Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

mandag 10. juni 2013

1819-14 Grethe Povelsdatter


Grethe var datter – og siste barn i familien - til Povel Larsen[i] og Helvig Christensdatter[ii] i Sandefjord.
Grethe ble födt lille julaften 1818 og döpt[iii] 25 januar 1819 og fikk fadrene Mari Gulliksdatter Hauan; Anne Marie Christensdatter Sand; Peter Bull, Sand; Sven Engöe; og Henrik Reinert, Sandefjord.

Foreldrene hadde värt gift siden 1803 og hadde flere barn:
Förste barn ble döpt[iv] forholdsvis när vielsen: 3 juli 1803, altsaa tre uker för foreldrene giftet seg. Presten har notert noe i den forbindelse – men det er forelöbig ikke lykkes aa tyde dette – men piken synes ikke a aa väre klassifisert som uekte. Fadrene var Anne maria Hansdatter V Vahr; Mri Christensdatter Sand; Anders Pedersn V Vahr; Christen Helgesen; og Hans Pedersen Feen.

Det neste barnet som er funnet kom til verden i 1806. Dét var Christiana som saa dagens lys i Stokke hösten 1806 – vil man tro – og ble döpt[v], helt sikkert, 21 september det aaret. Fadrene ble Mar Christendatter Feän; Sibilla Hansdatter Sand; Hans Pedersen Vester Vahr; Christian Helgesen Vester Vahr; og Hans Pedersen Fäen.

Neste – kjente – barn var en gutt, Lars, som ble födt i Sandeherred i 9 november 1812 og döpt[vi] 1 februar 1813. Her kan det se ut som om faren heter Povel Larsen Hjorth men, uansett, fadrene ble Magrete Grön; Andrea Bull; Sören Hansen Engöe; Anders Kristiansen Goen [?]; og Jakob Ellefsen, Sandefjord.

Dernest: Petter Hans – eller Henne – eller Henri – som ble födt 18 januar 1817 og döpt[vii] 12 februar samme aar. Han fikk fadrene  Mad: Bull fra Sand; Jomfru Elisabeth Bull; Sörn H: Engöe; Jacob N: Hauan; og Peder Bull Sand.

I 1825  bor familien i Sandefjord: Paul er skipper og samme med ham finner man baade konen og alle barna. Samt en Pige: Anne marie Larsdatter som er 36 aar gammel, og en leieboer – snekker Hans Olsen som er 21.

Grethe Larsen ble konfirmert[viii] 5 oktober 1834 og fikk sin kunnskap bedémt som meget god: hun er fört opp som nummer 4 paa listen over de 8 pikene far Sandefjord – av totalt 43 piker i kullet.

Moren Helvig döde i Sandefjord 10 juli 1836 og ble begravet[ix] seks dager senere, den 16. Hun ble 54 aar gammel.

Grethe Poulsatter giftet[x] seg 22 ar gammel 14 oktober 1841; den utkaarede var ungkar og skipsförer Bertel Jacobsen Moe som var litt eldre – han var 25 aar gammel. Han var sönn av Jacob Larsen. Som forlovere hadde de Jacob Larsen Moe og Garver [?] L: H: Olsen i Sandefjord.

Förste barn ankom i god orden 11 februar 1842: det ble en pike som fikk navnet Henriette da hun ble döpt[xi] i kirken (hun var hejmmedöpt av Anne Pedersen) 26 april samme aar. Fadrene ble Madame Christine Olsen; Lene Marie Jacobsdatter Moe; Garvermester Olsen; Lars Jacobsen Moe; og Abraham Jacobsen Moe.

Samme aaret döde faren til Grethe. Han gikk bort 1 og ble begravet[xii] 8 desember 1842. Han er beskrevet som „forhen Skipper” og fattig.

Neste aar fikk de sönnen Peter Henne. Han ble födt 29 juni 1843 og ble döpt[xiii] 9 november samme aar. Gutten fikk fadrene Madame Christiane Olsen (garvermesterinne Olsen[?]); Olava Möller; Garvermester Olsen; Lars Jacobsen Skoleholder; [NN] Joh Chr Olsen; og Anders Povelsen [NN] – alle fra Sandefjord.

Saa gikk det nesten fem aar för neste barn meldte sin anskomst.Det var Marie og hun ble födt 15 januar 1848 og derefter döpt[xiv] 23 mars samme aar med fadrene Anne Christensdatter; Petrea Hansdatter Möller; Garver Olsen; Forsman [?] Engelsjön; og Abraham Jacobsen.

Grete döde et par maaneder senere: hun gikk bort 19 og ble begravet[xv] 23 mars 1848. Hun tok trolig sitt eget liv, knant 30 aar gammel.

Bertel döde samme höst. Han gikk bort 2 oktober og ble begravet[xvi] 6 samme maaned i 1848. Det ser ut til at ogsaa han tok livet av seg.[ii] Se 1817-2 Helvig Christensdatter Langöe
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1819, side 43.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 3 (1771-1803), Fødte og døpte 1803, side 230.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 4 (1804-1815), Fødte og døpte 1806, side 132-133.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1813, side 162.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1817, side 23.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Konfirmerte 1834, side 496-497.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1836, side 706-707.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Ekteviede 1841, side 624-625.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1842, side 226-227.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1843, side 730-731.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1843, side 256-257.
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte kvinner 1848, side 78.
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Døde og begravede kvinner 1848, side 317.
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Døde og begravede menn 1848, side 279.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar