Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

tirsdag 22. november 2011

157 Iwer Jacobsen


De aller fleste personer erindret i historien er slike som har en bragd – eller forbrytelse – knyttet til sitt navn, eller har värt rike, mektige, eller viktige av andre grunner.

Iwer Jacobsen, ”tjenestefolk”, var ikke i noen av disse kategoriene i 1801[1], men var kommet i Ole Thorsen Gokstad’s bröd og hus der han bodde i bygning 29 i Østre Gade.

Og det er det som er kjent om Iwer.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar