Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

mandag 20. juni 2016

79 Malene Grav

Malene Grav bodde på hybel hos skipper Ole Christian Grøn. Han, selv, var 32 år gammel og allerede enkemann. To døtre hadde han: Anne Marie og Christine Marie – seks og fire år gamle var de da de ble talt i 1801[i].

I samme hus i østre Gade – hus nummer 17 – bodde skipsrederen Jens Torsen Råstad, 42 år gammel, enken Anne Maria Rybbing, 61 år gammel som levet av sitt «håndarbeyde», og matrosen Anders Nielsen Skåren med konen Anne Cathrine Hendriksdatter – begge midt i tyveårene - og deres sønn Niels Andersen Skåren.

Der bodde også - som «logerende» - den 27 år gamle[ii] Malene Grav. I folketellingen i 1801 er hun oppført med yrket jordmor – og det er omtrent alt som er kjent om henne.

Jordmorvesenet i Norget ble formelt opprettet gjennom et «Reglem[ent] for Gjordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kjøbenhavn undtagen» av 21 November 1810[iii] men rollen og tjenesten fantes naturligvis siden uminnelig tid. Og selv før 1810 var jordmor-yrket til en viss grad anerkjent: hvis man lister dem som bar yrkestittelen i folketellingen fra 1801 vil man se at noen - ikke mange – er blitt underkastet noen form for prosess med henblikk på a gi dem bevilling til å utøve sin gjerning.

Mallena Graff ble trolovet 15 desember 1803, hennes utkårede var enkemannen Peder Jacobsen, og de to ble viet[iv] 14 januar 1804. Den ene av kausjonistene var Wisiteur Wold; den andre Karsten Nielsen.

Denne Peder Jacobsen var antagelig den matrosen som i 1801[v] bodde i hus nummer 11 i østre Gade – noen hus nedenfor Malene – sammen med konen Gunnild Michelsdatter, hennes sønn av første ekteskap, Peders gamle mor og en leieboer – matros han ôg.

Gunnild døde imidlertid, hun ble begravet[vi] 2 juni 1802, og da var Peder Jacobsen igjen ledig på markedet.

      Første barn kom til verden 22 mai 1805. Det var en gutt og han fikk navnet Gullik da han ble døpt[vii] 4 juni. Fadrene var Anne Katrine Gogstad; Jomfru Anne Kristine Olsen; Herr Lieutnant Grønvold; Herr Abraham Bøckman; og Herr Wilhelm Olsen.

Nestemann var Johannes som så dagens lys 29 mai 1808. Han ble døpt[viii] 3 juni, og denne gangen var fadrene Anne [NN] Sandefjord; Marte Hansdatter, Sandefjord; Anders Larsen, Sandefjord; Mads [?] Jakobsen, Sandefjord; Mathias Hansen, Sandefjord.

11 dager senere var Peder ut og lånte penger av sin kollega Wisiteur Wold:

«Mortifications-Stevning

Med Hjemmel af kongelig naadigst Bevilling af 27de Mat d. A. instevnes herved, sub poena præclusi & perpetui silentii, med Aars og Dags  Varsel Ihændehaveren eller Ihændehaverne af en af min afdøde Mand Peder Jacobsen til Wisiteur Wold udstædt Pante-Obligation, dateret 14de, thinglæst 20de Juni 1808, hvorved 50 Rigsdaler er givet 1ste Prioritets Panteret i Debitors imellem Ole Møllers og Mads Poulsens Huse i Sandefjord beliggende Huus, at møde, Enker med Laugværger, Mindreaarige med Curatorer og Umyndiges Værger, inden Laurvigs og Sandefjords almindelige Bythingsret, Mandagen den 25de September førstkommende Aar 1837, til lovlig Thingtid, for enten at beviisliggjøre sin lovlige Adkomst til bemeldte Obligation, der er indfriet men forkommen, eller anhøre Samme ved Dom mortificeret, saaledes at den for Eftertiden ingen Kraft eller Gyldighed tillægges, men kan foranstaltes aflyst og af Pantebogen udslettet.

Sandefjord, den 30te Juni 1836.                               
Malene Larsdatter Grav                                                                Som antagen Laugværge
                                                                                                                       Gullik Pedersen[ix]»
           
Sønnen Johannes døde da han var omkring ti uker gammel og ble begravet[x] 10 august 1808.

Noen flere barn ble det vist ikke.

Peders mor, Mari Madsdatter, døde[xi] i 1809 og ble begravet 7 desember det året. Hun ble 88 år gammel.

Peder Jacobsen levet til 1820, og døde i oktober det året. Han ble begravet[xii] 24 samme måned.

I 1825[xiii] er Malene å finne i hus nummer 18 i Sandefjord. Der bor hun sammen med sønnen Gullech Pedersen som nå er blitt 21 år gammel og sjømann. I tillegg har hun tatt inn en leieboer, den omtrent jevngamle enken Marthe Hansdatter og hennes 13 år gamle datter, Daarte Maria.

Fra kirkebøkene kan man se at Malene er aktiv som jordmor til langt inn i 1830-årene, det var vel slik hun klarte å innfri obligasjonen nevnt ovenfor.

Malene Larsdatter Graff, enke og Examin. Jordemoder, døde 65 år gammel 23 september 1839 og ble begravet[xiv] 25 samme måned. 
[ii] Sandefjord var heldig, eller ikke? Larvik hadde som jordmor Petronelle Svendsdtr., enke efter første ekteskap og 80 aar gammel i 1801, ifölge folketellingen for Larvik; andre jordmödre i Vestfold kunne man finne i Holmestrand, Ramnes, Nötterö, Tönsberg, og Stavern. Dette er blant de 670-80 som er registret i folketellingen av 1801 med varianter av ordet «jordmor» i yrkesbetegnelsen. (Funnet ved et landsomfattende søk paa yrkesbetegnelser som inneholder «ord»). Et lite mindretall betegnes som «Eedsoren giordemoder», «beskikkede», og noen er “examineret” – de fleste var nok kloke koner.
[iii] Lover og bestemmelser for Danmark-Norge: l                Inneholdende Aarene 1771-1814, Publisert 1842, http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=890083649&kid=biblio
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1804, side 223.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-208
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610168.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1803, side 193.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-177
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610137.jpg
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 124
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 140
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 200
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1810, side 202.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1820, side 105.
[xiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 720-721

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar