Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

mandag 29. juli 2013

1821-18 Thor Andersen Aarö

Thoer var sönn av Anders Thorsen og Anne Ditmandsdatter paa Aaröe. Han ble födt 14 og döpt 21 desember 1788, fjerde söndag i advent det aaret. Fadrene var Johanne, Anders Sörensens Ö Näss; Maren Ditmansdatter, Sandefjord; Niels Hansen Ö Näss; Rasmus Ditmansen S Fävang; og Thor Törgersen Virik [?]. Anders og Anne hadde giftet seg 17 januar samme aar: Thoer var eldste barn og sönn. Det gikk nesten fire aar för nestemann meldte sin ankomst. Ogsaa da ble det en sönn. Han ble födt 3 og döpt 7 oktober 1792. Navnet ble Hans og fadrene Aase Maria Ditmansdatter Aaröen; J Berthe larsdatter Prestegarden; Ditmand Larsen S: From; Niels Hansen Öster Näss; og Rasmus Ditmansen Söndre Fävang. Hans levet ikke opp: han döde oppunder jul samme aar og ble begravet 16 desember. Halvannet aar senere fikk Anne nok en sönn. Det skjedde 6 februar 1794, og daapen fulgte 16 samme maaned. Da fikk barnet navn efter sin avdöde bror, og ble hetende Hans. Han fikk som fadre Idde Rasmusdatter From; J Kari Ditmandsdatter From; Ditman Larsen From; Hans Thorsen Aaröe; og Kiel hansen Schalleberg. Anne döde ung, bare 29 aar gammel. Datoen er ikke opppgitt, men hun gikk nok bort i romjulen 1795, for begravelsen fant sted 3 januar 1796. Anders giftet seg paany noksaa snart. Allerede 11 November 1796 trolovet han seg med Kari Ditmansdatter From, og naar det er notert i den forbindelse at de hadde kongelig bevilling paa grunn av närt slektskap saa maa tanken om ekteskap ha meldt seg en god stund tidligere. Vielsen fant sted 6 januar 1797. Förste barn av denne forbindelsen var en datter, Anne. Anne kom til verden 30 oktober 1797 og ble döpt 12 november samme aar, og da fikk hun fadrene Aasle Marie Ditmandsdatter Aaröe; J Christine Ditmandsdatter From; Hans Jacobsen Natholmen; Lars Ditmandsen From; og Hans Nielsen öster Näss. I 1801 finner man familien paa Aaröe; i tillegg til barna er der en Pige: Gunild Torgersdatter: hun er 22 aar gammel. Det er to bruk paa Aaröe: paa det andre bor Hans Thorsen, han er gift med Aase Marie Ditmandsdatter, og uten at det er undersökt er det vel ikke urimelig aa tenke seg at Anders og hans er brödre. Det er ikke funnet noen flere barn av dette paret i perioden frem til 1814; ei heller er det funnet noen begravelse for noen av dem. Derimot kan man finne at Thor ble konfirmert 18 Söndag efter Trefoldighet - 19 October – 1805, da han var 17 aar gammel. Han fikk karakteren bravo og er listet som nummer 20 av 20 gutter i kullet – denne listen er klart ikke ordnet efter resultat! Thor maa ha giftet seg en ti aars tid senere, men det er ikke funnet noe bryllup – uansett hvilke hjelpemidler som er brukt – det kan hende det fant sted et annet sted. Men de to barna han fikk i löpet av de neste aarene hadde samme mor: Johanne Cathrine Hansdatter. Men senest omkring de förste maanedene av 1813, for det aaret ble datteren Juliane Emilie födt, 7 august. Det gaar frem av registreringen av konfirmasjonen i 1828. I den forbindelse er det ogsaa notert at hun var blitt vaksinert av ”Massen” – som eller er ukjent i akkurat denne sammenheng i Sandar. Hun ble nok fÖdt annetsteds, men hvor gjenstaar aa oppdage. Paa et eller annet tidspunkt kom paret til Aaröe, for det var der datteren Anne saa dagens lys 26 januar 1817; hun ble döpt 5 mars og fikk da fadrene Oline Reinert; Berthe Helene Giertsdatter, Sandefjord; Ole Thommesen; Sörn Tausen [?] [NN]; og Styrmand Reinert. Dernest fikk de datteren Johanne Cathrine, hun ble födt i Sandefjord 24 september 1821 og döpt 16 oktober med fadrene Anne Hansdatter Siue; maren Larsdatter; Hans Jacobsen, Sandefjord; Mathis Piper; og Hans Jacobsen – de siste to gjentningsvis i Sandefjord. Anne döde bare fem aar gammel 18 august 1822 og ble begravet 22 september samme aar.Det er ikke gitt noen forklaring paa det lange oppholdet mellom bortgang og jordfestelse. I 1825 finner man familien i hus 23 i Sandefjord, som var eiet av Christopher Hvidt. Her gaar det frem at Thor var blitt sjömann – matros. Johanne er, ved en feiltagelse, blit gitt farsnavnet ”Pettersen”. De andre leieboerne var Skydsskaffer og Sagarbeider Paul Andreas Christophersen og familie, samt matrosen Anders Andersen Freberg. Det gar ogsaa frem av denne folketellingen at det er et tredje barn tilstede i husstanden: den 13 aar gamle Karen Juliana. Dette maa väre den samme som den Juliana Emilie, datter av Thor Andersen og Johanne Catrine i Sandefjord, som ble konfirmert 12 oktober 1828. Med karakteren ”god” er hun fört opp som nummer én paa listen over de 13 pikene i kullet – det var to kull denne hösten, derav det relativt lille antallet. Det gaar frem at Juliane var födt 7 august 1813. Men noen slik daap er ikke funnet i Sandeherred. Hvilket bestyrker teorien om at Johanne Cathrine var utenbys fra. I 1836 er familien fremdeles i Sandefjord: Johanne Cathrine Aaröe er bosatt der ved konfirmasjonen 2 oktober 1836. Hun fikk karakteren meget god og er oppfört som nummer 5 paa listen over de 45 pikene i kullet. En tid efter dette flytter familien fra byen til Pindsle – der döde nemlig Skipper Thor Andersen Aarö 22 oktober 1846. Han ble begravet 30 samme maaned. Johanne Cathrine Thorsdatter – datteren – var ikke med: hun er oppfört som bosatt i Sandefjord ved sitt eget bryllup desember samme aar . Brudgommen var Johan Wilhelm Aurich fra Burgstadt i Tyskland – han maatte fremskaffe baade daaps- og konfirmasjons-attester för bryllupet kunne finne sted. Hvor det ble av Johanne Cathrine Hansdatter – konen til Thor – er ikke kjent, forelöbig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar