Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

tirsdag 11. oktober 2011

293 Caspar Bernhardt Asmuss


I 1801 var Caspar Bernhardt Asmuss ”Skov riider i grev ahlefeldt laurvigs tieneste”, 43 aar gammel – og  gift med Maria Muulen, 33. Han hadde ved folketellingen én sönn, Johan Bernhardt Asmuss[1], födt i Sandefjord.

Det er slett ikke umulig at Caspar var danske og bare utsendt til Laurvig: Det lille sitatet[2] nedenfor ser ut til aa väre et utdrag fra en dansk folketelling og kombinasjonen navn og alder og yrke stemmer rimelig godt med den Caspar som bor is Sandefjord i 1801:

” Caspar Asmus, 26, Ugift, Tienestefolk, Livjæger,”
Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, Tranekiær Slot, , Tranekiær Slot, 1, FT-1787”

Dette forsterkes ved at den som overtok Grevskabet Laurvig[3] efter en arvestrid i 1785 var kammerherre, generalmajor Christian lensgreve Ahlefeldt til Grevskabet Langeland,  hvis hovedsete var Tranekiær Slot[4]. Lensgrevens sönn, som overtok i 1791, ville sikkert sette inn sine egne folk i ulike stillinger, men da han solgte grevskapet tilbake til kongen i 1805 kan det vel hende at ekteparet Asmus&Muulen reiste hjem igjen til Danmark.

Og so var dei ute or soga. I hvertfall forelöbig.
  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar