Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

lørdag 14. januar 2012

296 Mari Gundersdatter

Mari var, i 1801[1], en av to tjenestepiker – den andre var Anne Larsdatter – hos Caspar Bernhard Asmuss[2] og Maria Muulen.  Husets herre var ”Skov riider i grev ahlefeldt laurvigs tieneste” og baade han og konen var antagelig danske.  Sönnen Johan Bernhardt var[3], da folketellingen ble gjennomfört, knappe tre uker gammel – og baade Mari og Anne hadde vel nok aa gjöre for aa se efter mor og barn i hus nummer 20 i Væstre Gade.

Hvor kom Mari fra? Det er det lite belegg for aa si noe om: gjetningsvis ikke fra Sandeherred – der er ingen passende kandidater som overbeviser: hun er ikke konfirmert der, hun er ikke, saa vidt man kan se gift der heller. Det er vel ikke utenkelig om hun kom fra Larvik eller deromkring, gitt Caspars tilknytning til grevskapet, men det er ikke lykkes aa finne noen kilder som paaviser dette.

Saa Mari faar faa lov til aa väre i fred: en dag dukker nok opplysningene opp men inntil videre: stans.
[3] Se 295 Johan Bernhardt Asmuss 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar