Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

tirsdag 30. juli 2013

1821-19 Johanne Catrine Hansdatter

Johanne Catrine er en litt skyggeaktig person: hun er ikke aa finne i folketellingen i 1801; Vestfold-slekt finner ikke noen egentlige spor efter henne; ikke heller Familysearch eller andre „standard” verktöy. Hun er, öyensynlig, gift et annet sted enn i Sandar, og med Thor Andersen Aarö men det er ikke kjent hvor: men det har muligvis skjedd för eller i löpet av 1813: det aaret faar hun parets förste barn, en datter; piken faar navnet Juliane Emilie. 7 august. Det gaar frem av registreringen av konfirmasjonen i 1828. I den forbindelse er det ogsaa notert at hun var blitt vaksinert av ”Massen” – som eller er ukjent i akkurat denne sammenheng i Sandar. Hun ble nok födt annetsteds, men hvor gjenstaar aa oppdage. Paa et eller annet tidspunkt kom paret til Aaröe, for det var der datteren Anne saa dagens lys 26 januar 1817; hun ble döpt 5 mars og fikk da fadrene Oline Reinert; Berthe Helene Giertsdatter, Sandefjord; Ole Thommesen; Sörn Tausen [?] [NN]; og Styrmand Reinert. Dernest fikk de datteren Johanne Cathrine, hun ble födt i Sandefjord 24 september 1821 og döpt 16 oktober med fadrene Anne Hansdatter Siue; maren Larsdatter; Hans Jacobsen, Sandefjord; Mathis Piper; og Hans Jacobsen – de siste to gjentningsvis i Sandefjord. Anne döde bare fem aar gammel 18 august 1822 og ble begravet 22 september samme aar.Det er ikke gitt noen forklaring paa det lange oppholdet mellom bortgang og jordfestelse. I 1825 finner man familien i hus 23 i Sandefjord, som var eiet av Christopher Hvidt. Her gaar det frem at Thor var blitt sjömann – matros. Johanne er, ved en feiltagelse, blit gitt farsnavnet ”Pettersen”. De andre leieboerne var Skydsskaffer og Sagarbeider Paul Andreas Christophersen og familie, samt matrosen Anders Andersen Freberg. Det gar ogsaa frem av denne folketellingen at det er et tredje barn tilstede i husstanden: den 13 aar gamle Karen Juliana. Dette maa väre den samme som den Juliana Emilie, datter av Thor Andersen og Johanne Catrine i Sandefjord, som ble konfirmert 12 oktober 1828. Med karakteren ”god” er hun fört opp som nummer én paa listen over de 13 pikene i kullet – det var to kull denne hösten, derav det relativt lille antallet. Det gaar frem at Juliane var födt 7 august 1813. Men noen slik daap er ikke funnet i Sandeherred. Hvilket bestyrker teorien om at Johanne Cathrine var utenbys fra. I 1836 er familien fremdeles i Sandefjord: Johanne Cathrine Aaröe er bosatt der ved konfirmasjonen 2 oktober 1836. Hun fikk karakteren meget god og er oppfört som nummer 5 paa listen over de 45 pikene i kullet. En tid efter dette flytter familien fra byen til Pindsle – der döde nemlig Skipper Thor Andersen Aarö 22 oktober 1846. Han ble begravet 30 samme maaned. Johanne Cathrine Thorsdatter – datteren – var ikke med: hun er oppfört som bosatt i Sandefjord ved sitt eget bryllup desember samme aar . Brudgommen var Johan Wilhelm Aurich fra Burgstadt i Tyskland – han maatte fremskaffe baade daaps og konfirmasjonsattester för bryllupet kunne finne sted. Hvor det ble av Johanne Cathrine Hansdatter – konen til Thor – er ikke kjent, forelöbig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar