Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

fredag 1. mai 2015

1789-4 Christian Giertsen Reiner

I 1801[i] var Christian i sitt tolvte år og «I smeedlære hos modern». «Modern» var Maren Sophie Knutsdatter[ii], den 48 år gamle enken efter sitt annet ekteskap med Giert Christiansen Reiner som hun giftet[iii] seg med i 1785. Det var vel da han døde i mai 1799 – han ble begravet[iv] den 18 den måneden – at Maren Sophie utvidet sitt ansvarsområde fra å drive vertshus til også å drive «smeedearbeyde». Arbeidet i smien ble nok ivaretatt av Christen Lorentz Sørensen, hennes sønn av første ekteskap med Søren Lorentz Christensen som hun giftet seg med i midten av 1770-aarene og som forulykket i Porsgrunn i 1784[v].

Andre beboere i huset – nummer 2 – i Væstre Gade var Christian Gjertsens eldre bror, Sören Lorentz, som var femten, og lillesøsteren Berthe Heleene som var ni: hun var «Krøbling og neppe vil blive i Stand til nogensinde at forsørge og underholde sig selv»[vi]. Søren Lorentz var også i smedlære, og i tillegg til familien arbeidet i smien en 52 år gammel enkemann, Ole Pettersen, som «smeedsvend» og en 16 år gammel gutt – Lars Nielsen – som var «Antaget som Smeededræng». I huset – og i vertshuset, vil man gjette, hadde Maren Sophie 23 år gamle Berthe Maria Erlandsdatter som tjenestepike. Helt utenom – men sikkert tilfredsstillende for en ugift offiser på 37 – hadde huset og vertshuset en leieboer, Jens Mathiesen, som var «Premier Lieutenant ved 2det aggerhuuske nat. inf. reg».

Christian ble født 17 mai 1789 og døpt[vii] den 23 samme måned; fadrene var Maria, Anders Olsens Pugestad; Maren Madsdatter; Christopher Thue; Johannes Nielsen Grøn, og Lars Børgersen – alle de fire siste fra Sandefjord.

Konfirmasjonen[viii] fant sted 20 søndag efter trefoldighet, 14 oktober, 1804 – det ser ut til at overhøringen gikk så noenlunde – men han var da også den yngste blant de 14 guttene i dette kullet.

Christian, selv om han begynte i smien, kom på sjøen. Han var koffardi-kaptein da han giftet seg 1 desember 1812. Bruden var Dorthe Kristine Hansdatter[ix] fra Sandefjord. Som kausjonister hadde de Kristen Lorentz Sørensen og Los Kristen Rasmussen, og ved vielsen[x] hadde de Johannes Nielsen Grøn og Skovrider Zinn som vitner.

Det ser ikke ut til at disse to fikk barn. I 1825[xi] finner man dem i hus nummer 70 i Sandefjord: foruten ektefolket er der bare en tjenestepike, den 19 år gamle Karen Marie.

I 1831 overtok Christian en gård i Slagen, Adamsrød; han fikk auksjonsskjøte på eiendommen for 1201 Spd[xii] og slo seg nok ned der.

Han ble der ikke lenge, for han døde 28 mai 1837 og ble begravet[xiii] 3 juni.Dødsårsaken var slag.

Efter dette solgte enken nokså snart:

«Tilkjøbs
Formedelst anden Bestemmelse er jeg tilsins underhaanden at sælge min eiende Gaardepart Adamsrød, beliggende i Slagen, ¼ Miil fra Aasgaardstrand, ¾ Miil fra Tønsberg og ¼ Miil fra Kirker. Paa Gaarden kan vinderfødes 6 Køer, 4 Faar og en Hest, og hvortil der tillige er tilstrækkelig Sommerhavn i Gaardens Udmark. Af Skov er der til Gaarden det Nædvendige til Brænde og Gjerdefang. Gaardens Bygninger bestaae i: 1) En 2etages Hovedbygning vel indrettet for en conditioneret familie, og hvori er 6 Værelser, rappede og malede samt forsynede med 5 store 2- a-3etages Kakkelovne, Kjøkken med Spiskammer samt Klædekammer og under Huset en stor og rummelig Kjelder. 2) En Udhuusbygning, hvori Love med tvende lader, Stald til 3 Heste, Fæhuus til 6 Køer samt Faare- og Svine-Stald. 3) En Bryggerhuusbygnin, hvori Skorsteen med Bagerovn samt Drengestue, Vognremisse og Vedskuur. Lige ved Hovedbygningen er en stor og smuk Urtehauge, ligesom Gaarden er tilstrøkkelig forsynet med friskt Vand i Nærheden av Bryggehuuset. Da Gaardens Jorder gaae lige til Christiania-Fjorden, vilde den være særdeles skikket til Bebeoelse enten for en Skipper eller Skibsrehder og ellers for hvilkensomhelst conditioneret Familie. Eiendommen kan sælges paa meget fordeelactige Conditioner for Kjøberen, og hvorm, saavelsom Prisen, der kan erholdes Underretning ved at henvende sig til min antagne Laugværge Hr. Kjøbmand Chr. L. Sørensen i Sandefjord.
Adamsrød i Slagen, den 27de October 1837.
                                                Dorthe Ch. Sal. Reinert[xiv]».


Dortea Christine tredve år senere. Dorthe Christine Gjerts., fød Hansdatter, gikk bort 12 februar 1868 og ble begravet[xv] 19 samme måned. Og mannen efter hvem hun var enke er klart identifisert: Skibsfører Christian Gjerts. Reinert. Hun ble knapt 79 år gammel.[ii] Se 189 Maren Sophie Knudsdatter
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1784-1786, side 177.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-181
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650587.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1799, Ekteviede 1799, side 92.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-95
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610055.jpg
[v] 06.08.1784: begravet Søren Lorentz Christensen af Sandefiord, druknet i vandet 32 aar, se http://solumslekt.org/kilder/kirkebok/porsgrunn/vp1.php
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1789, side 3.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-6
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650705.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1802-1805, side 242.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-227
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610187.jpg
[ix] Se 1789-6 Dorthe Christine Hansdatter
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1813, side 213.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-197
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610157.jpg
[xii]  Sem og Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie, bind 1, annen del: Slagen sogn
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2004., 127. Adamsrød. http://www-bib.hive.no/tekster/sem_slagen/gaardshistorie2/127.html
[xiii] SAKO, Sem kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1826-1844, s. 132-133
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1868, side 152.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1263&idx_id=1263&uid=ny&idx_side=-165
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018030165.jpg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar