Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

torsdag 13. august 2015

1734-1 Niels Andersen

“Niels” og “Andersen” er en kombinasjon[i] av nokså vanlige navn: å finne den rette må bero på gjetning – i noen grad. Ved hans enkes begravelse i 1773 nevnes han som Niels Andersen Grøn - antagelig er han av den Bohuslenslekten som kom til Sandefjord på begynnelsen av 1700-tallet.

Torkel Fagerli[ii] beskriver ham slik:

«Grøn-familien drev i nesten 150 år bunngarnfiske ved Huvik-landet. Niels Andersen Grøn (ca. 1677 - 1763) var opprinnelig fra Bohuslen, men kom som barn til Norge. Sammen med brødrene Erik og Lars, ble han stamfar for den kjente Grøn-familien i Vestfold. I slutten av 1720-årene drev losen Niels Andersen Grøn også bunngarnfiske ved Huvik-landet. Det var greven i Larvik som eide Huvik-gården, og Grøn måtte betale en årlig forpaktningsavgift.»

Han må ha kommet ganske langt ganske fort for en innvandrer: i 1731 var han taksérborger[iii] og i disse årene ble han ilignet, i 1729 rd 1-0; i 1730 rd 2-0; og i 1731 rd 1-2. 

Den beste gjetningen i tilfellet Niels Andersen er antagelig at det er han som trolover[iv] seg med Margrete Hansdatter 16 januar 1740. Niels Andersen tilhørte antagelig de bedre kretser i byen: en av kausjonistene var Cort Nicolaisen Alsing: han var ikke av de rikeste i byen men betalte mer skatt enn de fleste[v]. Peder Willumsen faktisk en anelse mer: begge betalte i 1729 ca. 2.4 % av all skatt i Sandefjord, men byens rikeste mann, Monsieur Ole Rasmusen Alsing, betalte mer enn 18. En kvinne som muligvis var Peder Willumsens mor betalte, for seg selv, 3.6%.

Hvis det ovenstående er riktig må Niels ha vært over seksti da han giftet seg – og det kan vel ha vært et ekteskap nummer to.

Tanken om gjengifte styrkes når man finner at en mann av samme navn, gift med Ingeborg Nielsdatter[vi], fikk datteren Inger 11 november 1739 – og at Ingeborg døde 10 dager senere. Det siste er notert i forbindelse med Ingers dåp[vii] 14 november, da hun fikk fadrene Kari Olsdatter Aane [?]; Marthe Olsdatter Stub; Hans Evensen; Guttorm Christensen; og hans Torsen – alle fra Sandefjord. Ingeborg, som da var 39 år gammel, døde i barsel og ble begravet[viii] 25 november 1739

Niels Andersen Grøn og Ingeborg Nielsdatter Smidt ble trolovet[ix] 21 august 1732: som kausjonister hadde de Corth Nicolaysen Alsing fra Sandefjord og Jørgen Jørgensen, sammesteds. Vielsen[x] fant sted 25 oktober samme år.

To år senere fikk de sitt første felles barn, Hans, som ble døpt[xi] 11 april 1734 og hadde fadrene Mad Dorothea Sophia Lethe, née de Mørck; Anne Lisbeth Ericksdatter Hucherøed; Lars Andersen; Knud Knudsen; og Anders Nielsen – de siste tre fra Sandefjord.

Dernest ble det en pike som da hun ble døpt[xii] 20 november 1735 fikk navnet Karen og fadrene Johanne Olsdatter Mørck; Jancken Tideman; Guttorm Xistensen; Niels Aanne; og Anders Nielsen – alle fra Sandefjord.

Tredjemann var også en pike, Berte Maria. Hun ble døpt[xiii] 26 februar 1737 og for henne ble fadrene Sissel Antonidatter; Marte Larsdatter [NN]; Hans Evensen; Christopher Olsen; og Rasmus Larsen [NN] – alle fra Sandefjord. Marte Larsdatter og Rasmus Larsen er slektninger: kanskje far og datter, for de har samme «familienavn» - som for ingen av dem har vært mulig å tydde.

Det kan ha vært et enda tidligere ekteskap også: 4 oktober 1732 gjøres det opp et skifte[xiv] efter Berte Pedersdatter: ektemannen er Niels Andersen og han beskrives som fisker av yrke. Det er bare én arving til – den 24 år gamle sønnen Anders Nielsen. Berte Pedersdatter var blitt begravet[xv] 17 juni 1732.

Anders Nielsen Grønd fra Sandefjord ble trolovet[xvi] med Sidsel Mari Anthonisdatter i juli 1732, det nevnes bare en kausjonist, det er Cort Nicolaisen Alsing: i lys av Niels Andersens ekteskap med Margrethe Hansdatter – se ovenfor – der Cort Nicolaisen også var kausjonist er vel forbindelsen til Berte Pedersdatters mann styrket.

Uansett, vielsen[xvii] av Niels og Margrete fant sted 1 februar 1740 og snart efter ble det barn: Berthe ble født 29 januar 1741, et helt år senere, noe som kanskje viser at ekteskapet var noenlunde planlagt. Dåpen[xviii] fant sted «Festo Purific’s» - det er det som kalles Kyndelsmesse[xix] på norsk og som er lagt til 2 februar. Fadrene var Berthe-Sophie, Bendt Nielsens; Inger Larsdatter; Lars Andersen; Christopher Olsen; og Jacob Olsen – alle fra Sandefjord.

Neste barn var en gutt. Han kom til verden 3 desember 1742 og ble døpt[xx] 5 samme måned. Da fikk han navnet Niels og fadrene Mad: Johanne-Wilhelmine, Skov-Rider Schraders; Kirstine-Marie Nielsdatter Nyrup; Cort Nicolaisen; Peder Andersen; og Søren Pedersen – alle fra Sandefjord.

Tredje barn meldte sin ankomst 14 april 1744 og ble døpt[xxi] 3 søndag efter påske: navnet ble Johannes[xxii] og fadrene Berthe-Sophie, Bendt Nielsens; Adriane Andersdatter; Christopher Olsen; Gutorm Olsen; og Anders Larsen – alle fra Sandefjord. Flere barn ser det ikke ut til å ha blitt i dette ekteskapet.

I 1762[xxiii] finner man Niels og Margrethe i hus nummer 31 i Sandefjord: av barna nevnes nettopp Inger som eventuelt er av Niels tidligere ekteskap, og Johannes: de to andre var vel fløyne på denne tiden. I tillegg finner man Barbra Andersdatter i huset – hun er klassifisert som «andre» - kanskje en leieboer.

Niels Andersen og konen må ha hatt god råd, eller de var spesielt kristensinnede, eller begge dele: det er notert for dem begge at de «betaler for de fattige» slik at skatten ikke rammer disse så hårdt.

Niels Andersen døde 9 juli 1763 og ble begravet[xxiv] 14 samme måned. Han ble 86 år gammel.

Enken Margrethe levet ti år til – som nevnt til å begynne med. Hun ble begravet[xxv] 23 september 1773.

[i] 1762-91 Niels Andersen. Denne versjonen er mer eller mindre et duplikat.
[ii] Se Fagerli, Torkel: Nærings- og friluftsliv ved Fjellvik før 1890, i ”KULTURMINNER” Utgitt av SANDAR HISTORIELAG, Sandefjord, http://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnerhost2003c.htm
[iii] http://www.vigerust.net/tore/by/larvikfornavn2.html
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1738-1741, side 153.
[vi] Se 1734-2 Ingebor Andersdatter
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1740, side 18.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1740, side 206.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1732, uten sidenr.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1732, uten sidenr.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1734, side 5.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1736, side 8.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1737, side 11.
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1732, uten sidenr.
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1732, uten sidenr.
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1738-1741, side 153.
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1741, side 21.
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1743, side 25.
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1744, side 28.
[xxii] Se 84 Johannes Nielsen Grøn
[xxiii] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=13&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1242&merk=1242#ovre
[xxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1763, side 240.
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1774, side 254.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar