Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

søndag 1. januar 2012

79 Malene GravMalene Grav bodde paa hybel hos skipper Ole Christian Grön. Han, selv, var 32 aar gammel og allerede enkemann. To dötre hadde han: Anne Marie og Christine Marie – seks og fire aar gamle var de da de ble talt i 1801[1].

I samme hus i østre Gade – hus nummer 17 – bodde skipsrederen Jens Torsen Raastad, 42 aar  gammel, enken Anne Maria Rybbing, 61 aar gammel som levet av sitt ”haandarbeyde”, og matrosen Anders Nielsen Skaaren med konen Anne Cathrine Hendriksdatter – begge midt i tyveaarene - og deres sönn Niels Andersen Skaaren.

Der bodde ogsaa - som ”logerende” - den 27 aar gamle[2] Malene Grav. I folketellingen i 1801 er hun oppfört med yrket jordmor – og det er omtrent alt som er kjent om henne.

Jordmorvesenet i Norget ble formelt opprettet gjennom et ”Reglem[ent] for Gjordemoderväsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kjöbenhavn undtagen” av 21 November 1810[3] men rollen og tjenesten fantes naturligvis siden uminnelig tid. Og selv før 1810 var jordmor-yrket til en viss grad anerkjent: hvis man lister dem som bar yrkestittelen i folketellingen fra 1801 vil man se at noen  - ikke mange – er blitt underkastet noen form for prosess med henblikk paa a gi dem bevilling til aa utöve sin gjerning.

Naar svärt lite er kjent om en person maa det väre tilgivelig aa ty til litt spekulasjon. I den sammenhengen kan man merke seg at det i 1803 ble inngaatt ekteskap mellom en enkemann, Peder Jacobsen, og en pike, Mallena Graff; de ble trolovet 15 desember 1803 og viet[4] 14 januar 1804. Den ene av kausjonistene kan ha värt tollbetjenten Wold; den andre er mer eller mindre uleselig.

Denne Peder Jacobsen var antagelig den matrosen som i 1801[5] bodde i hus nummer 11 i østre Gade – noen hus nedenfor Malene – sammen med konen Gunnild Michelsdatter, hennes sönn av förste ekteskap, Peders gamle mor og en leieboer – matros han ôg.

Gunnild döde imidlertid, hun ble begravet[6] 2 juni 1802, og da var Peder Jacobsen igjen ledig paa markedet. Navnene, stedet, tidspunktet passer alt godt med at det er jordmoren som gifter seg i januar 1804, tilstrekkelig til at det er tillatelig aa anta det som hypotese.

Og mer er ikke aa si, forelöbig.

[2] Sandefjord var heldig, eller ikke? Larvik hadde som jordmor Petronelle Svendsdtr., enke efter første ekteskap og 80 aar gammel i 1801, ifölge folketellingen for Larvik; andre jordmödre i Vestfold kunne man finne i Holmestrand, Ramnes, Nötterö, Tönsberg, og Stavern. Dette er blandt  de 670-80 som er registret i folketellingen av 1801 med varianter av ordet ”jordmor” i yrkesbetegnelsen.(funnet ved et landsomfgattende sök paa yrkesbetegnelser som inneholder ”ord”). Et lite mindretall betegnes som ”Eedsoren giordemoder”, ”beskikkede”, og noen er “examineret” – de fleste var nok kloke koner.
[3] Lover og bestemmelser for Danmark-Norge: l              Inneholdende Aarene 1771-1814, Publisert 1842, http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=890083649&kid=biblio
[4] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1804, side 223.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-208
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610168.jpg
[6] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1803, side 193.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-177
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610137.jpg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar