasj. musk.-korps som chef for Gausdalske komp. Bodde i 1823 på Bauker i Gausdal. – Hadde i 1835 Ringebuske comp. Av samme korps og bodde på samme sted. – Maj. Ved samme regt.s Fr.stadske gev. musk.korps og chef for dettes 1. gev. musk.korps og chef for dettes 1. gev. komp. 14/1 1837. – Bopel: Fr.stad. – Obl, ved Bergenske inf.brig og chef for Nordfjordske nasj. musk.korps 9/5 1842. Bopel: Aalesund. – R.S.O. – Avskjed 7/5 1857. Død 18/6 1862 i Fr.vern i sitt 77 år. – Gift: 1) fikk i mars 1811 tillatelse til ekteskap med Christiane Fredrikke Døderlein, død 24/11 1834 på Bauker. – 2) 1839 med Nanna Schnitler, død 19/12 1866, datter av krigsråd Lorentz Caspar  Schnitler og Christine Margrethe Heiberg. – 3 barn. –«

Så, når man ikke finner Peter Christian i folketellingen for 1801 er det fordi han var annetsteds, men han er altså underoffiser allerede før det – noget sted.

Han fikk altså tillatelse til å gifte seg i mars 1811, men vielsene r foreløbig ikke funnet: den har nok funnet sted nokså snart efterpå, for første barn er ektefødt.

Første barn var en pike, Julie Frederike, som ble født 30 mai 1811 og døpt[xiii] i Aker 20 juni samme år. Fadrene var mad. Døderlein, [NN]; [NN] Døderlein; og Handels[XX] Døderlein. PÅ denne tiden var Peter Christian Premierløytnant.

Familien flyttet til Gausdal i 1815 og samme år fikk de sitt annet barn.

Datteren Elise Amalie ble født 11 september 1815 og døpt[xiv] i Gausdal 20 november samme år, mens Peter Christian var Capitaine og Compagnie-Chef for Gausdalske Infanterie-Compagnie. Fadrene hennes var Madame G. H. Thaulow; Anne [NN]; Jonfru Trine Sejelstad; Capt. Ring; og [NN] Sejelstad.

Jens Døderlein ble født 31 januar og døpt[xv] i Gausdal 6 juli 1821. Han fikk fadrene Madm. Sejelstad paa Roqvam; Komf. Maria Lem; Capit. Hr. v. Ring, dvs. faren; Doctor Schultz paa Leqvam; og Harald Thaulow.

Efter en tid bestemte familien seg for å forbeedre boligen på Bauker:

«Og 1815 kom Capitain Ring til Bouker med Familie og boer der nu 1820. [1821 begyndte man paa efter lisitationer at sætte opp den skjønne Bygning paa bouker, og Capt. Ring med Familie logerte ført i Præstegaarden og senere paa Mitvold, og om sommeren 1822 blev Bygningen færdig og Hr. Capt. Ring med Familie fløttede derind].

Susanna Emilie meldte sin ankomst 3 august 1822 og ble døpt[xvi] i Follebu 22 november samme år. Denne gangen var fadrene Prokurator Jørstads Hustrue; Anne Ovren den yngre; Anne Sørensdatter Ovren; Hr Kristoffer Bruenech; og Prokurator Jørstad.

Emma Pauline Johane kom til verden sent i 1825 eller tidlig i 1826 – 17 januar er skrivet i kirkeboken, men overstrøket - og ble døpt[xvii] 10 februar det året . Fadrene var Provstinge Fru Dircks; Jomf. Bergitte Møenikken; Erech Møenikken; og Doctor Hansen.

Året efter ble det en gutt igjen, da Ludvig Christian Friderik ble døpt[xviii] i Gausdal 18 september 1827 med fadrene Fru Hansen; Prænilarist Dircks; og Capt. Ring.

Barbra Dorttea Eulalia ble døpt[xix] i Gausdal 21 august 1829. Fadrene var Fru Landstad; Jomfru Pauline Ring; Capitaine Ram; og Capitaine Ring.

Hildor Georgine Elvira så dagens lys 17 oktober 1831 og ble døpt[xx] 30 april 1832. Fadrene er ikke notert i kirkeboken.

Nok en pike, Fanny Chrestiane Normandine, ble døpt[xxi] i Gausdal 2 oktober 1833. Fadrene er ikke notert i kirkeboken.

Året efter døde Christiane Fredrikke, noen sier det skjedde i Gausdal, andre i Oslo – noen begravelse er ikke funnet.

Et par år senere flyttet Peter Christian Ring, sønn av Byfoged Ring i Strømsøe, til Fredriksstad. Han var enkemand, major og kompagnichef Søndefieldske gevorbene Musquetercorps og efter en tidd fant han seg en ny kone. Det var Enkemadame Anne Karine Mathiesen, født Schnitler, 44 år gammel og bosatt på Gjersund ved Rygge. Hun var datter av Krigsassesor Schnitler i Moss. Som forlovere hadde de Kjøbmand Ring og Lieutenant Ring i Drøbak. Vielsen[xxii] fant sted i kirken i Rygge 23 mai 1838. Anne Karine var visstnok kjent som Nanna, og hadde vært gift med Hans Mathiesen en kjøpmann i Moss[xxiii] - ifølge en webside, og uten at ddet er sjekket mot førstehåndskilder.

Så flyttet Peter Christian videre, ifølge Ovenstad, til Aalesund. Derifra gikk veien til Fredriksvern som pensjonist. Oberstlieutenant O. C. Ring døde i Stavern 18 juni 1862 og ble begravet[xxiv] Sankthansdagen.

I 1865[xxv] finner man enken i Stavern, i hus med eet løpenummer 3, sammen med en serie av Peter Christians barn, alle ugifte: Caroline; Amalie; Laura; Hildur; Fanny; og Allexander – han var nå blitt styrmann. Og en tjenestepike, den 31 år gamle Anne M. Olsdatter.

Ann Karin Ring, f. Schnitler, ble boende i Stavern der hun døde 19 og ble begravet[xxvi] 27 desember 1866. Hun ble 70 år gammel.[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1786, Døde og begravede 1733, side 200.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-204
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650610.jpg
[ii] Se 1787-9 Søren Ring
[iii] Se 1787-10 Maria Lemvig
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Slagen i Sem, Ministerialbok nr. II 2 (1764-1792), Ekteviede 1785-1786, side 12.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8191&idx_id=8191&uid=ny&idx_side=-15
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070425620325.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Slagen i Sem, Ministerialbok nr. II 2 (1764-1792), Fødte og døpte 1785, side 69.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8191&idx_id=8191&uid=ny&idx_side=-67
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070425620377.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1787, side 283.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-290
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650696.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Strømsø, Ministerialbok nr. I 10 (1792-1822), Fødte og døpte 1792, side 5.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8468&idx_id=8468&uid=ny&idx_side=-7
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061219640188.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Strømsø, Ministerialbok nr. I 10 (1792-1822), Fødte og døpte 1794, side 15.
[ix] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Strømsø, Ministerialbok nr. I 10 (1792-1822), Fødte og døpte 1795, side 22.
[x] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Strømsø, Ministerialbok nr. I 10 (1792-1822), Fødte og døpte 1797, side 30.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8468&idx_id=8468&uid=ny&idx_side=-33
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061219640214.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Strømsø, Ministerialbok nr. I 10 (1792-1822), Døde og begravede 1798, side 301.
[xii] Stabsfanejunker Olai Ovenstad, «Militærbiografier. Den Norske Hærs Officerer fra 18 Januar 1626 til 17 Mai 1814»., Norsk Slektshistorisk Forening, Oslo, 1949; Bind II, pp 310-311; http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[xxv] Folketelling 1865 for 0798P Fredriksvern prestegjeld, https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038125000210

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar