Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

søndag 30. oktober 2011

177 Susanna Hiorth


I 1801[1] var Susanna Hiorth en 36 aar gammel enke som var flyttet hjem til foreldrene Wilhelm Hvidt og Cathrine Maria Hoch i hus nummer 33 i Østre Gade i Sandefjord.  

Susanna ble födt 21 og döpt 28 mars 1765 og fikk fadrene Mad. Ellen-Johane, Msr Bent Lindbergs; Jomfr Margrethe Jensdatter Holch; Hr Liutenant Betzmann; Msrs Abraham Hellevad og Sören Holch, alle fra Sandefjord.

Jomfr Susanne Hvidt fra Sandefjord ble konfirmert[2] 20 söndag efter trefoldighet i 1779, efter datidens maal var hun forholdsvis ung men hade vel nytt fordelen av en velstaaende far og faatt undervisning hejmme – kan man tenke seg.

Syv aar senere giftet hun seg med Niels Friderich Hiort, ekteskapet[3] ble inngaatt 23 november 1786; kausjonistene var faren Wilhelm Hvidt og Sr Eskart [?] Bruun fra Sandefjord.

Niels Frideric Hiort var födt omkring 1752 og var sönn av Iens Ludvig Hiort[4] og dennes hustru Iohanne Kielman som döde i 1757[5]. Faren döde i 1763, og da ble Iohanne Kielmans far, Iohannes Mörck, oppnevnt som lagverge.

Det er ikke lykkes aa fastslaa naar Niels Frideric döde, men det ser ut til at han ikke hadde noen barn med Susanna.

Susanna giftet[6] seg paa ny i 1803, denne gangen med Fredric Torgersen Hauff og med Jens Grönvold og Wilhelm Hvidt – faren – som kausjonister. Paa denne tiden er Wilhelm 73, og det er vel derfor underskriften hans er saapass ”skjelvende” som den fremtrer i kirkeboken.

Det ser ikke ut til at Susanna fikk noen barn i dette ekteskapet, heller.

Selv levet Susanna til 1849 og döde, 84 aar gammel, 28 juni og ble begravet 4 juli det aaret; bosatt i Sandefjord. Da var hun enke for annen gang, men det er ikke lykkes aa fastslaa naar mannen gikk bort.


[2] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1775-1780, side 141.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-144
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650550.jpg
[3] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1787, side 178.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-182
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650588.jpg
[4] Denne Iens Ludvig Hiort kan väre av slekten Hiort fra Bornholm, ihvilket tilfelle han kan väre den samme som ble født: 1719, og døbt: 30 Okt. 1719, Svaneke kirke, Svaneke, Bornholm, Danmark; dette i henhold til http://ikjensen.me/jensen/49765.html. Tanken om dette slektskapet styrkes noe ved aa notere seg at Iens Ludvigs far i fölge samme nettsted het Niels Friderich, nettopp som ”var mann” i Sandefjord. Den Bornholmske Niels Friderich var prest i Svaneke kirke, og man kan lese om ham

”På kvindepulpituret sattes dronning Anna Sophies navn og fortsættelsen af det andet pulpiturs vers:

Da Hr. Niels Friderich Hiort Menighedens Hyrde
For begge Sogner bar sit hellig Embeds Byrde,
Blev repareret smuckt vor Hellige Gud Huus,
Giort høyere med Kalk, med Steen, med Tegl og Gruus
Ved Jacob Kofods Hielp og Tilsiun, som en ærlig
Vor Kirkes Værge var, thi giorde hand den herlig
Med dobbelt Pulpitur, for Mand og Qvinde Kiøn
Foræret, ære Gud ham med stor Naade Løn.
Anno MDCCXXV”

[6] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1803, side 221.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-206
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610166.jpg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar