Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

lørdag 8. oktober 2011

329 Johannes Luneberg


Skrædder-mester Johannes Luneberg var, i 1801[1], gift for annen gang, og hadde to sönner og en datter fra förste ekteskap og en liten pike med sin andre kone, den 47 aar gamle Elen Christensdatter.

Dette andre ekteskapet[2] var inngaatt paa Nötterö 24 mars 1795, 3 uker efter trolovelsen den 3 mars samme aar. Johannes – her skrevet Lÿneberg – var enkeman og skreddermester i Tönsberg; bruden Elen var fra Nötterö selv. Forlovere var Peder Christophersen og Jacob Pedersen, lokale menn, ser det ut til.

Johannes (Andersen Lÿneberg) förste ekteskap[3] var med Olea Jensesdaatter og ble inngatt i Vaar Frue 20 mars 1782 efter forutgaaende trolovelse den 22 januar samme aar. Notisen i kirkeboken om trolovelsen har to underskrifter, hvorav en er uleselig – det kan väre N. Kris – mens den annen er i en dannet haand og representerer Thor Hendrich Lÿneberg, en bror med mange hustruer og en karriere som skipper som varte til han döde i Havre de Grace[4] i Frankrike i 1792[5]. Det er ogsaa notert her at Johannes er skredder av yrke.

Den 24 oktober 1794 ble Olea jordet[6] i kirkegaarden til Vaar Frue, 43 aar gammel, og efterlot seg skredderen Johannes Lÿneberg. Det er notert at ”Det blev ringt med begge Kirkens Klokker paa engang”, noe som maa ha hatt en spesiell verdi, for det er notert i sammenheng med andre begravelser, og. Derimot sies det ikke, som i en begravelse dagen efter, ”For Musiken blev betalt til Fatig-Kassen 2 S.”, som ogsaa synes aa ha värt noksaa vanlig.

Da det ble skiftet[7] efter Olea i 1794/95 var nok en bror av Johannes, Niels Lynneberg, nevnt under betegnelsen ”andre”, mens en svoger, skreddermester Peder Christophersen, gift med karen Kristine Jensdatter, antageligvis en söster av arvelater, ble oppnevnt som interimverge. Dette nevnes som en del av aa forstaa hvordan ekteskap i denne tidsalderen ble konstruert: Olea, finner vi ogssa i skifte registeret, hadde en sönn paa 18 aar[8] som var födt utenfor ekteskap saa for Peder var nok forbindelsen med Johannes dels yrkesmessig, dels et spörsmaal om aa sörge for et barn som ikke var noen andres ansvar, og dels hadde med behovet aa gjöre for aa stabilisere en situasjon som involverte en lett uheldig - og altfor när - slektning.

Dermed ble Johannes, som var födt omkring 1754 – det er ikke lykkes aa finne ham i kirkebökene – alene med tre barn;    Andreas, 11 aar; Gunnhild Maria, 6; og Thor Henric, 3: man skal kanskje ikke undre seg over at han ilte med aa finne en ny ektefelle.

Det er ikke klart naar Elen og Johannes flyttet til Sandefjord, men med slutten paa slektskapsforholdet til Peder Christophersen kan det ha värt nödvendig for Johannes aa begynne paa nytt; pa den annen side tok det noen tid för flyttingen fant sted: deres felles datter Christine Christiane ble döpt[9] 18 April 1797, og moren introdusert i Vaar Frue 21 mai samme aar.

Og slik finner vi Johannes og familien i 1801[10]: de bor i hus nummer 25 i Væstre Gade. Uten bedre geografisk informasjon er det vanskelig aa si noe om nabolaget, men i folketellingen finner vi at nummer 24 er bebodd av en skipsreder, i nummer 26 bor en enke som er ”Fattig og nyder ophold af byen”.

Og noe mer er ikke funnet om Johannes.


[2] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Ekteviede 1796, side 358-359.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8219&idx_id=8219&uid=ny&idx_side=-126
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630459.jpg
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Vår Frue i Tønsberg, Ministerialbok nr. I 2 (1760-1796), Ekteviede 1781-1782, side 13.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8202&idx_id=8202&uid=ny&idx_side=-16
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070425650127.jpg
[6] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Vår Frue i Tønsberg, Ministerialbok nr. I 2 (1760-1796), Døde og begravede 1795, side 168.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8202&idx_id=8202&uid=ny&idx_side=-134
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070425650245.jpg
[8] Han het Jens Christensen, og det ser ut til at han ikke fulgte med til Sandefjord da Johannes flyttet dit.
[9] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Vår Frue i Tønsberg, Ministerialbok nr. I 3 (1797-1814), Fødte og døpte 1797, side 58-59.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8203&idx_id=8203&uid=ny&idx_side=-23
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070425650272.jpg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar