Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

lørdag 1. juni 2013

1819-3 Berthe Kistine Schröeter

Berthe Kistine kom til verden i Hedrum og ble döpt[i] der 17 desember 1790, som fadre fikk hun Madame Pind [?]; Jomfru Erika Grön; Herr Ober [NN] [NN]; Herr [NN] [NN]; Herr [NN] [NN]; Herr [NN]; Herr Balzer Hansen; og Her Jonathan Jonsen.
Foreldrene var Sognepresten Andras Fredrick Schröder som senere – i 1799 - fikk Sandeherred, og konen Margrete Marie Grön.  Berthe Kistine var parets förste barn.

Andreas og Margrete Marie fikk flere: sönnen Jens Fredrik ble födt i i 1792 og döpt[ii] 4 oktober samme aar: navnene paa fadrene er uleselige. Dernest fulgte Hans Nordmann som ble döpt[iii] 15 jul 1796. Kristian Basballe fulgte, men hans daap er ikke funnet. Forelöbig yngstemann var Andreas Schelven – men heller ikke han er funnet i de aktuelle kirkebökene.

Prosten Andreas Schelven, sogneprest til Sandeherred, döde[iv] 5 og ble begravet[v] 15 januar 1799, noe over seksti aar gammel. Efter kort tid, allerede tyvende mars samme aar, fikk Andreas Fredrik Schröeter dette kallet[vi], og familien flyttet til Sandar.

Der finner man dem alle i folketellingen i 1801[vii], her gaar det ogsaa frem at de to yngste barna, Kristian Basballe og Andreas Schelven var, henholdsvis, 3 og 2 aar gamle. Det var et stort hushold – foruten „kjernefamilien” fant man der prestens söster, Kistine Sophie Schröeter – 34 aar og ugift. En gutt som ellers er ukjent, den 10 aar gamle Realf Heidemark, „gaaer i skoele”. Samt tjenestefolket: ni personer. Fire av dem var menn: soldatene Aage Eriksen; Peder Larsen og Ole olsen er alle i tyveaarene, ugift og benevnes som „Tienere”. Den fjerde mannspersonen var en 61 aar gammel enkemann – av yrke skomaker, men beskrevet som „daglejer”. Og fem tjenestepiker: Mari Johnsdatter (36); Else Jakobsdatter (24); Ingerborg Pedersdatter (25); Kari Gulliksdatter (37); og Mallene Aslaksdatter (20) – alle ugift.

Fem aar senere ble Berthe Kistine konfirmert[viii]. Det skjedde 19 Söndag efter Trefoldighet - 12 October – 1806: hun er fört opp som nummer en blandt de 40 pikene i kullet, men har – i motsetning til de andre konfirmantene - ikke faatt noen karakter.

Dröyt 10 aar senere giftet hun seg. Den utkaarede var en lokal gutt, Anthony Grön[ix] og forlovelsen ble inngaatt 26 januar 1817. Forloverne var de respektive fedre, Prest Schröeter og Hr Erik Grön[x]. Vielsen[xi] fant sted 17 april 1817.

Först barn kom til verden först to aar senere. En gutt var det, og han ble födt i Sandefjord 13 april 1819. Da han ble döpt[xii] 13 juni samme aar fikk han navnet Andreas Fredrich Schröeter og fadrene Mad Schröeter; Jomfru [NN] Klavnes; Hr Hvidt; Hr Hagemann; Hr Melsom; Hr H Grön; Hr Grön; Hr W. Schröeter; og Hr J: Andersen.

Aaret efter ble det en pike: Margrete Marie som ble födt 26 juli og döpt[xiii] 10 desember 1820. Da fikk hun fadrene Mad Melsom; Trine Klavenes; Hr Ager; Christ. Waale; Lud: Höst; Christ: Bart: Schöeter; og Aage Klavenes.

Ved folketellingen i 1825[xiv] er familien fremdeles i Sandefjord: her gaar det for övrig frem at „Berthe Kistine” antagelig ble kaldt „Stina” i det daglige, mens datteren Margrete Marie gikk under navnet „Grete”. Storebroren blir kalt Fredrik. I tillegg til familien som saadan finner man et hushold som ogsaa inneholder en 17 gammel pike – Helene Sofie Steen – som blir betegnet som „Jomfru” – hun hjalp kanskje til med barnas tidlige udnervisning eller noe slikt. Tjenerskapet bestod av tjenestepikene Barbara Mikkelsdatter (36) og Line Maria Olsdatter (30) samt en dreng – den 18 aar gamle Tolv Olsen.

Samme aar fikk barna en lillebror, Erik Engvald, som saa dagens lys 15 desember 1825 og ble döpt[xv] 30 april 1826 med fadrene fru M M Schröeter; Jomfru W Hvidt; Hr Ole Melsom; Hr Söeberg; Hr H N Schröeter; Hr Johan Daniel Steen; og Abraham Böckman.

Hverken Berthe Kistine eller Anthony ble spesielt gamle: hun döde 47 aar gammel 31 oktober 1837 og ble begravet[xvi] 6 november. Han levet 2 ½ aar til og gikk bort 8 mai 1840 og ble begravet[xvii] 13 samme maaned.[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Hedrum, Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), Kronologisk liste 1790, side 100-101.
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Hedrum, Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), Kronologisk liste 1792, side 128-129.
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Hedrum, Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), Kronologisk liste 1796, side 188-189.
[iv] Fra Bastian Svendsen / Norsk Slektshistorisk Forening / Prestearkivet
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1799, Døde og begravede 1799, side 91.
[vi] Fra Bastian Svendsen / Norsk Slektshistorisk Forening / Prestearkivet
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1805-1807, side 243.
[ix] Se 320 Anthony Grön.
[x] Se 315 Erik Grön
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1817, side 197.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1819, side 44.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1821, side 61.
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1826, side 177.
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1837, side 712-713.
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1840, side 722-723.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar