Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

fredag 1. april 2016

1751-9 Severin Ferman

Severin ble døpti – under navnet Søvren – i Bragernes Kirke 31 august 1697. Fadrene var David Henriksen [?] Brandt; Søvren Hansen Zemich; Anne Søvrine Povelsdatter; Karen, Jakob Knudsens [?]; og Marthe Andreasdatter [?]. Faren het Ole Søvrensen Ferreman, men moren er ikke nevnt i denne sammenhengen. Om det fantes noeen søsken er ukjent – så langt. 

Severin eller Søren Ferman ble offiser i hæren. Ovenstadii har dette å si om ham: 

«Fermann,  Severin (Søfren) Olsen. – F. Ca. 1698 i Norge. – Sønn av skipper på Bragernæs Ole Søfrensen Ferman og 1. hustru Maren Haagensdatter. – Uoff. ved Smål. nasj. inf.regt. i 2 år. – Fenr. ved 2. Smål. nasj. Inf.regt.s livkomp. 15/8 1718. Seklnt. Ved samme regt.s M. Telemarkske komp. 17/4 1719. Redusert 1/11 1720 og satt på vartpenger. Prlnt. ved samme regt.s Ø. Telemarkske  komp. 16/12 1726. – Kpt.lnt. ved regt.ets S. Jarlsbergske livkomp.  29/12 1746. – Kpt. ved  regt.ets landv. og chef for Laurvigske landv.komp. 13/8 1747. – Var chef for Ø. Jarlsbergske komp. fra 21/7 1751, men fikk V. Jarlsbergske fra 6/11 s.å. Dette kalles siden Eidangerske kompani.  Maj.s kar. 5/4 1758. – Ved hærens omordn. fra 1/1 1766 utn. til maj. ved 1. Vesterl. Nasj. Inf.regt. og chef for det da sammenslåtte 1. og 2. Mandalske komp. – Avskjed 1/7 1767 med 262 ¼ rdl. årl. Pens. –  Død 13/11 1775. - Bodde i 1768 i Brevik, men opholdt sig  ved sin død i Tanum sogn. - Gift: 1) Anna Petersdatter Brun, f. 1708, død 1/6 1749. – En sønn Peter Brun Fermann f. 1738 i Tinn, død 1774. – 2) 18/6 1750 i Sandeherred med Anna Krefting Elligers, f. ca 1709. – Som  enke søkte hun 12/1 1779 om understøttelse. Hun var da 70 år gml.» 

Ved siden av den militære karrieren er ikke mye kjent om Severins ferd gjennom livet. Som Ovenstad forteller, kom han tilbake til sin militære løpebane i 1726 – hvor han hadde vært i mellomtiden er ukjent – og dukker opp i Hjartdal i 1728. Dette er kjent fordi han der giftetiii seg, 14 desember 1728, med Jomfru Anne Bruun. Som kausjonister hadde de Hr Capit. Bruun og Prousten Hr Friderich Christian Normann.  

Første barn var en gutt som kom til verden i Hjartdal, der han ble døpt iv19 juni 1729. Da fikk han navnet Peter Christian og fadrene ProustindenMadme Hr Reinhold Petersens; VælbHr Ambtmand Christian Bergh; Kongl: Mays: Foget Sr Joachim Schweder; Sorenskriveren Monsr Conrad Friderich Grøtter; og Monsr Jens Schwecher 

Peter Christian levet ikke opp, men døde 5 uker gammel og ble begravetv i Hjartdal 27 juli 1729. 

Noen tid efter dette flyttet familien – det var kanskje kompaniet som ble omplassert – til Tinn. Der ble datteren maren født tidlig i 1731 og døptvi 9 februar. Fadrene er ikke notert i den kronologiske listen der dåpen er ført inn. 

To år senere, og fremdeles i Tinn, ble det en gutt. Petter ble døptvii i Meelviii Kirke – en mils vei nordøst for dagens Rjukan -  4 januar 1733, Hellig-Tre-Kongers Dag, det gir vel en antydning om hvoromkring i Tinn familien bodde. Fadrene var Anna Aalloug [?] og [NN] Ole Haachenæs. 

En webside som har opplysninger om Severins familie oppgir flere barn i de neste årene, men i og med at det ikke er kirkebøker tilgjengelige for Tinn for den aktuelle perioden har ikke opplysningene blitt prøvet mot førstehåndskilder. 

Disse barna er: 

  1. Elen Severine Ferman f. 1735 på Sand i Sandherradix, d. 1799 i Østre Porsgrunn, gravlagt 27.09.1799 på Østre Porsgrunn kirkegård. 

Gift 1760, med Simon Hansen Qvist, f. 1731 på Nordre Tveten i Eidanger, (sønn av Hans Jensen Qvist og Karen Simensdatter), døpt 06.05.1731 i Eidanger kirke, d. 26.12.1807 i Langesund i Bamble. 

  1. Fredrich Ferman f. omkring 1735.  d. før sin far i 1775. 

  1. Peter Brun Ferman f. ca 1738 i Tinn, konfirmert 29.04.1753 i Eidanger, d. 1774 i Gjerpen,[13] gravlagt 04.11.1774 i Gjerpen. 
       Konfirmert i Eidanger som "Petter Fermand 15 aar". 
       Han ble overrettsprokurator i Skien. 
       Viet som "Procurator Petter Bruun Ferman og Barbara Monrad". 
       Han døde før sin far. 

Ekteskap: 

(1) Gift 05.01.1761 i Skien, med Anne Margrethe Rose, f. 1739 i Skien (datter av Jørgen Frederik Rose og Anne Dorothea Schram), døpt 07.12.1739 i Skien, d. 1764 i Skien, gravlagt 08.10.1764 i Skien. 

(2) Gift 17.11.1768 i Gjerpen kirke, med Barbara Monrad, f. 1743 i Gjerpen, (datter av Johan Fredrik Monrad og Kristence Sofie Schweder), døpt 26.12.1743 i Gjerpen, d. 1809 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 13.02.1809 i Vestre Porsgrunn. 

Sammen med familien flyttet Severin til Sandeherred der han bosatte seg på Sand. Antagelig var dette i forbindelse med at han kom til Jarlsbergske og Laurvigske kompanier i 1746/47. Hvordan det nå hadde seg ble sønnen Ole Joachim født på Sand 19 november 1748. Han ble døptx 23 november og fikk da fadrene Anna Magdalene Floors; Jfr Ulrica Eleonora Kjelman fra Sandefjord; Major Klein fra Øvre Gogstad; Capt. Coucheron fra V Hystad; og Lieutn. Grønvold fra Hjertnæs. 

Et halvt år senere, 1 juni 1749, døde Anne Bruun litt over 41 år gammel. Hun ble begravetxi 9 juni. 
Severin Ferman gifter seg snart for annen gang. Han hadde gjort sine hoser grønne hos Anne Krefting Ellinger. Som kausjonister hadde de Major C. Klein og Lt. Coucheron. Vielsenxii fant sted 18 juni 1750, efter kongelig bevilling, på Sand der Capt Ferman fremdeles holdt til på denne tiden. 

Det første barnet av dette ekteskapet var en pike, Anne Severine, ble født i Sandefjord dit familien må ha flyttet nokså nylig. Hun kom til verden 26 april 1751 og ble døptxiii 1 mai. Fadrene ble Fr Berthe Kjelman, Capit. Hr. Carl Brauns; J.Fr. Wiwike Kemler fra Prestegården; Srs Hans Christensen og Johannes Mørch; samt Studios Msr Rasmus Kjelman fra Sandefjord.  

Samme sommer ble altså Severin Ferman sjef for Ø Jarlsbergske kompani, men gikk allerede i november over til samme stilling i V Jarlsbergske, med andre ord Ejdangerske kompani.  

I henhold til Eidangerslekt – referert til ovenfor – kjøpte han seg i 1751 en gård, Stridsklev i Eidanger, hvor han bodde en del år: «He. Major Severin Ferman boende paa gaarden Stridskleven under N.70 i Ejdanger hoved Sogn, hans 2de børn over 12 aar, Friderich og Ole Jocumeen Dreng Ole Stoesen, 2 de piiger Kisti og Ambor Iversdatter.” Han solgt gården før 1774 – da er det notert at eieren er HrCammer Junker Løvenskiold. 

I mellomtiden, nærmere bestemt 29 august 1765, opptrer Severin i Porsgrunn, der han holder sesjonxiv for «Det Andet Smaalehnske National Infanterie Regiment Under Comando af Herr General Major Von Rømeling». 

Severin Ferman flyttet så til Tronsrød i Brunlanes der han bodde da han gikk av med pensjon i 1767 og frem til han døde 13 november 1775. Han ble begravetxv 21 samme måned. Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar