Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

søndag 6. august 2017

1843-2 Carl Edvard Jonassen

Carl Edvard ble født 21 desember 1842 og døpt[i] 20 januar 1843. Som fadre hadde han Anna Helvig Erlandsen; J Else Maria Anders:; Hans Jørgen Christensen; Skipper Johannes Larsen Grøn; og [NN] Nils Andersen på Sjuve. Carl Edvard var hjemmedøpt av Mad. Larsen.

Foreldrene var Jonas Kristian Andersen[ii] og Berte Tonette Olsdatter Foxerød[iii]; de hadde giftet[iv] seg 22 januar 1827; forloverne var Elias Nybo og Peder Jonsen Klein.

Knut Hougen nevner ham i annet bind av sin Sandefjords-historie[v]:

            «          3 f. Carl Edvard Andersen, født 1842, død 1904, gift 1866 med Emilie Andrea Dahl, født 1842, død 1905, datter av styrmann, siden skibsfører Hans Hansen Dahl og Anne Caroline larsen (eg. Larsdatter). De hadde bodd på York, men var senere flyttet til Sandefjord og hadde kjøpt Grøn-slektens gamle hus i Skippergaten (Høsts tegn. Nr. 38, I, s. 326-327). Dahls hustru, Anna Caroline var søster av Maren Andrea, som var gift med Mathias bolt på Hasle, og som altså var mor til Jonas Andersens hustru Anne Caroline (ovenfor 3 e). Carl. Edv. Andersen førte til å begynne med Johannes Aagaards «Domingo», en 20-årsgammel tysk brigg på 80 ½ kom. l.; men allerede næste år  (1865) fikk han farens «Anette» som hans far og hans bror før hadde ført, og i 1869 «Edda» som hele familien hadde part i. Efter 70-årene er hans navn ikke å finne i skibslistene, så da han han nok opgitt sjøen og levet av skibspartene, og det kunde i den tidd være vanskelig nok. Han eide huset på hjørnet av Prinsensgt. og Landstadsgt. (Høsts tegn. Nr 21, I, s. 310).

Parets førstefødte var en pike. Else Marie ble født på Prestegårds-eiet 29 mai 1826 -  en aldri så liten tyvstart hadde tydeligvis funnet sted - og døpt 18 juni. Fadrene til Else Marie var Lovise Andersdatter Prestegardseiet; Anniken Nielsdatter, Sandefjord, Michel Gogstad; Jacob Michelsen; og Thor Olsen, Sandefjord.

Neste barn var en gutt, Anders, som ble født på Huvik 13 desember 1828 og døpt[vi] 13 februar 1829. Ved denne dåpen var fadrene Anne Andersdatter Wirik; Anne Elisabeth Larsdatter Wirik; Michael Jørgensen, Sandefjord [?]; Nils [NN], Sandefjord [?]; og Hans Olsen Botten.

Sønnen Ole kom også til verden på Huvik – nærmere bestemt Huvik-Eiet – 23 august 1831 og ble døpt[vii] 11 september: 170 år før terroren slo til i New York. Oles fadre ble Gunnil Larsdatter, Sandefjord, [NN] Andersdatter, Sandefjord; Lars Grøn; Michel Tolvsen, Sandefjord; og Giert Christensen, Sandefjord.

Ole Andersen (som han senere ble kalt) foretok

«sin første sjøreise som kahytsgut 11 aar gammel. Efter Farens raad blev han læregut paa snekkerverksted i 4 aar, igjen sjømand 1849, tog styrmandseksamen 1851 og blev skibsfører i 1853 og sluttet som saadan i 1873. Blev kst. havnefoged og lodsformand i Sandefjord, ansat som saadan i 1881. Tok avskjed 25de januar 1908. Død i Sandefjord 10de februar samme aar. Medlem av bystyret i flere aar, delvis ordfører, sparebankdirektør, foruten flere kommunale hverv. Gift med Anne Hansen, datter av skibsfører i Sandefjord Ole Hansen og Kristiane Grøn.
Var Suppleant for Larvik og Sandefjord 1883-1885.»[viii]

Inger Katrine, en datter som også ble født på Huvik, kom 11 april 1835 og ble døpt[ix] 28 juni og fikk som fadre k: Anne Marie Mariusdatter Huvig; P: Andrea Andersdatter tjener for Antoni Grøn i Sandefjord; Gullick Hansen Huvig; Erland Erlandsen From; og Niels Andersen Præstehagen [?], matros. Før hun ble døpt i kirken var hun blitt hjemmedøpt av Malene [NN] i Sandefjord – gjetningsvis jordmoren.

Et par ar senere er familien flyttet inn til byen – ikke at det var så skrekkelig langt – for da ble sønnen Jonas Christian født i Sandefjord 29 mai 1829. Han ble døpt[x] 25 november og i forbindelse med dåpen opplyses det faren nå er skipper. Fadrene ble Hans Jørgen Anfinsens kone Karen; pigen Helene Waal; Giert [?] Christian [NN]; Skipper Carl Waal; og Giert [NN]. Jonas Christian ble hjemmedøpt av jordmoren Malene.

Siste barn kom til verden 26 august 1846 da Carl Edvards mor, Berte Tonette, fødte sønnen Berthel Anton, som også ser ut til å ha vært siste barn: han ble døpt[xi] annen juledag samme år og fikk da som fadre Mad: G.I. Norrfrøen; Anne Oline Hendriksdatter Reinert; Skipsfører[xii] [?] M: Tolvsen; Skipsfører [?] Anders Anderse; og Styrmand Lauritz F. Grøn; alle fra Sandefjord.

Carl Edvard ble konfirmert 4 oktober 1857.

I 1865[xiii] var Carl Edvard blitt skipper og er registrert som bosatt hos foreldrene i Skippergaten, i et hus med gårdnummer 74. Hjemme hos Jonas og Berthe Tonette fant man Berthel Anton, som var styrmann; og Inger. I tillegg hadde de en tjenestepike som het Dorthe Jansen som var 22 år gammel og fra Sandefjord.

Sommeren 1865 ført han Briggen Domingo som var eiet av Johs. Aagard, på en reise fra Hernösand til til Honfleur med tømmer, og tok så over farens dobbelt så store skute, Anette, som var underveis fra Sundsvall til London samme sommer[xiv].

Året efter gift Carl Edvard seg. Hans utkårede var Emilie Andrea Dahl, datter av skipsfører Hans Dahl. Han var, med sine 23 år, ett år yngre enn henne. Hun var nesten bokstavelig talt nabopiken: ved folketellingen i 1865[xv] bodde hun og hennes foreldre i Skippergaten, gård nummer 80. Som forlovere hadde de sine fedre. Vielsen[xvi] fant sted 8 februar 1866.

Første barn var en gutt. Johannes ble født 29 mars 1867. Da han ble døpt[xvii] 16 mai var fadrene Madame Anne Andersen; Jomfru Else Marie Dahl; Kjøbmand Peder Christian Pedersen; Christian Pedersen; Christian Christensen; og Barnets Fader.

To år senere fulgte Harald – han kom til verden 13 september 1869 og ble døpt[xviii] 6 oktober. Denne gangen var fadrene Mdme Berte Tonette Andersen; Jfr. Clara Krag; Skipper Hans Dahl; Skibsreder Ole Larsen; og Skipper Lars Bolt.

En tredje gutt så dagens lys 4 oktober 1870. Med navn efter sin far ble Carl Edvard døpt[xix] 4 oktober 1870. For ham valgte foreldrene som fadre Mdm Anne C. Dahl; Inger Cath. Andersen; Skibsfører Carl Bryde; Skibsfører Anders Andersen; og Skibsfører Lars Dahl.

Bertha Tonette – den første piken - meldte sin ankomst 26 november 1871 og ble døpt[xx] 11 januar 1872. Fadrene var Mdm Caroline Andersen. Jfr. Dora Bolt; Skibsfører Martinius Gogstad; Skibsfører Mathias Bolt; og Styrmand Hans Dahl.

Efter Bertha Tonette ble det en gutt igjen. Leif ble født 23 oktober 1874 og døpt[xxi] 4 desember. Som fadr hadde Leif Mdm Marie Larsen; Jfr Lina Tolvsen; Skipper Kristian Andersen; og Johan Henrik Bryde.

I 1875[xxii] finner man Carl Edvard og familien i Bugaardsgaden, gård nummer 171, det senere Prinsens gate 27[xxiii]. Ved siden av kjernefamilien, består hustanden av den 22 år gamle tjenestepiken Pauline Hansen fra Sandeherred og hennes kollega, den 16 år gamle Torine Bolette Olausen fra Sandefjord. I tillegg er det en annen husstand i gården – den 27 år gamle skipsføreren Thorvald Mathisen fra Tjølling og hans ett år eldre kone, Else Amalie, også fra Tjølling: sammen har de sønnen Alfred Marthinus, født i Tjølling i 1874, så de er nokså nye i byen. En tredje husstand består av Hans Olsen, 47 år og skipstømmermann, hans kone Nilie som er 49 – begge er fra Sandeherred, der datteren Lovise Marie ble født ni år tidligere.

Fire år efter folketellingen i 1875 fikk Carl Edvard og Emilie datteren Nina som kom til verden 25 juli 1879 og ble hjemmedøpt av sognepresten. Dåpen[xxiv] ble stadfest i kirken fem uker senere, 31 august. Denne gangen var fadrene Fru Elise Wallø; Frøken Thrine Andersen; Skibsreder Ole Andersen; Skibsreder Christian Christiansen; og Handelsfuldmægtig Lauritz Dahl.

Enda fire år gikk, og sistemann – Anton – så dagens lys 30 august 1883. Han ble hjemmedøpt av Pastor [NN] «i overvær af Moderen». Dåpen[xxv] ble bekreftet i kirken 24 oktober og da var fadrene Fru [NN] Andersen; Frøken Mari Andersen; Havnefoged Ole Andersen; Skibsf. Peder Aarøe; og [XX] Olaf Dahl, fra Tønsberg.

Ved folketellingen for 1885[xxvi] finner man Karl Edvard Andersen – det vil si, han var ikke der da tellingen ble tatt opp, for da var han «Fraværende paa Søreise» - igjen i Bugaardsgaden, og fremdeles i gård nummer 171. Der bor han sammen med Emilie og barna Karl Edvard; Bertha; Leif; Nina; og Anton. De har bare en tjenestepike nå, Pauline Andresen fra Sandeherred, hun er 30 år gammel. Leieboerne er også skiftet ut: nå finner man den 32 år gamle telegrafisten Ole S. Mouland fra Jæderen der sammen med konen Magdalene fra Sandnæs og barna Anna Maria (7); Sofie Alice (6); og Olaf Magnus (4) – alle født i Sandefjord. I denne husstanden er tjenestpiken Inger Marie Andersen, en 19 19 år gammel pike fra Sandeherred. En annen leieboer er den 60 år gamle enken Nilia Olsen, hun forsøker å livnære seg som leiekone. Hennes datter – gjetningsvis – er 20 år gamle Lovise Olsen som er sypike, og det er også en siste person, Lava Dorthea Andersen som er 26 og fra Sandeherred.

I 1900[xxvii] er familien flyttet ut av byen og bor et eller annet sted på plassen Frogner – Gnr 46/16 - under prestegården, eiet av Andreas Brønnum. Carl er nevnt som «Dampskibsfører» og har fremdeles sin Emilie. Sønnen Harald er også Dampskibsfører, mens Leif er Styrmand. Nina er blitt Musikklærerinde, og Anton Tandlæge-elev.

På samme eiendom bor «Besigtelsesmand i "Norsk veritas", Ingeniør» Olaf Arnesen og familien, som består av konen Lucie og barna Finn (6); Herdis (3); Editt (1); og Karl som er spedbarn: de to første er født i Kristiansand, den tredje i Kritiania og yngstemann i Sandeherred: Veritas-familiene flytter en del omkring. De hadde også en tjenestepike, Anna Jonsen, som er 22 og svensk.

Videre finner man Handelsfullmegtigen Hans Sandberg, en 38 år gammel Sandefjording, med konen Marie fra samme sted, og barna Leif (7) og Petra (4). Her, også, var der en tjenestepike – 18 år gamle Anna Larsen fra Våle,

Og, ikke å forglemme: gårdeieren, den 67 år gamle enkemannen Andreas Brønnum. 

Karl Edvard og Emilie flyttet tilbake i byen før han døde, og fant et sted å bo i Storgaten. Gift forhenværende skipsfører Karl Edvard Andersen døde av mavekreft 30 november 1904. Han ble begravet[xxviii] fra Sandefjord kirke 4 november.

[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1843, side 240-241.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-125
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050958.jpg
[ii] 1801-12 Jonas Kristian Andersen
[iii] Se 1801-1 Berthe Tonette Olsdatter
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1826, side 211.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-213
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610406.jpg
[v] Knut Hougen, Sandefjords historie. 2 : Kjøpstaden : fra 1845 til 1930, Oslo : i kommisjon: Cammermeyer, 1932, p 565, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806092
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1828, side 298.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-299
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610492.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1831, side 337.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-338
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610531.jpg
[viii] ”Stortinget og Statsraadet 1814-1914” Efter offentlig foranstaltning utgit av Tallak Lindstöl, 1ste Bind Biografier, 1ste del A-K. Kristiania, Steenske Bogtrykkeri, 1914, p 29. Tilgjengeli elektronisk gjennom Nasjonal-biblioteket ved http://www.nb.no/utlevering/contentview.jsf#&struct=DIV32
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1835, side 80-81.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-40
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050873.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1838, side 154-155.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-80
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050913.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1846, side 332-333.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-173
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051006.jpg
[xii] Det staar ikke « Skipsförer» som et fullstendig ord, men heller en slags forkortelse som kan tolkes slik. Og siden den siste er Styrmann og ikke skipper utgjör dette fallende sosial rang i rekkefölgen.
[xiv] Erling Groth, Banken og byen : Sandefjords sparebank 1857-1957, [Sandefjord] : Banken, 1957; p 80, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013070308099
[xv] Folketelling 1865 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038106000562
[xvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1862-1871, s. 35
[xvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. 8, 1862-1871, s. 139
[xviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. 8, 1862-1871, s. 190
[xix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. 8, 1862-1871, s. 221
[xx] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. 10, 1872-1882, s. 2
[xxi] SAKO, Sandefjord kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1873-1879, s. 18
[xxii] Folketelling 1875 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052138001860
[xxiii] Hans Bogen, 70 år : Lars Christensen og hans samtid, Oslo : Tanum, 1955, p 162, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011120108150
[xxiv] SAKO, Sandefjord kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1873-1879, s. 71
[xxv] SAKO, Sandefjord kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1880-1894, s. 37
[xxvi] Folketeljing 1885 for 0706 Sandefjord kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/nn/census/person/pf01053271002295
[xxvii] Folketelling 1900 for 0724 Sandeherred herred, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037148000153
[xxviii] SAKO, Sandefjord kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1894-1905, s. 280

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar