Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

mandag 24. august 2015

1734-11 Peder Andersen

Peder Andersen døde 30 november 1750 og ble begravet mandag  7 desember. Han er oppgitt å være 49 år gammel, så han var født før kirkebøkene for Sandeherred er tilgjengelige – uten at det dermed er sagt at han var en lokal gutt.

17 januar 1731 – han var rundt 30 år gammel – trolovet  han seg med Ingeborg Jørgensdatter i Sandefjord. Kausjonistene var Anders Henrichsen [?] og Peder Iacobsen. Vielsen  fant sted 11 august samme år – et så langt opphold at det er naturlig å tenke seg at Peder levet av sjøen: de trolovet seg, tok en tur til og tjente noen penger, og kom hjem og giftet seg.

Første barn var en gutt, Anders, som ble døpt  2 mai 1733; fadrene ble Catrine, Ole Andersens; Anne Michelsdatter [?]; Svend [?] Braad; Guttorm [NN]; og Cort Nicolajsen.

Anders levet ikke opp – han døde tre uker gammel og ble begravet  20 mai 1733. Det ble ringt i for ham i kirken.

Datteren Berte Andrea ble døpt  23 august 1734 og fikk fadrene Madame Dorothea Sophia [NN] Lethis; Demois: Jancken Olsdatter; Mons: Johannes Mørck; Mons: Anders Wogn; og Nicolaj Willumsen.

Berte Andrea fikk leve i åtte uker og ble begravet  17 søndag efter trefoldighet 1734.

Knapt et år senere ble Anne Cathrine født, hun ble døpt  29 september 1735 og fikk fadrene Margrete Jensens; Mademoiselle Jancken Olsdatter; Peder Jacobsen; Ole Andersen; og Jens Andersen – alle fra Sandefjord.

Noe over et år senere ble det nok en pike. Johanne Cathrine kom til verden senhøstes 1736 og ble døpt  5 desember. Fadrene ble Frue Professor Lethes; Jomfru Kielmans; Sr: Johannes Mørck; Peder Willumsen; og Rasmus Olsen Stup.

Tidlig følgende år, en gang mot slutten av mars, døde Anne Cathrine – hun ble ikke mer enn et halvt år gammel – og ble begravet  3 april 1736.

Nok en gutt som også fikk navnet Anders så dagens lys 1 november 1738 og ble døpt  5 samme måned. Han fikk fadrene Theodora Larsdatter Asch; Magnolea Larsdatter Asch; Christopher Larsen Stabel; John Iversen; og Ellev Matthiæsen – alle uten Stabel fra Sandefjord.

Derpå fulgte Berthe Sophie – hun ble født 21 desember 1739 og døpt  lille julaften: fadrene ble Theodora, Jens Andersens; Anne Matthiisdatter Lerk; Jacob Pedersen; Alexander Andersen Mørch; og Anders Joonsen – alle fra Sandefjord.

Anne Maria meldte sin ankomst 1 og ble døpt  4 august 1742. I hennes tilfelle ble fadrene Nicolaide Andersdatter Mørch; Inger Larsdatter; Cap. des Armes Mogens Larsen Stabel; Niels Larsen; og Jacob Pedersen – alle uten Stabel fra Sandefjord.

Anne Maria fikk ikke leve mer enn to uker – hun døde  15 august 1742 og ble begravet 18 samme måned.

Litt mer enn et år senere kom Andreas til verden, det var 30 november 1743. Han ble døpt  3 desember og fikk fadrene Johanne Andersdatter Mørch; Mari Jensdatter; Jens Andersen; Niclas Willumsen Husebye; og Torbjørn Amunsen – alle uten Niclas Willumsen fra Sandefjord.

Knappe to år senere var det Ingeborgs tur til å bli oppkalt: Ingeborg Maria så dagens lys 12 oktober 1745 og ble døpt 14 samme måned. Da var fadrene Pernelle, Christopher Weyers; J: Fr: Anne Magrete Nerup; Jens Olsen Holch; Cort Nicolaisen Alsing; og Jacob Pedersen Lindgaard – alle fra Sandefjord.

Så gikk det to år, og Abraham kom til verden 22 oktober 1747: han ble døpt  24 samme måned og fikk fadrene Inger, Anders Joonsens; Mari Olsdatter; Jens Andersen; Bendt Nielsen; og Anders Gjerdtsen – alle fra Sandefjord.

Og aller sist, Berte Maria som ble født 29 april 1749 og døpt  3 mai. Hun fikk fadrene Mari, Børge Andersens, Sandefjord; Anne Malene Hansdatter, Sandefjord; hans Castensen, Sandefjord; og Gullik Heljesen Brønnum.

Året efter døde Peder. Dødsfallet inntraff 30 november 1750, og begravelsen  fulgte mandag 7 desember. Han ble 49 år gammel.

Ingeborg døde dagen efter begravelsen og ble begravet  13 desember 1750. Hun ble 39 år gammel.

Det ble skiftet  efter Peder. I den forbindelse får man å vite at Peder var bror av skomakeren Jens Andersen – og ovenikjøpet var Peder selv skomaker. Datteren Berthe Maria var død. Kanskje flere av barna var døde, også. En bror av Johanne Catrine og som ikke er sett annetsteds het Jørgen og var 21 år gammel. Han var sjømann – «farende til Søes med Skipper Anders Wrigth her fra Sandefiord». Johanne selv bodde hos bestemoren, Berthe Iørgens Christensens.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar