Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

tirsdag 25. oktober 2016

1829-15 Anne Oline Michaelsdatter

Anne Oline kom til verden 7 oktober 1828 og ble døpt[i] 8 januar 1829. Ved den anledning var fadrene Berte Catr. Henrichsdatter; Anne Dorte Nielsdatter; Magnus Grøn Ranvigen; Thomas Paust; og Carl Waal – all uten Magnus Grøn fra byen.

Foreldrene var Michael Tolvsen og Anne M. Nielsdatter – var blitt forlovet 19 september 1819 og vielsen[ii] fant sted 28 januar 1820. Som kausjonister hadde Ole Tolvsen Ranvigen og Hans Tolvsen Siue.

Efter at de giftet seg kom Michel og Anne Marie til Sandefjord . Der bodde de da förste barn - en sönn - kom til verden 6 mars 1821 og ble döpt[iii] 29 april samme aar. Tre aar senere ble Margarete Marie födt, hun saa dagens lys 4 juli og ble döpt[iv] 7 oktober 1824.

I 1825[v] bor familien i J Hans Johannesens hus i Sandefjord – nummer 26 – og Michel er efterhvert blitt styrmann. I hus 25 bodde en gullsmed, and skredder og en tömmermann; i 27 var der en matros og en skipper.

Aaret efter denne folketellingen fikk Michel og Anne Marie nok en sönn, Nils, Han ble födt 7 oktober og döpt 3 november 1826.

Efter Anne Oline kom Amalia, hun ble födt 2 og döpt 17 juni 1831 – faren var nok hjemme fra sjöen akkurat da.

Omkring paa disse tide maa Michel ha tatt steget fra styrmann til skipper: det er som skipsförer av yrke han er fört opp ved daapen av datteren Andrea, födt 30 mai 1833. Andrea ble hjemmdöpt av Malene Graf[vi] og denne daapen[vii] ble stadfestet i kirken 8 juli samme aar.

Nok en gutt kom til verden 20 september 1835, ham kaldte de Olavus da han ble döpt[viii] 12 januar 1836. Til slutt ble det en pike: Johanne Maria. Hun ble födt 10 august 1838 og döpt[ix] 18 november samme aar.

Anne Oline – nå med efternavnet Tolvsen - ble konfirmert[x] 5 oktober 1845. Hun fikk karakteren „Rosverdig” og er ført opp som nummer 2 av de 44 pikene i kullet.

Femten år senere – det er ikke kjent hva hun gjorde i mellomtiden – giftet Anne Oline seg. Hennes utkårede var sjømannen Martinius Magnusen Grøn Randvigen. Som forlovere hadde de Michael Tolfsen og Stian [?] Schrøder. Vielsen[xi] fant sted 2 mars 1860.

Paret bosate seg på Legvold, det var der det første barnet kom til verden 15 september samme år. Hun ble hjemmedøpt av Jacobsen i Sandefjord. Hun fikk navnet Ingeborg Dothea da hun ble dåpen[xii] ble sadfestet i kirken 28 februar 1861. Fadrene var Mdm. Benedikta Rasmussen; Anne Chrestine Grønn; Nils Grønn; Andes Schrøder; og Olavus Olsen. Martinius – faren – er omtalt som styrmann.

To år senere var familien flyttet til Ranvigen. Magnus kom til verden 17 November 1863 og døpt[xiii] 20 desember. Fadrene var Øllegard Grønn; Andrea Tolfsen; Michel Tolfsen; Peder Olsen Ormestad; og Ole Christian Grønn.

I 1865[xiv] bodde Martinius og – med litt endret navn – Anneline i en leilighet i storgaden 107, begge barn var med dem. Eiendommen hadde fire Husstander: Carl Hem fra Waale var Garver Mester og hadde en Svend, Andreas Hansen fa Sverige – begge ugifte. Skipperen Abraham Bøkmand Grønvold bodde der sammen med konen Christine, f. Mathisen – hun var fra Larvik. Sammen hadde de datteren Johanne Kathrine på fem år. Og en tjenestepike, Johanne Olsdatter – en 25 år gammel pike fra Larvik. Den fjrede husstanden var den største og bestod åtte personer, medregnet skippeen Christen Christensen, hans kone Helvig Lovise, f. Gulliksen. De hadde seks barn boende hos seg: to sønner som begge var styrmenn, og seks piker i aldren 7 til 22.

Seks år var gått, og familien finnes igjen på Ragnildbro. Matinius så dagens lys der 22 august 1871 og ble døpt[xv] 13 novembe samme år. Fadrene var Barnets Moder; Anne Andrea Tolfsen; Barnets Fader; Ole Madsen Ragnildbro; og Anders Tolfsen i Sandefjord.

Heller ikke Ragnildbro var et blivende sted, i 1875[xvi] finner man familien igjen i Østre Strandgade 51 i Sandefjord. Det var ikke blitt flere barn. Martinius, som hittil er nevnt som styrmann, beskrives i folketellingen som «Sømand».

Huset eies av «Mikal Tholvsen eller Grøn[xvii]» Anne Olines far, men det er ikke slått fast om dette er en nylig arv, eller om han er bortreist. Alle tre barna bor hjemme.

Ti år senere, i 1885[xviii], finner man dem igjen samme sted, igjen med alle barna hjemme. Hvor de bodde i 1891 er ikke slått fast – bortsett fra at andre mennesker hadde flyttet inn i huset i Østre Strandgade.

I 1900[xix], derimot, finner man dem i Grønligade 278b, beskrevet som et «Almindeligt Vaaningshus». Martinius er benevnt «Skipperborger? Skibsfører» og Anne Oline har fått igjen fornavnet sitt i opprinnelig form. Magnus og Martinius er begge flydd redet, mens Ingeborg er ugift og hjemmevæende. Det er tre ande husstander i eiendommen: i første etasje – de også familien Grønn bor – finner man sjømannen Anders Christian Olausen med kone og tre barn. På kvisten bodde Martin Hjelmaas fra Bergen, han var «Mek. arbeider ved Jernskibsbyggeri» og hadde kone og en nyfødt datter. Og, til slutt, stenarbeideren Otto Frosstrøm fra Fors i Bohuslen, han var gift med Anne fra Sandefjord.

Et par år senere døde Anne Oline. Hun og mannen bodde nå i Fjellveien – det var vel kanskje samme hus med ny addresse. Hun gikk bort 27 oktober 1902 og ble begravet[xx] 31 samme måned. Dødsårsaken var lungebetennelse.
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1820, side 201.
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1821, side 67.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1824, side 160.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1833, side 26-27.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1836, side 96-97.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1838, side 154-155.
[xiv] Folketelling 1865 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038106000786
[xvi] Folketelling 1875 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052138000460
[xvii] Folketelling 1875 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01052138000455
[xviii] Folketelling 1885 for 0706 Sandefjord kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053271000592        
[xix] Folketelling 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037133004503
[xx] SAKO, Sandefjord kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1894-1905, s. 270

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar