Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

søndag 20. november 2011

48 Peder Jensen Møller


Mens enkelte I Sandefjord kombinerte virksomhet som smed med drift av vertshus[1] - en kombinasjon som er gaatt av bruk i senere tid – delte Peder Jensen Møller sin tid mellom aa väre politi-betjent og skomaker. Dette er heller ikke lenger vanlig. Gitt efternavnet kan man jo tenke seg at familien har hatt er tredje yrke og!

I 1801[2] bodde Peder Möller i hus nummer 12 i Østre Gade sammen med hustruen Aase Larsdatter. Han var gift for förste gang – hun hadde värt gift tidligere. Han var 48 aar gammel, konen var litt eldre: 55.

Det kan se ut til at Peder kom annetstedsfra: det er ikke lykkes aa finne hverken födsel eller daap i Sandeherred. Men, i saa tilfelle er det sannsynlig han kom för 1789: i det aaret er han fadder for Berthel Jonas Forsberg[3].

Med saapass lite informasjon er det kanskje ikke overraskende at det ikke er lykkes aa fölge Peders liv og levnet efter 1801.[1] Se 269 Jeremias Andreasen Reiner og 189 Maren Sophie Knudsdatter
[3] Se 362 Maren Hansdatter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar