Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

mandag 21. november 2011

134 Hans Ditmansen Himberg

Hans ble født 21 august 1763 og døpt[i] den 28. Fadrene var Mari, Tolf Oubyes af Tjølling; Anne Iversdatter Houen af Hedrum; Hans Larsen Himberg; Gulik Guliksen Lingum af Tjølling og Hans Åchesen Bøe.

Foreldrene[ii] var Ditman Åchesen Himberg og Kari Nielsdatter. De ble trolovet 24 februar 1747 og hadde Tolf Nielsen H Unneberg og Hans Larsen Himberg som kausjonister. Vielsen[iii] fant sted 23 mars samme år.

Himberg er, til dags dato, en del av Sandefjord Kommune – men fullstendig omgitt av Larvik: teknisk er dette en ”eksklave” – i 2011 er det bare tre slike igjen blandt kommunene i Norge[iv] - og herværende forfatter håper at byråkratene klarer å holde fingrene av fatet, og la disse forbli i sin pussige isolasjon!

Første barn bar dødfødt. Et lite men livløst pikebarn som ble bragt til verden[v] første juledag 1747.

Ved neste forsøk gikk det bedre. Sønnen Aache ble født 17 november 1748. Han ble døpt[vi] lørdag 7 samme måned og fikk da fadrene Guri, Hans Himbergs; Anne Nielsdatter Raastad; Gullik Mathiæsen Lingum i Tjølling Sogn; Knud Hougen i Hedrum Sogn; og Gullich Aachesen S Raastad.

Så fulgte en pike. Anne så dagens lys 11 mars 1751 og ble døpt[vii] 17 samme måned. Da fikk hun fadrene Anne, Corp Hans S Raastads; Siri Gulliksdatter Lingum av Tjølling Sogn; Tolf Nielsen H Unneberg; Niels Gulliksen Bøe; og Gullik Torjersen N Soelberg.

Mari meldte sin ankomst drøyt to år senere, 3 juni 1753. Hun ble døpt[viii] fem dager senere og fikk fadrene Gunild, Iver Asbjørnrøds av Hedrum; Helvig Tolfsdatter H Unneberg; Gullik Gulliksen Lingum av Tjølling Sogn; Hans Larsen Himberg; og Knud Andersen Houen av Hedrum.

Året efter, 23 november 1754, døde eldstegutten Aache. Han ble begravet[ix] 1 desember, 1 søndag i advent det året. Han ble litt over seks år gammel.

Et drøy år senere nedkom Mari med en gutt igjen, det skjedde 7 september 1755. Han ble døpt[x] 14 samme måned og fikk navnet Aache og fadrene Guri, Hans Himbergs; Anne Iversdatter Houen i Hedrums Sogn; Gullik Lingum av Tjøling Sogn; Iver Asbjørnrød av Hedrum; og Tolf Kjær.

Så varte det litt over to år før neste barn, Helvig, ble født 2 oktober 1757. Hun ble døpt[xi] 9 samme måned og fikk fadrene Anne, Hans Kjærs; Ingebor Jensdatter Himberg; Rasmus Larsen Verenrød av Schee under Stoche; Søen Niels M Sem; og Hans Aachesen Bøe.

Helvig levet ikke opp. Hun gikk bort 13 januar 1758 og ble begravet[xii] 18 den måneden. Hun levet bare litt over tre måneder.

Niels kom til verden 5 desember 1758 og ble døpt[xiii] 10 desember. Fadrene ble Anne, Hans N Raastads; Mari Aachesdatter Asbjørnrød af Hedrum; Gullik Gulliksen Lingen av Tjølling; Niels Larsen Lingen av Tjølling; og Tolf Nielsen Pintzle.

Noe over to år senere fikk Ditman og Mari en pike igjen. De kalte henne Anne – som ville være naturlig hvis den første datteren var død – mend et er ikke funnet noe begravelse for henne – ikke i Sandar, men med alle fadrene fra Hedrum, Tjølling og Stokke kunne hun jo blit syk eller forulykket under et besøk der.

Hvorom allting er: Anne ble født 24 mai 1761 og døpt[xiv] 31 samme måned. Hun fikk fadrene Helvig, Søren Kjærs; Ingebor Jensdatter Himberg; Hans Nielsen Raastad; Iver Torsen Hougen av Hedrum; og Jahn Olsen Ouby av Tjølling.

Hans ble altså født  enda to år efter Anne, og ble i sin tur fulgt av lillesøsteren Johanne som så dagens lys annen juledag i 1765. Hun ble døpt[xv] 29 samme måned og fikk fadrene Kari, Søren Kjærs; Live Truelsdatter Himberg; Gullik Gulliksen Lingum fra Tjølling; Tolf Nielsen Oubye av Tjølling; og Hans Aachesen Elgesem.

Det skulle bli to gutter til: Gullik som ble født 11 mai 1768 og døpt[xvi] 15 samme måned. Han fikk fadrene Kari, Søren Kjærs; Mari Larsdatter Oubye av Tjølling; Jacob Olsen Hougen av Hedrum; og Matthis Gullisen Lingum av Tjølling.
To år senere døde lille Johanne, litt over 4 år gammel; det var 13 mai 1770. Hun ble begravet[xvii] 20 samme måned.

Om høsten det året kom Ditmans og Maris siste barn til verden. Søren så dagens lys 13 oktober 1770 og ble døpt[xviii] 21 samme måned. Han fikk fadrene Mari, Hans Aachesen Elgesems; Anne Carlsdatter Schindmoe av Hedrum; Hans Nielsen Houan; Tolf Nielsen Oubye av Tjølling; Matthis Gulliksen Lingum av Tjølling.

Hans ble konfirmert[xix] 19 søndag efter treenighet 1778, efter å ha kommet gjennom overhøringen og ble ført opp som nummer 4 av de 26 pikene i kullet – medregnet de 29 pikene var de 55 ungdommer for presten denne høsten.

Som en yngre sønn av Ditman Ågesen og Kari Nilsdatter på Himberg[xx] måtte Hans tjene til livets opphold på annet vis: han gikk til sjøs: et ikke sjeldent valg. Men både det og at han ikke gjorde noe med rettsvirkninger synlige for kirken gjør at man ikke ser noe til ham på noen år.

Hans mor døde, 58 år gammel, 11 september 1785. Karen, Ditman Aagesens Himberg ble begravet[xxi] 18 september. Det ble ringt i kirken.

Faren giftet sg på ny knappe tre år senere, denne gangen med Marte Larsdatter. De ble trolovet 7 mai 1788 og hadde Isach Svendsen V Lingelem og Peder Erichsen Torp som kausjonister. Vielsen[xxii] fant sted 13 juni samme år.

Ditman Aachesen ble knappe 65 år gammel og døde, bosatt på øvre Lingelem, knappe tre år senere. Han ble begravet[xxiii] 14 april 1791.

Hans Ditmansen dukker opp igjen i forbindelse med at han gifter seg. Den utkårede var Anne Margrethe Steen[xxiv], muligvis datter av klokkeren Mogens Steen: hennes opphav er utydelig og hun kan være født i Larvik hvorfra faren kom til Sandefjord. Hans og Anne Margrethe ble viet[xxv] efter kongelig bevilling 5 oktober 1792.

Datteren Karen Dortea ble født 25 februar 1793 og døpt[xxvi] 3 mars; fadrene var Madame Thue og Jfr Johanne Amalia Thue; Wisiteur Wold; Jahn Faijen [?] og Ole Thorsen Gogstad.

Karen Dortea levet imidlertid ikke: hun døde 16 dager gammel i mars 1793 og ble begravet[xxvii] den 15 den måneden.

Det ser ikke ut til at det ble noen flere barn - I 1801[xxviii] finner vi Hans og Anne Margrethe bosatt i Sandefjord, i hus nummer 26 i østre Gade – sammen med konen, Anne Margrethe Steen. Han var da 40 år, hun litt eldre – 47[xxix]. De to har ingen barn boende hos seg.

Som skipper hadde antagelig Hans Ditmansen en forholdsvis sunn økonomi, og man kan notere seg at husholdet i innholdt en ”Tjenestepiige”; på den annen side pyntet man på inntekten ved å ha to leieboere: en ugift matros, den 25 år gamle Jens Halvorsen, og en yngre dame som ”lever av sine midler”, Anne Sørensdatter Melsom.

Hans døde forholdsvis ung – selv for sin tid. Han ble 38 år gammel og ble begravet[xxx] 2 juli 1801. Det kan ha vært et ventet dødsfall, altså at han var syk, for det ble opprettet testamente[xxxi] mellom ektefellene 28.05.1801.

Anne Margrethe levet videre i Sandefjord og døde i 1810[xxxii]. Madame Anne Magrete Himberg i Sandefjord ble begravet[xxxiii] 10 februar 1810. Hun ble 56 år gammel.

At ekteparet var barnløse blir bekreftet gjennom skiftet efter Anne Margrethe Steen i 1812 - det vrimler av nevøer og nieser, de fleste i eller omkring Sandefjord, men ingen barn kommer til syne[xxxiv].

I registeret over skifteforretningen er det også registrert at Hans Ditmansen en gang gjennomførte et radikalt karriere-skifte: i folketellingen er han skipper: i skifteregisteret finner vi at han under ”stilling” beskrives som ”klokker i Sandefiord”. Ifølge Lorens Berg var dette noe han gjorde på midlertidig basis i 1791: Klokker Sr. Mogens Steen døde 18 oktober 1790 og ble begravet[xxxv] 25 samme måned, og det var vel i den forbindelse at han hjalp til – og i den forbindelse ble bedre kjent med Frk Steen som han senere giftet seg med. Fra 1795 overtok          Hans Tveten[xxxvi] som klokker – han var også organist – og ble i stillingen til han døde i 1838.[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1764, side 85. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-88
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650494.jpg
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1764, side 85.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-88
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650494.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1746-1747, side 157.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1747, side 39.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1748, side 42.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1751, side 49.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1751, side 49.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1755, side 228. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-232
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650638.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1755, side 62.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1757, side 68.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1758, side 232.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1758, side 71.
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1761, side 78.
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1766, side 92.
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1768, side 98.
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1770, side 248.
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1770, side 104.
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1775-1780, side 141.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-144
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650550.jpg
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1785, side 272.
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1788, side 179.
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1791, Trolovede 1791, side 20.
[xxiv] Se Anne Margrethe Steen
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1792, Ekteviede 1792, side 29.
[xxvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1793, side 31.
[xxvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1793, Døde og begravede 1793, side 36.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-38  
[xxx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1801, side 191.
[xxxi] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000615088
[xxxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1810, side 202.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-186
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610146.jpg
[xxxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1810, side 202.
[xxxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1790, Døde og begravede 1790, side 12.
[xxxvi] Lorens Berg p 159

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar