Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

søndag 29. januar 2012

325 Mari Christophersdatter


Mari var i 1801[1] 25 aar og tjenestepike hos Erick Grön og Inger Thorsdatter i hus nummer 24 i Vestre gate. Det var et stort hushold: foruten herskapet og Mari var der elleve andre personer der. To av dem var Ingers sönner av förste ekteskap: Anders (18) og Jonas (17) Andersen; fire var hennes og Ericks felles barn:  sönnene Hans (11), Antony (9) og Andreas (1) Grön, og datteren Inger Maria (3). I tillegg bodde fremdeles Ingers förste manns mor i huset: Inger Larsdatter var 83 og enke efter förste ekteskap; hun hadde  ” af erick grøn sit ophold”.

Mari fant sin plass blandt et tjenerskap som bestod av fire personer, henne selv medregnet; de var Hans Olsen, som var gaardskarl og 38; samt Anne Jensdatter (23) og Maren Johanne Andersdatter (18) som var tjenestepiker. Daglønneren John Larsen var 50 og ble beskrevet som “logerende”, han var vel kanskje knyttet til Ericks forretningsdrift.

Utover dette er det ikke lykkes aa finne opplysninger om Maris opphav – eller hennes videre livslöp.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar