Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

lørdag 29. juni 2013

1820-11 Mette Marie Pedersdatter

Det er ikke entydig slaatt fast hvor Mette Maria Pedersdatter hadde sitt opphav. En brukelig kandidat er den piken som i 1801[i] bodde paa Slednäss, hjemme hos familien som bestod av faren, Peder Olsen, 44 aar gammel og „Pompeskiärer” av yrke, same mor Anne Marie Olsdatter. Hun hadde en eldre og tre yngre sösken: Marthe Marie (16); Ole (9); Hendrik (6); og Maren Sibillie (3). Selv var Mette Marie 12 aar gammel.

Det er ikke, saa langt, funnet noen konfirmasjon for Mette men den maa rimeligvis ha funnet sted omkring 1805-1806. I 1820 giftet hun seg – hun var fremdeles bosatt paa Slednäss – med Ole Hansen fra Sandefjord – de var begge 32 aar gamle, som for hennes vedkommende passer utmerket med folketellingsopplysningene. Ekteskapet ble avtalt 19 mars og som forlovere hadde paret Mathis Hansen og John Möller – begge antageligvis fra Sandefjord. Vielsen[ii] fant sted 14 juli samme ar.

Mette fikk sitt förste barn 21 mai 1820, han fikk navnet Hans da han ble döpt[iii]  14 juli 1820 - samme dag som foreldrene giftet seg - og nok et eksempel, vil man tro, paa presten Schröeters vilje til aa väre fleksibel og la barn födt innen et „forhold” – spesielt der sjöfolk var involvert – bli klassifisert som ektefödte, selv om en loven kanskje ikke var ment aa leses slik. Gutten fikk fadrene Marthe Pedersdatter, Maren Pedersdatter, Mathis Hansen; Ole Christophersen; og Anders Thorsen – alle fra Sandefjord.

Hans levet ikke opp men döde ett ar gammel 23 mai 1821 og ble begravet[iv] dagen efter.

Mette maa ha värt höygravid da hun mistet lille Hans, for bare tre uker senere nedkom hun med en gutt. Födselen fant sted 15 juni 1821 og da barnet ble döpt[v] en maaned senere, 15 juli, fikk han naturlig nok navnet Hans og fadrene Randi Svendsdatter; Berthe Olsdatter; Ole Evensen; Jacob Elfsen; og Thor Jonsen – alle fra Sandefjord.

Tre aar senere fikk paret en datter, Anne Olea, om ble födt 11 juli 1823 og döpt[vi] 27 samme maaned med fadrene Marthe Pedersdatter; Tonethe Olsdatter; Mathis Hansen; Svend Svendsen; og Thor Jonsen – alle fra Sandefjord.

Ved folketellingen i 1825 bor[vii] Ole og Methe Marie i hus nummer 52 i Sandefjord, gjetningsvis som leieboer, for det er fört opp en husstand til i huset, med N Warendorph som overhode. Uansett, der bodde familien med begge barna. Man faar ogsaa aa vite at Ole var Dagarbeider.

Aaret efter var det familieforökelse: Peter ble födt 4 juni og döpt[viii] 16 juli samme aar med fadrene Sörine Jacobsdatter Mönneröd; Gurine Jansdatter; Christian Jansen; Mathis Hansen; og Thor Jansen – de fire siste fra Sandefjord.

Dröyt to aar senere, 7 desember 1828, fikk Mette og Ole en datter. Hun fikk navnet Anne Henrikka da hun ble döpt[ix] 8 februar 1829, og hadde fadrene Maren Pedersdatter; Johanne Olsdatter Möller; Ole P Slednäs; Mathis Hansen; og Ole Jonsen – alle fra Sandefjord.

Sistemann – antagelig, ingen fler er funnet og Mette var efter efter i anne halvdel av av firti-aarene – var ogsaa en pike. Oline. Hun kom til verden 29 juli 1832 og ble döpt[x] 16 september samme aar. Da fikk hun fadrene Marthe Pedersdatter; Christine Sörensdatter; Mathis Hansen; Thor Jonsen; og Franz Sörensen – alle fra Sandefjord.

Mette Marie ble enke da hun mistet mannen, Arbeider Ole hansen i Sandefjord, 10 januar 1858. Han ble begravet[xi] 15 samme maaned.

Fanskelig aar fulgte kanskje, for i 1865[xii] finner man Mette beskrevet som „fattliglem”. Men hun ble vel tatt vare paa, for ved folketellingen bor hun hos datteren Olene som i mellomtiden hadde giftet seg med en svensk sjömann, tömmermannen Carl Hansen. Familien – som ogsaa teller datteren Hanne som er 6 aar gammel, og sönnen Marthin er bosatt paa Lystad der Carl eier et jordstykke som gir anledning til aa holde en ku, og aa dyrke litt havre, bygg og poteter. Til hjelp med det – Carl var vel mye borte – hadde de leieboeren Carl Olavesen, en 31 aar gammel svenske som beskrives som at han „Foretter Jordarbeide”.

Aaret, 18 mai, efter Mette bort paa Lystad, 77 aar gammel, av „chronisk Mavebetendelse”. Hun ble begravet[xiii] 25 mai. Stedet er notert, men det er tilföyet „men tilhörer Sandefjord”.[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1821, side 202.
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1820, side 60.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1821, side 106.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1821, side 68.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1823, side 150.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1826, side 178.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1829, side 301.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1832, side 235.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Døde og begravede menn 1858, side 370.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1866, side 132.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar