Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

lørdag 10. november 2012

1804-1 Clementine Elisabeth Böckman


Da Clementine ble födt var hennes far – Abraham Böckman[i] – rundt 32 aar, en holden mann og gift med Maren Elisabeth Grønvold[ii] som han hadde giftet seg med i 1793 Med henne hadde han allerede fem barn: to gutter og to piker i alderen fra ett til syv aar : Anne Pernille, Marthe Cathrine, Bernt Christian og Abraham og Kirstine. I 1801[iii] bodde de i hus nummer 20 i Østre Gade der de holdt et stort hus med ikke mindre enn seks tjenestefolk.

Clementine Elisabeth ble födt 24 januar 1804 og ble döpt[iv] 9 februar samme aar. Hun fikk fadrene Fru [?] [NN] Grönvold [NN]; Jomfru Sidsel Kielman; Major Majländer; Herr B Rasmussen; Skovrider Asmuss; og Procurator Hoppe.

En yngre bror, Peter Helle, kom til verden 15 juni 1806 og ble döpt[v] 13 juli samme aar. Fadrene ved denne daapen ble Sophie [NN] Fabricius [?] paa Fredriksvern [?]; Jomru Else Larsdatter Böchmann; Herr Kaptein Fabricius [?] fra Fredriksvern [?]; Herr Johan Brunov [?]; Herr Johan Henrik Bugge fra Laurvig; og Kof Kaptein [NN].

Knappe to aar efter döde faren og ble begravet[vi] 12 mars 1808.

Efter dette er det ikke spor efter familien i Sandefjord. Det kan tenkes at de er flyttet fra byen, for ingen av barna er konfirmert i Sandar kirke. Visstnok (men dette maa dokumenteres bedre) var Abraham Böchman mer eller mindre konkurs da han döde og og det gjorde vel ikke lettere for familien aa miste ham.

Imidlertid finner man Clementine igjen i 1827, for da giftet hun seg med Petter Johan Blix, Premier Lieutenant i den Christiansandske Brigade og 34 aar gammel. Bryllupet stod – av alle steder – i Sauherad og forloverne var Oberst-Lieutenant Hans Mouss [?] v: Grönvold og en person hvis navn og stilling er noksaa uleselig. Vielsen[vii] fant sted i Nes Annex-kirke[viii].

Olai Ovenstad[ix] oppgir at Peder Johan Blix var födt i Fredrikstad 3 januar 1793, men det er ikke funnet noen kirkebokinnskrift som bekrefter dette. Derimot finner man i folketellingen for Fredrikstad i 1801[x] en 9 aar gammel gutt ved navn Petter Blix som er fosterbarn hos ”General-major kammerherre, oberste og commandant”, friherre Fridrich von Mansbach og dennes kone Isabelle Oldenburg. Paret hadde 6 egne barn i alderen 7 til 13 aar; to av dem var allerede i tjeneste: trettenaaringen Christopher Friderich Carl var Landkadett i Köbenhavn; tolvaaringen Carl var ”Page .hos printz carl i sleswig”

Ovenstad forteller videre at Peder Johan fulgte sin fosterbror Carl og ble Landkadett i Köbenhavn i 1805; han tjenestegjorde i flere danske enheter med ba om avskjed – innvilget fra 30 august 1814 – for aa kunne tre inn i sitt eget fedrelands tjeneste. Hjemme i Norge kom han til Vesterlandske najonale infanteriregiment frem til 1 januar 1818 da han ble premierlieutenant i Nedenesske muskettkompani av den Kristiansandske infanteri-brigade. Med samme grad ble han adjutant ved Stavangerske nasjonale musketerkorps fra 13 july 1821 men kom tilbake til det Nedenesske fra 23 august 1824. Mens han beholdt graden permierlöytnant i det Kristiansandske, ble han fra 5 oktober 1835 stabsadjutant og kaptein i armeen; knappe fire maaneder senere ble han sjef for Vestfjeldske kompani av Telemarkske musketerkompani; han fikk samme stilling i det Nedenesske fra 26 august 1836 men ble allerede i januar paafölgende aar forflyttet til Torrisdalske kompani. Derefter fikk han fra 12 jaunar 1841 det Stokkeske Kompani av Laurvigske Musketerkorps. Han sökte avskjed fra forsvaret og ble innvolget dette med pensjon paa 320 Riksdaler fra 30 april 1849.

Saa Clementine giftet seg rimelig godt: en nasjonalt sinnet offiser – man haaper han ogsaa var en herre – med en respektabel om ikke spektakulär karriere saa langt, og med tifresstillende om ikke brilliante utsikter. 

Det er ikke kjent hvor paret bosatte seg efter at de var blitt gift, men omkring 1828 fikk paret sitt förste barn, ham kaldte de Friderik Abraham. Det er ikke lykkes aa finne daapen hans, men da han som 25 aar gammel skipsförer giftet[xi] seg med Ingeborg Gabrielsen i Sandefjord den 27 oktober 1854 ble det oppgitt at han var födt i Porsgrunn. Han er ikke funnet igjen i folketellingen av 1865, og han maa paa et eller annet tidspunkt ha utvandret, for Ingeborg – oppgitt aa väre bosatt i Kristiania – fölger efter i 1874[xii], sammen med barna Ludvig (11), Elise (knappe 5) og Alexandra (2). Ser det ut til. Hun  var antagelig datter av Möllermester – senere brennevinshandler - Johan Carl Gabrielsen som i 1833[xiii] giftet seg med Rasmine Belemine Pedersdatter Bilovsen.

Fremdeles, 3 mai 1830, var Clementine i Porsgrunn: den dagen ble sönnen Hans Petter födt[xiv], og det ser ut til at de er bosatt i eller ved byen. I stedet for en dato i det feltet som angir tidspunktet for barnets daap er det en innskrift som ikke er tydet. I et annet felt ser det ut til at han ble hjemmedöpt av jordmoren, men paa ett eller annet tidspunkt er dette blit bekreftet i kirken og da var fadrene Gunild Gunnuldsatter; Pigen Maren Andersdatter; Peder Andersen; Erik Aslaksen; og Christen Isachsen.

Hans Petter döde straks efter: den 29 mai, mens begravelsen[xv] fant sted 3 juni.

Clementine’s neste barn var ogsaa en gutt, og ogsaa han fikk navnet Hans Petter. Den utgaven kom til verden 29 mars 1832 og ble döpt[xvi] 24 mai samme aar. Ved den anledning fikk han som fadre Fru Sogneprest F Palludan og en hel serie utvilsomt fremstaaende medlemmer av det lokale borgerskapet. En rekke web-sider oppgir at denne Hans Petter ogsaa döde tidlig – näremere bestemt i 1835, men det er ikk elykkes aa finne bekreftelse paa dette i kildene.

Sannsynligvis i 1833 – dette aaret oppgis i en rekke slekts-historiske kilder paa internett – fikk Clementine sönnen Sten Gustav i Tönsberg. Det er ikke lykkes aa bekrefte dette i kildene men han blu aapenbart godt utdannet og kom til aa bli lärer i Sandefjord og senere adjunkt i Skien:

En gang mellom 1875[xvii] – da han fremdeles var i Sandefjord og virket som ” Bestyrer og Førstelærer ved Sandefj. Almueskole” – og 1885[xviii] flyttet Gustav til Skien og ble lärer der: han er oppfört som adjunkt i folketellingen av det aaret. Der bodde han ”På hjørnet av Prinsessegaten og Telemarksgaten [i] den såkalte Prinsegård, eller Bärnholdtgården som den senere kaltes. Dette var en av byens største og vakreste gårder, og den lå fritt med fasade rett mot Broene”. ”Han var ugift, og som så mange lærere i eldre tid litt av en original, han var høit skattet på lærerværelset som ”et levende konversasjonsleksikon” på grunn av sine allsidige kunnskaper, men hadde kanskje ikke fullt så lett for å vise den tilstrekkelige myndighet i klassetimene.[xix]

En Hans Petter den Tredje ble födt i Tönsberg i 1836, sier en hel del websider, som ogsaa legger til at han kom bort paa sjöen – men ingen av dem oppgir kilder til opplysningene og det er ikke funnet belegg i noen av de kildene som er konsultert.

Et par aar senere, i 1838 og med den samme autoritative kilde-situasjon, ble Marie Magdalena födt i Tönsberg: hun döde visstnok i Kristiania i 1863.

Jonine Petrea Clementine ble födt i Kristiansand 15 april 1839 og hjemmedöpt dagen efter av Madame Birch. Denne hjemmedaapen ble bekreftet i kirken[xx] 15 mars aaret efter, 1840, og da fikk hun Davida Madsdatter [?]; Jomfrun Caroline Ely; barnets fader; Prem. Lieut. Lied; og Prem. Leiutenant Guldahl.

Et siste barn – Marie Magdalena er sagt aa väre födt i Tönsberg i 1843 der hun döde aaret efter, men som for flere av de andre barna er det ikke lykkes aa fa dette bekreftet i noen primärkilder[xxi]

I 1854 – ifölge flere websteder – ble Clementine enke da Peder Johan von Blix döde i Oslo. Igjen er det ikke funnet belegg for dette i kildene.

Hvor det ble av Clementine som enke er ikke kjent, hun er ikke aa finne i folketellingen fra 1865, men i 1875[xxii] bodde Clementine - ”Pensioneret Officersenke” - i Buegaardsgate 141 i Sandefjord – hun var leieboer hos Skipsreder Ole Nielsen – og sammen henne var sönnen Sten Gustav Blixe som var ” Bestyrer og Førstelærer ved Sandefj. Almueskole”. Sönnen var i tredveaarene og ugift, saa de hadde raad til en pike – Inger Cecilie Andersen fra Sandefjord, som ogsaa var tidlig i tredveaarene.

Aaret efter, 28 august 1876, döde Enkefru Klementine Elisabeth Blix, enke efter kaptein Peter Blix, hun ble 78 8/12 aar gammel. Dödsaarsaken var alderdomssvakhet, og hun ble begravet 1 september. Hun overlevet mannen og alle barna utenom Gustav.
[i] Se 99 Abraham Böckman
[ii] Se 100 Maren Elisabeth Grönvold
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1804, side 118.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1806, side 131.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-134  
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1808, side 199.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-183
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610143.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Telemark fylke, Sauherad, Ministerialbok nr. I 5 (1815-1829), Ekteviede 1827, side 220.
[ix] Olai Ovenstad: Militärbiografier – den norske härs officerer 1628-1814 – Bind 1 (A-H), pp 107/508; s 110 i den trykte utgavev. Dene elektroniske utgaven er tilgjengelig gjennom http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html
Folketellingen inneholder ogsaa en Petter Olsen Blix i Stavanger og som er tolv aar paa denne tiden. Faren, Ole Blix, var skomaker og det virkier ikke som om dette er en spesielt lovende kandidat til skikkelsen om Clementines fremtidige ektemann.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Ekteviede 1853, side 437.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Ekteviede 1833, side 562-563.
[xiv] Kildeinformasjon: Telemark fylke, Porsgrunn, Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), Fødte og døpte 1830, side 13.
[xv] Kildeinformasjon: Telemark fylke, Porsgrunn, Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), Døde og begravede 1830, side 165.
[xvi] Kildeinformasjon: Telemark fylke, Porsgrunn, Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), Fødte og døpte 1832, side 20.
[xx] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Kristiansand, Klokkerbok nr. B 9 (1838-1843), Fødte og døpte 1840, side 56-57.
[xxi] Det er ikke utenkelig at familien var bosatt innenfor den naavärende Tönsberg kommune, men utenfor det davärende Tönsberg sogn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar