Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

søndag 23. august 2015

1734-10 Magrete Hansdatter

Magrete, kom til verden på forsommeren 1734 og ble døpt  9 juni. Fadrene var Dorothea Sophie Lethis; Janechen Olsdatter, Sandefjord; Peder Willumsen, Sandefjord; Anders Nielsen Grøn, Sandefjord; og Jørgen Leth.

Foreldrene var Hans Olsen og Kari – eller Karen, det vekslet – Jensdatter; de hadde giftet  seg tidligere samme år, 15 mars 1734. Hvor de kom fra er foreløpig ikke kjent.

En lillebror fulgte to år senere. Han så dagens lys senvinters 1736 og ble døpt  14 mars 1736. Da fikk han navnet Ole fadrene og Signe Arnesdatter; Anne Iversdatter; Ole Andersen Wigwering; Ole Asbiørnsen; og Jan Iversen Houan – alle fra Sandefjord. Ole levet ikke opp men døde bare to måneder gammel og ble begravet  Kristi Himmelfartsdag. Her gis faren også navnet Jagta.

Og så, bare litt over et år senere, ble lillesøsteren Gunnild døpt  10 april 1737 . Hun fikk fadrene Frue Profess. Lethes; Jomfrue Lethes; Sr Hans Xtophersen; Sr Søren Nielsen; og Peter Smed.

Nok et år gikk, og et par måneder, og så ble det en gutt igjen. Han ble født 3 august 1738 og døpt  6 samme måned. Fadrene ble Dorethe Nielsdatter; Kari Nielsdatter; Peder Aachesen; Anders Nielsen Skomager – alle fire fra Sandefjord – samt Peder Botlevsen Jagta. Også Hans Olsen benevnes Jagta.

Hans og Kari fikk –muligvis - sitt siste felles barn 13 mai 1740. Oline ble døpt  4 søndag efter påske og fikk fadrene Berthe Sophie Anthoniidatter, Sandefjord; Aase Andersdatter, Sandefjord; Niels Johannesen Nordlænding; og Anders Olsen Vigværing fra Sandefjord.

Og efter dette er det ikke sett tegn til hverken henne eller familien.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar