Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

onsdag 6. juli 2016

1759-15 Peder Jacobsen

Peder[i] var foreldrenes første gutt. Han så dagens lys 29 oktober 1759 og ble døpt[ii] 3 november samme år. Han fikk fadrene Mari, Tollef Matzens; Anne-Cathrine Pedersdatter; Søren Pedersen; Jermun Matzen; og Christian Guttormsen – alle fra Sandefjord.

Foreldrene var Jacob Jensen[iii] og Mari Matzdatter[iv]. De var blitt viet nyttårsaften 1753 og bosatte seg på Engøe og der ble det første barnet, en pike, født i 1754. Hun kom til verden 16 mai og ble døpt[v] 19 samme måned og fikk da navnet Kirstine.
Knappe tre år senere var familien flyttet til Sandefjord der neste barn, Kari, ble født. Det skjedde 11 mars 1757 og ved dåpen[vi] 2 dager senere, 13 mars.

I 1762[vii] bodde familien i hus nummer 34 i Sandefjord. Utenom Jacob, Mari og de tre barna fant man i huset og så to «andre» – antageligvis leieboere – Ane Olsdatter og Hans Jonasen.

Mari må ha vært nokså åpenbart gravid ved manntallet, for 9 desember samme år fikk hun tvillingpikene Karen og Maria. De ble døpt[viii] 14 desember.  Siste barn, ser det ut til, var en gutt som ble kalt Gjerdt. Han kom til verden 7 og ble døpt[ix] 15 juni 1765.

Peder ble konfirmert[x] Convocavit 1775 – det er første søndag i faste: av en eller annen grunn er denne «ekstra» konfirmasjonen ført inn i kirkeboken efter den regulære samme år, som fant sted 16 sondag efter trefoldighet. Uansett: noe er skjedd – det er ingen gutter fra Sandefjord blant konfirmantene om høsten dette året, mens 7 av 11 er fra byen i vår-kullet.

Faren Jacob døde i 1784 og ble begravet[xi] 11 mai.

Hva Peder så gjorde er ikke kjent, men han giftet seg ung: 9 januar 1789 trolovet han seg med enken Gunild Michalsdatter[xii] – som kausjonister hadde de Guttorm Truelsen fra Sandefjord og Anders Hansen Haneholmen. Vielsen[xiii] fant sted 5 mars samme år.

Det ser ikke ut til at Peder og Gunild fikk barn sammen, men så var Gunild ikke helt ung da de giftet seg. I 1801[xiv] bodde de i hus nummer 11 i østre gate sammen med hennes 22 år gamle sønn av første ekteskap. Han het Jørgen Christian Jensen, var 22 år gammel og var – likesom Peder – matros. I tillegg hadde de en leieboer, Mads Poulsen, som også var matros. Og Peders mor – hun er nå 80 år gammel og «Opholdes af sønnen»

Om Peder var matros av yrke fikk han straks efter folketellingen en fast stilling i staten; han ble utnevnt til tollrorskarl[xv] 1 mars 1801.

Gunnild døde i slutten av mai 1802 og ble begravet[xvi] 2 juni det året.

Halvannet år senere giftet Peder Jacobsen seg påny. Denne gangen var bruden Malene Larsdatter Grav[xvii], hun var jordmor i byen. De ble trolovet 15 desember 1803 og viet[xviii] 14 januar 1804. Den ene av kausjonistene var Wisiteur Wold; den andre Karsten Nielsen.

      Første barn kom til verden 22 mai 1805. Det var en gutt og han fikk navnet Gullik da han ble døpt[xix] 4 juni. Fadrene var Anne Katrine Gogstad; Jomfru Anne Kristine Olsen; Herr Lieutnant Grønvold; Herr Abraham Bøckman; og Herr Wilhelm Olsen.

Nestemann var Johannes som så dagens lys 29 mai 1808. Han ble døpt[xx] 3 juni, og denne gangen var fadrene Anne [NN] Sandefjord; Marte Hansdatter, Sandefjord; Anders Larsen, Sandefjord; Mads [?] Jakobsen, Sandefjord; Mathias Hansen, Sandefjord.

11 dager senere var Peder ut og lånte penger av sin kollega Wisiteur Wold:

«Mortifications-Stevning

Med Hjemmel af kongelig naadigst Bevilling af 27de Mat d. A. instevnes herved, sub poena præclusi & perpetui silentii, med Aars og Dags  Varsel Ihændehaveren eller Ihændehaverne af en af min afdøde Mand Peder Jacobsen til Wisiteur Wold udstædt Pante-Obligation, dateret 14de, thinglæst 20de Juni 1808, hvorved 50 Rigsdaler er givet 1ste Prioritets Panteret i Debitors imellem Ole Møllers og Mads Poulsens Huse i Sandefjord beliggende Huus, at møde, Enker med Laugværger, Mindreaarige med Curatorer og Umyndiges Værger, inden Laurvigs og Sandefjords almindelige Bythingsret, Mandagen den 25de September førstkommende Aar 1837, til lovlig Thingtid, for enten at beviisliggjøre sin lovlige Adkomst til bemeldte Obligation, der er indfriet men forkommen, eller anhøre Samme ved Dom mortificeret, saaledes at den for Eftertiden ingen Kraft eller Gyldighed tillægges, men kan foranstaltes aflyst og af Pantebogen udslettet.

Sandefjord, den 30te Juni 1836.                                   
Malene Larsdatter Grav                                                 Som antagen Laugværge
                                                                                           Gullik Pedersen[xxi]»
           
Johannes døde da han var omkring ti uker gammel og ble begravet[xxii] 10 august 1808.

Noen flere barn ble det vist ikke.

Peders mor, Mari Madsdatter, døde[xxiii] i 1809 og ble begravet 7 desember det året. Hun ble 88 år gammel.

Peder Jacobsen levet til 1820, og døde i oktober det året. Han ble begravet[xxiv] 24 samme måned.

[i] Se også 1762-102c Peder Jacobsen
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1760, side 74.
[iii] 1762-102 Jacob Jensen              
[iv] Se 47 Marie Madsdatter
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1754, side 58.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1757, side 66.
[vii] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet; http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=12&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1253&merk=1253#ovre
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1763, side 83.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1765, side 90.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1775-1780, side 141.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1784, side 268.
[xii] Se 44 Gunnild Michelsdatter
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1789, Ekteviede 1789, side 7.
[xv]  Tollere gjennom 300 år (1563 - 1886), TOLLERE GJENNOM 300 ÅR, 1563 – 1886, http://old.genealogi.no/kilder/Tollere/i-l.htm
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1803, side 193.
[xvii] 79 Malene Grav
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1804, side 223.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-208
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610168.jpg
[xix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 124
[xx] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 140
[xxii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 200
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1810, side 202.
[xxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1820, side 105.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar